Skolerne

Lokalhistorie fra Tømmerup sogn

Skolerne

Gennem de seneste omkring 150 år har der været både kommunal skole (siden 1700-tallet) og friskole(r) i Tømmerup sogn. Men også Ubberup højskole har haft stor lokal betydning.

Tømmerup Friskole

Siden 1911 - endda før

 

Samtidigt med højskolebevægelsen og andelsbevægelsen opstod der fire mindre friskoler i sognet i perioden 1868-1880.

 

I 1911 fusionerede de fire små skoler til den nye Tømmerup Friskole, som blev indviet i nye bygninger i Spangsbro, hvor skolen stadig ligger.

 

Efterskolen kom til i 1958.

 

 

 

Tømmerup kommuneskole

Siden cirka 1730

 

I tilknytning til den kommunale skole var der desuden en kommunal efterskole i perioden 1914-1933.

 

Endvidere var der sidst i 1800-tallet tilknyttet en kommunal forskole i Istebjerg for de 6-9-årige.

 

Det senere alderdomshjem i Tømmerup, lige overfor gadekæret - billedet - blev brugt som skole, indtil der blev bygget på skolens nuværende matrikel i Spangsbro i 1913