Tømmerup Brugsforening


Tømmerup Brugsforening blev stiftet i 1869 og er i dag Danmarks ældste.1869-1875

Ved Brugs Foreningens stiftelse vælges indsidder Peter Nielsen til den første uddeler i Tømmerup Brugs. Villiam Holm, Ubberupgården, er første formand.


1875-1884

Den 6. april 1875 valgtes husmand Frederik Nielsen til ny brugsuddeler og afløste hermed Peter Nielsen. Frederik Nielsen var søn af skomager Niels Mortensen i Istebjerg. Han var den fjerde i en søskendeflok på otte.

Frederik Nielsen voksede op i Tømmerup sogn.  Den 21. november 1873 i Tømmerup kirke sagde den 27 årige ungkarl Frederik Nielsen af Tømmerup ja til den 24 årige pige Ane Kirstine Nielsen af Tømmerup.

Det er altså dette unge par, der tildeles hvervet som uddeler af Tømmerup Brugs. Hvilke kvalifikationer har Frederik Nielsen til at bestride dette job. Han må i hvert fald formodes at kunne skrive og regne.

I 1884 vælger Frederik Nielsen at fratræde sin stilling.

Villiam Hom var formand indtil 1879, hvor han afløstes af Jens Clemen Nielsen, Clemenshøj, Tømmerup, der er formand indtil 1883, hvor Kristen Olsen, Tømmerup Holme, vælges som formand.


1884-1893

Til afløsning for den fratrådte Frederik Nielsen vælges ungkarl Jens Nielsen, Tømmerup, som den ny brugsuddeler.

Jens Nielsen blev født den 29. juli 1855 på Tømmerup Mark i et lille hus før jernbanen stødende op til Kirkelygaards mark syd for Holbækvejen. Han var den ældste af 7 søskende. Hans skolegang kendes ikke nøjagtig, men har formodentlig været i Tømmerup skole. Ved konfirmationen får han mg i kundskaber. Lillebroderen Hans Peter havde flair for at regne og skrive, så Jens har formodentlig også haft disse kvalifikationer.

Allerede året efter tiltrædelsen slipper Jens Nielsen tilværelsen som ungkarl og gifter sig med pigen Ane Cathrine Hansen af Kaastrup. Vielsen foregår den 15. februar 1885 i Ubberup Valgmenighedskirke, hvor Jens morbror Anders Jensen var en af de tyve stiftere.

Familien forøges med drengene Johannes (1885) og Thorvald (1890) samt pigerne Anna (1887) og Jenny (1893). Jenny kommer til verdenen 2 måneder efter faderens død. Jens Nielsen dør i en alt for tidlig alder den 17. juli 1893 af kræft.


1893-1897

Efter brugsuddeler Jens Nielsens død overdrages pladsen som brugsuddeler til hans enke Ane Cathrine Hansen. Ane Cathrine kunne dermed være et godt bud på at være landets første kvindelige brugsuddeler.

Pr. 1. august 1897 opsiger Ane Cathrine som brugsuddeler.

Ane Cathrine og børnene flytter til Kalundborg.

Sønnen Johannes flytter tilbage til Kaastrup omkring 1909, hvor han gifter sig med pigen Karen Christine Pedersen af Tømmerup sogn. De havde en lille gård i Kaastrup.

I 1897 stopper Kristen Olsen som formand og afløses af træskomager Chr. Christensen, Spangsbro/Ubberup.Efterfølgende formænd og uddelere

Listen udarbejdet på baggrund af uddrag fra forhandlingsprotokollen

samt en liste udarbejdet af Tømmerup Sogns Lokalhistoriske ForeningÅrstal

Formand


Årstal

Uddeler

1897-1902

Chr. Christensen, træskomager i Ubberup/Spangsbro


1897-1907

1902-1903

Hans Kristiansen, smed i Istebjerg
1903-1904

Hans P. Olsen, Kåstrup
1904-1921

Chr. Christensen, træskomager i Ubberup/Spangsbro


1907-1944

1921-1949

Chr. Christensen, "Stenrøjl"
1949-1963

Johs. Kristensen, tømrer i Ubberup


1944-1974

1963-1966

Aage Brejnrod, Spangsbro
1966-1984

Poul Nielsen, Andaks


1974-2006

Niels Knudsen (søn af Anker Knudsen)

1984-1991

Bjarne Munk, Andaks
1991-2001

Birgitte Kofoed Henriksen, "Ubberupgård"
2001-2008

John Jalsbo, Spangsbro


2007-

Jimmy Rasmussen

2008

Birgitte Kofoed Henriksen, "Ubberupgård"
2008-2009

Søren Holmegaard Sørensen, Tømmerup Holmevej 12
2009-2012

Peter Madsen
2012-

Gitte Bøg Mortensen, Istebjerg