Kendte danskere med tilknytning til Tømmerup sogn

Lauge Koch (05-07-1892 - 05-06-1964)


Svend Lauge Koch var en dansk geolog, polarforsker og dr.phil., er søn af præsteparret i Ubberup Valgmenighed, Carl Koch og Elisabeth f. Knauer, og altså født i præstegården i Ubberup.

Svend Lauge Koch ledede et større antal Grønlandsekspeditioner i bl.a. Jubilæumsekspeditonen i 1920-1923, Treårsekspedition i 1931-1934

og en ekspedition i 1948.

Lauge Koch, som han blev kaldt, var født i 1992, - samme år som Otto Olsen, Kirkelygård, Tømmerup, og de var gode venner.

Otto Olsen har fortalt til sine børn og børnebørn, hvordan Lauge Koch allerede som barn havde flair for dyr. "Hvis der var en ko, hest, hund e.lign., der ikke ville æde, eller som på anden vis skrantede, så sendte man bud efter Lauge Koch, og så vidste han ofte, hvad der var galt med den", fortalte Otto om sin gode ven og skolekammerat. Det en egenskab som senere viste sig livsvigtig for Lauge Koch, hvor hans liv helt afhang af slædehundenes formåen på hans mange slæderejser over Grønland. Ifg. Otto Olsen var Lauge Koch også en temperamentsfuld person.

Otto Olsens søn Vagn Olsen, Kirkelygård, Tømmerup, har foralt om Lauge Koch i årsskriftet for Tømmerup Sogns Lokalhistoriske forening i 2000. Det kan du læse i nedenstående: