W. Jermers fars barndomshjem i Tømmerup, hvor den nuværende parkeringsplads er

William Jermer flyttede som ung fra København til Tømmerup til sin far Ole Jermers  barndomshjem, der lå på Tømmerup Kirkes nuværende parkeringsplads. Senere flyttede famlien til kirkeladen, som ses bagved, og som ragede ca. 1 meter ind på kirkegården.

To portrætter af William Jermers far, Ole Jermer, der var opvok-set i et lille hus i Tømmerup, der lå, hvor kirkens parkeringsplads er i dag (W. Jermer, 1906)

William Jermer er født i København den 3. juni 1887 og døde i Nykøbing Sj. den 27. november 1960.

W. J. blev udlært maler i København og gik senere på kunstakademiet, hvor han gik ud med førstekarakter.

Familien flyttede senere til Tømmerup og boede først i det gamle hus på den nuværende parkeringsplads ved kirken og senere flyttede de ind i kirkeladen, der lå lige ved siden af og for øvrigt lå ca. 1 meter inde på kirkegården, som det kan ses på gamle tegninger og fotografier.

De fleste af tegningerne fra Tømmerup er tegnet omkring 1906-1910, hvor W. Jermer blot var en ung mand på omkring 20 år. Nogle af tegningerne er endda fra 1901, hvor han kun var 14 år.

Da sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. blev bygget i 1913-1915 fik W. J. arbejder der og blev i Nykøbing. Han etablerede sig derefter som malermester i Nykøbing Sj. med mange mænd i arbejde. Mange husfacader i Nykøbing Sj. bærer præg af Jermers kunstneriske evner.

I turistforeningen var W. J. uundværlig ved byfester, asfaltballer, amatørskuespil, revyer og meget andet.

Ud over landet var W. J. kendt for sin medvirken ved restaurering af kirker, slutte og herregårde. Særlig forgyldning var hans speciale.

I Nykøbing og mange andre steder, var W. J.. kendt som den festlige og gemytlige malermester, der ikke havde telefon. Hvis folk ville i kontakt med maleren, måtte de henvende sig personligt.

Efter den tid, hvor de gamle huse og gårde var forsvundet i Tømmerup ville W. J. ikke gerne til Tømmerup. Det spændende ved Tømmerup var dermed forsvundet.

Skrevet af Misse og Vagn Olsen, Kirkelygård, Tømmerup, ca. 1983, da Misse Olsen var formand for Tømmerup Sogns Lokalhistoriske forening.William Jermers søster Helga Jermer er født 27. februar 1890 i nærheden af København.

I 20 år var hun først på Bornholm som husbestyrerinde, og senere som indehaver af en kafferestaurant i Almindingen. Derefter rejste hun til Nykøbing Sjælland for at føre hus for sin bror, og de boede sammen i Havnegade, indtil han døde 1960.

Hun var i Nykøbing Sjælland med til at starte DKB (Danske Kvinders Beredskab), hvor hun i mange år var lokalformand, og også kredsformand.

Ved befrielsen 1945 var hun leder af en stor fælleshusholdning, som blev oprettet i skolekøkkenet.

Siden gik DKB i stå, men ved cevilforsvarets oprettelse, og det skulle genoplives, var det Helga Jermer, der trådte til.

Hun var medlem af cevilforsvarsforbundet indtil hun trak sig tilbage henimod 70-års alderen.

Hun var også med i bestyrelsen for Husholdningsforeningen.

Endvidere arrangerede hun i flere år Lucia-optog på de Gamles Hjem i Nykøbing.

Kilde: OdsWiki


Tilknytningen til Tømmerup

Via Helga og William Jermers fars fødsel og opvækst i Tømmerup - i et hus, der lå, hvor kirkens parkelingsplads er i dag - havde de et nært venskab familien Olsen på Kirkelygård - gården overfor Tømmerup Kirke. Og eftersom både Helga og William forblev barnløse, forærede de en stor del af W. J.'s tegninger og malerier fra Tømmerup til Nanna og Otto Olsen, Kirkelygård, samt til sønnen Vagn Olsen, der overtog gården. En stor del af disse tegninger og malerier kan ses på denne side.Et udpluk af William Jermer tegninger og malerier - primært fra Tømmerup:

Misse Olsens kladde til beskrivelsen af William Jermer: