Villiam Holm

19-4-1837 - 13-1-1922


Villiam Holm var proprietær på Ubberupgården fra 1862, en dedikeret grundtvigianer og på mange måder en lokal primus motor.


Han skød gerne penge i flere gode formål, som han brændte for - blandt andet dannelsen af Ubberup Valgmenighed og den lokale pensionskasse Holms Kasse.


Om højskoleånden, der herskede på Ubberupgården i Villiam Holms tid samt i og omkring den engagerede proprietær, skriver Hans Nørgaard blandt andet: "Hans stuer og store have blev tidligt samlingssted for de grundtvigske, og Holm var som vært og lejlighedsdigter værdifuld for kredsen omkring Vallekilde højskole".


Villiam Holm var medstifter af Ubberup Valgmenighed, som han allerede havde skænket jord og penge til, og som han også en overgang var formand for.


Den grundtvigianske tankegang havde han da nærmest også fået ind med modermælken, idet han angiveligt skulle være blevet konfirmeret at Grundtvig.


Villiam Holms brede, lokale engagement blev blandt andet udtrykt ved, at han var medlem af og formand for sogneforstanderskabet og sognerådet i 1864-76, formand for Tømmerup Brugsforening 1869-79, samt i bestyrelsen for Tømmerup Sogns Spare- og Lånekasse 1869.


Villiam Holm var født i København i en velstående

købmandsfamilie, og flere kilder skriver, at han overtog Ubberupgården til trods for, at han ingen landmandsuddannelse havde. Der modtog han blandt andet højskolekarle som landbrugselever.


I forskellige kilder staves Villiam Holm nogle gange med W andre gange med V, men i Tømmerup kirkebog staves han med V, og derfor har vi valgt at bruge det.


I teksten har vi linket til flere kilder om proprietær Holm, men man kan sagtens finde flere, hvis man "googler" Villiam eller William Holm.


Et foto af Villiam Holm finder man på Ubberup Valgmenigheds hjemmeside© Toemmerup-sogn.dk ©