Tømmerup kommuneskole

Siden cirka 1730


Oprindeligt lå den kommunale skole bejlejligt tæt på præstegården i Tømmerup, idet det var præstens/degnens pligt at undervise. Først i 1913 blev skolen bygget på dens nuværende matrikel i Spangsbro..


I tilknytning til den kommunale skole var der en kommunal efterskole i perioden 1914-1933. Det kan man læse mere om i årsskriftet fra Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening, 2002. En beretning, der oprindeligt var udarbejdet af lærer ved Tømmerup skole Chr. Madsen og bragt i tidsskriftet Folkeskolen i 1927.


Endvidere var der sidst i 1800-tallet tilknyttet en kommunal forskole i Istebjerg for de 6-9-årige. Det har Grete Tvedegaard skrevet om.


Læs endnu mere om skoles historie her


Skolen i dag

Tiltrædelsesår

Navn

1730

Hans Lund

1737

Johannes Reimer

1741

Peder Nicolai Arrebo

1745

Søren Hørning

1764

Carl Frederik Rüdiger

1778

1815

Jens Paludan Svella

1829

1853

1860

1896

1902

Christian Madsen

1927

1968

Jacob Kruse Jensen

1977

Dan Bisp

Degne, skoleledere, førstelærere og inspektører ved Tømmerup skole 1730-1986


Udarbejdet i 1986 af Hans Hansen, lærer ved Tømmerup skole

Det senere alderdomshjem i Tømmerup, lige overfor gadekæret - billedet - blev brugt som skole, indtil der blev bygget på skolens nuværende matrikel i Spangsbro.Skolerne

Gennem de seneste omkring 150 år har der været både kommunal skole (siden 1700-tallet)  og friskole(r) i Tømmerup sogn. Men også Ubberup højskole har haft stor lokal betydning.