Gårde og slægter m.v.

Årby Sogn

Oprindeligt lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen


Gårde og slægter i Bastrup


I 1682 var der i 12 gårde i Bastrup, i 1771 var der 11 gårde, og 1787 var der 10.

En gård er tilsyneladende nedlagt i forbindelse med udskiftningen af Badstrup i 1786.


Bemærk:

Savnet af kirkebøger for Aarby sogn før 1800 samt lakunen i Lerchenborgs skifteprotokol 1776-99 begrænser mængden af personalhistoriske oplysninger om mange personer i fortegnelsen over gårde og slægter i Badstrup. Endvidere er der usikkerhed om fæsterlisten for universitetets gårde matr.nr. 2 og 3 før ca. 1800.


Gårde og slægter i

Melby & Rynkevang


Melbys ejendomshistorie rummer mange spændende elementer, der hæver den over den almindelige danske landsby.


Melby var således den første af Lerchenborgs landsbyer, der blev udskiftet. Vel sagtens for at greven kunne følge udskiftningen på nærmeste hold. Det første udskiftningskort blev tegnet allerede 1780, og 1783-84 var udskiftningen tilendebragt.


Men samtidig skete der det forholdsvis usædvanlige ved udskiftningen, at 4 gårde blev flyttet fra Melby mod øst til det ubebyggede ejerlav Rynkevang – langt fra Melby og adskilt af ejerlavet Kalundborg Markjorder. Indtil udskiftningen var Rynkevangshuset eneste bebyggelse på stedet.


Kort efter udskiftningen 1796-1803 opstod Melbygården ved gradvis sammenlægning af 3 gårde til et hartkorn på ca. 21 tønder.


Ved udskiftningen blev 1 gård nedlagt og udparcelleret til husmandslodder.


I 1810-11 blev gårdene matr.nr. 7 og 8 (der begge var udflyttet til Melby Sønderstrand) nedlagt og udparcelleret.


I 1682 var der i Melby 15 gårde; samme antal som umiddelbart før udskiftningen.