Gårde og slægter i Bastrup, Årby sogn

Fra lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med få opdateringerMatr. nr. 2-a m.fl., Bastrup, Aarby sogn, "Peterslyst"

Bastrupvej 19, 4400 Kalundborg


Tidligere ejer Københavns Universitet


Ca. 1755?

Niels Frandsen (ca. 1723-98), søn af Frands Poulsen, Frankerup senere Kelleklinte. Bror til Peder Frandsen i gården matr.nr. 6, Badstrup og til gmd. Poul Frandsen, Frankerup. Gift 1. gang med Karen Sørensdatter, datter af gmd. Søren Larsen og Maren Pedersdatter, matr.nr. 13, Aarby. Gift 2. gang med Ane Pedersdatter (ca. 1738-1813).


Ca. 1798

Peder Nielsen (ca. 1778- ), søn af Niels Frandsen og Ane Pedersdatter. Gift med Maren Jørgensdatter (ca. 1783- ), datter af gmd. unge Jørgen Nielsen og Ane Jensdatter, matr.nr. 7, Badstrup.


Ca. 1815

Frederik Hansen (ca. 1783-1835), viet 1815 i Svallerup til Maren Clausdatter, (ca. 1777-1833). Efter hustruens død blev Frederik Hansen husmand i Badstrup.


1834

Jens Jørgensen (ca. 1796-1868), søn af hmd. Jørgen Jensen og Karen Olsdatter, Nostrup, Raklev sogn. Gift 1. gang 1833 i Kalundborg med Ane Kirstine Nielsdatter Møller (1800-1834). Hun var 1820 gift 1. gang i Kalundborg med Christen Madsen (ca. 1792-1822) i Kalundborg, med hvem hun havde sønnen Niels Christian Møller Madsen (1820- ) og datteren Christiane Madsen (1823- ). Christen Madsen var husejer (sandsynligvis Skibbrogade 22, Kalundborg), og han omtales også som captain. Jens Jørgensen og Ane Kirstines fælles børn var Jørgen Jensen (1834-35).

Gift med 2. gang 1834 i Kalundborg med Mette Larsdatter (ca. 1803-48), født i Dybe sogn, Ringkøbing amt. Hendes bror var farver Møgelgaard i Kalundborg. Søn Jørgen Jensen (ca. 1837- ), datter Stine Jensen (ca. 1841- ).

Gift 3. gang 1848 i Ubby med Ane Johanne Pedersdatter (ca. 1823-52), datter af gmd. Peder Jørgensen og Kirsten Andersdatter, Ubby. Børn Ane Mette Jensdatter (ca. 1850- ).

Gift 4. gang 1852 i Ubby med Dorthe Larsdatter (ca. 1818-77), datter af Lars Olsen, Klouby.


1871

Niels Larsen (1840-1907), født i Aarby sogn. Viet 1870 til enken Dorthe Larsdatter. Viet 2. gang 1879 til Juliane Caroline Maren Christine Jørgensen (1859- ), datter af gmd. Jørgen Nielsen og Karen Larsdatter, Rørby. Efter Niels Larsens død drev enken gården videre med sønnen Niels Christian Larsen (1882-1967) som bestyrer. Han var født på gården og gift med Sofie Larsen (1884-1965).


1915

H.P.L. Quade


1917

Otto Carl Bay - sandsynligvis (1886-1958), søn af Johannes Bay og Eunice Kristine Müller, Rudkøbing. Gift med Johanne Laurentine Michelsen (1889-    ). Flyttede til Argentina, hvor han blev frugtavler.


1919

Jens Snedker Holm (1876-1935), gift med Marie Hansen (1881-1959), født på Kærsgård i Jordløse. Marie Holm var formand for Ugerløse og omegns Husholdningsforening 1926-1946.


1941

Anker Holmegård Sørensen (1916-2000), søn af Karen og Rasmus Sørensen, Tømmerup Holmegård. Gift med Gertrud Holm (1916-2000), datter af forrige ejer. Hun var søster til Børge Holm ”Hauskær”.


1960

Poul Holmegård Sørensen, broder til forrige ejer. Gift med Else Agnethe Grill Justesen (1918-    ), født i Silkeborg. Ejeren boede ikke på gården


1965

Åge Winter. (Vesterbygård)


1979

Lars Holst Frederiksen. 1979 ægtepagt med særeje til Henriette Sander Jørgensen.


1979

Henning Andersen. (Flyttede aldrig ind på gården).


1981

Erik Dam Pedersen, gift med Lene Helga Jørgensen.Matr. nr. 3a, Bastrup, Aarby Sogn, "Janesædegård"

Tidligere ejer Københavns Universitet Bastrupvej 21, 4400 Kalundborg


Henrik Rasmussen (1740/46-1828). Omtales 1771 hos Oeder som husmand og smed. Gift med Bodil Nielsdatter (ca. 1747-1812). I både 1787 og 1801 ses Henrik Rasmussen som gårdmand i Badstrup, men da han dør 1828, omtales han som "forhen smed i Badstrup."


1807/09

Jens Pedersen (ca. 1780-1816), søn af gmd. gl. Peder Jensen og Ane Jacobsdatter, matr.nr. 8, Viskinge. Viet 1. gang 1807 i Lille Fuglede til Maren Andersdatter (ca. 1783-1809), datter af gmd. Anders Pedersen, Jerslev. Viet 2. gang til Bodil Carlsdatter, datter af hmd. Carl Mogensen og Ane Nielsdatter, Rugtved. Ved vielsen 1807 i Lille Fuglede omtales Jens Pedersen som gårdfæster af Viskinge, så han har muligvis haft en gård i fæste i Viskinge, inden han kom til Badstrup.


1816

Gl. Anders Jørgensen født ca. 1782. Viet 1. gang 1816 til enken Bodil Carlsdatter. Viet 2 gang 1826 til Karen Nielsdatter (ca. 1804-90), datter af gmd. Niels Sørensen og Dorthe Pedersdatter, Rørby. Efter mandens død drev enken Karen Nielsdatter gården videre med sønnen Peder Christian Andersen som avlsbestyrer.


1884

Peder Christian Andersen (1847- ), søn af Anders Jørgensen og Karen Nielsdatter. Viet 1882 til Sara Jensine Christine Sørensen (1850- ), født i Ubby sogn.


1916

Jens Martin Jensen (1877-1963). Viet 1909 til Marie Olsen (1874-1956) fra Havgård, Ugerløse Voldbjerg. Jens Martin Jensen var udlært tømrer. Har været folketingskandidat for Retsforbundet, og formand for sognerådet i Aarby i en periode på 11 år (1943-1954). Marie var søster til Maren Sofie Olsen på Tofthøjgård, matr.nr. 9, Aarby. I årene 1910-16 var Jens Martin Jensen ejer af gården matr.nr. 4-a, Istebjerg, Tømmerup sogn.


1953

Aksel Jensen (1902- ), født i Roskilde. Han forpagtede 1. april 1945 gården af sine forældre, mens de stadig boede der. Viet 1927 til Johanne Jensen (1899- ), datter af Marie og Niels Jensen, Rørby. Før overtagelsen af gården havde Aksel Jensen lillebilforretning i Badstrup, samme sted som Johanne havde købmandsforretning. Ægteskabet forblev barnløst.


1967

Kurt Madsen boelsmand i Østrup, gift med Petra Kirsten Madsen. Blev boende på Østrupvej medens de ejede Janesædegård i Badstrup.


1972

Thormod Larsen Voldbjerggård (se matr. nr. 4-a, Badstrup). Som den forrige ejer bosatte Thormod Larsen sig heller ikke på Janesædegård. Senere blev bygningerne solgt fra landbrugsjorden


1974

Benny Borgen Sørensen og Mogens Vasegård Petersen


1978

M. Vasegård Petersen. Eneejer


1987

M. Vasegård Petersen og Helene Vallentin hver en halvpart


1995

John LarsenMatr. Nr. 4-a, Bastrup, Aarby Sogn, "Voldbjerggård"

Bastrupvej 33, 4400 Kalundborg

Gl. Hartkorn 2-6-3-1


(1724)

Niels Johansen


(1743)

Jens Jensen


1743

Niels Andersen ( -ca. 1751).


1753

Jens Christiansen ( -1764). Gift med Kirsten Pedersdatter.


1767

Anders Christensen


1771

Anders Pedersen (1737- ), gift med Maren Pedersdatter (ca. 1749-1807). Ingen børn. (Sidse Pedersdatter født ca.1724 boede på gården 1787).


1808

Peder Hansen (ca. 1782-1861), plejesøn Anders Pedersen. Gift med Marie Nielsdatter (ca. 1807-78), født i Værslev sogn. Tilkøbte matr. nr. 12, 21og 22, så gårdens hartkorn blev 9-2-3-1 5/8.


1878

Jørgen Olsen (1825- ), født i Nostrup, Raklev sogn. Gift med Karen Pedersdatter (1828- ), datter af Peder Hansen og Marie Nielsdatter.


1887

Peder Chr. Pedersen (ca. 1867 ), gift med Maren Sofie Jørgensen (ca. 1868-)


1911

Valdemar Otto Madsen (1879-    ), født i Besser sogn, viet til Maren Jensen (1878-), født i Salling sogn.


1917 

Otto Carl Johan Bay - sandsynligvis (1886-1958), søn af Johannes Bay og Eunice Kristine Müller, Rudkøbing. Gift med Johanne Laurentine Michelsen (1889-    ). Flyttede til Argentina, hvor han blev frugtavler.


1918 

Niels Peder Olsen (1875- ), søn af Hans Olsen Vestervang, Viet 1899 til Maren Sofie Olsen (1872- ), fra Hovgård i Ugerløse. De ejede tidligere Tofthøjgård, matr.nr. 9-a, Aarby by.


1945

Anker Holmegaard Sørensen (Se Pederslyst 1941), boede ikke på Voldbjerggård.


1949

Niels Peder Larsen (1895-1970), født i Bjerge. Viet 1922 til Kristiane Hansen (1897-1984), født i Vinde Helsinge.


1966

Thormod Larsen, søn af forrige ejer (født 1932). viet 1. gang til Ruth Brix Sørensen fra Fuglede. Viet 2. gang til Ebba Margrethe Pedersen. T. Larsen kørte rundt med orner, og var lidt handelsmand ved siden af gården blev passet. Købte 1972 matr. nr. 3.a. Badstrup, solgte senere bygningerne fra.


1985

Arne Nielsen og søn Henrik Nielsen


1990

Henrik Nielsen, eneejer. (Se matr. nr. 14.a Oksemosegård)


1995

John Larsen og Jane Christensen, købte gården på tvangsauktion.Matr. nr. 5a m.fl (I dag 7g)., Bastrup Aarby Sogn. "Hegnsgård"

Bastrupvej 30

Gl. htk. 8-3-1-1


1724

Jens Ibsen


(1724+43)

Niels Jensen, sandsynligvis søn af Jens Ibsen. Afstod gården pga. alderdom og skrøbelighed.

1749

Jens Nielsen, søn Niels Jensen. Gift med Malene Pedersdatter (ca. 1713-1773). Afstod gården pga. alderdom og skrøbelighed.


1770

Gl. Peder Jensen (1733/37- ). Viet ca. 1770 til enken Malene Pedersdatter. Viet 2. gang ca. 1773 til NN. Viet 3. gang til NN ( -ca. 1782). Viet 4. gang 1782 til Karen Larsdatter (ca. 1760- ), fra Kelleklinte.


1797

Jacob Hansen (ca. 1761-1839), søn af gmd. Hans Christensen og Maren Nielsdatter, Ugerløse, Rørby sogn. Gift med Maren Pedersdatter (ca. 1779- ), datter af gl. Peder Jensen.


1838

Peder Jacobsen (1802-48), søn af Jacob Hansen og Maren Pedersdatter. Viet 1832 til Ane Pedersdatter (1808-86), datter af hmd. Peder Larsen og Mette Rasmusdatter, Badstrup.


1848

Anders Olsen (ca. 1816-1871). Viet 1848 til enken Ane Pedersdatter


1872

Niels Andersen (1835- ), søn af Anders Jørgensen og Karen Nielsdatter, Badstrup. Viet 1872 til Mette Kirstine Pedersdatter (1841- ), næstyngste barn af Peder Jacobsen og Ane Pedersdatter. Fæstegården købt fri 1872 af N.A. for 5.000 rdl. Niels Andersen var bror til gmd. Jørgen Andersen, Badstrup.


1905

Mads Peder Olsen (1873-1930), søn af gmd. Jens Olsen og Karen Hansen, Kåstrup. Viet til Anna Frederikke Andersen (1876-1966) født på gården, næstældste datter af forrige Ejer. Hun drev garden videre ved hjælp af sønnerne Rud og Jens Arman Olsen.


1945

Karen Gerda Olsen, datter af Mads Peder Olsen. Gift med Poul Ove Larsen ( -1974), søn af Hans Peter Larsen Torpe ved Høng. I 1964 opløstes ægteskabet, og Poul Larsen rejste til Jylland.


1965

Kristian Skadhauge, forpagter Selchausdal.


1969

Ove Lauge Nielson, Søstremosegård, født 1933. Solgte bygningerne fra til Leif Nielsen der kom fra Fyn. Matr. nr. 5a er nu forandret til 7-a, Ugerløse.


1974

Jacob Ingemann Christensen, læge.


2001

Mette Brünnich Meier og Pål Henning Hoel


2004

Kaja Brolykke EidingMatr. nr. 6a (I dag 6k), Bastrup, Aarby Sogn, "Gammelmosegård"

Bastrup Vænge 8, 4400 Kalundborg

Hartkorn 15-2-2-2 / 15-2-2-0.


(1724 )

Jens Clemmensen


(1743)

Peder Pedersen ( -ca.1746). Gift med Karen Poulsdatter (ca. 1726-1769). Karen Poulsdatter var søster til gmd. Niels Poulsen, matr.nr. 7, Kærby.


1746

Anders Ibsen ( -1754), gift ca. 1746 med enken Karen Poulsdatter


1754

Peder Frandsen (1726-1809), søn af Frands Poulsen, Kelleklinte. Bror til gmd. Niels Frandsen, Badstrup. Viet 1754/55 til enken Karen Poulsdatter. Viet 2. gang ca. 1770 til Bodil Larsdatter (ca. 1741-82). Viet 3. gang 1783 til Friederica Jensdatter, fra Svebølle, søster til sognefoged Niels Jensen i Svebølle. Viet 4. gang ca. 1797 til Ane Hansdatter (ca. 1774- ).


Ca. 1809

Peder Andersen (ca. 1781-1828), fra Rynkevang. Viet 1809 til enken Ane Hansdatter.


1829

Niels Jørgensen (ca. 1784-1832). Viet 1829 til enken Ane Hansdatter.


1832

Søren Olsen (1793-1849), død af leverbetændelse. Gift med Marie Hansdatter (1794-1862).


1861

Ole Sørensen (1833- ), søn af Søren Olsen. Viet 1. gang 1862 til Ellen Sophie Nielsen (ca. 1838-63), datter af teglbrænder Niels Poulsen, Asnæs. Viet 2. gang 1864 til Christiane Sørensen (1838- ), født i Jordløse sogn. Købte fæstegården fri 1861 for 4.800 rdl.


1904

Søren Ole Sørensen (1867-1947). Ungkarl. Sognerådsformand i 2 perioder 1913-1926 og 1937-1943.


1946

Ellen Kirstine Andersen, født Sørensen (1873-1957). Søster til forrige ejer. (Skifteattest).


1947

Søren Christian Pedersen (1898-198X), født i Rørby. Gift med Karla Pedersen (1904-77), fra Rørby. Flyttede 1953 til matr. nr. 11.c.-6.c. Aarby ”Enggården.”


1953

Kaj Petersen, gift med Caroline Petersen.


1964

Ove Lauge Nielson, ”Søstremosegård”, født 1933. Ungkarl, boede ikke på ”Gammelmosegård”.


1967

Chr. Geert Christensen, gift med til Rita Malene Christensen.


1974

Inge og Vagn Erik Sørensen.Matr. nr. 7-a, Bastrup Aarby Sogn, "Egedal"

Bastrupvej 36, 4400 Kalundborg

Gl. Hartkorn 7-3-0-1


(1724)

Peder Ibsen


1740

Christian Jørgensen


17??

Peder Sørensen


(1743)

Niels Larsen, ( -1763), søn af Lars .... og Margaretha Thygesdatter i Istebjerg. Gift med Karen Johansdatter.


1767

Lars Sørensen, søn af hmd. Søren Hansen og Bodil Jørgensdatter, Badstrup. Bror til gmd. Hans Sørensen i Melby.


1781

Unge Jørgen Nielsen (ca. 1755-1828). Viet 1. gang til Anna Jensdatter (ca. 1757-1804). Viet 2. gang til Sidse Jørgensdatter (1781-1857), datter af skovfoged Jens Christensen, Asnæs.


1839

Unge Anders Jørgensen, (ca. 1808- ). Gift med Karen Jacobsdatter (ca. 1807-73).


1872

Jørgen Andersen (1844- ), søn af Anders Jørgensen og Karen Jacobsdatter. Viet 1866 til Birte Marie Andersen (1842-72). De købte i 1872 fæstegården fri af Lerchenborg for 8.537 rdl. 4 mark 1 skilling. Udb. 2.937 rdl. 4 mark 1 skilling. 1900 gavebrev til Jørgen Christian Albert Andersen på matr. nr. 7.d. htk. 2-5-1-6, Søstremosegård.


1903

Jørgen Hansen


1914

Christian Larsen


1919

Hans Nielsen (1895-1953), fra Rørby. Gift med Ingeborg Sørensen (1900-1982), fra Bjerre, Svallerup sogn


1921

Kresten Søren Jensen (1895-1942). Gift med Elisabeth Tårs (1883-1957), fra ”Filipsdal” Ågerup,


1957

Else Thomsen, født i København. Valgerda (Gerda) Jørgensen, født i Hillerød (se matr. nr. 7a. Aarby) og Vilhelmine (Via) Bjarnina Johansen. Døtre af forrige ejer.


1961

Vilhelmine (Via) Johansen (1918-    ), født i Vester Løve. Viet til Vagner Johansen (1919-96), født på Badstrup Mark. Vagner kom som karl på ”Egedal”. Efter et par års forløb giftede han sig i 1942 med en datter Via fra gården, herefter blev han bestyrer samme sted, og siden forpagter. Senere købte de gården.


1981

Jørgen Thorkild Johansen (1946-), viet 1987 til Kirsten Thurø (1943-).


1987

Jørgen Thorkil JohansenMatr. Nr. 8-a, Bastrup Aarby Sogn, “Elisesminde”

Søstremosevej 10, 4400 Kalundborg

Gl. htk. 7-3-3-2


(1724)

Peder Jørgensen ( -ca. 1739). Enken NN (ca. 1677. ) levede endnu i 1771. 1743 Søren Jensen


1779

Peder Jørgensen (ca.1754- ). Gift 2. gang med Anna Andersdatter (ca. 1759-).


1789 Niels Christensen


1796

Peter Thim (1755-1824). Gift med Sextine Margaretha Steenfeld (ca. 1761-1831). Peter Thim var tidligere magasinforvalter på Lerchenborg.


1833

Michael Ferdinand Thim (ca. 1795-1840), søn af Peter Thim. Viet 1835 til Johanne Nielsdatter (1804-54), datter af hmd. Niels Hansen, Melby.


1842

Peder Jensen (ca. 1808- ), født i Svinninge sogn. Tjener på Lerchenborg. Viet 1842 til enken Johanne Nielsdatter. Viet 2. gang 1854 til Ane Kirstine Nielsdatter (ca. 1831- ), datter af teglbrænder Niels Poulsen, Asnæs. Fæstegården frikøbtes 1842.


1887

Jens Peter Jørgensen, gift med Johanne Pedersdatter, datter af Peder Jensen.


1911 Søren Larsen (1874-1951), søn af Ole Larsen, Hellemosegård, Raklev. Viet til Maren Nielsen (   -1950), fra Dyrehøjgård Røsnæs.


1952

Ejvind Larsen (1905-92) og Knud Larsen (1918-2001), sønner af forrige ejer. 1959 Særeje for Knud Larsens anpart i ægteskab med Dorte Mine Rasmussen


1965

Ejvind Larsen og Knud Larsen


1993

Lene Larsen, datter af Knud Larsen, og Torben Bredahl NielsenMatr. Nr. 9-a, Bastrup Aarby Sogn, “Langbjerggård”

Søstremosevej 12, 4400 Kalundborg

Gl. hartkorn 6-2-3-0


(1724-43)

Hans Sørensen


1745

Arve Svendsen


1777

Mads Olsen


1781

Anders Christensen (ca. 1733- ). Gift med Kirsten Pedersdatter (ca. 1723- ). Hun må have været gift med Jens ....., da hun i FT 1787 nævnes som moder til Niels Jensen, født ca. 1753 og Morten Jensen, født ca. 1755.


Ca. 1789

Unge Peder Jensen


17??

Rasmus Pedersen (frasagde sig gården).


1793

Thomas Jung (ca. 1753- ). Gift med Eva Barbara Wattersheim (ca. 1758- ). Thomas Jung var tidligere ”kolonist” på Svebøllegavn, hvor han levede af kartoffelavl m.v. Det er sandsynligvis ham, vi i folketællingen 1801 finder i Grønhøj, Fjends herred, Viborg amt, hvor han omtales som ”tysk kolonist.” På dette tidspunkt er han gift med enken Anna Catharina Vielbertin.


1796

Mads Sørensen (1765- ), muligvis husmand fra Sønderstrand, inden han overtog gården i Badstrup. Gift med Karen Hansdatter (ca. 1765- ), datter af gmd. Hans Sørensen, Melby, se under matr.nr. 4, Rynkevang.


1825

Jens Pedersen (ca. 1799-1842), søn af gmd. Peder Pedersen og Karen Jensdatter, matr.nr. 3, Rynkevang. Viet 1 gang 1825 til Bodil Madsdatter (1798-1832), datter af gmd. Mads Sørensen og Karen Hansdatter. Viet 2 gang til Maren Christiansdatter (ca. 1814-80).


1843

Mathæus Christian Erichsen (ca. 1807-77), født i Jyderup. Viet 1843 til enken Maren Christiansdatter.


1872

Jørgen Andersen (1843-98), fra Kongstrup Røsnæs. Viet 1872 til Bodil Jensdatter (ca. 1842- ), datter af Jens Pedersen og Maren Christiansdatter. Fæstegården frikøbtes 1872 for 8.005 rdl. 5mk. 10 sk. Udb. 2.755 rdl. 5 mk. 10 sk. Efter Jørgen Andersens død drev enken Bodil Jensdatter gården videre med hjælp fra børnene; 2 døtre og 3 sønner.


1911

Niels Andersen (1883-1939), søn af forrige ejer. Viet 1910 i Ubberup Valgmenighedskirke til Anna Marie Henriette Jensen (1885- ), datter af Ane Marie og Morten Jensen, Rørby


1931

Thorkild Jensen (1903-73), født i Kongstrup Røsnæs Viet i Finderup 1931 til Klara Jensen, (1903- 93), født i Kulby ved Høng. Niels Andersen og Thorkilds Jensens fædre var fætre.


1992

Kim Møller Jensen, gift med Susanne Sørensen, barnebarn af Klara Jensen.Matr. nr. 10-a, Bastrup Aarby Sogn

Sønderstrandsvej 82, 4400 Kalundborg.

Gl. hartkorn?


(1724-43)

Jens Sørensen


17??

Lars Madsen


1746

Christian Pedersen


1748

Peder Madsen (ca. 1719- ), søn af gmd. Mads Ibsen og Maren Pedersdatter, matr.nr. 11, Aarby. Gift med NN (ca. 1724- ). Hans søster Karen Madsdatter var gift med gmd. Jens Christophersen, matr.nr. 12, Aarby.


1773

Hans Nielsen, søn af gmd. Niels Larsen og Karen Johansdatter, matr.nr. 7, Badstrup. Bror til gmd. Jens Nielsen, Ubby.


1778

Gl. Jørgen Nielsen (ca. 1747- ), gift med Karen Andersdatter (ca. 1751- ). I 1787 og 1801 ses han som hmd. og daglejer i Badstrup.


17??

Peder Jensen


1786

Niels Andersen (ca. 1761- ), gift med Karen Pedersdatter født (ca. 1762- ).


1797

Søren Nielsen (ca.1770- ), nationaljæger, gift med Dorthe Larsdatter (ca. 1776- ).


1803

Peder Pedersen


1825/30

Niels Pedersen (ca. 1793-1882), født i Aarby sogn Sandsynligvis søn af daglejer Peder Nielsen og Ellen Nielsdatter, der 1801 boede i et af Lerchenborgs skov- og markhuse. Gift 1823 med Marie Jensdatter (ca. 1805- ), datter af hmd. Jens Nielsen, Asnæs Skov. Inden overtagelsen af gården arbejdede Niels Pedersen som gårdskarl på Lerchenborg. 1871 købtes fæstegården fri af Lerchenborg for 3.250 rdl. Udbetaling 1000 rdl.


1873

Peder Nielsen (1845- ), født i Bjerre, Svallerup sogn. Gift 1872 med Ane Kristine Andersen (1851- ), datter af gmd. Ander Nielsen og Ane Mette Pedersdatter, Ubby.


1912

Christian Jensen


1915

Rasmus Erik Johansen (1865-1928), maskinsmed fra Rørby, hvor han ejede gården matr.nr. 13-b, inden kan købte gården i Bastrup. Gift med Johanne Margrethe Olsen (1870-1959), datter af gmd. Ole Jensen og Ane Madsdatter, matr.nr. 4, Rørby.


1930

Johan Martin Johansen (1897-1983), søn af forrige ejer, viet 1931 til Karen Hansen (1907-74).


1976

Inger Margrethe Larsen (1927- ), datter af forrige ejer, gift med Børge Larsen (1926-), fra Melby.


1987

Peter Andersen


1994

Preben Dalsgård Pedersen og Ester Hvass


1998

Flemming Kjellmann og Sonja Lisbeth Kjellmann


2002

Anja Bendix Kruse  og Rasmus Ditlev Maegaard KruseMatr. nr. 11-a, Bastrup Aarby Sogn

Søstremosevej 17, 4400 Kalundborg

Gl. hartkorn 6-2-3-2


(1724)

Mads Laursen Peder Hansen


(1743)

Jens Nielsen


17??

Rasmus Pedersen (ca. 1722- ), gift med enken NN (ca. 1717).


1776

Peder Rasmussen, søn af Rasmus Pedersen.


1783

Lars Arvesen (ca. 1751-1810). Gift med Karen Jørgensdatter (ca. 1754-    ).


1817

Jens Larsen (ca. 1787- ), søn af Lars Arvesen. Viet 1816 til Ane Marie Johansdatter (ca. 1786-), datter af smed Johan Jensen, Melby.


1819

Peder Nielsen (ca. 1794- ), søn af bmd. Niels Sørensen og Ane Jørgensdatter i Kaldred. Gift 1817 i Bregninge med Ane Rasmusdatter (ca. 1776- ). Ane Rasmusdatter var enke efter bmd. Niels Pedersen i Kaldred, der 1816 druknede i Vejleåen. Det må antages, at Peder Nielsen var boelsmand i Kaldred, indtil han overtog gården i Badstrup.


1851

Søren Hansen (ca. 1817), født i Ubby sogn. Viet 1862 til Elise Vilhelmine Jensen (ca. 1843-), datter af gmd. Peder Jensen, Badstrup mark.


1899

Hans Peter Hansen (1861- ) og Johanne Marie Karoline Hansen (1871- ), børn af forrige ejer. Begge ugifte.


1927

Christian Christensen, fra Svallerup, (Chr. Jyde), gift med Karen Christensen. De gik fallit.


1931

Købmand Kristoffer Madsen og Søn, Kalundborg. Chr. Jyde bliver boende på gården som bestyrer.


1939

Herluf Nielsen. Gift med Elin Nielsen.


1956

Kristoffer Madsen, foderstofhandler. Sønnen Jacob er medejer.


1956

Magnus Madsen, født 1932 (bebor ikke ejendommen). Søn af Arnold Madsen Svallerup.


1966

Arnold Madsen, Svallerup. Ejerens datter og svigersøn Ulla og Gunner Christoffersen beboede ejendommen.


1972

Leif Egon Bager, tømrermester. Gift med Hanne Christensen, datter af brugsuddeler Einer Christensen, Rørby, De beboede ikke på ejendommen  men på matr. nr. 3b, Aarby.


1980 

Jens Chr. Larsen, (1929-97). Gift med Vera Jensen (1933-84), datter af Emilie og Laurits Jensen, Ugerløse græsmark.


1981 

Niels Erik Larsen, søn af forrige ejer.


1983 

Birgit Søgård Larsen og Anders Jensen


1984 

Anders Jensen, eneejer.


1990

Carsten Junge og Marianne Johansen


1994

Jens Melmgård, dyrlæge


2013

Vibeke Wagner Hansen og Michael Ortmann Hansen