Gårde og slægter i Melby og Rynkevang, Aarby sogn

Oprindeligt lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med få opdateringer
         Rynkevang


Matr. nr. 1. a. Rynkevang, Aarby sogn, "Rynkevanggård"

( i dag matr. 133a, Kalundborg Markjorder)

Rynkevangen 10, 4400 Kalundborg

Gården blev udflyttet fra Melby til Rynkevang 1783/84.

Gårdens hartkorn var 1743 (medens den endnu lå i Melby), 6 tdr. 2 skp. 3 fdk. 0 alb.


Gården blev 1807 sammenlagt med matr. nr. 2. a Rynkevang, af købmand Niels Holst, Kalundborg, til det der senere blev Rynkevanggården.


(1724)

Anders Rasmussen


17??

Rasmus Andersen. Afstod godvilligt gården i 1740.


1740

Anders Ibsen (tidligere husmand i Rørby), død 1764. Gift med Karen Andersdatter.


1767

Søren Sørensen, født ca. 1733, død ca. 1794/95. Gift med Karen Andersdatter, født 1741, død 1809, datter af Anders Ibsen og Karen Andersdatter.


1795

Lars Rasmussen, født ca. 1743, søn af gmd. Rasmus Andersen og Karen Nielsdatter, Dongshøjrup (Baroniet Lehn på Fyn). Gift med enken Karen Andersdatter. Indfæstning 200 Rd. Sandsynligvis denne Lars Rasmussen, der 1811 fæster den vestre længe på 12 fag samt 13 tdr. land af den nedlagte gård matr.nr. 7, Melby.


1807

Niels Holst, købmand i Kalundborg, fik arvefæsteskøde på gården. Havde 1804 fæstet matr. nr. 2.a Rynkevang. Fra 1807 blev de to gårde drevet sammen.


(1825)

Neergaard, arvefæster.


1863

Købmandsenkefru Raae


1874

C. Egidius Boesen, født i Drammen i Norge. (Forpagtet siden 1863). Gift med Maren Boesen født Raae (    -1885). C. Egidius Boesen boede også på gården ved folketællingen 1890.


1905

Niels Raae Boesen (1876-    ), søn af forrige ejer. Gift med Gudrun A. Petersen (1884-    ), født i København.


1953

Lilian Berte E. Boesen og Inger Vibeke E. Boesen.


1957

Inger Vibeke Truelsen født Boesen. Gift med Jørgen Truelsen  (   -1979).


1968

Kalundborg kommuneMatr. nr. 2.a Rynkevang, Aarby Sogn

Gården blev udflyttet fra Melby til rynkevang 1783/84.

Gårdens hartkorn var 1743 6 tdr. 2 skp. 1 fdk. 1 alb. Blev i 1807 sammenlagt med matr. nr. 1a, ("Rynkevanggården", Rynkevangen 10) Rynkevang.


(1724)

Niels Ibsen, død ca. 1740/41.


1741

Jørgen Ibsen fra Bastrup, død ca. 1743/44. Gift med Ellen Larsdatter. Indfæstning 13 rd. 2 mk.


1744

Mads Larsen, født ca. 1720, gift med enken Ellen Larsdatter, død 1763. Gift 2. gang med Mette Pedersdatter, født ca. 1738, datter af hmd. Peder Sørensen og Margrethe Olsdatter, Illerup. Afstod gården, formedelst fattiggården, men blev boende på gården som almissenyder. Mads Larsen nævnes i en fortegnelse over gårdforsiddere fra 1783 at væregammel og døv.


1781

Jens Pedersen, født ca. 1757, gift med Margrethe Olsdatter, født ca. 1755. Det nævnes i fæstebrevet, at Jens Pedersen formedelst liden vækst ej er tjenlig til soldat. Indfæstning 20 Rdl.


1804

Niels Holst, købmand i Kalundborg. Fik samtidig arvefæste på unge Anders Pedersen og gamle Anders Pedersens fæstehuse.


1807

Sammenlægges med matr.nr. 1-a Rynkevang og bliver til Rynkevanggården.Matr. nr. 3.a Rynkevang Aarby sogn, "Lille Rynkevang"

Gården blev udflyttet fra Melby til Hettestrud (Rynkevang) 1783/84.

Gårdens hartkorn var i 1743 6 tdr. 0 skp.1 fdk. 1 alb.


(1724)

Niels Olsen


17??

Hans, gift med Ane Jensdatter.


17??

Morten Christensen, død 1752. Søn af gmd. Christen Mortensen og Maren Knudsdatter i Ugerløse, Rørby sogn. Bror til Hans Christensen i gården matr. nr. 6 i Melby. Gift med enken Ane Jensdatter.


1752

Jens Hansen ( -1771. Gift med Ane Nielsdatter. Afstod gården på grund af alderdom.


1769

Peder Jensen (1735-1807), søn af Jens Hansen og Ane Nielsdatter. Gift med Karen Hansdatter (ca. 1741- ), datter af gmd. Hans Larsen og Karen Jørgensdatter, Melby. Peder Jensens søster Ane Jensdatter var gift med sognefoged Lars Sørensen i gården matr.nr. 2, Melby. Indfæstning 13 Rdl.


1799

Peder Pedersen (1777-1825), søn af Peder Jensen. Gift med Karen Jensdatter (1782-1836), datter af gmd. Jens Nielsen, matr.nr. 4, Kaastrup, Tømmerup sogn.


1836

Hans Jørgensen (1808-52), søn af gmd. Jørgen Nielsen, Melby. Gift 1836 i Aarby med Karen Pedersdatter, (1811- ), datter af Peder Pedersen.


1853

Niels Nielsen (1827-9/9 1899), søn af teglbrænder på Asnæs Niels Poulsen og Ellen Nielsdatter. Gift i Aarby 1853 med enken Karen Pedersdatter. Gift anden gang 1862 med Ane Nielsdatter født ca. 1834. Gårdens hartkorn i 1853 var 5-5-1-11⁄4, areal ca. 661⁄2 tdr. land.


1912

Ane Nielsen, enke efter forrige ejer.


1912

Niels Peter Chr. Nielsen født 1876, søn af Niels Nielsen.


1947

J. K. Jensen, født 1894 I Dronninglund, (Ugift).


1947

Gustav Eriksen. Se matr. nr. 4. a Melby. Bertel Larsen bestyrede gården medens Gustav Eriksen ejede den. Bertel var søn af hjulmand Jens Larsen Melby.


1949

Søren Holm (1918-81), født i Stauns på Samsø. Gift med Konstance Charlotte Holm født i Døstrup, Sønderjylland


1968

Kalundborg kommune.


19??

Novo Nordisk.


1996

Kalundborg KommuneMatr. nr. 4. a Rynkevang Aarby sogn, "Rendsborggården"

Gl. Hovvej 116, 4400 Kalundborg

Gården blev udflyttet fra Melby til Rendsborg (Rynkevang) 1783/84.

Gårdens hartkorn var i 1743 6 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb.


(1724)

Niels Andersen.


17??

Hendrik Jokumsen. Frasat på grund af armod og fattigdom.


1741

Matz Michelsen, ”kvitterede” (afstod frivilligt) gården.


1742

Søren Hansen fra Rørby. Gift med Bodil Larsdatter, død 1760. Afstod gården mod aftægt.


1761

Hans Sørensen (ca. 1732-1779/80), søn af Søren Hansen og Bodil Larsdatter. Bror til gmd. Lars Sørensen, Badstrup.


1780

Søren Ibsen (1746-1823). Gift med forrige fæster enke. Gift anden gang 1785 i Tømmerup med Karen Hansdatter (1757-1835). Indfæstning 50 rdl. Søren Ibsen var bror til skovfoged Niels Ibsen, Snevris ved Birkendegaard.


1815

Jens Jensen (ca. 1778-1848), gift 1811 med Søren Ibsens datter Ane Sørensdatter (1788/90-1835). Gift 2. gang 1835 med Bodil Larsdatter (ca.1775-1853). Bodil Larsdatter var enke efter hmd. Niels Rasmussen i Aarby.


1841

Jens Jensen, (1815-67), søn af Jens Jensen og Ane Sørensdatter. Gift med Kirsten Jensdatter (ca. 1817-58). Gift 2. gang Med Ane Johansdatter (1835-1909), død i Høng. Indfæstning 350 rdl. og fogedpenge 35 rdl.


1868

Hans Nielsen, (1838-1921), død i Høng. Søn af Niels Madsen, Aarby, gift med enken Ane Johansen 1868. Solgte gården i 1889 og emigrerede til Wisconsin USA, hvorfra de kom tilbage i 1908-09.


1889

Lars Torkild Jensen, fhv. Møller i Høng, født 1853, søn af gmd. Jens Nielsen og Karen Sophie Torkildsdatter, Høng. Gift 1. gang 1883 i Finderup med Maren Sofie Larsen (1863-85), datter af gmd. Lars Jensen, Høng. Gift . 2. gang 1886 i Gørlev med Karen Sofie Sørensen, født 1862, datter af gdr. og sognefoged Søren sørensen og Ane Marie Jensen i Rye, Gørlev sogn.


1913

Johannes Jensen født 7/7 1881, gift med Anna Larsen, født 9/11 1888.


Ca. 1915

Fritz Knipschildt


1915

Rasmus Myrup, (1866-1940), født i Klim i Nordjylland. Gift med Ane Marie Pedersen (1863-1913), født på Dronninggården på Rersø.


1940

Edvard Nielsen (1892-1986), født i Storevorde, søn af Edvardine og Jens Christian Nielsen. Gift med Ingeborg Myrup (1897-1973), født på Reersø, datter af forrige ejer. Hendes forældre havde haft mølleri og bageri på Reersø.


1966

Bent Oluf Myrup Nielsen født 1927, gift med Betty Skærlund.


19??

Novo Nordisk.


1997

Ole Hedelund Thomsen, gift med Jette Gammelby.


????

Kalundborg kommune
            Melby


Matr. nr. 1-a. Melby, Aarby Sogn, "Melbygården"

Asnæs Skovvej 9, 4400 Kalundborg


(1724)

Søren Pedersen.


(1743)

Jens Tomasen.


1743

Jens Jensen død 1765. Søn af Jens Michelsen og Karen Pedersdatter, Badstrup. Gift med Ingeborg Hansdatter.


1768

Nicolai Nielsen. Gift med enken Ingeborg Hansdatter. Afstod godvillig gården mod aftægt i gården i 3 rums hus.


1786

Peder Nielsen født i ca. 1758 Melby. Gift med Ellen Nielsdatter, født ca. 1764. Frasat gården.


1792

Peder Jensen. Tidligere gårdmand I Bastrup (matr.nr. 9). For indfæstning og forgængers restance befriet. Gården benævnes allerede 1800 ”Melbygård” i jordebogen.


179?/18??

Forpagter Schach Ulrich Tamm, født ca. 1763, død 26/8 1834. Gift 2. gang med Maren vinter, født ca. 1767, død 23/6 1841.


18??

Forpagter Jonas Lorentz Bille, født ca. 1775 i København. Død 12/2 1851. Gift med Charlotte Helene Staal, født ca. 1778 i Nr. Jernløse, død 19/2 1852.


Ca. 1851

Forpagter Flemming Christian Tamm, født 1800, søn af Schach Ulrich Tamm, død 5/12 1854. Tidligere avlsforvalter på Hedvigslyst og Lerchenborg. Gift med Johanne Elise Splittorff, født ca. 1815, død 12/3 1851.


Ca. 1855

Forpagter Victor Christian Hjort, født 29/5 1823 i Ribe, død 24/9 1882 ”formentlig selvmord ved hængning, afdøde var for et par dage siden kommet hjem fra en sindssygeanstalt.” Gift 21/12 1851 med Emilie Henriette Ostermann, født 20/10 1831 i Kalundborg, død 4/5 1905, datter af købmand Heinrich Christopher Ostermann og Louise Emilie Schou, Kalundborg V.C. Hjorth var tidligere avlsforvalter på Lerchenborg.


Ca. 1882

Forpagter Otto Joakim Knipshildt født på ”Espe” 2/2 1851, død 16/11 1932. Viet 27/10 1876 til Charlotte Marie Møller født 31/1 1852. Se matr. nr. 4a, Sigridshøj Melby 1916.


19??

StatoilMatr.nr. 2-a, Melby, Aarby sogn

Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Hartkorn 1743: 6-4-2-2


(1724)

Niels Rasmussen


(1743)

Søren Larsen, død ca. 1744


1744

Niels Jensen. Søn af Jens Sørensen i Ubberup(?). Gift med Søren Larsens enke. Indfæstning 20 rdl. Sognefoged. Afstod godvillig gården til stedsønnen.


1765

Lars Sørensen, søn af Søren Larsen. Sognefoged. Gift med Ane Jensdatter, datter af gmd. Jens Hansen og Ane Nielsdatter, gården matr. 3, Rynkevang.


1790

Niels Nielsen, født ca. 1765 Rørby, Bondefoged fritaget for hoveri. Gift med Karen Larsdatter født ca. 1771. Indfæstning 50 rdl. Han skulle endvidere afbetale Lars Sørensens restance i de første 2 år.


1839

Hans Christian Bager (ca. 1815-1870), født i Asmindrup, søn af Rasmus Bager. Fritaget for hoveriarbejde som bondefoged. For indfæstning fritaget. Gift 1839 med Maren Nielsdatter (1814-1892), datter af Niels Nielsen.


2011

StatoilMatr. nr. 3.a Melby Aarby sogn, "Rykkerhøjgård"

Melbygade 10a, 4400 Kalundborg

Gl. htk.: 5-6-3-2


(1724)

Peder Sørensen.


1743

Jens Hansen. Bror til Jørgen Hansen i gården matr.nr. 5, Melby.


1752

Niels Andersen, gift med Sidse Pedersdatter, født ca. 1725, datter af hmd./gmd. gl. Peder Nielsen og Karen Pedersdatter i Melby.


1758

Gl. Peder Sørensen, død ca. 1785. Gift med Maren Mortensdatter født ca. 1735, datter af inds. Morten Nielsen i Melby


1785

Jørgen Nielsen, født 1745, død 3/10 1828. Gift med enken Maren Mortensdatter. Gift anden gang med Karen Nielsdatter født i Bastrup 1764 død 8/10 1850. Fri for indfæstning.


1825

Niels Jørgensen, født ca. 1794, søn af forrige ejer. Gift 4/7 1817 med Karen Mortensdatter født ca. 1792 død 7/8 1858. Indsiddere på gården 1817- ca. 1825. Indfæstning 100 rdl.


1861/62

Jørgen Nielsen født 3/5 1836, søn af forrige ejer. Gift 14/6 1862 med Sidse Marie Bager født 19/12 1840, datter af gårdmand Niels Frederik Bager og Ane Lisbeth Olsdatter Melby.


1906

Søren Chr. Jensen, født 10/6 1874, død 19/9 1956, søn af gårdmand Jørgen Chr. Jensen og Sidse Marie Sørensen Bastrup. Gift 23/9 1899 med Karen Johanne Nielsen, født 3/9 1875, død 26/2 1951, født på gården, datter af forrige ejer.


1957

Agnes Magda Sørensen født 1903 i Østrig (Wienerbarn) død 29/5 1981, plejedatter hos Karen og Søren Chr Jensen, (sognefoged), gift med Harald Ågård Sørensen, født 1907, død 29/5 1981.


1957 

Viggo Nielsen (1898-1992), født i Kærby, gift med Rigmor Rasmussen (1904-94), født i Gylling.


1958 

Tage Nielsen født 1934, gift med Bitten Nielsen fra Frederikshavn.


1959

blev jorden solgt fra til raffinaderiet Veedol.


2002

Claus Manzano ChristensenMatr. nr. 4. a Melby Aarby sogn. "Sigridshøj "

Melbygade 7, 4400 Kalundborg


(1724)

Morten Madsen.


17??

Niels Andersen. Afstod gården frivilligt.


1740

Matz Christophersen, født ca. 1711. Afstod garden formedelst alderdom og skrøbelighed. Gift 2. gang med Kirsten Andersdatter, født ca. 1739, død 30/3 1812.


1777

Niels Madsen søn af forrige ejer. Frasat formedelst slet husholdning og fattigdom. Nævnes i en fortegnelse over gårdforsiddere fra 1783 at være nationalrytter og have indgået aftale om at afdrage 4 rdl. årligt på sin ca. 68 rdl. store gæld.


1780

Morten Jensen født ca.1754, gift med Kirsten Nielsdatter født ca. 1757. Ingen indfæstning.


1809

Hans Jørgensen, født i Undløse 1774, død 30/5 1855. Søn af hmd. og tømmermand Jørgen Nielsen i Tømmerup, Undløse sogn. Gift 2/11 1810 med Marie Fass, født 1777, død 23/4 1848, datter af skomager Fass og Marthe Pedersdatter i Slagelse (hendes bror Peder Fass, død 1829, var arrestforvarer i Kalundborg). Hans Jørgensen var tidligere tømrermester på Lerchenborg. Fæstede 1834 tillige matr.nr. 5-b, Melby, htk. 3 tdr. 5 skp. 2 fdk. 1 alb. = 29 1⁄4 tdr. land. Fik 1846 arvefæsteskøde på matr.nr. 4 og 5-b.

I Hans Jørgensens fæstebrev fra 1809 var det bestemt, at gården skulle flyttes og ombygges. I tilskud hertil fik ham 100 Rd. og tømmer og brændte sten til 12 fag stuehus, som han selv skulle opbygge.


Ca. 1850

Martin Andersen, født ca. 1817, søn af Anders Andersen og Johanne Larsdatter i Krogstrup sogn, Frederiksborg amt, død 24/5 1864. Gift med Ane Marie Jørgensen født 1818, datter af Hans Jørgensen og Marie Fass. Ane Marie flyttede efter mandens død til København. Her boede hun Fælledvej 27 st., da hun døde 21/12 1893.


Ca. 1866

Niels Sophus Holst. Propritær født ca. 1832, død 19/1 1895. Født i Kalundborg, søn af sognepræst Johan Fr. Holst og Kirsten Ostermann. Gift med Maren Jensen, født ca. 1825, datter af gdr. Jens Christian Rasmussen og Marie Rasmusdatter af Sønder Højrup på Fyn. Hun døde 24/10 1898.


1898

Karen Marie Jensen født 1860 i FraudeKærby. Plejedatter af N.S. Holst.


1899

Lars Erichsen født 1854 i Hjæmbæk sogn. Gift med forrige ejer. Købte 1916 Tranemosegården i Rørby.


1916

Otto Joakim Knipchildt født på “Espe” 2/2 1851, død 16/11 1932, gift den 27/10 1876 med Charlotte Marie Møller født 31/1 1852 død 1944. I 1916 købte han Sigridshøj, hvor hans dengang ugifte datter Dagmar boede, indtil gården blev solgt i 1919.


1919

Valdemar Otto Madsen.


1922

Niels Chr. Nielsen, født 24/4 1878, død 20/10 1938. Gift med Karen Nielsen født Madsen. Søn, Knud Nielsen, bestyrede gården for sin moder fra 1938 til 1943.


1943

Gustav Eriksen, født 27/10 1908, død 6/4 1992. Gift med Eli Eriksen, født 6/11 1915, død 19/1 2003, datter af Chr. Jensen, Svallerup Møllegård. I 1959 blev jorden på den nordlige side af Aarby-Melbyvejen solgt fra til raffinaderiet. Veedol. Gården består af matr. nr. 3.b-3.c-4.a-5.b-10.b-11.b-11.a-24-27.a.


1988

Svend Erik Eriksen, bor på Råvangsgården i Hallelev, søn af forrige ejer.Matr. Nr. 5 Melby, Aarby sogn, "Hougs gård"

Adresse: Søstremosevej 6, 4400 Kalundborg

Hartkorn 1743: 6 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 alb Søstremosevej 6, 4400 Kalundborg


(1724)

Hans Sørensen?


1743

Jørgen Hansen. død 1762. Bror til Jens Hansen i gården matr. nr. 3, Melby. Gift 2. gang med Kirsten Thorkildsdatter (eller Poulsdatter) født ca 1711 død efter 1787.


1762

Jeppe Olsen. Født ca. 1734, død 1788/89. Søn af gmd. Ole Nielsen Skov og Ellen Ibsdatter, gården matr.nr. 6 i Aarby. Gift med forrige ejers enke. Jeppe Olsen var bror til gmd. Peder Olsen i Rørby og gmd. Hans Olsen, matr.nr. 13, Aarby.


1789

Lars Madsen, husmand fra Melby. Død ca. 1793. Gift med Bodil Nielsdatter født ca. 1753. Indfæstning 30 Rdl.


1793

Anders Hansen, født ca. 1767. Gift med enken Bodil Nielsdatter. Ingen indfæstning.


Ca. 1828

Jens Hansen Nørager. Født ca. 1792, død 14/1 1848. Gift med Karen Larsdatter, født ca. 1792/93.


Ca. 1848

Ole Pedersen, født i Føllenslev ca. 1818, død 6/9 1880. Gift med Ellen Kirstine Jensdatter født 31/8 1827, yngste datter af forrige ejer.


1880

Herman Hansen Houg (1861-    ), søn af hmd. Henrik Houg og Margrethe Madsen, Melby. Gift 1889 med Dorthea Sofie Olsen (ca. 1857-    ), datter af Ole Pedersen. I 1882 køber Dorthea Olsen fri af Lerchenborg for 6.900 kr.


1926

Alfred Johs. Hansen, født 4/6 1896, på Kærsgård i Jordløse død 17/12 1971. Gift med Helga Myrup fra Rendsborggården, født 2/6 1902 på Reersø, død 8/9 1996.


1962

Poul Myrup, født 1930, søn af forrige ejer. Gift med Grethe Juul Jensen født 1934 i Kværndrup.Matr. nr. 6. a Melby, Aarby sogn, "Bagergården"

Adresse: Sønderstrandsvej 13, 4400 Kalundborg

Hartkorn 1740: 7-7-3-1 3⁄4 Sønderstrandsvej 13, 4400 Kalundborg


(1724)

Rasmus Nielsen


(1743)

Hans Christensen, født ca. 1710, søn af gmd. Christen Mortensen og Maren Knudsdatter i Ugerløse, Rørby sogn. Bror til Morten Christensen (se matr.nr. 3, Rynkevang). Død 1759. Gift 1. gang med Bodil Rasmusdatter. Gift 2. gang med Kirsten Nielsdatter.

1761 Peder Madsen, født ca. 1728 død 1807, gift med enken Kirsten Nielsdatter, død ca. 1784. Gift anden gang med Karen Nielsdatter født ca. 1763.


1807

Lars Pedersen, født ca. 1773, søn af gmd. Peder Frandsen og Bodil Larsdatter, Badstrup. Gift med enken Karen Nielsdatter. Indfæstning 400 Rdl. Gården nedbrændte 26. marts. 1832, og den var forsikret for 880 Rd. sølv.


1832

Forpagter John Søeborg, født ca. 1785, død 30/12 1839 af tyfus. Begravet i Viskinge. Opførte en ny gård, der i 1832 blev takseret til 1.840 Rd. sølv.


1840

Niels Frederik Bager, født i Smakkerup 3/10 1803, død 20/10 1875, søn af Rasmus Bager og Ane Elisabeth Olsdatter. Gift med Ane Lisbeth Nielsdatter, født ca. 1813, død 6/6 1886. Arvefæste 3/12 1846. Indfæstning 10 Rdl og 1 Rdl i fogedpenge.


1871

Ole Peter Bager (1835-92), søn af forrige ejer. Gift med Ane Kirstine Nielsen (ca. 1846-25/1 1892), datter af gmd. Niels Hansen, Tømmerup.


1893

Niels Peter Bager (1872- ), søn af Ole Peter Bager. Gift 1894 i Værslev med Ane Cathrine Rasmussen (1868- ), datter af gdr. Niels Peder Rasmussen og Maren Peersdatter, Værslev.


1902

Lerchenborg


1924

Niels Peter Nielsen


1926

Jens Melchior Hansen født i Raklev 30/5 1884, død 5/10 1947, søn af Ane og Rasmus Hansen, gift i Ubberup Valgmenighedskirke 31/3 1925 med Ingefred Andersen født i Vollerup 9/1 1889, død 29/6 1949.


1949

Helge Melchior Hansen, Entreprenør, født i Melby 7/6 1929, død 5/5 1987 gift i Ubberup Valgmenighed 1956 med Hjørdis Hansen, født i Kalundborg 1937. Helge Hansen arbejdede i Canada en tid.


1949

Villy Ove Hansen, Forpagter af gården, gift med Ellen Hansen.


1955

Helge Melchior Hansen, samme ejer som i 1949.


1961

Arly Frimann Jensen, (1923-99), søn af købmand Jens Peder Jensen Melby, gift med Martha Jensen (1930-85). Arly F. Jensen er bror til Kurt Frimann Jensen Aarbygården.


1999

Bent Rydström og Susanne Yvonne Mørum Rydström.


2012

Kim Jimmy Rørdam Andersen


Natten mellem den 24 og 25 juni 2001 nedbrændte udlængerne til gården.Matr. nr. 7a Melby, Aarby sogn

Adresse: Sønderstrandsvej 50, 4400 Kalundborg

Hartkorn 1743: 6- 1- 3- 2


(1724)

Jens Hald?


17??

Anders Hansen, afstod gården pga. sygdom og alderdom.


1767

Jens Jørgensen, landsoldat, søn af hmd. Jørgen ....... og Ellen Jørgensdatter, Rørby. Død 1770, druknede i stranden. Gift med Sidse Andersdatter.


1771

Mathias Jacobsen, fra Ugerløse, født ca. 1737, død 1804. Gift med enken Sidse Andersdatter, datter af inds. Anders Hansen og Elisabeth Andersdatter, Melby. Indfæstning 10 Rdl. Udflyttet til Melby Sønderstrand. Gården omtales som Melby Søndergård. Afstod gården til svigersønnen pga. alderdom.


1800

Peder Jørgensen fra Sct Jørgensbjerg, født ca. 1767, død 1804. Gift med Karen Mathiasdatter født ca. 1772. Frasagde sig gården 1803. Indfæstning 20 Rdl.


1803

Niels Andersen, tidl. fæster af en nedlagt gård i Melby ”gård B”, der omkring 1803 blev lagt ind under Melbygården. Gården matr.nr. 7 benævnes 1803 ”Sønderstrand gård”. For indfæstning befriet. Gården blev nedlagt ca. 1810 og jorden udparcelleret. Niels Andersen fik herefter 4 tdr. land og 6 fag hus i gårdens nordre længes vestre ende, som var indrettet til beboelse for en husmandsfamilie.


1810

Peder Jørgensen. Hovedparcel på 15 tdr. land


18??

Niels Pedersen (”mageskiftede” sandsynligvis med Brabrandt)


1835

Hans Peter Brabandt, bødker, 16 tdr. land. Hartkorn 1- 3- 2-1/4 (tidligere fæster af matr.nr. 8b og 26c i Melby).


1860

Niels Larsen


1912

Niels Peter Nielsen død ca. 1928. Første selvejer.


1928

Johanne Marie Nielsen, Axel Chr. Nielsen, Peter Axel Johs. Nielsen


1928

Axel Chr. Nielsen, Johanne Marie Nielsen


2002

Marianne Krüger NielsenMatr.nr. 8a, Melby, Aarby sogn

Gården nedlagt og udparcelleret til husmandslodder 1811.


(1724)

Jens Lauersen


(1743)

Peder Rasmussen, født ca. 1707. Gift med Dorthe Andersdatter, død 1769. Afstod gården til sønnen pga. ”enlig stand og gårdens brøstfældighed.”


1771

Peder Pedersen, født ca. 1745, søn af Peder Rasmussen. Død 8/2 1826. Gift 1. gang med Inger Jensdatter. Gift 2. gang med Karen Andersdatter.


1???

Peder Jørgensen (ca. 1777-1842), sandsynligvis søn af indsidder og vægter på Lerchenborg Jørgen Pedersen og Bodil Mortensdatter, Melby. Gift med Bodil Pedersdatter (ca. 1780- ), datter af hmd. Peder Offersen og Mette Nielsdatter, Aarby.


1837

Søren Pedersen (ca. 1807- ), søn af Peder Jørgensen. Gift 1. gang 1836 i Rørby med Ane Sophie Henriksdatter (1812-1851), datter af Henrik Wolfeldt og Birthe Pedersdatter, Løgtvedgaarden, Viskinge sogn. Gift 2. gang 1851 med Mariane Nielsdatter (1822- ), datter af hmd. Niels Nielsen og Kirsten Pedersdatter, Bastrup.

Ca. 15 tdr. land af Peder Pedersens nedlagte gård og 3 tdr. land af Melbygården. Hovedparcel 8. a, 17.b, 26.a, Melby og 10u af Bastrup.

Hovedparcel 8. a, 17.b, 26.a, Melby og 10u af Bastrup.Nedlagt gård i Melby ”A”


(1724)

Peder Jørgensen


(1743)

Gl. Peder Nielsen, gift med Karen Pedersdatter, datter af gmd. Peder Larsen og Dorthe Michelsdatter, matr.nr. 5, Aarby.


1758

Niels Andersen død 1767/68, tidlige fæster af gården matr. nr. 3, Melby. Gift med Sidse Pedersdatter, datter af Peder Nielsen og Karen Pedersdatter.


1771

Rasmus Nielsen, født ca. 1747, død 23/3 1803. Gift med Niels Andersens enke Sidse Pedersdatter. Afstod garden formedelst skrøbelighed og blev derefter husmand i Melby.


1791

Hans Pedersen. Rynkevang. Indfæstning 50 Rdl. Tidl. gevorben landsoldat.


1796

Lagt under Melbygården (matr.nr. 1, Melby)Nedlagt gård i Melby ”B”


(1724)

Peder Jensen


Ca. 1730

Anders Olsen født ca. 1702. Gift med Zidse Jacobsdatter, der døde ca. 1755. Afstod gården ”formedelst alderdom 68 år gl. samt da han har beboet den i 40 år.”


1771

Christen Pedersen, født ca. 1738, død 1776. Søn af. gmd. Peder Rasmussen i gården matr.nr. 8, Melby. Gift med Anders Olsens ældste datter Ane Andersdatter, født ca. 1745, død 1775. Gift 2. gang med Ellen Andersdatter, født ca. 1750. Christen Pedersen var bror til Peder Pedersen i gården matr. nr. 8, Melby.


1776

Unge Peder Sørensen, landsoldat, død ca. 1783 i Nyrup. Gift med Ellen Andersdatter. Indfæstning 13 rdl. 2 mk.


1784

Niels Andersen født ca. 1758 i Nyrup, Raklev sogn, død 1828. Fæstebrevet fra 18/2 1784 siger: ”til ungkarl Niels Andersen af Nyrup by, hvorfra han med frihedspas er forsynet den gård i Melby by, som ved døden afgangne Peder Sørensen beboede, hvis enke fæsteren ægter”. Det oplyses også, at han har beboet gården 1⁄2 års tid, da fæstebrevet udstedes. Gift med Peder Sørensens enke. Senere gift med Maren Sørensdatter født ca. 1770, død 1830/31, datter af gmd. Søren Nielsen og Birthe Jørgensdatter, matr.nr. 15, Rørby. Gården blev nedlagt 1802/04 og jorden underlagt Melbygården, matr.nr. 1, Melby. Niels Andersen fik herefter matr. nr. 7, Melby i fæste.


Udflyttet efter 1787Nedlagt gård i Melby ”C”

Hartkorn 1743. 6. 0. 3. 2


1???

Lars Hansen


Ca. 1724

Hans Larsen død 1750. Gift med Karen Jørgensdatter, født ca. 1704.


1750

Peder Nielsen, født ca. 1721. Gift med enken Karen Jørgensdatter. Fri for indfæstning mod at betale ”den i formandens svaghed pådragne restance på 25 rd. 1 mk. 6 1⁄2 sk.


Lars Nielsen


Nedlagt ved udskiftningen. Jorden udlagt til husmandssteder


Udsnit af kort over Melby 1816