Udsnit af matrikelkort over Kærby by, Rørby sogn 1816.

Gårde og slægter i Kærby


Gård i Kærby nedlagt ved udskiftningen 1788

(Udsnit af matrikelkort over Kærby by, Rørby sogn 1816)


Gård i Kærby nedlagt ved udskiftningen 1788

Gårdens hartkorn var i 1742 7 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 alb.


Nævnes 1742-57

Jens Pedersen, død 1766 (skifte 5/7 1766). Gift med Anna Nielsdatter, der var født 1704/1718. De fik sammen i alt fald 7 børn født i perioden 1733- 50. Sandsynligvis er der tale om den Anna Nielsdatter, der ved FT 1787 ses under 31. familie boende hos sønnen Niels Jensen. Hun anføres da at blive brugt som jordemor.


Ca. 1766

Niels Jensen (ca. 1744- ), det må antages, at han er næstældste søn af Jens Pedersen og Anna Nielsdatter. Han er sandsynligvis den Niels Jensen, der ved FT 1787 ses under 31. familie og ved FT 1801 under 18. familie. Hustruens navn var Kirsten Jensdatter (1739/41-).


I jordebogen 1788 for Lerchenborg nævnes gården at være nedbrudt og landgilden at være pålignet de øvrige 13 gårdmænd i byen.


Huset Niels Jensen beboede efter at gården var nedbrudt, var sandsynligvis huset matr.nr. 40 i Kærby (det senere fattighus).


Gården har antagelig ligget østligt i byen lige nord for gården matr.nr. 7, hvor nu matr.nr. 30 ligger. I et fæstebrev fra 1803 hedder det således: Til indsidder Rasmus Jensen i Kærby det mig (Lerchenborg) tilhørende stykke øde jord af noget gammel gårdsplads omtrent 1⁄2 skp. størrelse, hvorpå han selv opbygger sig et hus.Gård i Kærby nedlagt ved udskiftningen 1788

Gårdens hartkorn var i 1742 8 tdr. 1 skp. 2 fdk. 0 alb.

Nævnes 1742-43

Niels Nielsen Schow, (    -1750), søn af gamle Niels Olsen Schow, Kærby. Gift 1. gang med Kirsten (    -1740/49). Gift 2. gang med Karen Jørgensdatter (ca. 1718-    ), søster til Peder Jørgensen, gården matr.nr. 4, Kærby. Gårdens bygninger nævnes ved skiftet efter Niels Schow i 1750 at være på 36 fag.


1751

Søren Pedersen Bonde (ca. 1716-    ). Gift med enken Karen Jørgensdatter (ca. 1750-    ). Søren Pedersen Bonde afstod gården i 1776 og gik på aftægt. Han levede endnu 1782, men ses ikke ved FT 1787.


1776

Søren Nielsen Bonde. Tidligere nationalrytter, men udlæst pga. gårdfæste. Gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1753. Afstod gården i 1782, da han i stedet fæstede gården matr.nr. 9 i Rørby. Han døde 1784/86, hvorefter enken giftede sig med Hans Nielsen.


1782

Jørgen Nielsen. Husmand fra Andaks. Tidligere landsoldat, men kasseret pga. ”tilfælde i benene”. Jørgen Nielsen ses endnu som gårdmand i Kærby i 1786, men hans videre skæbne efter gårdens nedlæggelse er ubekendt.

Gården lå på hjørnet af Kærbyvej og Ærtevangen, hvor nu matr.nr. 38 (Ærtevangen 1) ligger. Dette bevises af et fæstebrev udstedt 4/10 1789 til Ole Christensen, der fæster ”det hus udi Kærby [matr.nr. 15], som tilforn har været et indsidderhus ved Jørgen Nielsens gård, som nu er nedlagt”.Gården matr.nr. 1, "Ølmosegård"

Adresse: Søen 5b, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 7. skp. 1 fdk. 0 alb.


Nævnes 1682-99

Anders Jensen


Nævnes 1711-52

Niels Olsen Skov (-1755). Afstod gården til sønnen Anders Nielsen pga. alderdom. Udover Anders Nielsen kendes sønnerne Søren Nielsen i Rørby og Jens Nielsen samt datteren Birthe Nielsdatter gift med Niels Ibsen i Rørby. Niels Olsen Skov døde som hmd. i Kærby.


1752

Anders Nielsen, (1729-ca. 1760/61), søn af Niels Olesen. Gift med Karen Larsdatter, født ca. 1735, datter af hmd. Lars Erichsen, Viskinge.


1761

Peder Christiansen (1729-ca. 1784), søn af gmd. Christian Skræder Frederiksen og Maren Jensdatter, Ubby. Gift med enken Karen Larsdatter (ca. 1761-1803).


1785

Christen Jensen (ca. 1750-1814), søn af gmd. Jens Pedersen og Anna Nielsdatter, der boede i en af de nedlagte gårde i Kærby. Christen Jensen tjente 12 år som geworben og national soldat for Lerchenborg. Han blev viet ca. 1785 til enken Karen Larsdatter. Efter hendes død giftede Christen Jensen sig 1803 i Værslev med Gertrud Frederiksdatter (1776-1816), datter af husmand Frederik Christiansen og Bodil Christiansdatter i Asmindrup. Gertrud Frederiksdatter var dermed ovennævnte Peder Christiansens brordatter.


1815

Jens Nielsen (ca. 1784-1822), søn af gmd. Niels Nielsen og Mette Jørgensdatter i gården matr.nr. 6, Rørby. Jens Nielsen ægtede enken Gertrud Frederiksdatter 1814. Hun døde imidlertid efter kun 11⁄4 års ægteskab. Herefter giftede Jens Nielsen sig 1816 med Birthe Hansdatter (ca. 1794- 1826), datter af gmd. Hans Jørgensen og Anna Pedersdatter i gården matr.nr. 11, Kærby.


1823

Peder Jensen (ca. 1794-1824), søn af hmd. Jens Jensen, Klouby, Ubby sogn. Gift med enken Birthe Hansdatter 1823. Peder Jensen døde uden nogensinde at få fæstebrev på gården.


1824

Peder Jørgensen (ca. 1798-1827), født i Melby, Aarby sogn, søn af gmd. Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter. Gift 1824 med enken Birthe Hansdatter, der døde efter blot 2 års ægteskab. Herefter giftede Peder Jørgensen sig 1827 i Tømmerup med Karen Christensdatter, (1809-1838), datter af gmd. Christen Jensen og Ane Nielsdatter, gården matr.nr. 4, Kaastrup.


1828

Peder Sørensen (ca. 1798-1833), søn af gmd. Søren Pedersen og Karen Jørgensdatter i gården matr.nr. 3, Kærby. Peder Sørensen blev viet 1828 til Karen Christensdatter (der var blev enke i en alder af kun 18 år).


1833

Jens Lambert Hansen (1807-1883), født i Jordløse, søn af hmd Hans Lambertsen og Sidsel Jensdatter. Jens Hansen ægtede 1833 enken Karen Christensdatter. Jens Hansen giftede sig 2 gang 1839 i Ubby med Dorthe Jensdatter (1810-1840), datter af gmd. Jens Rasmussen og Ane Willumsdatter i matr.nr. 11, Klouby (Nordhældgård) – en søster til Maren Jensdatter i gården matr.nr. 8, Kærby. 1840 giftede Jens Hansen sig 3. gang med sin netop afdøde hustrus lillesøster Christiane Jensdatter (1818-1848). I 1849 giftede Jens Hansen sig 4. gang med Maren Hansdatter, (1824-1887), datter af gmd. Hans Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter, gården matr.nr. 13-a, Kærby. Jens Hansen frikøbte 1858 sin gård fra Lerchenborg, og han blev dermed den første selvejer i Rørby sogn.


1882

Karl Nielsen (1856-1934), søn af gmd. Niels Christiansen og Ane Dorthea Jensdatter, gården matr.nr. 3, Ubby (Lisengård). Karl Nielsen blev 23.10.1881 viet til Dorthe Kirstine Jensen (1857-1928), datter af Jens Lambert Hansen og Maren Hansdatter. Karl Nielsen var fra 1907 i en årrække formand for sognerådet i Rørby.


1924

Jeppe Jeppesen Gammelby (1898-1989), født i Holstebro, søn af bmd. Anders Jeppesen Gammelby og Karen Kamp Jensen. Han blev viet 1924 i Korskirken i Vallekilde til Ragnhild Nielsen ( -1989), datter af Karl Nielsen og Dorthe Kirstine Jensen. Jeppe Gammelby var 1939-1970 sognerådsformand i Rørby. Jeppe og Ragnhild solgte i 1966 gården til sønnen Thormod og flyttede ind i et nyopført hus Ærtevangen 5, Kærby. I 1988 tog de ophold på St. Fuglede Plejehjem, hvor de begge døde i 1989 med blot 3 dages mellemrum.


1966

Thormod Gammelby, født 1932, søn af Jeppe og Ragnhild Gammelby.


2013

Pernille Klarskov Pedersen og Rich Møller Christensen


Gården blev udflyttet relativt sent til sin nuværende plads; nemlig først omkring 1858. Gårdens oprindelige plads i byen var vest for gadekæret hvor nuværende matr.nr. 1-h ligger.

Karl Nielsen købte 1882 englodden matr.nr. 14-i, Kærby fri fra Lerchenborg.Gården matr.nr. 2, "Vibeholm"

Adresse: Kærbyvej 15, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 sandsynligvis 7 tdr. 7 skp. 2 fdk. 0 alb.


Nævnes 1682-99

Clemmend Christensen


Nævnes 1711

Søren Nielsen


Nævnes 1742-44

Niels Hansen, muligvis den enkemand Niels Hansen af Kærby, der 22.04.1739 blev viet i Tømmerup til Bodil Brixdatter af Ubberup (datter af Brix Rasmussen i Ubberup?). Niels Hansen afstod gården pga. alderdom, armod og fattigdom.


1744

Unge Niels Pedersen, kaldtes ”unge” i modsætning til Niels Pedersen Skræder i gården matr.nr. 6. Unge Niels Pedersen havde indtil 1744 nabogården matr.nr. 3, Kærby i fæste. Niels Pedersen afstod i 1757 godvillig gården til sønnen Anders Nielsen pga. alderdom.


1744

Anders Nielsen Schow, født ca. 1727, søn af unge Niels Pedersen. Gift med Maren Jensdatter, født ca. 1732, datter af gmd. Jens Pedersen og Anna Nielsdatter, der boede i en af de nedlagte gårde i Kærby. Hun var således søster til gmd. Christen Jensen i gården matr.nr. 1, Kærby. Maren Jensdatter må være død 1771/1787, idet Anders Nielsen Schow er enkemand ved FT 1787. Han afstod gården i 1789 til sønnen Jens Andersen pga. alderdom og skrøbelighed. Anders Nielsen Schow må være død før 1801, da han ikke ses i FT 1801.


1789

Jens Andersen, født ca. 1767, søn af Anders Nielsen Schow og Maren Jensdatter. Gift med Maren Jensdatter, født ca. 1764. I 1797 måtte Jens Andersen afstå gården til broderen Niels Andersen pga. fattigdom. I stedet fæstede han et stykke gårdsplads i Kærby på ca. 2 skp., hvor han selv opbyggede et hus. Grunden lå umiddelbart vest for gården matr.nr. 2 og fik senere matr.nr. 28-b (sandsynligvis pladsen, hvor gården matr.nr. 12 lå før udflytningen). I 1806 fæstede Jens Andersen også en lod af Kærby Mensalgods, nuværende matr.nr. 28a. Jens Andersen var endvidere ”tømmermand”, han døde 04.07.1832, 64 år gl.


1797

Niels Andersen, født ca. 1761, storebror til forgængeren Jens Andersen. Niels Andersen fæstede 1786 en udflyttergård i Bastrup, Årby sogn, som han afstod, da han 1797 overtog broderens gård i Kærby. Han blev ca. 1786 gift med Kirsten Pedersdatter, født ca. 1761, datter af gmd. Peder Christiansen og Karen Larsdatter i gården matr.nr. 1, Kærby – en søster Bodil, der var gift med Jørgen Johansen i gården matr.nr. 10, Kærby. Niels Andersen døde 1807 (skifte 30.12.1807), og Kirsten Pedersdatter døde 23.09.1813.


1814

Peder Nielsen, født ca. 1789, søn af Niels Andersen og Kirsten Pedersdatter. Peder Nielsen var gift med Kirsten Hansdatter, født 18.11.1792, datter af gmd. Hans Andersen og Bodil Jørgensdatter, Værslev. Peder Nielsen døde 07.08.1827.


1829

Jens Pedersen, født ca. 1801. Sandsynligvis søn af hmd. Peder Nielsen og Kirstine Andreasdatter, matr.nr. 31, Kærby. Han var ikke født i Kærby, da hans forældre sandsynligvis først flyttede hertil i 1806. Jens Pedersen var bror til gmd. Niels Pedersen i gården matr.nr. 5, Kærby. Jens Pedersen ægtede 03.04.1829 enken Kirsten Hansdatter. Hun døde 18.04.1833, 41 år gl., hvorefter Jens Pedersen 05.07.1833 giftede sig med hendes halvsøster Else Hansdatter, født 1814, datter af gmd. Hans Andersen og Anna Rasmusdatter, Værslev. Jens Pedersen døde 06.07.1867, 66 år gl. Else Hansdatter døde 26.04.1876, 62 år gl.


Ca. 1868

Hans Jensen, født 10.03.1840, søn af Jens Pedersen og Else Hansdatter. Gift 1871 med Maren Sørensdatter, født 25.01.1842. Hun var datter af gmd. gl. Søren Sørensen og Ane Sørensdatter i gården matr.nr. 4, Kærby. Hans Jensen købte ved skøde af 19.07.1871 gården fri fra Lerchenborg. Hans Jensen døde 24.02.1922, 81 år gl. Maren Sørensdatter døde 22.12.1921, 79 år gl.


18??

Jens Peter Jensen, født 18.12.1875, søn af Hans Jensen og Maren Sørensdatter. Ugift. Afstod i 1938 gården til sin søsterdatter. Jens Peter Jensen blev boende på gården til sin død i november 1955, 79 år gl.


1938

Johannes Georg Nielsen (1909- ), søn af bmd. Hans Peter Nielsen og Hanne Kristine Nielsen, Ugerløse, Rørby sogn. Han blev viet 1938 i Ubberup til Inga Maegaard Knudsen (1907-1988), født i Bildsø, Kr. Stillinge sogn, datter af Hans Knudsen og Ingeborg Jensen (en søster til Jens Peter Jensen). Johannes og Inga Nielsen afstod i 1978 gården til deres søn Jens Torben Nielsen og flyttede ind i et nyopført hus i Kærby (matr.nr. 29-c).


1978

Jens Torben Maegaard Nielsen, født 1940. Søn af Johannes og Inga Nielsen.


2014

Lars Uglehøj Andersen


Det nuværende stuehus er opført 1882 af Hans Jensen.Gården matr.nr. 2b, Kærby, Rørby sogn, ”Hummergaard”

Adresse: Tingvejen 57, 4400 Kalundborg.

Oprindeligt hartkorn: 1 tdr. 3 skp. 3 fdk. 1⁄4 alb.


Gården udstykket 1871 fra matr.nr. 2. Hovedparcellen matr.nr. 2-a (broderparten) fik Hans Jensen, mens søsteren Ane Marie Jensen fik matr.nr. 2b.


1871

Jens Peder Madsen (1837- ), søn af gmd. Mads Sørensen og Ane Hansdatter i gården matr.nr. 13, Rørby. Gift 1871 med Ane Marie Jensen (1842- ), datter af gmd. Jens Pedersen og Else Hansdatter i gården matr.nr. 2, Kærby.


1908

Jens Madsen (1876- ), søn af Jens Peder Madsen og Ane Marie Jensen.


1910

Niels Peder Kristensen (1878-1978), søn af hmd. Peder Christensen og Dorthea Pedersdatter, Kærby Søen, matr.nr. 10-d, Kærby. Gift med Johanne Dorthea Jørgensen (1886- ), datter af Christen Jørgensen og Bodil Marie Nielsdatter, Asmindrup. Niels Peder Kristensen købte gården for 8.400 kr. og solgte den for 27.000 kr.


1926

Knud Valdemar Monberg


1930

Sigrid Marie Monberg, født Degn. Enke efter Knud Valdemar Monberg. Senere gift med Evald Peter Hansen.


1938

Niels og Johannes Christensen, tvillingbrødre, sønner af Søren Peder Christensen og Laura Kirstine Nielsen, Kærby. Ugifte.


1990

Lisbeth Solveig Hansen og Lasse Steen HansenGården matr.nr. 3, "Toftegård"

Adresse: Kærbyvej 13, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var 1688: 9 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb.


Nævnes 1664

Olle Andersen, gården er ”øde og afbrut og ingen bruger jorden”


Nævnes 1682-1700

Christen Nielsen


Nævnes 1711

Laurs Laursen


Nævnes 1742-43

Unge Niels Pedersen, kaldtes ”unge” i modsætning til Niels Pedersen Skræder i gården matr.nr. 6. Det ældste, kendte barn af Niels Pedersen er sønnen Anders Nielsen, der var født ca. 1727, så måske har Niels Pedersen haft gården i fæste allerede i 1727. I 1744 afstod Niels Pedersen gården, idet han fæstede nabogården, matr.nr. 2, Kærby.


1744

Søren Erichsen Schow (1699-1767), søn af Erich Sørensen Skou og Karen Hansdatter, Værslev. Tidligere hmd. i Kærby. Nævnes i 1751 at være enkemand. Gift 2. gang med Maren Michelsdatter. Han afstod 1751 pga. skrøbelighed gården til Jørgen Rasmussen, der var gift med steddatteren Ane Jensdatter. Da han døde var han hmd. I Kærby og fik underhold fra gården.


1751

Jørgen Rasmussen ( -1763/64). Gift med Søren Eriksen Schows steddatter Ane Jensdatter ( -1765).


1767

Gamle Peder Sørensen (ca. 1733-ca. 1797). Gift ca. 1764 med Jørgen Rasmussens enke Ane Jensdatter, Hun døde sandsynligvis i barselssengen, da der i skiftet nævnes den 14 dage gl. søn Jørgen Pedersen. Peder Sørensen blev gift 2. gang ca. 1765 med Kirsten Jørgensdatter (ca. 1745- ), sandsynligvis datter af gmd. og sognefoged Jørgen Madsen og Mette Christensdatter, gården matr.nr. 8, Rørby. I 1801 ses enken som inderste hos sønnen Søren Pedersen.


1797

Søren Pedersen (ca. 1773-1850). Søn af gamle Peder Sørensen og Kirsten Jørgensdatter. Gift ca. 1797 med Karen Jørgensdatter, født 1773, sandsynligvis datter af Jørgen Hansen og Birgitte Larsdatter, Bjergsted. Hun var søster til gmd. Hans Jørgensen i gården matr.nr. 11, Kærby. Karen Jørgensdatter døde 20.09.1819, 46 år gl. Søren Pedersen giftede sig 2. gang 05.11.1819 i Bregninge med Birthe Frandsdatter (1794-1885), datter af gmd. Frands Jensen og Anna Jørgensdatter i Hagendrup.


1854

Unge Søren Sørensen, (1827-1902), søn af gmd. Søren Pedersen og Birthe Frandsdatter. Viet 09.01.1850 til Kirstine Christensdatter (1826- 1915), datter af gmd. Christen Pedersen og Karen Madsdatter, Asmindrup, Værslev sogn. (Karen Madsdatter var søster til gmd. Christen Madsen i gården matr.nr. 10, Kærby). Søren Sørenden kaldtes ”unge” i modsætning til ”gamle” Søren Sørensen i nabogården matr.nr. 4, Kærby.


1901

Niels Peter Sørensen (1871-1959), søn af gmd. unge Søren Sørensen og Kirstine Christensdatter. Viet 1901 i Rørby til Marie Andersen, født (1875-1959), datter af gmd. Anders Kristiansen og Ane Kirstine Nielsen, Frankerup, Ubby sogn. Niels Peter Sørensen købte 1901 gården fri fra Lerchenborg.


1937

Herman Sørensen (1906-1994), søn af Niels Peter Sørensen og Marie Andersen. Viet 1932 i Tiset til Olivia Kolding Pedersen (1903- ), født i Tiset sogn, datter af forpagter Rasmus Peder Pedersen.


19xx

Aksel Sørensen (født 1939), søn af Herman og Olivia SørensenMatr.nr. 3b

Kærbyvej 9, 4400 Kalundeborg

Htk. 1 td. 6 skp. 2 fdk. 11⁄4 alb.


Boelsstedet blev 1844 udskilt fra Søren Pedersens gård som en arvepart til datteren Karen Sørensdatter.


1844

Jacob Nielsen (1821-91), søn af hmd. og hjulmand Niels Pedersen og Birthe Jørgensdatter, Rørby. Moderen blev senere gift med gmd. Søren Jørgensen, matr.nr. 7-a, Kærby. Viet 1844 til Karen Sørensdatter (1820-47), datter af gmd. Søren Pedersen, matr.nr. 3-a. Viet 2. gang til Karen Frandsdatter (ca. 1819-90).


1891

Jørgen Jacobsen (1859-1946), søn af Jacob Nielsen og Karen Frandsdatter. Viet 1892 til Kristine Hansen (1866- ), datter af bmd. Jørgen Hansen, Gåsetofte, Raklev sogn. Jørgen Jacobsen frikøbte 1891 gården fra Lerchenborg.


1929

Aage Georg Ellermann Sørensen. Gift med Karen Jacobsen (1894-1973), datter af Jørgen Jacobsen.


1963

Poul Henning Mikkelsen


2004

Helle Schmidt  og Lars HellmannGården matr.nr. 4

Adresse: Kærbyvej 11, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 1. skp. 1 fdk. 0 alb.


Nævnes 1664-89

Christen Andersen


Nævnes 1711

Jens Ibsen


Ca. 1725

Anders ........., død 1730-36. Gift med Dorthe Knudsdatter. De havde sammen døtrene Zidse Andersdatter, født 1728, gift med gmd. Jacob Hansen, Ubberup og Karen Andersdatter, født 1730, gift med gmd. Jens Nielsen Schow i gården matr.nr. 13, Kærby.


Ca. 1735

Christen (Pedersen?), gift med enken Dorthe Knudsdatter. De fik sammen sønnen Peder Christensen, født ca. 1736. Christen (Pedersen?) må være død 1736-42.


Nævnes 1742-76

Peder Jørgensen, født ca. 1708. Gift med enken Dorthe Knudsdatter (hendes 3. ægteskab). Hun døde 1768-69 (skifte 21.01.1769), hvorefter Peder Jørgensen giftede sig 31.03.1769 i Tømmerup med Ane Christensdatter, født ca. 1734/44, datter af hmd. Christen Dahlsen og Kirsten Christiansdatter, Tømmerup. Peder Jørgensen døde ca. 1776.


1776

Unge Peder Christensen, født ca. 1746. I fæstebrevet nævnes han at være landsoldat fra Værslev. Gift med enken Ane Christensdatter. I 1784 blev de frasat gården pga. restancers pådragelse og slet husholdning. I stedet fæstede de 1785 huset matr.nr. 17 i Kærby. Ved FT 1801 omtales Ane Christensdatter som protocolleret fattig. Peder Christensen døde 04.07.1814, 68 år gl. og Ane Christensdatter døde 09.10.1814, 70 år gl.


1784

Lars Andersen, født ca. 1756, søn af gmd. Anders Michelsen og Karen Larsdatter i gården matr.nr. 8, Kærby. I fæstebrevet hedder det, at han blev ”casseret til Nationalsoldat som undermaaelig”. Hans første hustrus navn, men måske hed hun Karen, da den ældste datter af andet ægteskab Karen kunne være opkaldt efter hende. Lars Andersen blev viet 2. gang ca. 1785/86 til Maren Madsdatter, født 1765, datter af gmd. Mads Jensen og Maria Mogensdatter, Asmindrup, Værslev sogn. Lars Andersen døde 1803.


1803

Søren Sørensen, født ca. 1768, sandsynligvis fra Melby. Gift ca. 1803 med enken Maren Madsdatter. Søren Sørensen døde 28.06.1831, 63 år gl. Enken Maren Madsdatter blev boende på gården og fik aftægt hos sønnen til sin død 21.05.1853, 88 år gl.


1836

Gamle Søren Sørensen (1807-1858), søn af gmd. Søren Sørensen og Maren Madsdatter. Viet i Ubby kirke 12.10.1831 til Ane Sørensdatter (1809- 1890), datter af hmd. Søren Pedersen og Ane Cathrine Olsdatter, Klouby. Ane Sørensdatter drev gården videre efter mandens død, og hun nævnes at være blandt de rigeste i sognet omkring 1860.


1871

Ole Sørensen (1844-1921), søn af gmd. gl. Søren Sørensen og Ane Sørensdatter. Ole Sørensen var bror til Jacob Sørensen i gården matr.nr.. 5, Kærby. Viet 1875 i Drøsselbjerg til Kirsten Thorkildsen (1853-1939), datter af gdr. Thorkild Nielsen og Maren Christensdatter, Drøsselbjerg. Ole Sørensen købte gården fri fra Lerchenborg 1871. Ole Sørensen var medstifter af Kærby Friskole, der blev opført 1879 på en parcel af matr.nr. 4. Ole Sørensen var også medstifter af Kærby Brugsforening i 1882 og af Ubberup Valgmenighed i 1872.


1922

Kirsten Thorkildsen, enke efter Ole Sørensen. Drev gården videre efter mandens død med sønnen Frode Sørensen som bestyrer.


1939

Frode Sørensen (1883-1978), søn af Ole Sørensen og Kirsten Thorkildsen. Bestyrede gården for sin mor, efter hun var blevet enke i 1921. Ved moderens død i 1939 overtog han gården. Frode Sørensen forblev ugift, men havde i 27 år Sofie Andersen (født 1888 på Kongsgård i Kongstrup, Røsnæs sogn) som husbestyrerinde. Efter salget af gården i 1959 købte Frode Sørensen den gamle kommuneskole, matr.nr. 5e, Kærby. Her boede han frem til 1975, hvor han flyttede til Rørby Plejehjem.


1959

Bent Belling, forstander fra Høng.


19??

Børge Rasmussen


19??

Ann-Merete Heller West


2002

Ann-Merete RygaardGården matr.nr. 5, "Stavnskærgaard"

Adresse: Ærtevangen 9, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 6. skp. 1 fdk. 2 alb.


Kalundborg Latinskole ejede gården i 1664 og 1688. Fra 1745 ejet af Lerchenborg.


Nævnes 1664

Rasmus Sørensen, gården er ”øde og afbrut og ingen bruger jorden.”


Nævnes 1682-88

Jens Rytter, gården nævnes at være øde.


Nævnes 1699

Christen Pedersen

Nævnes 1711

Peder Laursen og Peder Nielsen, de nævnes i et skattemandtal fra 1711 hver at have 1 tjenestepige som folkehold.


(1743)

Thorkild Pedersen, ( -1764), gift med Ane Rasmusdatter. De nævnes at have sønnen Rasmus Thorkildsen, født 1733, så måske har de allerede haft gården på dette tidspunkt. Thorkild (benævnes undertiden også Terkel) afstod gården 1756 pga. alderdom, og han døde som hmd. i Kærby.


1756

Stephan Jensen, frasat gården pga. fattigdom og uduelighed. Derefter indsidder til han 1773 fæstede et hus i Kærby. Videre skæbne ubekendt.


1771

Søren Jørgensen, født ca. 1744, fra Rørby. Hans hustru, hvis navn ikke kendes, var ligeledes født ca. 1744. Han blev frasat gården pga. armod og restancers pådragelse. Videre skæbne ubekendt.


1776

Peder Sørensen Schou ( -1779/80), gift med Sophie Jørgensdatter (ca. 1756-1805), datter af gmd. Jørgen Nielsen og Birthe Nielsdatter, Rørby mensalgård. Sophie Jørgensdatters bror var sognefoged Niels Jørgensen i Værslev.


1780

Morten Jensen (ca. 1747-1828), sandsynligvis søn af gmd. Jens Pedersen og Anna Nielsdatter, der boede i en af de nedlagte gårde i Kærby. Dermed var han bror til gmd. Christen Jensen i gården matr.nr. 1, Kærby. Morten Jensen giftede sig ca. 1780 med enken Sophie Jørgensdatter. . Efter hendes død giftede Morten Jensen sig straks med Kathrine Nielsdatter (ca. 1776-1855), født i Rørby sogn. Morten Jensen afstod gården og gik på aftægt hos sønnen Jens Mortensen i 1825. Efter Morten Jensens død tog enken ophold hos sønnen Niels Mortensen, der var hmd. i Kærby.


1825

Jens Mortensen, (ca. 1794-1867), søn af gmd. Morten Jensen og Sophie Jørgensdatter. Viet 1821 til Ane Larsdatter (ca. 1795-1872), sandsynligvis datter af gmd. Lars Andersen og Karen Madsdatter i gården matr.nr. 4, Kærby. Jens Mortensen byttede 1842 gård med Christen Larsen fra Asmindrup, Værslev sogn, og han fik derved gården matr.nr. 5-a, Asmindrup i fæste. Denne gårde havde han frem til 1866.


1842

Christen Larsen (1795-1844), søn af gmd. Lars Nicolaisen og Else Nielsdatter i gården matr.nr. 5-a, Asmindrup, Værslev sogn. Gift 1825 i Værslev med Ane Kirstine Sørensdatter (ca. 1804-1880), født i Kundby sogn. Christen Larsen fik 1826 faderens går i Asmindrup i fæste. Den havde han indtil 1842/43, hvor han byttede gård med Jens Mortensen i Kærby.


1844

Niels Pedersen (1814-1897), søn af hmd. Peder Nielsen og Kirstine Andreasdatter, matr.nr. 31, Kærby. Bror til gmd. Jens Pedersen i gården matr.nr. 2, Kærby. Ved overtagelsen af gården var han tjenestekarl i Kalundborg. Han blev viet 1844 til enken Ane Kirstine Sørensdatter. Deres ægteskab opløstes omkring 1865, hvor gården ses behandlet som et fallitbo. Niels Pedersen efter 32 år som aftægtsmand på gården. Ane Kirstine Sørensdatter døde i Rørby.


1865

Jacob Sørensen (1837-1904), søn af gmd. gl. Søren Sørensen og Ane Sørensdatter i gården matr.nr. 4, Kærby, og således bror til Ole Sørensen, der overtog fødegården. Jacob Sørensen var med i krigen 1864 og lå ifølge overleveringen ved Dannevirke, da denne blev rømmet. Han blev viet 1865 til Kirsten Kirstine Jensdatter (1836-1913), datter af ovennævnte Niels Pedersens bror gmd. Jens Pedersen og Else Hansdatter i gården matr.nr. 2, Kærby. Jacob Sørensen købte 1866 gården fri fra Lerchenborg for 3.500 rbd.


1903

Jens Peter Sørensen (1868-1948), søn af Jacob Sørensen og Kirsten Kirstine Jensdatter. Gift med Johanne Marie Kirstine Madsen (1882-1974), født i Andst. Omkring 1940 flyttede de til Ubby. Efter Jens Peter Sørensens død flyttede Johanne til Jylland, hvor hun døde på et plejehjem ved Vejle.


1938

Knud Pedersen, født 1915, søn af Oluf Pedersen og Valborg Andersen, Istebjerg, Tømmerup sogn. Viet 1938 til Kirsten Sørensen, født 1917, datter af Johanne og Jens Peter Sørensen.


1983

Bente og Helge Staunskær Pedersen, født 1955, søn af Kirsten og Knud Pedersen. 


1998

Hvidebæk Kommune, senere Kalundborg Kommune "Børnegården"


Gården blev udflyttet 1833-34 efter at den var nedbrændt natten mellem den 27. og 28. september 1832 sammen med gården matr.nr. 6a. Gården lå oprindelig på bygadens søndre side, lidt tilbagetrukket fra vejen på den nordligste spids af matr.nr. 5a.

Gården nedbrændte igen omkring 1870 ved en brand påsat af en tjenestekarl. Genopført samme år. Endelig nedbrændte gården 1931 ved en kortslutning, hvorefter den blev opført i sin nuværende skikkelse.Gården matr.nr. 6

Adresse: Kærbyvej 46, 4400 Kalundborg

Gården er sandsynligvis opstået mellem 1711 og 1730 ved sammenlægning af de 2 gårde, der i matriklen 1688 har nr. 7 og 15. De 2 gårdes hartkorn var i 1688 hhv. 4 tdr. 4 skp. 0 fdk. 2 alb. og 4 tdr. 4 skp. 3 fdk. 1 alb. Hvis man lægger disse 2 gårdes gamle hartkorn sammen, får man præcis det hartkorn, som gården matr.nr. 6 nævnes at have i 1743; nemlig 9 tdr. 1 skp. 0 fdk. 0 alb. Ejer 1688-1860 var Lerchenborg.


Gl. nr. 7

(1688)

Hans Jensen, gården nævnes at være ”indberegnet med nr. 3 (dvs. matr.nr. 1, Kærby).


(1711)

Rasmus Sørensen


Gl. nr. 15

(1688)

Lars Jensen, gården betegnes som øde.


????

Niels Jensen


Nævnes 1742-83

Niels Pedersen Skræder, født ca. 1707. gift 1. gang med Anne Jørgensdatter. Hun døde 1767/68 (skifte 18.02.1768). De havde sammen børnene: Jens Nielsen, født ca. 1730, gmd i Tømmerup; Peder Nielsen, født ca. 1734, gmd. i gården matr.nr. 2, Ubberup; Anne Nielsdatter, født. Ca. 1738, gift med gmd. Niels Sørensen, Årby og Bodil Nielsdatter, gift med gmd. Jørgen Madsen i gården matr.nr. 8, Rørby. Niels Pedersen Skræder var 2. gang gift med en pige født ca. 1743, hendes navn kendes ikke. I 1783 nævnes hun at være død, hvor Niels Pedersen Skræder afstod gården og gik på aftægt. Han må være død 1783/87, da han ikke ses i FT 1787.


1783

Michel Pedersen, født ca. 1755. Landsoldat i 6 år for Lerchenborg gods. Gift 1782 i Værslev med Johanne Sørensdatter, døbt 20.05.1762, datter af gmd. Søren Madsen og Sidsel Jensdatter i Asmindrup, Værslev sogn. Johanne Sørensdatter var således faster til Christen Madsen, der senere fæstede gården matr.nr. 10, Kærby. De blev frasat gården i 1793. Johanne Sørensdatter døde 1841 som aftægtsenke hos sønnen, hmd Christen Michelsen i Asmindrup.


1793

Lars Stephensen, født 1761/63. Gift med Bodil Jochumsdatter, født 1767/69. Lars Stephensen måtte afstå gården 1796 pga. fattigdom. Herefter fæstede de et jordløst hus, matr.nr. 32 i Kærby. I 1806 fæstede de endvidere en lod af Rørby mensalgods på Kærby mark. Lars Stephensen døde 1821 og Bodil Jochumsdatter døde 1827.


1796

Jens Jørgensen, omtales i fæstebrevet som ”husmand fra Dyssehuset”. Afstod gården 1800 pga. fattigdom. Videre skæbne ubekendt, da han ikke ses boende i Kærby ved FT 1801.


1800

Niels Larsen (ca. 1764- ). Gift med Birthe Andersdatter (ca. 1763- ). Hun var sandsynligvis datter af gmd. Anders Nielsen Schow i gården matr.nr. 2, Kærby. Inden Niels Larsen fæstede gården var han hmd. i Kærby. De blev frasat gården. Videre skæbne ubekendt, da de tilsyneladende er flyttet fra Kærby.


1806

Peder Madsen (ca. 1777-1816), sandsynligvis søn af gmd. Mads Jensen og Sidse Madsdatter i gården matr.nr. matr.nr. 5, Rørby. Gift med Mette Nielsdatter (ca. 1780-1827), datter af gmd. Niels Nielsen og Mette Jørgensdatter i gården matr.nr. 6, Rørby. Hun var således søster til Maren Nielsdatter, gift med gmd. Christen Christensen i gården matr.nr. 9, Kærby.


1819

Lars Hansen (ca. 1791-1833), søn af gmd. gl. Hans Jensen og Ane Olsdatter, Vesterhavegård, Alleshave. Viet 24.10.1817 til enken Mette Nielsdatter. I 1820 blev de frasat gården pga. fattigdom og pådragne restancer. Derefter fæstede de huslodden matr.nr. 7-h, Kærby. Mette Nielsdatter døde 30.03.1827, 47 år gl. 1828 giftede Lars Hansen sig i Ubby med Maren Nielsdatter fra Klouby, født 1802.


1820

Søren Jensen (1783-1850), søn af gmd. unge Jens Sørensen og Karen Jensdatter, St. Fuglede. Gift 17.03.1815 i Viskinge med Birthe Pedersdatter, (ca. 1773-1855), født i Jorløse. Hun var enke efter Henrik Wolfeldt, forpagter af Løgtvedgården. Indtil de fæstede gården i Kærby, boede de på Løgtvedgården, Viskinge sogn.


1852

Jacob Henriksen, født ca. 1802 på Løgtvedgården, Viskinge sogn, som forældrene Henrik Wolfeldt og Birthe Pedersdatter forpagtede. Viet 1832 til Dorthe Pedersdatter, født ca. 1802, datter af gmd. Peder Christensen og Karen Larsdatter i gården matr.nr. 8, Kærby. Efter vielsen fæstede de huset matr.nr. 1-e, Kærby. Her boede de til de overtog gården i 1852. Jacob Henriksen døde 1859, 56 år gl. Dorthe Pedersdatter døde 1868.


1860

Jens Jacobsen (1835-69), søn af Jacob Henriksen og Dorthe Pedersdatter. Gift med Kirstine Sørensdatter, (ca. 1821-77), fra Flinterup, St. Fuglede sogn.


1870

Peder Jacobsen (1842-1907), søn af Jacob Henriksen og Dorthe Pedersdatter, Han var således lillebror til ovennævnte Jens Jacobsen. Viet 1871 i Rørby til enken Kirstine Sørensdatter. Efter hendes død giftede Peder Jacobsen sig med Birthe Marie Christiansen (1852-1942), datter af gmd. Christian Christensen og Maren Nielsdatter, gården matr.nr. 9-a, Kærby. Begge Peder Jacobsens ægteskaber var barnløse, og enken Birthe Marie Christiansen antog derfor søsterdatteren Laura Christiansen (se nedenfor) som universalarving.


1909

Thorkild Sørensen (1879-1950), søn af gmd. Ole Sørensen og Kirsten Thorkildsdatter, gården matr.nr. 4-a, Kærby. Gift 1909 i Ubberup Valgmenighedskirke med Laura Dorthea Marie Christiansen (1882-1953), datter af slagter og husmand Niels Christiansen og Dorthe Kirstine Christiansen.


19??

Thorkild Sørensen (1879-1950), søn af gmd. Ole Sørensen og Kirsten Thorkildsdatter, gården matr.nr. 4-a, Kærby. Gift 1909 i Ubberup Valgmenighedskirke med Laura Dorthea Marie Christiansen (1882-1953), datter af slagter og husmand Niels Christiansen og Dorthe Kirstine Christiansen.


1950

Alf Sørensen (1910- ), søn af Thorkild Sørensen og Laura Christiansen. Gift med Ellen.


1978

Bent Sørensen, søn af Alf og Ellen Sørensen.


1996

Claus Bundgaard Andersson og Anja Evald AnderssonGården blev udflyttet 1833-34 efter at den var nedbrændt natten mellem den 27. og 28. september 1832 sammen med gården matr.nr. 5-a. Gården lå oprindelig på bygadens søndre side, umiddelbart øst for gården matr.nr. 5-a. Gården lå på den nordligste spids af matr.nr. 6-a, lidt tilbagetrukket fra vejen.Gården matr.nr. 7

Adresse: Kærbyvej 38, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1742 8 tdr. 2. skp. 1 fdk. 1 alb.


Til ca. 1729

Ole ...., må være død 1727/29, han havde sønnen Niels Olsen, født 1727.


Ca. 1729

Jørgen Sørensen, gift 1727/30 med formandens enke. Han havde sønnen Ole Jørgensen, født 1730. Videre skæbne ubekendt.


1749

Niels Andersen, fra Årby. Han fraflyttede gården 1752, og han er sandsynligvis den Niels Andersen, der 1752 fæstede en gård i Melby, Årby sogn. Hvis denne antagelse holder stik, så døde Niels Andersen 1768 som gmd. i Melby. Han var gift med Sidse Pedersdatter, datter af gmd. Peder Nielsen og Karen Pedersdatter, Melby.


1752

Niels Poulsen (ca. 1719-1793/1801). Gift med Anne Jensdatter (ca. 1721-1793/1801). I 1780 afstod de godvilligt gården og gik på aftægt hos Jens Pedersen og senere hos Peder Jensen.


1780

Jens Pedersen (ca. 1747-1803). Hans bror Mikkel Pedersen var 1775-92 gmd. i Ugerløse og derefter hmd. i Bastrup. Inden Jens Pedersen fæstede gården, var han husmand i Kærby. Navnet på hans første hustru kendes ikke, men han var 2. gang gift med Ellen Nielsdatter, født ca. 1759. I 1793 afstod de gården og fæstede det hus i Kærby, som de boede i ved FT 1801.


1793

Peder Jensen, var indtil han overtog gården hmd. i Kærby. Da han afstod gården i 1800 var det til stedsønnen. Det må derfor antages, at Peder Jensen var født ca. 1755, og at han i 1786 giftede sig med hmd. Christen Pedersens enke Anne Christensdatter, født 1739/41. Ved FT 1787 nævnes Peder Jensen at være ”både døv og stum, dog en god arbejder”. Ved indfæstningen af gården fritages han for at betale indfæstning og forgængerens restancer. Efter at have afstået gården i 1800 ses Peder Jensen og Anne Christensdatter ved FT 1801 atter som husmandsfolk i Kærby, begge fri for at yde skat. Peder Jensen må være død mellem 1801 og 1812. Anne Christensdatter døde 1818.

Alt i alt et lidt pudsigt fæsteforhold, i alt fald hvis ovenstående antagelser passer. Men en forklaring kunne være, at der var så mange gårdforsiddere i årene efter udskiftningen, at det var lettere at få en gård i fæste. Samtidig var stedsønnen Peder Christensen ikke fuldmyndig til at overtage gården i 1793. E


1800

Gl. Peder Christensen (ca. 1769-1808), søn af hmd. Christen Pedersen og Anne Christensdatter, Kærby (stedsøn af Peder Jensen). Han kaldtes ”gamle” i modsætning til Peder Christensen i gården matr.nr. 8, der var ca. 11 år yngre. Gift med Lisbeth Pedersdatter (ca. 1764-1828).


1808

Peder Poulsen (ca. 1786-1850), søn af hmd. Poul .... og Sidse Pedersdatter, Ugerløse. Gift ca. 1808 med enken Lisbeth Pedersdatter, der døde 01.12.1828, 64 år gl. Gift 2. gang 1829 i Tømmerup med Dorthe Madsdatter (1796-1833), datter af hmd. og hjulmand Mads Jacobsen og Bodil Olsdatter, Tømmerup. Han blev gift 3. gang 1833 med Mette Nielsdatter (ca. 1807-1867), muligvis datter af hmd. Peder Nielsen, Kærby.

Omkring 1819 blev gården stærkt udparcelleret til husmandslodder, og Peder Poulsen fratrådte frivilligt fæstet. I stedet blev han husmand i Kærby, matr.nr. 16 og 19-b. Efter Peder Poulsens død giftede enken sig med Peder Henriksen Haunsø.


Hovedparcellen matr.nr. 7a (boelssted)

1819

Anders Larsen (ca. 1791-1819), søn af gmd. Lars Andersen og Maren Nielsdatter i gården matr.nr. 4, Kærby. Viet 1814 til Maren Pedersdatter, (ca. 1796- ), datter af Peder Christensen og Lisbeth Pedersdatter (steddatter af Peder Poulsen). Anders Larsen var 1814-19 hmd. i Kærby, og han døde kun 28 år gl. efter at have haft fæstebrev på gården i 10 dage.


1821

Jørgen Frederiksen (1790-1832), søn af Frederik Olsen, Frankerup. Af Jørgen Frederiksens søskende kendes bl.a. gårdmændene Søren og Ole Frederiksen i Frankerup. Viet 1820 til enken Maren Pedersdatter. Jørgen Frederiksen fratrådte godvillig gården 1827 og flyttede til Rørby, hvor han døde som hmd.


1827

Søren Jørgensen (1804-1889), søn af gmd. Jørgen Nielsen og Maren Pedersdatter, Rørby. Viet 1826 til enken Birthe Jørgensdatter (ca. 1789- 1872). Hun var enke efter hjulmand og hmd. Niels Pedersen (død 07.07.1826), Rørby med hvem hun havde 3 sønner. Søren Jørgensen giftede sig 2. gang 1873 med Ane Marie Nielsen (1843-1928), datter af hmd. Niels Pedersen og Ane Sørensdatter, Melby Mark.


Ca. 1878

Frands Peder Jensen (1855-1900), søn af gmd. Jens Frandsen og Maren Sørensdatter (Søren Jørgensens datter), Eskebjerg, Bregninge sogn. Frands Peder Jensen blev opdraget hos morfaderen Søren Jørgensen. Gift 1878 med Karen Sørensdatter (1850-1888), datter af gmd. Søren Sørensen og Kirstine Christensdatter i gården matr.nr. 3, Kærby. Efter hendes død giftede Frands Peder Jensen sig 1892 med hendes søster Birthe Marie Sørensen (1865-1954), født i Kærby. Frands Peder Jensen frikøbte 1880 gården fra Lerchenborg.


1901

Birthe Marie Sørensen, enke efter Frands Peder Jensen. Hun drev gården videre med sin bror Anders Peter Sørensen som bestyrer. Han var født 22.06.1860, og han var blevet enkemand i 1891.


1932

Martha Elisabeth Jensen (1896-    ), datter af Frands Peder Jensen og Birthe Marie Sørensen. Hun var ugift og boede sammen med sin ligeledes ugifte søster Kirstine Jensen (1894-    ). Fra 1918 drev de sammen en systue, og gik under navnet ”sypigerne”.


1986

Marianne HartmannGården matr.nr. 8, "Kærbygård"

Adresse: Kærbyvej 35, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 2. skp. 0 fdk. 0 alb.


Gården var 1664 og 1688 ejet af Rørby kirke.


I 1711 er ejeren Kalundborg Ladegård.


Nævnes 1664-88

Jens Lauridtsen


Nævnes 1699

Rasmus Sørensen


Nævnes 1711

Thomas Michelsen


Nævnes 1724-33

Niels Sørensen, afstod gården pga. alderdom og svaghed.


1733

Niels Pedersen, frasat gården pga. svaghed og fattigdom.


1737

Olle Nielsen, fra Ugerløse. Frasat gården pga. armod og fattigdom.


Ca. 1743

Hans Nielsen Skov, afstod godvillig gården pga. slet tilstand.


1756

Anders Michelsen, ( -1762), tjenestekarl fra Tømmerup. Viet 1756 i Tømmerup til Karen Larsdatter (ca. 1726- ), tjenestepige i Istebjerg. Anders Michelsen var bror til gmd. Christen Michelsen i Asmindrup, Værslev sogn.


1765

Peder Christensen (ca. 1728-ca. 1796). Gift med enken Karen Larsdatter 1762/63. Peder Christensen nævnes i 1796, da sønnen overtager gården, at være død. Enken Karen Larsdatter skulle have ”frie Huus og aarlig Underholdning” hos sønnen. Hun må være død mellem 1796 og 1801, da hun ikke ses ved FT 1801.


1796

Christen Pedersen (1771-1801), søn af Peder Christensen og Karen Larsdatter. Gift med Karen Larsdatter (ca. 1765-1832).


Ca. 1802

Peder Christensen (1781-1849), søn af gmd. Christen Mortensen og Anne Christensdatter i gården matr.nr. 9, Kærby. Han var bror til Christen Christensen i gården matr.nr. 9, Kærby. Gift 1801/02 med enken Karen Larsdatter. Peder Christensen giftede sig 2. gang 1833 i Ubby med Maren Jensdatter (1807-81), datter af gmd. Jens Rasmussen og Ane Willumsdatter i gården matr.nr. 11, Klouby, Ubby. Dermed var hun søster til Dorthe og Christiane Jensdatter, der var gift med Jens Hansen i gården matr.nr. 1, Kærby.


1850

Christen Larsen (1817-97), søn af gmd. Lars Olsen og Karen Christensdatter, Klouby, Ubby sogn. Christen Larsen blev 1850 gift med enken Maren Jensdatter. Christen Larsen kaldtes i Kærby for ”den kørende Christen Larsen” i modsætning til hmd. Christen Larsen, der boede på den anden side af gaden – han kaldtes ”den gående”. Efter Maren Jensdatters død overlod Christen Larsen gården til steddatteren Ane Pedersdatter. Christen Larsen døde som aftægtsmand på gården.


1881

Ane Pedersdatter (1844-1915), datter af gmd. Peder Christensen og Maren Jensdatter. Ane Pedersdatter købte gården fri fra Lerchenborg 1881.


1882

Bertel Poulsen (1850-1919), søn af gmd. Poul Bertelsen og Ane Marie Hansdatter i Kirke Helsinge. Viet 1882 til Ane Pedersdatter, hvorved han overtog gården. Bertel Poulsen var en del år formand for Rørby sogneråd. Da ægteskabet var barnløst oprettede Bertel Poulsen legat til fordel for sine og hustruens søskende og disses børn. Pga. legatet blev overretssagfører Fribertsen indsat som executor i boet.


1920

Lars Martin Rasmussen (1883-    ), født i Røsnæs sogn. Gift 1917 i Raklev med Maren Mathilde Nielsen (1889-    ), født i Vollerup, Raklev sogn. Efter en voldsom brand på gården natten til den 11.08.1943 solgte Martin Rasmussen gården og købte i stedet gården matr.nr. 2a, Andaks, Tømmerup sogn.


1943

Ministeriet for Fiskeri og Landbrug


1945

Aksel Rasmussen (1919-1952), født i Viskinge sogn, søn af Karen Mathilde og Martin Rasmussen. Gift 1944 i Avnsø med Inga Elvira Eleonora Olsen (1926- ).


Ca. 1952

Alex Rasmussen, født 1930, søn af Karen Mathilde og Martin Rasmussen. Gift med broderens enke Inga.


1962

Else og Egon Thorndal Olsen, født 1939, søn af Cajus Olsen. Gift 1963 med Else.


2006

Vivi Thyme Thorndal og Jesper Kammer Thorndal, søn af Else og Egon Thorndal Olsen.Gården matr.nr. 9

Adresse: Kærbyvej 33B, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 10 tdr. 0. skp. 0 fdk. 0 alb.


Før 1688

Peder Andersen


Nævnes 1688-99

Christen Jensen


(1711)

Rasmus Christensen


Nævnes 1742-65

Christen Pedersen, bror til gmd. Lars Pedersen i gården matr.nr. 10, Kærby. Gift med Dorthe Pedersdatter, født ca. 1723. Christen Pedersen døde 1765 (skifte 18.05.1765).


Ca. 1765

Peder Olsen, født ca. 1743, søn af gmd. gl. Ole Pedersen i Tømmerup. Gift med enken Dorthe Pedersdatter ca. 1765. Peder Olsen måtte afstå gården i 1771, da han ikke kunne bestride den pga. et brækket højreben. Han skule af den nye fæster have frit hus i gården og 1 skp sæd i hver vang årligt (datidens invalidepension). Peder Olsen døde 1773 som indsidder i Kærby (skifte 08.06.1773). Hans hustrus videre skæbne er ubekendt, hun ses ikke i FT 1787.


1771

Christen Mortensen (ca. 1736-ca. 1794), søn af gmd. Morten Christophersen og Else Nielsdatter i gården matr.nr. 13, Kærby. Gift ca. 1771 med Ane Christensdatter (ca. 1747/48-1828). Hun er muligvis steddatter af ovennævnte Peder Olsen og datter af Christen Pedersen og Dorthe Pedersdatter. I skiftet 1765 efter Christen Pedersen nævnes datteren Ane, 17 år. Enken Ane Christensdatter blev boende hos sønnen Christen Christensen, hvor hun ernærede sig ved at spinde.


1795

Christen Christensen (ca. 1773-1834), søn af gmd. Christen Mortensen og Ane Christensdatter. Han var bror til Peder Christensen i gården matr.nr. 8, Kærby. Christen Christensen overtog gården efter sin mor mod at aflægge et løfte om ikke at gifte sig de første 4 år (myndighedsalderen var 25 år). Han giftede sig ca. 1799 med Mette Pedersdatter (ca. 1773-1805). Hun var datter af Peder Christiansen og Karen Larsdatter i gården matr.nr. 1, Kærby. Hun døde sandsynligvis i barselsseng (datteren Karen døde 3 uger gl., 14 dage efter moderen). Christen Christensen giftede sig 2. gang ca. 1805 med Maren Nielsdatter (ca. 1786-1867), datter af gmd. Niels Nielsen og Mette Jørgensdatter i gården matr.nr. 6, Rørby. Hun var søster til Jens Nielsen i gården matr.nr. 1, Kærby og Mette Nielsdatter, der var gift med Peder Madsen i gården matr.nr. 6, Kærby. Maren Nielsdatter overlod gården til sin ældste søn Christian Christensen og gik på aftægt os denne.


1840

Christian Christensen (1808-95), søn af Christen Christensen og Maren Nielsdatter. Han overtog faderens gård i 1834, men han gik først fæstebrev på den i 1840. Viet 1838 til Maren Nielsdatter (1819-90), født i Ubberup, Tømmerup sogn. Datter af hmd. Niels Jensen og Birthe Larsdatter, der senere flyttede til Kærby og fæstede huset matr.nr. 1-b. Christian Christensen frikøbte 1872 gården fra Lerchenborg. Christian Christensen gik 1882 på aftægt og overlod gården til svigersønnen Lars Nielsen.


1882

Lars Nielsen (1861-1940), søn af gmd. Niels Sørensen og Dorthe Marie Larsdatter, Bildsø Mark, Kr. Stillinge sogn. Viet 1882 til Bodil Marie Christiansen (1854-1940), datter af Christian Christensen og Maren Nielsdatter. Gården nedbrændte 1908 og blev af Lars Nielsen opført i sin nuværende skikkelse. Efter at Lars Nielsen havde solgt gården i 1935, købte han huset matr.nr. 45, Kærby. Lars Nielsen døde 21.06.1940, 79 år gl. Bodil Marie døde blot 2 dage senere den 23.06.1940. De blev begravet samme dag.


1935

Poul Ove Larsen, (1909- ). Gift 1935 i Aarby med Karen Gerda Olsen (1907- ). Han overtog i 1946 Hegnsgården i Bastrup, Årby sogn efter svigermoderen.


1946

Tage Andersen (1910-85), søn af Andreas Andersen og Maren Kirstine Nielsen, Langemosegården i Værslev. Moderen Maren Kirstine var datter af Lars Nielsen og Bodil Marie. Viet 1936 i Tårnborg til Erna Vedel, datter af Harald Vedel, Korsør. Inden hun blev gift, var hun tjenestepige hos pastor Brønno i Korsør. Da denne fik embede i Værslev, flyttede Erna med. Efter vielsen boede de i Hallenslev, indtil de i 1946 købte gården i Kærby. Efter at have solgt gården til sønnen Flemming, byggede de sig et parcelhus bag gården.


1979

Kirsten Lembke Andersen og Flemming Andersen, født 1937 i Hallenslev. Søn af Erna og Tage Andersen.Gården matr.nr. 10, "Uglehøjgaard"

Adresse: Søen 4, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 2 skp. 1 fdk. 1 alb.


16??

Jens Pedersen, fradøde gården ca. 1634 (?)


Nævnes 1634-35

Hans Christoffersen, betalte 5 rdl. i indfæstning, da gården var en ødegård.


Nævnes 1640-41

Mads Steffensen, betalte 27 rdl. i indfæstning. Fradøde gården ca. 1652.


Nævnes 1652-64

Peder Lauridsen, tilnødt gården uden indfæstning, da den var øde. I 1664 er gården ”øde og afbrut og ingen bruger jorden.” Måske har gården delt skæbne med andre gårde på egnen, som led en krank skæbne under svenskekrigene 1658-60, hvor de svenske soldater plyndrede og afbrændte efter forgodtbefindende.


Nævnes 1688-1711

Anders Christensen


(1742)

Gamle Laurs Pedersen, født ca. 1707. Gift 1. gang med Karen Sørensdatter, død 1764. De havde sammen sønnen Peder Larsen, født ca. 1742. Gift 2. gang med ???, født ca. 1743. Gl. Laurs Pedersen var bror til gmd. Christen Pedersen i gården matr.nr. 9, Kærby. Han blev ”entlediget fra gården formedelst alderdom og gårdens forringelse”. Videre skæbne ubekendt.


1777

Peder Hansen, husmand fra Aarby. Frasat gården ved dom. Han flyttede derefter til Svallerup, hvor han blev skoleholder. Videre skæbne ubekendt.


1783

Jørgen Johansen (ca. 1751-1841). Han var lægdssoldat for Lerchenborg i 4 år, inden han fik gården i fæste. Gift 1. gang ca. 1783/84 med Karen Jensdatter (ca. 1760-1794). Herefter giftede Jørgen Johansen sig med Bodil Pedersdatter (ca. 1767-1845), datter af gmd. Peder Christiansen og Karen Larsdatter i gården matr.nr. 1-a, Kærby. Jørgen Johansen afstod i 1824 godvilligt gården til svigersønnen og gik på aftægt hos denne.


1824

Christen Madsen (1788-1863), søn af gmd senere hmd Mads Sørensen og Bodil Pedersdatter i Asmindrup, Værslev sogn. Christen Madsen var i krigstjeneste i 3 år indtil 1814, hvor han blev tjenestekarl hos sin bror gmd. Søren Madsen i Ubberup. Viet til Maren Jørgensdatter (1806-1840), datter af gmd. Jørgen Johansen og Bodil Pedersdatter. De fik sammen 9 børn. Christen Madsen blev viet 2. gang 1840 til Dorthe Christensdatter (1816-1858), datter af gmd. Christen Christensen og Maren Nielsdatter i gården matr.nr. 9, Kærby. I dette ægteskab fødtes også 9 børn. 1861 frikøbte Christen Madsen gården fra Lerchenborg for 5.200 rbd. med de 1.600 i udbetaling.


1865

Jørgen Christensen, født 21.10.1842, søn af gmd. Christen Madsen og Dorthe Christensdatter. Viet 22.07.1864 i Viskinge til Ane Jacobsdatter, født 28.10.1838, datter af gmd. Jacob Nielsen og Karen Pedersdatter i Viskinge. Oprindeligt skulle Jørgen Christensens halvbror Peder Christensen, født 1833 have overtaget gården, men han var i krigstjeneste, da faderen døde i 1863. Efter overtagelsen måtte Jørgen Christensen skille nogle arvelodder fra gården til sine søskende, så tilliggendet blev reduceret til 38 tdr. land. Ane Jacobsdatter døde 08.02.1918, 79 år gl. efter hendes død solgte Jørgen Christensen gården og flyttede ind til Kærby by, hvor de to ugifte døtre Ane Marie og Karen Marie ved skøde af 07.09.1918 havde købt huset matr.nr. 19-b, Kærby. Her døde Jørgen Christensen 03.07.1924, 81 år gl.


1918

Ejner Lambert Nielsen (1890- ), søn af gmd. Karl Nielsen og Dorthe Kirstine Jensen i gården matr.nr. 1-a, Kærby. Han var bror til Ragnhild, der var gift med Jeppe Gammelby i gården matr.nr. 1-a, Kærby.


1925

Aage Andersen (1896-1971), søn af gdr. Lars Andersen og Karen Pedersen, Vollerup, Raklev sogn. Viet 1925 i Raklev til Karen Krestine Kristensen (1903- ), datter af landpost Søren Kristensen og Rasmine Martine Rasmussen. Aage Andersen drev gården til 1965, hvor sønnen Bernt overtog den. Derefter flyttede Karen og Aage Andersen ind til Kærby by i huset matr.nr. 1-l, Kærby (Møllehøjvej 4).


1965

Lars Bernt Andersen (født 1930), søn af Karen og Aage Andersen, Kærby. Viet 1966 i Fanefjord til Grethe Hedvig Albrechtsen (født 1942), datter af gdr. Albert Albrechtsen og Sigrid Andersen, Askeby, Fanefjord sogn.


1997

Lars Uglehøj Andersen, søn af Grethe og Bernt Andersen.


Gården blev udflyttet ved udskiftningen i 1788. Ifølge en mundtlig kilde skulle gården have ligge på bygadens sydside lige øst for gården matr.nr. 6-a bag byens smedje. Men, hvis man forudsætter, at gårdene er oplistet i rækkefølge i gamle jordebøger m.v., så burde gården i stedet have ligget på bygadens nordside mellem gårdene matr.nr. 1 og 2. Dette stemmer med, at det i et fæstebrev fra 1789 hedder ”.. til husmand Christian Fich af Kærby det hus udi Rørby sogn, Kærby by, som bliver oprettet på Jørgen Johansens gårds plads..” – dette hus fik senere matr.nr. 34, Kærby. Dermed er den oprindelige placering af gården fastslået; på bygadens nordside umiddelbart vest for, hvor gården matr.nr. 1 oprindeligt lå.Gården matr.nr. 11, "Hjulhøjgaard"

Adresse: Kærbyvej 7, 4400 Kalundborg

Gården hartkorn var i 1688 7 tdr. 5 skp. 1 fdk. 2 alb.


Gården nævnes 1742/43 i Birkendegårds jordebog som ”den ved auktion tilkøbte ødegård.”


Nævnes 1682-88

Christen Kræmer (muligvis = Christen Jensen)


Nævnes 1742

Olle Pedersen, forlod gården ”så godt som øde.”


1743

”Unge” Laurs Pedersen, fra Frankerup, Ubby sogn. Gift 1. gang med Marie Nielsdatter, datter af Niels Jensen i Klouby. Hun døde 1748 (skifte 18.03.1748) Gift 2. gang 16.06.1748 i Aunsø med Mette Pedersdatter fra Svebølle. De blev trolovet hos hendes stedfader i Jorløse. Laurs Pedersen døde 1749 (skifte 23.05.1749).


1749

Morten Nielsen, født ca. 1724. gift 1749 med enken Mette Pedersdatter. I 1777 afstod Morten Nielsen godvilligt gården til Lars Mortensen pga. alderdom og skrøbelighed (Morten Nielsen var da ca. 55 år gl.!). Morten Nielsen og Mette Pedersdatter ses ved FT 1787 boende i et hus i Kærby. Han må være død mellem 1787 og 1801, for ved FT 1801 ses hans enke boende hos sønnen hmd. Anders Mortensen i Kærby, af hvem hun underholdes.


1777

Lars Mortensen, søn af Morten Nielsen og Mette Pedersdatter. Lars Mortensen blev frasat gården pga. restancers pådragelse og slet husholdning. Lars Mortensen var sandsynligvis født ca. 1750, og han var sandsynligvis gift med Kathrine Henrichsdatter, født ca. 1749. Hvis denne antagelse holder stik, flyttede de efter gårdforsiddelsen til et hus i Årby (FT 1787) og senere (FT 1801) til et hus med jord i Rørby. Videre skæbne i øvrigt ubekendt.


1784

Peder Hansen, født ca. 1743. Tidlige hmd. i Rørby. Gift med Birthe Pedersdatter, født ca. 1745. Peder Hansen blev frasat gården og ses sammen med sin hustru ved FT 1801 som jordløs hmd. i Tømmerup. Videre skæbne ubekendt.


1793

Hans Jørgensen, født 1765/66, sandsynligvis søn af Jørgen Hansen og Birgitte Larsdatter, Bjergsted. Bror til Karen Jørgensdatter, gift med Søren Pedersen i gården matr.nr. 3, Kærby. Viet 13.10.1793 i Bregninge til Ane Pedersdatter, født ca. 1764. Hans Jørgensen døde 30.04.1827, 62 år gl., og Ane Pedersdatter døde 06.01.1828, 63 år gl.


1828

Hans Andersen, født 29.09.1799, søn af gmd. Anders Larsen og Ane Larsdatter i Svallerup. Viet 1825 i Svallerup til Maren Olsdatter, født 09.07.1804, datter af gmd. Ole Olsen og Kirsten Sivertsdatter, Svallerup. Hans Andersen og Maren Olsdatter boede sandsynligvis i Svallerup sogn, inden de fæstede gården i Kærby, idet deres ældste søn Jens Hansen var født ca. 1825 i Svallerup sogn. Hans Andersen døde 08.04.1843, 43 år gl. Efter hans død drev enken gården videre. Hun frikøbte ved skøde af 31.10.1863 (som blot den 3. i Kærby) gården fra Lerchenborg for 5.300 rdl. I 1874 gik hun på aftægt hos sønnen, der da overtog gården. Hun døde 11.06.1877, 73 år gl.


1874

Niels Hansen, født 28.03.1838, søn af Hans Andersen og Maren Olsdatter. Viet 29.10.1875 til Dorthe Kirstine Nielsen, født 22.10.1850, datter af hmd. Niels Nielsen og Karen Hansdatter i Rørby. Dorthe Kirstine Nielsen døde 24.10.1919, 69 år gl. Niels Hansen, der var veteran fra 1864, døde 09.04.1926, 88 år gl.


1916

Hans Peter Hansen, født 30.09.1876, søn af Niels Hansen og Dorthe Kristine Nielsen.


1951

Poul Hansen, søn af Hans Peter Hansen.


????

Henning Neergaard Andreasen


2005

Hanne Arge Christensen og Tom Christensen

Gården blev udflyttet ved udskiftningen i 1788. Gårdens oprindelige placering er ikke med sikkerhed fastslået. Men iflg. en mundtlig kilde skulle gården have ligget på bygadens nordside umiddelbart øst for gården matr.nr. 2 på det senere matr.nr. 32. Hvis man forudsætter, at gårdene er oplistet i rækkefølge i gamle jordebøger m.v., så burde gården i stedet have ligget på bygadens sydside mellem gårdene matr.nr. 6 og 7.

Det nuværende stuehus er opført 1880-81 af tømrermester H. Larsen, Kalundborg.Gården matr.nr. 12, "Rørmosegård"

Adresse: Kærbyvej 16, 4400 Kalundborg

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 7 skp. 0 fdk. 2 alb.


Gårdens ejer var i 1664 og 1688 Kgl. Majestæts Skovridergods i Ars Herred


(1664)

Bugge Albertsen


(1682-88)

Laurids Olufsen


(1711)

Jens Sørensen


(1742)

Christen Hendrichsen, muligvis en søn af gmd. Hendrich Christensen, der ses i et kontributionsregnskab fra 1700 for Kærby. Christen Hendrichsen blev frasat gården pga. armod og fattigdom.


1743

Morten Nielsen, søn af hmd. Niels Pedersen, Kærby. Fæstede i 1743 gården under faderens tilsyn, så han må på det tidspunkt have været under myndighedsalderen på 25 år. I FT 1787 ses en hmd. Morten Nielsen, født ca. 1721, gift med Mette Pedersdatter, født ca. 1726.


Nævnes 1757-71

Niels Pedersen Bonde, født ca. 1716, sandsynligvis bror til Søren Pedersen Bonde, der boede i en af de nedlagte gården i Kærby. Navnet på Niels Pedersen Bondes hustru kendes ikke, men hun var født ca. 1719. Niels Pedersen Bonde afstod frivilligt gården pga. alderdom og skrøbelighed, og han skulle have underhold fra gården. Begge må være døde før 1787, da de ikke ses i FT 1787 for Kærby.


1779

Niels Hansen, landsoldat fra Rørby. Hans første hustrus navn kendes ikke, men hun må være død i 1782. Måske var hun datter af Niels Pedersen Bonde? Niels Hansen giftede sig 2. gang 01.11.1782 i Tømmerup med tjenestepigen Marie Mortensdatter fra Ubberup, født ca. 1754. Niels Hansen må være død ca. 1785.


Ca. 1785

Jens Nielsen, født ca. 1759. Gift ca. 1785 med enken Marie Mortensdatter. Hun må være død 1790/94. Gift 2. gang med Margrethe Mortensdatter, født ca. 1769. Sat fra gården, tilsyneladende flyttet til Mineslund, Årby sogn som hmd. Margrethe Mortensdatter døde 1828 (skifte 27.11.1828).


1806

Jørgen Sørensen, født 08.09.1774, søn af gmd. Søren Johansen og Birgitte Johansdatter, Bjergsted. Viet 19.09.1804 i Bjergsted til Ane Pedersdatter, døbt 18.03.1785, datter af gmd. Peder Madsen og Mette Jensdatter, Bjergsted. Jørgen Sørensen var hmd. i Gammelrand, inden han kom til Kærby. Jørgen Sørensen døde 07.03.1832, 58 år gl. Efter hans død drev enken gården videre. Ved sønnens overtagelse af gården i 1839 gik hun på aftægt og døde 23.04.1865, 80 år gl.


1839

Peder Jørgensen, født 23.03.1805 i Bregninge sogn. Søn af Jørgen Sørensen og Ane Pedersdatter. Viet 24.10.1834 til Kirsten Henriksdatter, født ca. 1809, datter af Henrik Wolfeldt og Birthe Pedersdatter, Løgtvedgården (se gården matr.nr. 6, Kærby). Kirsten Henriksdatter døde 13.04.1862. Peder Jørgensen gik på aftægt, da han i 1867 overlod gården til sønnen Jørgen Pedersen. Han døde 06.08.1875, 70 år gl.


1867

Jørgen Pedersen (1835-1908), søn af gmd. Peder Jørgensen og Kirsten Henriksdatter. Viet 1875 i Årby til Ane Mathiasen (1851-1929), datter af gmd. Christian Erichsen og Maren Christiansdatter, gården matr.nr. 9, Bastrup, Årby sogn. Jørgen Pedersen frikøbte gården fra Lerchenborg ved skøde af 31.05.1867. Gården nedbrændte ved lynnedslag 29.05.1892.


1914

Henrik Pedersen, født 08.09.1879, søn af Jørgen Pedersen og Ane Mathiasen. Gift med Amanda Andersen, født 19.05.1884, datter af gmd. og sognefoged Jens Peter Andersen, gården matr.nr. 9, Rørby.


1943

Josef Heinrich Vilhelm Meyer, fra Eskebjerg, Bregninge sogn. Død 15.08.1981.


????

Bjarne Pløger Jensen,


2006

Lilian Birthe Alfastsen  og Bruno Rørdam Hansen


Gården blev udflyttet ved udskiftningen i 1788. Iflg. En mundtlig overlevering skulle gården have ligget på bygadens nordre side mellem gårdene matr.nr. 2 og 3 på det senere matr.nr. 28-b. Matr.nr. 28-b ses først at være udskilt og bebygget i 1797, hvor forrige gårdmand Jens Andersen, Kærby fæster et stykke gårds plads i Kærby by, omtrent 2 skp. Lands størrelse, hvorpå han selv opbygger et hus. Betegnelsen ”gårds plads” indikerer, at der på stedet tidligere har ligget en gård.Gården matr.nr. 13, "Tjørnehøjgård"

Adresse: Kærbyvej 12, 4400 Kalundborg:

Gårdens hartkorn var 1688 8 tdr. 7 skp. 1 fdk. 0 alb.

Gårdens ejer var indtil 1750 Vesterbygård.


Nævnes 1682-99

Søren Jørgensen


(1711)

Jørgen Sørensen, måske en søn af Søffren Jørgensen?


Nævnes 1743-50

Morten Christophersen (1696-1750), søn af Christopher Mortensen og Anna Rasmusdatter, Torpe, Bregninge sogn. Viet 1. gang til Else Nielsdatter ( -1748/49). Viet 2. gang i Tømmerup til Ane Jensdatter, datter af Jens Larsen i Asmindrup. I skiftet efter Morten Christophersen nævnes 7 børn, det ældste er 21 år gl., så måske har han haft gården allerede fra slutningen af 1720erne.


1751

Hans Pedersen, sandsynligvis gift med enken Ane Jensdatter. Hans Pedersen overtog gården uden indfæstning, mod at han skulle forbedre gårdens bygninger. Videre skæbne ubekendt.


Nævnes 1761-73

Jens Nielsen Schow (ca. 1730-1816). Gift 1. gang med Karen Andersdatter (ca. 1730-1761), datter af gmd. Anders .... og Dorthe Knudsdatter i gården matr.nr. 4, Kærby. Efter hendes død giftede Jens Nielsen Schow sig 2. gang med Kirsten Jensdatter ( -1768), datter af gmd. Jens Pedersen og Anne Nielsdatter, der boede i en af de nedlagte gården i Kærby. Jens Nielsen Schow blev 3. gang viet 1768 i Tømmerup til Ane Rasmusdatter (1740- ), datter af hmd. Rasmus Jensen og Ane, Ubberup, Tømmerup sogn. De blev frasat gården pga. slet husholdning og restancers pådragelse. I 1776 fæstede de et hus i Kærby. Ved FT 1801 ses de boende som indsiddere hos hmd. Rasmus Jensen i Kærby. Jens Nielsen Schow er da røgter.


1773

Niels Jensen Hummer (ca. 1734- ), søn af hmd. Jens Hummer, Rørby. Niels Jensen Hummer, der også ses omtalt som Niels Jensen Skræder var først hmd. i Rørby. Hans første hustrus navn kendes ikke, hun var født ca. 1734. Hun døde mellem 1771 og 1780. Han var gift 2. gang med Ane Jensdatter (ca. 1745- ). I 1792 blev han sat fra gården, da han skyldte Lerchenborg godt 481 rdl. i skatter og landgilde (se Fra Holbæk Amt 1908 – En udlægsforretning). Videre skæbne ubekendt.


1792

Søren Jørgensen (1756-1814). Han skulle iflg. en mundtlig overlevering først have boet på Olstrupgården og senere i et hus på Kaldred mark begge i Bregninge sogn, inden han kom til Kærby. Gift med Dorthe Nielsdatter ( ca. 1767-1827). Efter Søren Jørgensens død drev enken gården videre, indtil hun i 1820 overlod den til svigersønnen Hans Jørgen Andersen, da hun havde pådraget sig en betydelig restance.


1820

Hans Jørgen Andersen (1787-1867), søn af gmd. Anders Sørensen og Abelone Jørgensdatter, Værslev. Viet 1817 til Maren Sørensdatter (ca. 1795-1842), datter af gmd. Søren Jørgensen og Dorthe Nielsdatter. Ved overtagelsen af gården betalte Hans Jørgen Andersen svigermoderens gæld på 382 rdl. 2 mk. 1 sk. til Lerchenborg, hvorved han blev befriet for indfæstning. I 1855 delte Hans Jørgen Andersen gården i 2 dele. Svigersønnen Lars Jørgensen valgte hovedparcellen matr.nr. 13-a, og sønnen Anders Hansen fik matr.nr. 13-b, hvor han opbyggede Kærby Enggård.


1855

Lars Jørgensen (1827-1896), søn af gmd. Jørgen Pedersen og Maren Pedersen i gården matr.nr. 2, Ubberup, Tømmerup sogn. Han blev viet 25.10.1854 til Abelone Hansdatter (1832-1901), datter af Hans Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter. Lars Jørgensen frikøbte ved skøde af 10.05.1872 gården fra Lerchenborg. Han solgte gården 1885 og han flyttede med sin hustru til Ubberup, hvor de havde bygget et hus på hjørnet af landevejen og Tingvejen.


1885

Rørby Kommune, indrettede gården til fattiggård for Rørby Kommune.


1895

Rasmus Larsen (1863-1954), søn af gdr. Lars Pedersen og Maren Pedersen, Ågerup, Røsnæs sogn. Viet 1895 til Anna Ingefred Larsen (1874-1966). I efteråret 1936 nedbrændte gården ved tærskning. Flyttede efter salget af gården til Holbækvej 20.


1937

Alfred Larsen (1896-1986), søn af Rasmus Larsen og Anna Ingefred Madsen.


1978

Erik Larsen, søn af Helga og Alfred Larsen.


2001

Charlotte Junge Mortensen og Eskil Junge Mortensen, "Gårdhotel"


Gården blev udflyttet ved udskiftningen i 1788. Gården lå muligvis østligst i byen mellem gårdene matr.nr. 8 og 9.