Om gårde og slægter i Kærby


Af Palle Bruun Olsen, Kalundborg, december 2005


Gårde og slægter i Kærby – hvorfor nu det? Jo, jeg har i korte og længere perioder gennem snart 30 år været voldsomt optaget af familierelationer blandt gårdmandsslægter i Nordvestsjælland.


Forklaringen er den simple, at min egen slægt med ganske få undtagelser stammer fra Ars, Løve og Skippinge herreder. Min mors slægt har gennem generationer været husmænd og gårdmænd i netop Kærby. På et tidspunkt løb kilderne til slægtshistorien tør. Den gamle præstegård i Rørby nedbrændte nemlig i 1867 og med den også de gamle, og uerstattelige kirkebøger fra før 1812. 


Min eneste mulighed for at komme længere tilbage end kirkebøgerne tillod det, var at bruge alternative kilder og metoder. En af de alternative metoder gik ud på at kortlægge gårdenes fæstere – ikke alene i Kærby men også i de omliggende landsbyer som f.eks. Rørby, Ugerløse, Aarby, Melby, Bastrup, Tømmerup, Ubberup, Andaks, Kaastrup, Bregninge, Viskinge og Ubby.


Resultatet af disse kortlægninger var et rent edderkoppespind af familierelationer, men under arbejdet stødte jeg også på vigtige oplysninger i nabosognenes kirkebøger, i fæsteprotokoller, folketællinger, godsregnskaber og skifter; oplysninger der kunne lukke nogle af de mange huller i min egen slægtshistorie og i Kærbys historie. 


I forbindelse med den sidste afpudsning har jeg faktisk fundet flere aner fra min egen slægt – som et rent og skært biprodukt af arbejdet med Kærbyhistorien. Måske læser man kilderne på en anden måde, når man ikke direkte søger efter sin egen slægt?


Jeg håber min lille kortlægning af Kærbys gårde og  slægter kan være til glæde for såvel nuværende beboere i Kærby som for nogle af de tusindvis, der må have slægtsrelationer til Kærby.