Gårde og slægter i Rørby


Gården matr.nr. 3, Vestervang

Adresse: Rørby Enge 8, 4400  Kalundborg.


Gårdens hartkorn var i 1688 14 tdr. 5. skp. 2 fdk. 0 alb.

 

Søren Hansen,

Simon Christensen,

 

Nævnes 1724-48:

Niels Nielsen, sognefoged, død 1747/48.

 

25.04.1748:

Ole Geertsen, døbt 02.04.1711, søn af Gert Jacobsen og Anna Olufsdatter, Alleshave, Bregninge sogn. Sognefoged. Første hustrus navn og data kendes ikke. Gift 2. gang med Sophie Amalie Jensdatter, født ca. 1721, datter af skovfoged Jens Tøgersen og Eva Davidsdatter, Asnæs. Ole Geertsen afstod godvillig gården og fæstede 1757 en byggeplads på Rørby gade.

 

04.06.1757

Rasmus Hansen, tidligere ladefoged på Lerchenborg. Sognefoged. Viet 1758 med Karen Bertelsdatter, datter af Bertel Christensen, Tømmerup. Rasmus Hansen døde 1764, hvorefter enken flyttede til Asmindrup.


1767

Niels Jensen (1731/32- ), søn af hmd. Jens Hansen og Ane Nielsdatter, Melby, Aarby sogn. Han var således bror til gmd. Peder Jensen, Melby og til Ane Jensdatter, gift med sognefoged Lars Sørensen, Melby. Navnet på hans 1. hustru (ca. 1746-ca. 1787) kendes ikke. Gift 2. gang med Ellen Hansdatter (ca. 1760- ).


1803

Niels Olsen (ca. 1779-1839), fra Aarby. Gift med Ane Kirstine Lundsdatter (ca. 1782-1836), datter af degn og skolelærer Nicolai Chr. Lund og Inger Jensdatter i Rørby. Hendes søster Cathrine Lundsdatter var gift med gmd. gl. Peder Christensen i Ubby. Broderen Johan Frederich Lund (død 1829) var kontorist i Kalundborg.

Matr.nr. 3-a. Efter Niels Olsens død blev gården i byen nedrevet, og Lerchenborg udstykkede jorden til 10 husmandslodder.


1839

Niels Sørensen (1804- ), født i Klouby, Ubby sogn. Gift med Dorthe Nielsdatter (1815- ), datter af Niels Olsen og Ane Kirstine Lundsdatter.


1876

Søren Nielsen (ca. 1840- ), søn af Niels Sørensen og Ane Kirstine Lundsdatter.


1896

Ane Marie Kristensen, enke efter Søren Nielsen.


1900

Lars Peter Hansen (1873- ) fra Kundby. Gift med Marie (1877- ), datter af Søren Nielsen.


1947

Robert Kristensen,


1962

Børge Rasmussen,


2011

Anne Marie Frieboe RasmussenGården matr.nr. 4

Adresse: Gl. Sorøvej 15, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb.


Nævnes 1724-40

Rasmus Jensen, afstod gården 1740 pga. armod og uduelighed. Fæstede 1741 hus i Ugerløse.


1740

Niels Sørensen (ca. 1714-1795/96). Gift i alt 4 gange. Gift 2. gang 1745 i Svallerup med Kirsten Andersdatter. Gift 3. gang med Ane Nielsdatter, født ca. 1736, datter af gmd. Niels Pedersen Skræder og Ane Jørgensdatter i Kærby. Gift 4. gang med Ane Sørensdatter, født ca. 1749.


1796

Jens Madsen (ca. 1773- ), søn af Mads Jensen og Sidse Madsdatter i gården matr.nr. 5, Rørby. Gift ca. 1796 med enken Ane Sørensdatter. Jens Madsen afstod godvillig gården til steddatteren.


1816

Peder Pedersen (ca. 1787-1836), søn af gmd. Peder Pedersen og Ane Olsdatter, Værslev. Gift med Karen Nielsdatter (ca. 1789-1863), datter af Niels Sørensen og Ane Sørensdatter.


1836

”Rige” Ole Jensen (1807-1887), søn af hjulmand Jens Hansen og Margrethe Olsdastter i Rørby. Viet 1. gang 1836 til enken Karen Nielsdatter. Viet 2. gang 1864 til Ane Madsdatter (ca. 1832- ), datter af Ole Jensen bror Mads Jensen.


1891

Erik Nielsen (1864-1914), født i Ejlstrup sogn, søn af hmd. Hans Nielsen og Kirsten Marie Hansen. Viet 1891 til Karen Marie Olsen (1868-1916), datter af Ole Jensen og Ane Madsdatter.


1916

Ole Nielsen, (1891-1970), søn af Erik Nielsen og Karen Marie Olsen. Gift med Emma. Ole Nielsen bestyrede efter farens død gården for sin mor.


1970

Emma Nielsen, enke efter Ole Nielsen, bortforpagtede jorden.


1979

Erik Erling Nielsen, Elly Hansen og Inger Jørgensen, børn af Ole og Emma Nielsen.


1987

Erik Erling Nielsen


2007

Tage Benny Lorentsen


Litt.: Om ”rige” Ole Jensens slægt se ”Stamtavle over Niels Hansen Risegaards Slægt”, Holbæk 1924.Gården matr.nr. 5, Elmegård

Adresse: Gl. Sorøvej 19, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb.


Nævnes til 1724

Jacob Ibsen


Nævnes 1724

Hans Thommesen, født ca. 1785. Han levede endnu 86 år gl. i 1771, og det må være ham, der 1762 fæstede en byggeplads i Rørby.
(1740)

”unge” Anders Rasmussen, frasat gården pga. armod og uduelighed.


1740”unge” Mads Pedersen, født ca. 1711. Gik 1772 frivilligt på aftægt hos svigersønnen Mads Jensen.


1772

Mads Jensen (ca. 1746-1799). Gift med Sidse Madsdatter (ca. 1747-1789/97), datter af Mads Pedersens. Gift 2. gang med Bodil Jørgensdatter (ca. 1770-1810), datter af gmd. Jørgen Madsen og Bodil Nielsdatter i gården matr.nr. 8, Rørby.


1799

Jens Hansen (ca. 1773-1831), født i Ellede. Gift med enken Bodil Jørgensdatter. Gift 2. gang ca. 1810 med Ane Sørensdatter, der døde allerede 1811. Gift 3. gang 1811 i Raklev med Ane Olsdatter, født ca. 1781 i Raklev sogn.


1841

Hans Jensen (1813-90), søn af Jens Hansen og Ane Olsdatter. Viet 1840 i Svallerup til Kirsten Nielsdatter (1815- ), datter af gmd. Niels Nielsen og Kirstine Christensdatter, Strandgården i Svallerup.


18??

Niels Hansen (1848-1905) og Søren Hansen, (1853-1926) kaldet ”Brødrene”. Niels Hansen og Søren Hansen var sønner af Hans Jensen og Kirsten Nielsdatter. Ugifte. Søren Hansen døde som rentier i Ørslevvester, Gyrstinge sogn.


1908

Jens Emanuel Lambert (1883- ), søn af lærer H. Jensen og Ane Kirstine Hansen, Tyvelse. Ane Kirstine Hansen var søster til ”brødrene” Niels og Søren Hansen, hos hvem Jens Emanuel Lambert blev opdraget Gift med Elna Johansen, datter af bmd. Niels Peter Johansen og Karen Marie, Ugerløse.


1949

Rud Lambert (født 1921), søn af Jens Emanuel Lambert og Elna.


1991

Uffe Flemming SørensenGården matr.nr. 6, "Flintebjergård"

Adresse: Gl. Sorøvej 23, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 alb.


Nævnes 1724-43

”Gamle” Mads Pedersen, død ca. 1743/44. Gift med Bodil Nielsdatter


1744

Peder Nielsen Skov, født ca. 1719, sandsynligvis søn af gmd. gamle Niels Olsen Skov i Kærby. Gift ca. 1744 med enken Bodil Nielsdatter, død 1753. Gift 2. gang med Mette Michelsdatter, død 1761, hun var datter af Michel Tomasen, gården matr.nr. 10, Rørby. De havde børnene Mads, født ca. 1757/58 og Bodil, født 1753/55. Gift 3. gang med Karen Jacobsdatter, født ca. 1741/43. Peder Nielsen Skov blev frasat gården ved dom pga. restancers pådragelse og videre slette forhold. FT 1787 fortæller om Peder Skov, at han har ”intet hjem da han har forladt sin kone og ernærer sig af betleri.” Videre skæbne ubekendt.


1780

Niels Nielsen (ca. 1756-1811), søn af gmd. Niels Nielsen Skov og Birthe Jensdatter i gården matr.nr. 11, Rørby. Hvis ovennævnte Peder Nielsen Skov var søn af gamle Niels Olsen Skov, så var han farbror til Niels Nielsen. Gift med Mette Jørgensdatter (ca. 1757-1839), datter af gmd. Jørgen Madsen og Mette Christensdatter, gården matr.nr. 8, Rørby.


1822

”Gamle” Niels Nielsen (1792-1850), søn af Niels Nielsen og Mette Jørgensdatter. Gift med Maren Pedersdatter (ca. 1795-1850), datter af gmd. Peder Nielsen og Maren Offersdatter, gården matr.nr. 12, Rørby. Maren Pedersdatters dødsårsag er i kirkebogen anført som ”gigt i hjernen”.


1850

Jørgen Nielsen (1820-1906), søn af Niels Nielsen og Maren Pedersdatter. Gift med Karen Larsdatter, datter af gmd. Lars Jensen, Ugerløse. Gården frikøbt fra Lerchenborg 1872.


1872

Frederik Jørgensen (1862-1938), søn af Jørgen Nielsen og Karen Larsdatter. Gift 1908 med Johanne Andersen (1880- ), datter af gdr. og møller Lars Andersen og Anna Marie Jensen, Hagelse Mølle.


1949

Jørgen Frederik Charles Sylvest Jørgensen, (1908-85), søn af Frederik Jørgensen. Gift med Mary, datter af Jørgine og Rasmus Jensen, gården matr.nr. 7-a, Rørby.


1984

Jørgen Sylvest Holm Jørgensen, søn af Jørgen Frederik Jørgensen.


Gården er genopført efter en brand i 1949.Gården matr.nr. 7, "Nordgård"

Adresse: Gl. Sorøvej 29, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 3 skp. 1 fdk. 11⁄2 alb.


(1724)

Anders Laursen


19??

Christen Hansen, afstod godvillig gården.


1739

Peder Sørensen, fra Saltbæk, Raklev sogn. Gift med Birthe Nielsdatter, datter af gl. Niels Olsen skov i Kærby og dermed søster til Peder Nielsen Skov i gården matr.nr. 6, Rørby. Peder Sørensen døde ca. 1742. I skiftet efter Birthe Nielsdatter nævnes datteren Margrethe Pedersdatter (se nedenfor).


1742

Willum Christensen ( -1748), fra Rørby. Gift med enken Birthe Nielsdatter ( -1768).


1748

Niels Ibsen ( -1768), fra Bastrup, Aarby sogn. Gift med enken Birthe Nielsdatter.


1771

Peder Andersen, født ca. 1743, fra Rørby. Gift med Margrethe Pedersdatter, født ca. 1742, datter af Peder Sørensen og Birthe Nielsdatter. Margrethe Pedersdatter må være død før 1801, hvor Peder Andersen ses boende hos sin søster og hendes mand i Ugerløse. Peder Andersen tjente da hos præsten. Videre skæbne ubekendt.


1798

Jørgen Nielsen (ca. 1773-1820), søn af gmd. Niels Sørensen og Ane Sørensdatter i gården matr.nr. 4, Rørby. Gift 1814 med Maren Pedersdatter (ca. 1776- ), datter af gmd. Peder Sørensen og Kirsten Jørgensdatter, gården matr.nr. 3, Kærby. Efter hendes død viet til Ane Margrethe Jensdatter (ca. 1775- ), fra St. Fuglede.


1821

”Gamle” Niels Jørgensen (ca. 1795- ), søn af hmd. Jørgen Henningsen og Kirsten Jensdatter, Viskinge. Viet 1821 til enken Ane Margrethe Jensdatter.


1849

”Yngste” Niels Nielsen, (1819-92), søn af gmd. ”gamle” Niels Nielsen og Maren Pedersdatter, gården matr.nr. 6, Rørby. Gift med Mette Cathrine Sørensdatter.


1895

Niels Peter Nielsen (1853-1906), søn af yngste Niels Nielsen. Gift med Karen Marie Hansen (1855- ), der drev gården videre efter hans død.


1918

Hans Christian Nielsen (1894- )


1919

Niels Nielsen


1923Rasmus Jensen


1954

Jens Holm Jensen,


1982

Jens WittrockGården matr.nr. 8, "Langagergård"

Adresse: Leren 9, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 3 skp. 1 fdk. 11⁄2 alb.


Peder Sørensen, frasat gården pga. armod og fattigdom. Fik 1742 hus på 4 fag i fæste i Saltbæk, Raklev sogn.


1740

Jørgen Madsen (ca. 1717-1795/98), søn af gamle Mads Pedersen og Bodil Nielsdatter i gården matr.nr. 6, Rørby. Gift med Mette Christensdatter ( -1759). Gift 2. gang ca. 1759 med Bodil Nielsdatter (ca. 1739- ), datter af gmd. Niels Pedersen Skræder og Anne Jørgensdatter, matr.nr. 6, Kærby. Jørgen Madsen var sognefoged. Han afstod gården til sønnen pga. høj alder og svaghed.


1795

Mads Jørgensen (ca. 1759-1829), søn af Jørgen Madsen og Bodil Nielsdatter. Gift med Ane Nielsdatter (ca. 1764-1828). Fæstede 1785 gården matr.nr.7, Ugerløse, som han afstod, da han overtog faderens gård i Rørby. Han overtog også faderens hverv som sognefoged, og var tillige kirkeværge og lægdsmand.


1830

Niels Nielsen, (1807-97), søn af gmd. Niels Michaelsen og Karen Jensdatter i Svallerup. Viet 1830 til Bodil Madsdatter (1802-36), datter af Mads Jørgensen og Ane Nielsdatter. Viet 2. gang til Karen Kirstine Jensdatter (ca. 1808- ), fra Ubby. Niels Nielsen var bondefoged.


1872

Mads Jørgen Nielsen (1836-1915), søn af Niels Nielsen og Bodil Madsdatter. Gift 1865 i Ubby med Mariane Jensdatter (1834-1913), datter af gmd. Jens Christensen og Maren Jensdatter, Inden de fæstede gården i Rørby, var de indsiddere i Ubby.


1909

Hans Peter Nielsen (1865-1956), søn af Mads Jørgen Nielsen og Mariane Jensdatter. Gift med Marie Olsen (1868- ), datter af bmd. Hans Peter Olsen, Kaldred, Bregninge sogn.


1938

Johannes Madsen, gift med Inge


1976

Karen Kirsten Gurli Madsen og Erik MadsenGården matr.nr. 9, Stigsagergård

Adresse: Gl. Sorøvej, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 6 skp. 0 fdk. 11⁄2 alb.


(1724)

Dall Nielsen, viet 1710 i Bjergsted til Inger Christensdatter.


17??

Søren Hansen


17??

”Gamle” Niels Nielsen (ca. 1719-1781/82).


1782

Søren Nielsen Bonde ( -1786). Tidligere nationalrytter, men udlæst pga. gårdfæste. Han fæstede 1776 en gård i Kærby (nedlagt ved udskiftningen) Gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1753 – måske datter af gamle Niels Nielsen; det ville forklare, hvorfor de afstod gården i Kærby i 1782 og flyttede til Rørby.


1786

Hans Nielsen (1759- ), søn af gmd. Niels Hansen og Ane Larsdatter, Alleshave, Bregninge sogn. Gift ca. 1786 med enken Karen Nielsdatter. Hans Nielsen overtog 1792 fødehjemmet i Alleshave efter stedfaderen Jens Jensen.


1792

Hans Andreasen


1798

Peder Larsen (ca. 1768-1848), søn af gmd. Lars Christensen og Ane Martinsdatter, Andaks, Tømmerup sogn. Viet 1796 i Tømmerup til Ane Jørgensdatter (ca. 1772-1808). Viet 2. gang til Ane Pedersdatter (ca. 1779-1840/45).


1842

Lars Pedersen (ca. 1813-75), søn af Peder Larsen og Ane Pedersdatter. Gift med Maren Jensdatter (1817- ), datter af gmd. Jens Jensen og Ane Sørensdatter på Rendsborggården, Rynkevang, Aarby sogn. Da de var barnløse, antog de Maren Jensdatters søstersøn Jens Peter Andersen som arving.


1876

Jens Peter Andersen (1855-1950), søn af hmd. Anders Nielsen og Ane Jensdatter matr.nr. 14-e, Ugerløse. Viet 1878 til Ane Kirstine Christiansen (1855-1917), datter af gmd. Christian Nielsen og Dorthe Larsdatter, matr.nr. 7, Ugerløse. Jens Peter Andersen var i mange år sognefoged, og 1901-03 tillige sognerådsformand.


1910

Jens Christian Andersen


1949

Maren Sofie Jørgensen


1960

Niels Erik Jørgensen


1972

Hvidebæk Kommune, der udstykkede gårdens jorder til parcelhusgrunde.Gården matr.nr. 10

Adresse: Bøgelundsvej 1B, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2 alb.


Peder Rasmussen


Michel Tomasen, død før 1763. Enken afstod gården mod aftægt. Af Michel Tomasens søskende kendes Maren Tomasdatter, gift med hmd. Niels Dahlsen, Skt. Jørgensbjerg i Kalundborg, Jens Tomasen, hmd. i Rørby og Lisbeth Tomasdatter, gift med Niels Andersen i Rørby.


1776

Peder Olsen, (se også under gården matr.nr. 14, Rørby).Født ca. 1729, søn af gmd. Ole Nielsen Skov, Aarby. Dermed var han bror til bl.a. gmd. Jeppe Olsen i Melby, gmd. Hans Olsen i Aarby og til Karen Olsdatter gift med gmd. Anders Jensen i Aarby. Gift med Anne Rasmusdatter, født ca. 1737. Peder Olsen afstod godvillig gården 1788 og fæstede i stedet gården matr.nr. 14, Rørby.


1788

Søren Nicolaisen (ca. 1760-1835). Ses ved FT 1787 som tjenestekarl hos Peder Olsen. Gift 1787/88 med Maren Pedersdatter (ca. 1765-1831), datter af Peder Olsen og Anne Rasmusdatter. Frasat gården. Fæstede derefter et hus, som blev bygget ved Marens bror Hans Pedersens gård i Aarby. Søren Nicolaisen ernærede sig som hjulmand.


1792

Jens Pedersen, hmd. og landsoldat fra Bregninge. Frasat gården. Videre skæbne ubekendt.


1793

Jørgen Jensen, født ca. 1752. Gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1757, datter af gmd. Niels Sørensen og Bodil Madsdatter, Ugerløse. Inden de fæstede gården i Rørby havde de svigerforældrenes gård i Ugerløse i fæste. Jørgen Jensen døde 1807/08 (skifte 05.01.1808).


1819

Jens Jørgensen (ca. 1788-1823), søn af Jørgen Jensen og Bodil Madsdatter. Gift med Dorthe Pedersdatter (ca. 1787-1844).


1823

Søren Madsen (ca. 1791- ), søn af gmd. Mads Jørgensen og Ane Nielsdatter, gården matr.nr. 8, Rørby. Gift 1823 med enken Dorthe Pedersdatter. Gift 2. gang 1845 med Birthe Nielsdatter (ca. 1793-1852), enke efter indsidder Niels Andersen, Rørby. Birthe Nielsdatter blev slået ihjel af løbske heste.


1856

Jens Sørensen (ca. 1823- ), søn af Søren Madsen og Dorthe Pedersdatter. Gift 1856 med sin kusine Ane Nielsdatter (ca. 1833- ), datter af bondefoged Niels Nielsen og Bodil Madsdatter, gården matr. nr. 8, Rørby.


1890

Ane Nielsdatter, enke efter Jens Sørensen


1902

Niels Jensen (1860- ), søn af Jens Sørensen og Ane Nielsdatter. Ugift. Drev gården sammen med broderen Christian Jensen.


1937

Christian Jensen (1875-1966), søn af Jens Sørensen og Ane Nielsdatter. Bror til Niels Jensen. Gift med Kirsten Corintha Pedersen.


1967

Ena Larsen


1984

Anni Bøgelund Larsen


2004

Bente Månsson Christensen og Karl Emil Petersen


Gårdens bygninger blev nedrevet i starten af 1970erne.Gården matr.nr. 11, Sandbjerggård

Adresse: Gl. Sorøvej, 4400 Kalundborg.(1714)

Jens Nielsen, afstod godvillig gården pga. svaghed.


1756

”Unge” Niels Nielsen Skov (ca. 1732- ), søn af gmd. Niels Nielsen Skov, Kærby. Gift ca. 1756 med Birthe Jensdatter (ca. 1733/35- ), sandsynligvis datter af Jens Nielsen.


1795

”Gamle” Niels Sørensen (ca. 1774-1841),søn af gmd. Søren Mortensen og Maren Knudsdatter, Ugerløse. Gift med Maren Nielsdatter (ca. 1777- ), datter af Niels Nielsen Skov og Birthe Jensdatter.


1831

”Unge” Niels Nielsen (ca. 1805- ), søn af Niels Sørensen og Maren Nielsdatter. Gift 1831 med Mette Jensdatter (ca. 1807- ), datter af gmd. Jens Sørensen, matr.nr. 3, Ugerløse.


1877

”Unge” Niels Nielsen ( -1916), søn af bondefoged Niels Nielsen og Karen Kirstine Jensdatter, gården matr.nr. 8, Rørby. Gift med Mette Kathrine Nielsdatter, datter af Niels Nielsen og Mette Jensdatter.


1902

Niels Peter Nielsen, fra Havnsø


1911

Søren Larsen


1913

Christen Møller Christensen, fra Samsø


1918

Jørgen Andreas Heinild


1919

Hans Sørensen


1927

Ole Jørgen Olsen


1932

Ernst William Jensen


1940

Holger Arnold Christensen (1907- ), søn af gdr. Hans Alberg Christensen og Mathilde Hansine Marie Hansen, Lundforlund. Gift 1934 i Ubberup med Ane Inger Birkedal (1909- ), datter af gdr. Niels Anton Birkedal og Elise Marie Jensen, Aagerup, Røsnæs sogn.


1991

Hvidebæk Kommune


1993

V.A.B. (Vestsjællands Amts Boligselskab)


Gården nedrevet 1991.Gården matr.nr. 12, "Bakkegård"

Adresse: Bakkegårdsvej 9 / Sandbjergvej 18B, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 4 skp. 1 fdk. 1⁄2 alb.


17??

Søren Larsen, afstod godvillig gården.


1740

Jacob Laursen ( -1750), fra Ugerløse. Gift med Birthe Sørensdatter, født ca. 1710, datter af Søren Larsen.


1784

Lars Sørensen ( -ca. 1783), gift med enken Birthe Sørensdatter.


1784

Søren Nielsen (   -1785), fra Gierslev. Var i 4 år landsoldat for Lerchenborg.


1785

”Rige” Peder Nielsen (ca. 1763-1839), fra Gierslev, bror til Søren Nielsen. Gift med Maren Offerdatter (ca. 1760- ), datter af Offer Larsen og Anne Mortensdatter, Værslev. Gift 2. gang med Mette Jensdatter. Peder Nielsen omtales også som ”gamle” Peder Nielsen.


1849

Peder Christensen (ca. 1821-1855), født i Gierslev. Gift 1849 med Ane Marie Jensdatter (1830- ), datter af Jens Olsen og Lisbeth Sørensdatter, Havrebjerg.


1856

Jens Nielsen (1825-1912), søn af gmd. Niels Nielsen og Maren Pedersdatter i gården matr.nr. 6, Rørby. Gift 1856 med enken Ane Marie Jensdatter. Jens Nielsen var sognefoged. og dannebrogsmand


1903

Jørgen Christian Sørensen (1866-1916), født i Raklev sogn, søn af gmd. Christen Sørensen og Karen Olsen. Gift med Karoline Marie Jensen (1871-1953), datter af Jens Nielsen og Ane Marie Jensdatter.


1918

Karoline Marie Sørensen, enke.


1954

Søren Alfred Kristian Sørensen (1906-), søn af Jørgen Christian Sørensen og Karoline Marie. Maskinarbejder, ugift.


1974

Alfred Sørensens arvinger


1975

Hvidebæk Kommune


1981

V.A.B. (Vestsjællands Amts Boligselskab),Gården matr.nr. 13, Hyldegård

Adresse: Lille Rørby 5, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 4 skp. 1 fdk. 0 alb.


17??

Ole Pedersen ( -1766). Gift med Kathrine Nielsdatter ( -1769).


1769

Clemmen Jørgensen (ca. 1739- ), søn af gmd. Jørgen Hansen og Maren Nielsdatter, Melby, Aarby sogn. Gift med enken Kathrine Nielsdatter. Gift 2. gang med Maren Olsdatter ( -1770). Gift 3. gang med NN (ca. 1750- ).


1778

Hans Sørensen (ca. 1742/44-1826), tidl. indsidder i Raklev. Gift 1777 i Raklev med Dorthe Jensdatter. Gift 2. gang med Maren Jørgensdatter (ca. 1774- ).


1823

Mads Sørensen (1789-1848), søn af hmd. Søren Madsen og Ellen Hansdatter, Frankerup, Ubby sogn. Gift 1823 med Ane Hansdatter, datter af Hans Sørensen og Maren Jørgensdatter.


1846

Søren Madsen (1824- ). Gift med Maren Pedersdatter (ca. 1820- ), født i Tømmerup sogn.


1880

Anders Larsen, søn af Lars Christensen, Værslev. Gift med Maren Sørensdatter, datter af Søren Madsen og Maren Pedersdatter.


1913

Ole Christian Marius Larsen (1887- ), søn af Anders Larsen. Gift med Ida (1892- ).


1935

Erling Pedersen, gift med Katrine.


1939

Bøje Madsen (1909- ). Gift med Else Quist (1904- ).


1976

Hans Jørgen Mortensen,


2005

Jens Peter Rauff LundgaardGården matr.nr. 14

Adresse: Gl. Sorøvej 48, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2 alb.


17??

Jens Ibsen


17??

Niels Jensen ( -1750). Gift med Maren Knudsdatter.


1750

Søren Nielsen Skov, født ca. 1719/21, søn af gl. Niels Olsen Skov, Kærby. Gift 1.gang med. Gift 2. gang med Dorte Roedsdatter, datter af Roed Simonsen og Karen Pedersdatter, Værslev, død 1768 (skifte 14.04.1768). Gift 3. gang ca. 1768 med Kirsten Rasmusdatter, født ca. 1746/48. Søren Nielsen Skov afstod gården pga. slet husholdning og restancers pådragelse og fæstede i stedet huset matr.nr. 38, Kærby. Han døde mellem 1787 og 1792, hvor enken Kirsten Rasmusdatter overlod huset til Peder Jørgensen. Ved FT 1801 ses hun endnu at bo i huset og ernærer sig ved at væve.


1786

Ole Sørensen, født ca. 1750. Gift med Sidse Rasmusdatter, født ca. 1750/55. De oplod frivilligt gården efter blot 3 års fæste. I stedet fæstede de et hus i Ugerløse, hvor de endnu boede ved FT 1801.


1789

Peder Olsen, (se også under gården matr.nr. 10, Rørby) . (ca. 1729-1796/98), søn af gmd. Ole Nielsen Skov, Aarby. Dermed var han bror til bl.a. gmd. Jeppe Olsen i Melby, gmd. Hans Olsen i Aarby og til Karen Olsdatter gift med gmd. Anders Jensen i Aarby. Gift med Ane Rasmusdatter (ca. 1737-1814). Peder Olsen afstod 1788 godvillig gården matr.nr. 10, Rørby og fæstede i stedet gården matr.nr. 14, Rørby. Denne gård overlod han pga. af alderdom godvilligt til sønnen i 1796. Ane Rasmusdatter boede ved sin død hos svigersønnen hmd. Søren Nicolaisen, Aarby.


1796

Jens Pedersen (ca. 1768/69-1803), søn af Peder Olsen og Anne Rasmusdatter. Gift med Anna Margrethe Jensdatter (ca. 1776/77- ), datter af gmd. Jens Pedersen og Martha Jacobsdatter, Dyssegården, Ubby.


1803

Søren Pedersen, født ca. 1776, søn af Peder Olsen og Ane Rasmusdatter. Dermed har han lillebror til formanden. Gift ca. 1803 med enken og svigerinden Anna Margrethe Jensdatter. Søren Pedersen døde 10.09.1813.


1814

Jørgen Madsen (ca. 1785-1862), søn af gmd. Mads Jørgensen og Ane Nielsdatter i gården matr.nr. 8, Rørby. Gift 1. gang 1813 med Ane Pedersdatter (ca. 1786- ), datter af gmd. Peder Nielsen og Maren Offersdatter, gården matr.nr. 12, Rørby. Gift 2. gang 1833 med Ane Mette Danielsdatter (1797-1870), datter af gmd. Daniel Jensen og Ane Jensdatter, Ubby.


1842

Rasmus Hansen (ca. 1824- ), søn af Hans Larsen og Stine. Gift med Sidse Marie Jensdatter (ca. 1827- ), datter af Jens Danielsen, Ubby (brordatter til Ane Mette Danielsdatter)


1878

Hans Peter Rasmussen (ca. 1847-1905), søn af Rasmus Hansen og Sidse Marie Jensdatter. Gift med Maren Kirstine Jensen.


1919

Jens Peter Christian Rasmussen, søn af Hans Peter Rasmussen og Maren Kirstine Jensen.


1944

Helge Dedenroth Sørensen (1918-89), født i Finderup. Gift med Sigrid (1915- ), født i Raklev.


1968

Knud Eriksen


1972

Ejvind Rejnholdt Andersen


2013

Jannike Larsen og Frederik Lund Klostermark NielsenGården matr.nr. 15, "Tranemosegård"

Adresse: Slagelse Landevej 7, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 4 skp. 1 fdk. 1⁄2 alb.

17??

Mads Ibsen


17??

”Unge” Niels Nielsen


17??

Niels Joensen (ca. 1705- ). Gift med Maren Olsdatter ( -1751).


1771

Søren Nielsen (ca. 1742-ca. 1798), søn af Niels Joensen. Gift med Birthe Jørgensdatter (ca. 1742- ).


1799

Jørgen Sørensen (ca. 1777-1830), søn af Søren Nielsen og Birthe Jørgensdatter. Rejste fra Rørby 1803/04, da han byttede gård med broderen Niels Sørensen (se nedenfor). Jørgen Sørensen blev senere boelsmand i Frankerup, Ubby sogn. Gift med Ane Sophie Jørgensdatter (ca. 1776- )


1803/04

”Unge” Niels Sørensen (ca. 1772- ), søn af Søren Nielsen og Birthe Jørgensdatter. Han fik 1799 gården matr.nr.5, Ugerløse i fæste, men han byttede gård med broderen Jørgen Sørensen. Gift med Birthe Pedersdatter (ca. 1776- ).


1838

"Unge” Peder Nielsen (ca. 1806- ), søn af Niels Sørensen. Gift ca. 1836 med Maren Pedersdatter (ca. 1814- ), datter af gmd. Peder Larsen og Ane Pedersdatter, gården matr.nr. 9, Rørby. Byttede 1849 gård med Peder Christophersen, matr.nr. 8, Forsinge, Ubby sogn.


1849

Peder Christoffersen (ca. 1806- ), søn af gmd. Christopher Jacobsen og Karen Pedersdatter, matr.nr. 8, Forsinge, Ubby sogn. Gift med Ane Jensdatter (ca. 1805- ), fra Gislinge. Fra 1833 fæster af gården matr.nr. 8, Forsinge, Ubby sogn. Byttede gård med Peder Nielsen. Måtte senere gå fra gården.


1851

Knud Jensen (1808-1878), søn af hjulmand Jens Nielsen og Margrethe Larsdatter, Særslev sogn. Tidl. Skolelærer i Eskebjerg, Bregninge sogn. Knud Jensen betalte 2.230 rdl. for arvefæstet på Tranemosegården. Sognerådsformand 1865-69. Gift 1863 i Aarby med Wilhelmine Louise Hansen (ca. 1828-82), datter af kusk Christian Hansen. Efter at have afhændet gården, købte Knud Jensen et hus i Rørby.


1869

Christen Hansen (ca 1835-1907), fra Kaastrup, Tømmerup sogn. Sognerådsformand 1876-78. Christen Hansen døde på Petersminde ved Kalundborg som aftægtsmand. Gift med Juliane Freiesleben (ca. 1843- 1919), datter af bomhusforpagter i Kalundborg, senere gmd. på Kaastrupgaarden Jørgen Freiesleben og Maren Andersdatter. Juliane døde Adelgade 22, Kalundborg.


1869

Josef Pedersen Thorup (1854-1926), født i Skallerup på Mors, søn af fisker Peder Pedersen og Ane Cecilie Josephsen. Tidligere meribestyrer i Tømmerup. Gift med Johanne Marie Nielsen (1856-1915), datter af gdr. Hans Nielsen og Ane Larsen, Gislinge sogn. Josef Pedersen Thorup byggede villaen "Bakkehus" på parcellen matr.nr. 15-f, Rørby, da han afstod gården.


1916

Lars Erichsen, ( -17/10 1918). Tidligere ejer af Sigridshøj i Melby, Aarby sogn. Gift med Karen Marie Jensen (1860- ), datter af hmd. Jens Rasmussen og Ane Margrethe Jensen, Fraugde sogn. Hun giftede sig 2. gang 1919 i Mariakirken, København med enkemand, gdr. i Øster Villing og folketingsmand Poul Emil Hansen (1855- ), søn af gmd. Jans Jørgen Poulsen og Karen Rasmusdatter.


1920

Johannes Jensen (1885- ), født i Raklev sogn, søn af Karen og Ole Jensen. Gift med Kirsten Petersen (1883- ), født i Nykøbing F., datter af fisker Peter Petersen og Inger Margrethe.


1920

Knud Jensen, søn af Kirsten og Johannes Jensen. Gift med Anna Grethe, rideskolelærer, født i Rødding.


2013

Jens Peter Offer Larsen