Gårde og slægter i Ugerløse

Fra lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med tilføjelserGården matr.nr. 1, "Truelsdal", Slagelse Landevej 15


Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 6. skp. 2 fdk. 1 alb.


(1724)

Christen Nielsen                                  Hans Jacobsen,


1749

Søren Jensen (ca. 1721-ca. 1794), søn af gmd. Jens Sørensen og Ane Ibsdatter i Illerup, Raklev sogn. Var hmd. i Ellede, da han fæstede gården. Gift med Ane Larsdatter (gift 1. gang med Niels ....), død 1762. Gift 2 gang med Sidse Pedersdatter ( -1768). Gift 3. gang med Bodil Andersdatter (ca. 1745- ).


1794

Anders Hansen (ca. 1758-1849). Hmd. fra Ugerløse. Gift 2. gang med Dorthe Offersdatter (ca. 1771- ).


1832

Hans Andersen, søn af Anders Hansen. Gift 2. gang med Bodil Marie Jørgensdatter (ca. 1822- ). Bodil Marie Jørgensdatter frikøbte gården fra Lerchenborg 1872.


1881

Anders Hansen (1856- ), søn af Hans Andersen og Bodil Marie Jørgensen. Gift 1880 med Laura Marie Dorthea Christiansen (1858-89), datter af Christian Nielsen, Ugerløse. Hans Andersen blev gift 2. gang 1889 med Nielsine Maren Nielsen (1867- ), datter af hmd. Niels Nielsen og Maren Nielsen, Rørby. Anders Hansen solgte gården og flyttede København, hvor han en periode ernærede sig som detailhandler.


1908

Niels Peder Andersen (1880 - 1958), søn af gmd. Jens Peder Andersen og Ane Marie Nielsen, Langemosegården, Værslev. Halvbroder til Johanne Frederiksen, Kurretofte, Ugerløse. g.m. Anna Andersen (1881-1964).Gården matr.nr. 2, "Børremosegård", Dyssevej 13


Gårdens hartkorn var i 1688 10 tdr. 1 skp. 3 fdk. 2 alb.


(1724)

Jørgen Sørensen

Mads Mathiasen, sandsynligvis søn af den Mathias Madsen, der ses som gmd. i Ugerløse i en indberetning om kopskat i 1699.


1749

Anders Christensen (1711/15- ), søn af gmd. Christen Mortensen og Ellen Johansdatter, gården matr.nr. 3, Ugerløse. Gift med Dorthe Nielsdatter ( -1750). Gift 2, gang med Ane Pedersdatter (ca. 1727- ), datter af gmd. Peder Pedersen og Karen Sørensdatter, gården matr.nr. 7, Tømmerup. Afstod til sønnen pga. alderdom og skrøbelighed.


1779

Christian Andersen, født ca. 1749, søn af Anders Christensen. Gift 2. gang med Bodil Hansdatter, født ca. 1758. Christian Andersen døde ca. 1790.


1790

Søren Offersen (ca. 1762- ), fra Værslev. Gift 1. gang med Kirsten Madsdatter (ca. 1763-ca. 1822). Gift 2. gang 1822 med Kirsten Rasmusdatter (ca. 1802- ). Afstod godvilligt til sønnen.


1818

Offer Sørensen (ca. 1792-1842), søn af Søren Offersen. Gift 1. gang 1817 med Ane Sørensdatter. født ca. 1797. Gift 2. gang 1824 i Svallerup med Sidse Jensdatter (ca. 1804-42), datter af hmd. Jens Pedersen, Ubby. Gift 3. gang 1842 med Karen Jensdatter (ca. 1817- ).


1843

Lars Nielsen (1815-60), fra St. Fuglede. Gift 1843 med enken Karen Jensdatter. Karen Jensdatter frikøbte gården fra Lerchenborg 1872.


1882

Jørgen Offer Larsen (1849- ), søn af Lars Nielsen og Karen. Gift 1881 i Ubberup Valgmenighed med Ane Marie Nielsen (ca. 1852- ), datter af gmd. og møller Niels Kristoffersen, Svallerup.


1928

Lars Peter Larsen (1887- ), søn af Jørgen Offer Larsen og Ane Marie. Gift med Anna (1896- ), datter af gdr. Henrik Christensen og Kirstine, Bjerre, Svallerup sogn.


Gården matr.nr. 3, Ugerløsevej 2


Gårdens hartkorn var i 1688 11 tdr. 3 skp. 2 fdk. 0 alb.


Nævnes fra 1724

Christen Mortensen (    -1748749), gift 1. gang med Maren Knudsdatter. Gift 2. gang med Ellen Johansdatter. Gift 3. gang med Maren Larsdatter.


1749

Christen Jensen (    -1760), gift med Maren Larsdatter.


1761

Peder Olsen (ca. 1724/25-ca. 1791). Gift med enken Maren Larsdatter. Gift 2. gang med Sidse Jørgensdatter (ca. 1762-    ).


1792

Jørgen Nielsen, født i Rørby. Gift med enken Sidse Jørgensdatter. Fradød.


1796

Jens Nielsen (ca. 1772-1809), hmd. fra Rørby. Bror til gmd. Niels Nielsen, gården matr.nr. 6, Rørby. Gift 1. gang med Karen Andersdatter (ca. 1772- ). Gift 2. gang med Mette Sørensdatter, der var søster til gmd. Jørgen Sørensen, matr.nr. 9, Ugerløse.


1809

Jens Sørensen (ca. 1784-1855). Gift med enken Mette Sørensdatter. Gift 2. gang 1838 med Kirsten Larsdatter, datter af Lars Jensen og Ane Sørensdatter, gården matr.nr. 7, Ugerløse.


1874

Johanne Marie Jensen, datter af Lars Jensen og Johanne Kristoffersen. Hun arvede gården fra sin fars forældre Jens Sørensen og Kirsten Larsdatter og frikøbte den fra Lerchenborg 1874.


1891

Christian Larsen, søn af gmd. Lars Larsen, Aarby. Gift med Johanne Marie Jensen, sønnedatter af Jens Sørensen og Kirsten Larsdatter.


1897

Peder Larsen, fra Nekselø. Byttede gård med Christian Larsen.


1901

Johannes Jørgensen, søn af gmd. Jørgen Nielsen, gården matr.nr. 6, Rørby. Gift med Ane Kirstine Nielsen, datter af præstegårdsforpagter Ole Nielsen, Rørby.Gården matr.nr. 4, Ugerløsevej 1


Gårdens gamle hartkorn var 16 tdr. 1 skp. 0 fdk. 0 alb. (8-0-2-0 + 8-0-2-0)


Niels Hansen, nævnes 1724 Rasmus Laursen, nævnes 1724

Gården må være opstået mellem 1724 og 1743 ved sammenlægning af Niels Hansens og Rasmus Laursens gårde.

Gl. Anders Madsen, frasat pga. armod og fattigdom


1743

Jeppe Jacobsen, gift med Maren Christensdatter, født ca. 1724. Jeppe Jacobsen døde 1764.


1767

Mads Christensen, født ca. 1733. Gift med enken Maren Christensdatter, født ca. 1724. Fratrådte gården pga. alderdom og svaghed. Fæstede 1810 et hus i Ugerløse.

Mads Christensens gård må være blæst omkuld 1809, for 26. januar 1810 får husmændene Niels Nielsen, Ole Jensen, Jens Nielsen og Jens Hansen hver ca. 17 tdr. land af ”den gård i byen, som sidst har været brugt af Mads Christensen”. Det nævnes endvidere, at ”de modtagne bygningsmaterialer af Mads Christensens nedblæste gård må de efter fæsteakkord forstørre deres huse med”.

Hovedparcellen matr.nr. 4-a


1810

Ole Jensen, smed og boelsmand. Gift med Maren Larsdatter, født ca. 1778 i Ubby sogn. Ole Jensen døde 1829. Maren drev ejendommen videre sammen med sønnen Jens Olsen.


1838

Jens Olsen (ca. 1805-43), søn af Ole Jensen. Gift med Kirsten Sørensdatter (    -1843), datter af gmd. Søren Pedersen, Kærby.


1843

Jens Nielsen (ca. 1816-1906), født i Tømmerup sogn. Gift 1843 med Ane Mette Hansdatter (ca. 1824-    ).


1893

Jens Pedersen, frikøbte gården fra Lerchenborg 1893.Gården matr.nr. 5, "Havemosegård", Havemosevej 9


Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 3 skp. 1 fdk. 11⁄2 alb. eller 8-0-0-0 ?


Hans Mortensen, frakom gården pga. den ulovlige besiddelses skyld (?)


1733

Lars Nielsen, frasat pga. skarnagtighed og store pådragne restancer.


1736

Jens Nielsen, født ca. 1707. Hustruen var født ca. 1717. Afstod godvillig til sønnen mod aftægt.


1778

Christen Jensen, født ca. 1745, søn af Jens Nielsen. Gift 2. gang med Bodil Hansdatter, født ca. 1755. Frasat gården.


1793

Enevold Hansen, frasagde sig gården pga. yderlig fattigdom.


1799

Niels Sørensen, født ca. 1772, søn af Søren Nielsen og Birthe Jørgensdatter, gården matr.nr. 15, Rørby. Han byttede 1803/04 gård med broderen Jørgen Sørensen og overtog dermed sin fødegård. Gift med Birthe Pedersdatter, født ca. 1776. Begge levede endnu i 1834.


1803/04

Jørgen Sørensen, født ca. 1777, død 1830, søn af Søren Nielsen og Birthe Jørgensdatter, gården matr.nr. 15, Rørby. Fæstede 1799 fødegården i Rørby, men byttede gård med broderen Niels Sørensen (se ovenfor). Jørgen Sørensen blev senere boelsmand i Frankerup, Ubby sogn. Gift med Ane Sophie Jørgensdatter, født ca. 1776.

Claus Weber, født ca. 1776. Havde tidligere boet i Ubby. Viet 03.01.1815 i Ubby til Ane Christensdatter, født ca. 1787. Claus Weber døde 07.01.1834. Ane Christensdatter døde 23.10.1861.


1834

Niels Pedersen, møllersvend fra Strids Mølle.


1839

Johan Jensen (ca. 1809-1901), søn af gmd. Jens Pedersen, Ubby. Gift med Dorthe Christophersdatter, født ca. 1833 i Ubby sogn.


Niels Jensen, søn af gmd. Jens Jensen, Svallerup. Gift med Trine, datter af Johan Jensen. Frikøbte gården fra Lerchenborg ca. 1890.


1939

Oscar Johan Jensen (1901-    ), søn af Niels Jensen og Trine.Gården matr.nr. 6, "Korshøjgård", Ugerløsevej 29


Gårdens hartkorn var i 1688 11 tdr. 3 skp. 0 fdk. 0 alb.


Nævnes 1724

Anders Rasmussen


Næves fra 1743

Morten Sørensen, gift med Ane Jensdatter, søster til gmd. Christen Jensen, gården matr.nr. 3, Ugerløse.


1771

Søren Mortensen (ca. 1736-1802), søn af Morten Sørensen og Ane Jensdatter. Gift med Maren Knudsdatter, (ca. 1743-    ), datter af Knud Christensen og Kirsten Olsdatter, gården matr.nr. 11.


1803

Søren Pedersen (ca. 1792-1832). Tidl. Kusk på Lerchenborg. Afstod godvilligt til svigersønnen.


1823

Niels Jørgensen, død 07.02.1833. Gift med Marie Sørensdatter, født ca. 1806, datter af Søren Pedersen.


1833

Mads Madsen, født ca. 1806, søn af gmd. og sognefoged Mads Jørgensen, gården matr.nr. 8, Rørby. Gift 1833 med enken Marie Sørensdatter, der døde 10.11.1773. Mads Madsen døde 18.06.1886.


1867

Peder Pedersen, gift med Bodil Kirstine Madsdatter, datter af Mads Madsen. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1872.


1898

Jeppe Nielsen (1851-    ), født i Smidstrup sogn. Viet 1890 til Juliane Marie Kirstine Pedersen (1851-    ), født i Ugerløse. Jeppe Nielsen var 2.lærer i Rørby 1873-80 og 1.lærer i Ugerløse (skolen opført 1881).


1903

Peter Christian Petersen (1882-1953), søn af Peder Pedersen og Bodil Kirstine Madsdatter. Gift med Dagmar Jørgensen (1886-    ), født i Rørby sogn.


1931

Frede Fog LarsenGården matr.nr. 7, Ugerløsevej 12


Gårdens gamle hartkorn var 9 tdr. 6 skp. 3 fdk. 21⁄2 alb (1688: 5-6-3-0).

01.08. 30.01. 25.02.


Nævnes 1724

Mikkel Jensen ( -1734), drev sammen med Hans Madsen i gården matr.nr. 14 Mads Larsens ødegårdsjord (htk. 8-0-1-2). Dette hartkorn ser ud til at være delt lige over mellem Michel Jensen og Hans Madsen i første halvdel af 1700-tallet og tillagt matr.nr. 7 og 14.

Tyge Kroghs bog "Det store natmandskomplot" starter med eftersøgningen af Ugerløsebonden Mikkel Jensen, der 24. november 1734 var taget til Kalundborg for at sælge et par svin. Han blev senere fundet død i inderfjorden i Kalundborg - med halsen brækket. Dette førte til en større oprulning af en række kriminelle forhold blandt natmændene på Sjælland, men det blev aldrig bevist, at disse stod bag Mikkel Jensens død.


Nævnes fra 1743

Søren Hansen, bror til gmd. Mads Hansen, Viskinge. Gift med Bodil Sørensdatter.


Thomas Hansen, trolovet med Karen Jørgensdatter, datter af gmd. og sognefoged Jørgen Madsen, gården matr.nr. 8, Rørby.


1767

Søren Nielsen, (    -1769). Gift med Karen Jørgensdatter.


1771

Niels Mortensen, frasat pga. restancers pådragelse.


1785

Mads Jørgensen (ca. 1760-    ), søn af gmd. og sognefoged Jørgen Madsen, gården matr.nr. 8, Rørby. Gift med Ane Nielsdatter (ca. 1763-    ). Flyttede 1794 til Rørby for at overtage faderens gård.


1794

Søren Pedersen (ca. 1742-1793/94), hmd. og hjulmand fra Rørby. Gift med Ane Jørgensdatter (ca. 1742-ca. 1814).


1799

Lars Jensen, født ca. 1772 i Svallerup. Gift ca. 1799 med enken Ane Jørgensdatter. Gift 2. gang 29.07.1814 med Ane Sørensdatter, født ca. 1794, datter af gmd. Søren Offersen og Kirsten Madsdatter, gården matr.nr. 2, Ugerløse. Lars Jensen døde 17.05.1830. Ane Sørensdatter døde 28.04.1875.


1854

Christian Nielsen, (1824.95), søn af gmd. gl. Niels Nielsen og Maren Pedersdatter, gården matr.nr. 6, Rørby. Gift med Dorthe Larsdatter, datter af Lars Jensen og Ane Sørensdatter. Dorthe Larsdatter døde 25.07.1868. Gift 2. gang med Laurine Hansine Petersen. Christian Nielsen døde


1891

Hans Peter Madsen (1859-    ). Gift med Ane Mette (1864-    ).


1917

Albert Petersen (1885-    ), søn af bmd. Lars Petersen, Ugerløse mark. Gift 1910Gården matr.nr. 8, "Kurretofte", Ugerløsevej 10


Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2 alb.


Hans Michelsen, gift med Ingeborg Christensdatter, datter af gmd. Christen Mortensen og Ellen Johansdatter, gården matr.nr. 3, Ugerløse. Ingeborg var søster til Knud Christensen, gården matr.nr. 11 og til Anders Christensen, gården matr.nr. 2. Frasat gården pga. fattigdom.


1756

Niels Rasmussen, (ca. 1717-    ). gift med Lisbeth Jacobsdatter (ca. 1730-    ). Afstod til sønnen pga. alderdom og skrøbelighed.


1787

Jacob Nielsen (ca. 1759-før 1829), søn af Niels Rasmussen og Lisbeth Jacobsdatter. Gift 2. gang med Maren Pedersdatter (ca. 1770- ). Fratrådte frivilligt gården pga. alderdom, svaghed og pådragne restancer.


1822

Jeppe Henriksen, født ca. 1781/83 i Ringe på Fyn. Ladefoged på Lerchenborg. Gift med Ane Dorthea Luja, kammerjomfru på Lerchenborg, født ca. 1789 i København. Jeppe Henriksen døde 25.05.1856. Ane Dorthea Luja døde 25.12.1867.


Om overtagelsen af ejendommen har Ane Dorthea Luja fortalt til sin efterslægt, at greven på Lerchenborg lovede det kommende brudepar en fæstegård i bryllupsgave. De håbede inderligt, at det ikke blev i Ugerløse, for det var det sted under grevskabet, hvor fæstegårdene efter deres opfattelse var i den ringeste forfatning. Det blev så alligevel i Ugerløse, og Ane Dorthea Luja har fortalt, hvordan de trods alt fik den gård med den bedste hest, som dog alligevel var i så ringe tilstand, at den skulle rejses op ved håndkraft om morgenen. Ane Dorthea Luja var af adelig og gejstlig efterslægt og blev med sit bryllup med ladefogeden gift "under sin stand", hvorfor det er blevet fortalt der ikke var kontakt til hendes familie efter giftermålet.

Beretningen ifølge oldebarn og tipoldebarn Nanna og Vagn Olsen, Kirkelygård, Tømmerup.

Her genfortalt af Anne Wolfenberg (tip-tip-oldebarn)


1855

Frederik Jeppesen (1827-96), søn af Jeppe Henriksen og Ane Dorthea Luja. Gift 1855 med Maren Nielsdatter (1831-    ), datter af gmd. unge Niels Nielsen og Mette Jensdatter, gården matr.nr. 11, Rørby.


1897

Jens Peter Frederiksen (1867-1915), søn af Frederik Jeppesen. Gift 1897 i Ubberup Valgmenighed med Johanne Marie Nielsen (1868-1947) (1936-1947 i aftægt hos datter og svigersøn Nanna og Otto Olsen, Kirkelygård, Tømmerup), datter af gmd. Niels Nielsen og Ane Marie Nielsen, Langemosegården, Værslev. Jens Peter Frederiksen døde på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.


1922

Johanne Marie Nielsen, enke efter Jens Peter Frederiksen.


1936

Karl Frederiksen (1904-1982), søn af Johanne Marie og Jens Peter Frederiksen. Gift med Agnes Clausen (1913-1998), datter af Margrethe og Andreas Clausen, Kåstrup.


1982

Agnes Frederiksen, enke, sammen med ægteparrets børn Elsebeth og Jens Frederiksen.


1998

Elsebeth og Jens FrederiksenGården matr.nr. 9, "Ellekær", Ellekærvej 2


Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 6 skp. 1 fdk. 1 alb.


(1724)

Jens Andersen

Unge Anders Madsen, frasat pga. armod og fattigdom


1741

Jens Ollesen,


1749

Søren Madsen, født ca. 1717, søn af Mads ..... og Giertrud Andersdatter, Nostrup, Raklev sogn. Afstod gården pga. sin og hustruens tiltrædende alder og svaghed.


1775

Michel Pedersen, født ca. 1739. Gift med Sidse Nielsdatter, død 1776 (skifte 22.04.1776). Gift 3. gang ca. 1780 med Ellen Nielsdatter, født ca. 1751. Fæstede 1793 hus i Badstrup, Aarby sogn.


1792

Niels Christensen, afstod godvillig.


1794

Peder Pedersen, ladefoged. Peder Pedersen fæstede 1797 hus i Rørby..


1797

Jørgen Sørensen (ca. 1764- ), hmd. fra Ugerløse. Frasagde sig gården pga. ”mådelige omstændigheder”. Gift 2. gang med Karen Jensdatter (ca. 1762- ).


1805

Unge Søren Nielsen, født ca. 1775, fra Ubby. Gift 2. gang med Christiane Olsdatter, født 23.03.1795, datter af gmd. Ole Olsen og Kirsten Sivertsdatter, Roskildegården i Svallerup. Søren Nielsen døde 24.06.1836.


1838

Morten Pedersen, født ca. 1805. Gift 27.10.1838 med enken Christiane Olsdatter. Morten Pedersen døde 08.02.1879. Christiane Olsdatter døde 28.02.1878.


1885

Hans Christian Thomsen, gdr. i Tømmerup. Død 1886.


Sparekassen for Arts Herred, købte gården på tvangsauktion.


1888

H. P. Ernstsen (1842-1920), søn af bmd. Ernst Theodor Petersen og Anna Margrethe Sørensen, Ballerup. Lærer i Rørby. Gift med Karen Nielsen.


1907

Lars Madsen, født 08.10.1880 på Røsnæs, søn af Ane og Peder Madsen. Gift med Anna, født 14.04.1897, datter af Karen og Andreas Nielsen, Samsø.


1948

Henry Peter Mortensen


Stuehus opført 1900. Avlsbygningerne genopført efter brand 1926.Gården matr.nr. 10, Ellemosevej 3


Gårdens hartkorn var i 1688 9 tdr. 1 skp. 0 fdk. 0 alb.


Nævnes fra 1724

Jeppe Jensen, gift med Ane Andersdatter (søsteren Osle? Andersdatter var gift med gmd. Søren Nielsen, gården matr.nr. 7, Ugerløse). Afstod godvilligt pga. svaghed og fattigdom.


1756

Iver Melchiorsen, gift 1756 i Tømmerup med Inger Hansdatter, datter af gmd. Hans Bertelsen og Kirsten Clemmensdatter, gården matr.nr. 6, Kaastrup, Tømmerup sogn. Frasat gården pga. restancers pådragelse.


1781

Christen Ibsen, (ca. 1750-99). Havde i 6 år været landrytter for Lerchenborg. Gift med Anne Nielsdatter, (ca. 1761-   ). Gift 2. gang med Birthe Nielsdatter, datter af gmd Niels Rasmussen, gården matr.nr. 8, Ugerløse (søster til gmd. Jacob Nielsen, gården matr.nr. 8, Ugerløse).


1799

Anders Sørensen, født ca. 1772 i Rørby. Gift ca. 1799 med enken Birthe Nielsdatter, født 1766/72. Anders Sørensen døde 06.12.1828. Birthe Nielsdatter døde 06.06.1864 i Badstrup.


1830

Niels Rasmussen, født ca. 1800, søn af gmd. Rasmus Jacobsen og Maren Hansdatter, Klouby, Ubby sogn. Gift med Sidse Olsdatter, død 1843 (skifte 04.04.1843).Viet 2. gang 07.07.1843 til Ane Larsdatter fra Tømmerup, født ca. 1816.


1856

Jørgen Pedersen, født ca. 1828, fra Forsinge, Ubby sogn. Gift 1856 til enken Ane Larsdatter.


1882

Jens Peder Hansen, søn af Jens Hansen. Gift med Ane Mette, datter af Niels Rasmussen. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1882.


1902

Niels Peter Bager


1914

Herman Larsen, søn af gdr. Hans Peder Larsen, Klouby, Ubby sogn.

Gården nedbrændte den 10. aug. 1899 sammen med gårdene matr.nr. 9 og 4-b samt huset matr.nr. 1-b.Gården matr.nr. 11, "Daelsgård", Voldbjerg 4


Gårdens gamle hartkorn var 9 tdr. 4 skp. 1 fdk. 2 alb. (6-3-2-0 + 3-0-3-2)


(1724)

Laurs Espensen, nævnes 1724 at drive en øde jord. Denne øde jord ses at være lagt under gårdens hartkorn i 1743.


Ca. 1730 ?

Knud Christensen, født 1705/06, søn af gmd. Christen Mortensen og Maren Knudsdatter, gården matr.nr. 3, Ugerløse. Gift med Kirsten Olesdatter, født ca. 1700. Afstod godvillig gården til sønnen pga. alder og svaghed mod frit ophold og husværelse i gården. Ved FT 1787 ses Kirsten Olesdatter boende hos datteren Maren i gården matr.nr. 6, Ugerløse.


1772

Jens Knudsen, søn af Knud Christensen. Frasat gården pga. restancers pådragelse og slet husholdning.


1784

Poul Larsen, hmd. fra Rørby

Den 28. april 1789 fik Anders Pedersen fæstebrev på ”et hus som bliver oprettet på den plads som den nedlagte Poul Larsens gård har stået på udi i Ugerløse”. Anders Pedersens hus havde matr.nr. 19, så gården må have ligget vestligst i byen mellem matr.nr. 6 og 7.


Da Jens Johansen fæster gården 1789 hedder det i fæstebrevet ”den udflyttede gård som har været nedlagt men nu igen er bleven opbygt”.


1789

Jens Johansen (ca. 1754- ), afstod pga. fattigdom. Ved FT 1801 er Jens Johansen gift 2. gang med Bodil Clausdatter (ca. 1755- ), der er i sit 3. ægteskab.


1807

Jens Rasmussen, fra Værslev. Afstod godvillig.


1811

Niels Nielsen, hmd. fra Ugerløse.


1828

Christen Nielsen, søn af Niels Nielsen


1850

Peder Pedersen (Per Underofficer)


1869

Johan Jacobsen, fra Kaldred


1875

Niels Peder Nielsen, fra Bredtved


1884

Christian Mortensen, søn af Morten Jensen. Gift med Ane Marie Rasmusdatter.


1911

Oluf Valdemar Larsen (1879- ), søn af tømrer Niels Larsen , Ugerløse. Gift 1912 i Ubby med Ane Marie Rasmussen (1886- ), datter af hmd. Ole Larsen og Maren Marie Hansen, Kelleklinte Mark.


1938

Oskar Marius Christensen (1903-    ). Gift med Johanne (1911-    ).


1946

Alfred Pedersen


Stuehus opført 1905.Gården matr.nr. 12, "Grydedal", Voldbjerg 13


Gårdens hartkorn var i 1688 6 tdr. 1 skp. 3 fdk. 1 alb.


(1724)

Niels Joensen


Ca. 1730 (?)

Christen Madsen, gift med Lisbeth Sørensdatter. Christen Madsen døde 1763 (skifte 14.03.1763).


1749

Hans Christensen, født ca. 1721, søn af Christen Madsen og Lisbeth Sørensdatter. Gift med Maren Nielsdatter, født ca. 1729.


1789

Jens Hansen, søn af Hans Christensen. Frasagde sig gården pga. fattigdom.


1800

Rasmus Jensen (ca. 1769- ), hmd. fra Badstrup. Frasagde sig gården pga. fattigdom. Gift med enken Anne Marie Johansdatter (ca. 1750- ), der havde været gift 2 gange før.


1803

Gamle Søren Nielsen, født ca. 1770, fra Badstrup, Aarby sogn. Gift med Ane Jensdatter, født ca. 1782/83. Søren Nielsen døde 12.04.1847. Ane Jensdatter døde 02.07.1866.


1847

Anders Larsen


1859

Hans Christian Andersen, (ca. 1836-1912), søn af gmd. Anders Hansen og Ane Gertsdatter, Svallerup. Gift med Ane Mette Larsdatter. Døde som enkemand og indsidder på Kalundborg Lyng. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1885.


1889

Jens Frederik Madsen, (ca. 1856-92), søn af hmd. Jacob Madsen og Johanne Nielsdatter, Kalundborg Lyng. Gift med Johanne Madsen.


1892

Lars Jensen


1897

Anders Rasmussen


1905

Jens Christian Andersen


1909

Ole Pedersen (ca. 1854-1912), søn af gmd. Peder Andersen og Ane Rasmussen, Ubberup, Tømmerup sogn. Gift med Ane Kirstine Hansen.


1914

Hans Peter Sørensen, fra Kalundborg Lyng


1919

Eskild Eskildsen (ca. 1886- ), gift med Agnes Hansen (ca. 1890- )


1922

Anton Nielsen (1881- ). Gift 1911 i Svallerup med Sofie Dorthea Jensen (1892- )Gården matr.nr. 13,


Gårdens hartkorn var i 1688 10 tdr. 1 skp. 3 fdk. 0 alb.


(1724)

Mads Pedersen


Nævnes fra 1743

Hans Jensen, født ca. 1723. Hustruen født ca. 1724. Frasat gården pga. yderste fattigdom.


1772

Henrich Nielsen, hmd. fra Ugerløse. Afstod godvillig gården mod 3-4 fag værelse og aftægt.


1777

Jens Mortensen (ca. 1744/45-1836). Gift 2. gang med Bodil Sørensdatter (ca. 1750). Frasat gården.


1792

Johan Ditlev Giebelstein (ca. 1757-1831), fra Holsten. Gift med Birthe Jørgensdatter (ca. 1762- ), datter af Jørgen .... og Dorthe Møllersdatter. Ved sin død var Johan Giebelstein (eller Gibbelstein) husmand på Bjerre Mark, Svallerup sogn.


1810

Jens Nielsen Kæmpe, hmd. fra Svallerup.


1814

Ole Olsen, født ca. 1787, fra Svallerup. Død 27.07.1856.

Jørgen Sigvartsen (1817-    ), fra Jerslev. Gift 1853 med Ane Mette Olsdatter (ca. 1821), datter af Ole Olsen.


Ole Jørgensen (1858-    ), søn af Jørgen Sigvartsen og Ane Mette Olsdatter. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1889.


1925

Johannes Sigvard Jørgensen


Gården blev udflyttet fra byen i forbindelse med udskiftningen. I 1790 fæstede ”indsidder Jørgen Sørensen af Ugerløse det hus sammesteds som er bleven af Jens Mortensens stuelænge.” Huset fik senere matr.nr. 22.Gården matr.nr. 14, Rosemosegård, Voldbjerg 17


Gårdens gamle hartkorn var 7 tdr. 4 skp. 1 fdk. 1⁄2 alb. (1688: 6-2-2-2)


Nævnes fra 1724

Hans Madsen, drev sammen med Michel Jensen i gården matr.nr. 7 Mads Larsens ødegårdsjord (htk. 8- 0-1-2). Dette hartkorn ser ud til at være delt lige over mellem Michel Jensen og Hans Madsen i første halvdel af 1700-tallet og tillagt matr.nr. 7 og 14. Hans Madsen blev frasat gården pga. alderdom og udygtighed.


1741

Christen Dahlsen, Gift med Kirsten Christiansdatter, datter af Christian Pedersen og Else Christensdatter, Ugerløse. Fæstede 04.05.1750 hus i Ubberup, Tømmerup sogn, hvor Christen Dahlsen døde 1769 (skifte 15.07.1769).


1749

Niels Sørensen, født ca. 1712/14, indsidder fra Raklev. Gift 2. gang med Birthe Madsdatter, født ca. 1727. Afstod godvilligt mod aftægt.


1780

Jørgen Jensen, født ca. 1752. Gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1757, datter af Niels Sørensen og Birthe Madsdatter. Jørgen Jensen døde ca. 1791/92.


1792

Henrik Leigh, (Johan Henrik Leege), født ca. 1755. Gift med Ane Margrethe Larsdatter, født ca. 1765. frasagde sig gården.


1807

Jens Pedersen, fra Viskinge. Frasagde sig gården


1810

Ole Pedersen (ca. 1761-1825), gårdmand fra Værslev.


Udparcelleret

Hovedparcel på 3 tdr. 2 skp. 2 fdk. 13/15 alb.


1826

Peder Hansen, afstod godvillig


1828

Niels Jensen, fra Værslev


1874

Niels Nielsen, søn af Niels Jensen. Gift med Ane Margrethe Pedersdatter. Frikøbte ejendommen fra Lerchenborg 1874.


1879

Jens Johansen, gift med enken.


1886

Bodil Nielsen, Christian Nielsens enke fra Kalundborg


Frederik Jensen,


1930

Christian Jensen (1903-    ), født i Rørby sogn. Gift med Rigmor Louise Marie (1908-    ), født i Rørby sogn.Gården matr.nr. 15 og 16, Prøvegården


Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 0 skp. 0 fdk. 0 alb.

01.05. 18.05. 30.06.


Christen Nicolaisen (    -ca. 1726). Havde sandsynligvis sammen med Maren Hansdatter sønnen Nicolai Christensen.


1726

Lars Iversen (    -1761), frikarl, gift med enken Maren Hansdatter (1693/94-    ).


1762

Christen Larsen, søn af Lars Iversen og Maren Hansdatter. Gift med Maren Christensdatter, datter af Christen Madsen og Lisbeth Sørensdatter, gården matr.nr. 12, Ugerløse. Christen Larsen døde ca. 1781.


1782

Jens Johansen, frasat pga. restancers pådragelse og slet husholdning.


1784

Jens Christensen (ca. 1741-    ). Tidl. Hmd. i Ugerløse. Gift 2. gang med Bodil Larsdatter (ca. 1759-    ).


1796

Lars Pedersen (ca. 1760-    ), født i Kærby. Gift med enken Bodil Larsdatter. Frasagde sig gården pga. fattigdom.


1809

Anders Rasmussen Faxøe (1776-    ), søn af Rasmus Nielsen Faxøe og Karen Andersdatter, Bjergsted. Anders Rasmussen Faxøe var husmand i Ubby, inden han kom til Ugerløse. Gift 1805 i Ubby med Karen Andersdatter. Gift 2. gang med Maren Jensdatter, født (ca. 1777-1855). Efter gårdens udparcellering blev Anders Rasmussen hmd. i Ugerløse.


1829

Jørgen Jensen (ca. 1803-58), fra Frankerup. Gift 1. gang med Margrethe Kirstine Sørensdatter (    -1835), datter af hmd. Søren Jensen og Gertrud Sørensdatter i Særslev. Gift 2. gang 1835 i Svallerup med Ellen Pedersdatter (ca. 1807-75).

Efter Jørgen Jensens død blev hovedparcellen delt:

Matr.nr. 15 og 16-a (i dag Ellekærvej 12)

Anders Rasmussen fra Kongstrup, gift med Ane Marie, datter af Jørgen Jensen.


1875

Christian Jeppesen, tømrer


1883

Niels Christiansen, slagter i Rørby


1884

Jesper Pedersen


1887

Ole Nielsen (    -ca. 1935). Gift med Kirsten Larsen.


1935

Ejnar Nielsen


Matr.nr. 15 og 16-b (i dag en del af Ellekærvej 3)


Peder Jørgensen, søn af Jørgen Jensen.


Jørgen Jørgensen, søn af Peder Jørgensen


1880

Peder Larsen (    -ca. 1920). Gift med Maren Kirstine Jensen. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1880.


1920

Lars Peter Larsen