Gårde og slægter i Andaks

Tidligere lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen. Nu med enkelte tilføjelser Gården matr.nr. 1, Andaks, Andaksvej 43


(1739)

Peder Jørgensen, søn af Jørgen Pedersen (ca. 1676-1756). Gift med Maren. 1768 Jens Christensen (ca. 1724- ). Gift med Ane Pedersdatter (ca. 1743- ).


1792 

Christen Jensen (1766- ), søn af Jens Christensen og Ane Pedersdatter. Videre skæbne ubekendt.


1793 

Christen Knudsen (ca. 1763-1817), søn af hmd. Knud Andersen og Kirsten Christensdatter, Andaks. Viet 1. gang 1793 til Kirsten Olsdatter (ca. 1765-1806), datter af gmd. Ole Pedersen og Barbara Iversdatter, Ubberup. Viet 2. gang 1806 til Ane Olsdatter (1775->1845), datter af hmd. Ole Pedersen Bonde og Ingeborg Bertelsdatter, Tømmerup.


1818

Rasmus Nielsen (1792-1845), søn af gmd. Niels Hansen og Ane Nielsdatter, Istebjerg. Gift 1817 med enken Ane Olsdatter. Fratrådte frivilligt gården pga. pådragne restancer. Senere hmd. i Ubberup.


1821

Christen Madsen, (ca. 1789-1870), søn af gmd. Mads Jensen og Sidse Madsdatter, Rørby. Viet 1821 til Ellen Nielsdatter (1800-1822), datter af Niels Nielsen, Tømmerup. Gift 2. gang med Frederikke Pedersdatter (1801- 72), datter af gmd. og sognefoged Peder Sørensen og Maren Andersdatter, Tømmerup.


1868

Mads Christensen (1831-68), søn af Christen Madsen og Frederikke Pedersdatter. Gift med Ane Marie Nielsen (1835-1924), datter af gmd. Niels Christensen og Bodil Mikkelsdatter, Istebjerg. Mads Christensen fik skøde på gården 10/1 1868, men han døde allerede 25/7 1868 ”pludselig død af solstik.”


1868

Lars Hansen (1835-96), søn af gmd. Hans Andersen og Maren Olsdatter, matr.nr. 11, Kærby. Rørby sogn. Gift 1868 med enken Ane Marie Nielsen. Lars Hansen døde på Oringe Sindssygeanstalt.


1896

Anders Peter Andersen (1865-1924), søn af gmd. Peder Andersen og Maren Andersen, Bjørnstrup. Gift 1896 i Ubberup Valgmenighed med Anna Teodora Petersen (1866-    ), datter af gmd. Lars Pedersen og Johanne Jørgensen, Ubberup.


1928

Holger Andersen, gift med Gudrun Knudsen.


1966

Poul Meincke, gift med Tove Andersen, datter af Holger Andersen.Gården matr.nr. 2, Andaks, "Bakkegaarden", Andaksvej 49


(1740)

Povel Hansen (1692-1758), født i Klouby, Ubby sogn. Gift med .... Bertelsdatter.


Ca. 1758

Jørgen Christensen (ca. 1727- ). Viet 1758 til Johanne Povelsdatter (ca. 1732-89), datter af Povel Hansen.


Ca. 1788

Christen Jensen (1758 -ca. 1790), søn af gmd. Jens Hansen og Karen Larsdatter, matr.nr. 1, Istebjerg. Gift 1787 med Mette Olsdatter (ca. 1762-1832), datter af gamle Ole Pedersen og Kirsten Povelsdatter. Christen Jensen havde tidligere været hmd. i Andaks.


1790

Søren Hansen (ca. 1761-1801). Viet 1790 til enken Mette Olsdatter


1801

Anders Sørensen (ca. 1771-1836), gift 1801 med enken Mette Olsdatter. Anders

Sørensen var bror til gmd. og sognefoged Peder Sørensen i Tømmerup. Gift 2. gang 1832 i Tømmerup med Karen Larsdatter (1800-55), datter af hmd. Lars Pedersen og Karen Hansdatter, Alleshave, Bregninge sogn.


1837

Lars Christensen (ca. 1803-1874), søn af indsidder Christen Larsen, Rørby. Gift 1836 med enken Karen Larsdatter. Gift 2. gang 1856 med Ane Jensdatter (1827-89), datter af Jens Nielsen og Dorthe Hansdatter, Tømmerup. Lars Christensen købte gården til selveje 1872.


1878

Jens Nielsen


1885

Hans Bendt Lund, gift med Maren Hansen. Datteren Maren Hansine Lund var født 1873 i Odense.


1887

Peter Rasmus Larsen (1861-1923), søn af gdr. Lars Rasmussen og Ane Margrethe Meinertsen, Høed, Jyderup sogn. Gift 1887 med Dorthea Kristine Nielsen, født i Tornved, Jyderup sogn.


1920

Aksel Nielsen, gift med Elna Larsen, datter af Peter Rasmus Larsen.


1944

Lars Martin Rasmussen, (1883- ), født Røsnæs sogn. Gift 1917 i Raklev med Maren Mathilde Nielsen (1889- ), født i Vollerup, Raklev sogn. Tidligere ejer af gården matr.nr. 8-a, Kærby, som han solgte efter en brand i 1943.

Villy Sørensen, født i Kr. Helsinge.

Valdemar Jensen


Ca. 1959

Richard Jensen, søn af Valdemar Jensen. Gift med Bodil Gammelby, datter af gdr. Jeppe Gammelby, matr.nr. 1-a, Kærby.


1983

Thomas Gammelby Jensen, søn af Richard og Bodil Jensen


Gården blev udflyttet fra Andaks by 1914.Gården matr.nr. 3, Andaks, Andaksvej 46


(1739)

Martinus Jochumsen ( -1773), gift 1723 i Værslev med Bente Rasmusdatter ( -1768). Gift 2. gang 1769 med Karen Sørensdatter. Martinus Jochumsens bror Henrich Jochumsen (død 1753) var husmand i Andaks.


1765

Lars Christensen (ca. 1734-1815), søn af Christen Christensen og Dorthe Bertelsdatter, Tømmerup. Gift 1762 med Ane Margrethe Martinsdatter (1740-1814), datter af Martinus Jochumsen.


1800

Christen Larsen (1774-1802), søn af Lars Christensen. Gift 1799 med Ane Madsdatter (ca. 1775-1813).


1802

Lars Pedersen (ca. 1776-1810), født i Istebjerg, søn af Peder Larsen. Gift 1802 med enken Ane Madsdatter.


1810

Iver Andersen, (1781-1820), søn af gmd. Anders Madsen og Kirsten Iversdatter, Ubberup. Gift 1810 med enken Ane Madsdatter. Gift. 2. gang 1813 med Kirsten Rasmusdatter (1788-1819), datter af gmd. Rasmus Olsen og Else Christensdatter, Kaastrup. Gift 3. gang 1820 med Kirsten Pedersdatter.


1820

Rasmus Olsen (1789-1851), søn af gmd. Ole Rasmussen og Birthe Hansdatter, matr.nr. 9, Aarby. Gift 1820 med enken Kirsten Pedersdatter (1799-1829), datter af gmd. Peder Olsen og Maren Olsdatter, Istebjerg. Gift 2. gang ca. 1830 med Karen Hansdatter (ca. 1806-1883).


1855

udskiltes matr.nr. 3-b til Rasmus Olsens søn Ole Rasmussen (1836-1929).


1856

Niels Clausen (1829-1891), søn af hmd. Claus Hansen og Anne Kjeldsdatter, Tømmerup. Viet 1854 til enken Karen Hansdatter. Købte gården til selveje 1891.


1891

Ole Hansen


1925

Hans Peter Hansen


1959

Arne Fog Larsen


Rasmus FogGården matr.nr. 4, Andaks, "Andaksgaard", Andaksvej 44


(1744)

Christen Pedersen, gift med Ane.


1749

Christen Christensen (ca. 1714-80), bror til Hans Christensen i Ubberup. Viet 1749 til Ellen Eliasdatter. Hendes søster Kirsten Eliasdatter blev 1753 gift med hmd. Jørgen Brixesen, Andaks. Christen Christensen afstod gården til sønnen pga. ”kræft og forrådnelse i det ene ben.”


1779

Christen Christensen (1754-ca. 1783), søn af Christen Christensen og Ellen Eliasdatter. Viet 1781 til Ingeborg Nielsdatter (1761-1830), datter af Niels Jørgensen og Ellen Olsdatter, Kaastrup.


1783

Christen Christensen (ca. 1753-1817), gift 1783 med enken Ingeborg Nielsdatter


1818

Christen Rasmussen (1789/90-1836), søn af gmd. Rasmus Olsen og Else Christensdatter, Kaastrup. Gift 1818 med Kirsten Nielsdatter (1797-1874), datter af gmd. Niels Jørgensen og Ane Melchiorsdatter, Kaastrup.


1836

Niels Jensen (1801-55), søn af gmd. Jens Jensen og Maren Andersdatter, Kaastrup. Viet ca. 1836 til enken Kirsten Nielsdatter. Niels Jensen døde ”ved at overskære halsen.”


1859

Christen Christensen (1820-78), søn af Christen Rasmussen og Kirsten Nielsdatter. Viet 1862 til Kirsten Pedersdatter (1830- ), datter af gmd. Peder Hansen, matr.nr. 11, Aarby.


1872

Christen Christensen frikøbte gården fra Lerchenborg 1872.

Broderen Niels Christensen fæstede 1861 matr.nr. 4-b og 9, Andaks (kaldet "Vittendiv”, adresse Tømmerupvej 33). Senere overtog Niels Christensens søn Christen ”Vittendiver” Christensen denne ejendom.


1900

Lars Jensen, svoger til Christen Christensen. Gift med Maren Sofie.


1934

Jens Henning Jensen, (1904- ), søn af Lars Jensen og Maren Sofie. Gift med Karen Enevoldsen (1914- ), født i Hornum.


1947

Christian Tanghus


1959

Poul Nielsen


1990

Ole Nielsen