Gårde og slægter i Kåstrup

Oprindeligt lokalhistorien.dk ved Palle Bruun OlsenGården matr.nr. 1, Kaastrup - "Toftegaard", Kåstrupvej 114

Halvgård A - Gl. hartkorn: 4-0-1-11⁄2


(1702)

Rasmus Michelsen


(1724)

”Unge” Ole Nielsen, frasat gården pga. svaghed.


Halvgård B - Gl. hartkorn: 4-0-1-11⁄2


(1702)

Jens Laursen


(1724)

Christen Sadelmager


Johan .... , gift med Birthe Willumsdatter


Gården var i starten af 1700-tallet delt i 2 halvgårde. Det må formodes, at Rasmus Rasmussen omkring 1740 har overtaget Johans halvpart ved at gifte sig med hans enke. I 1741 har han yderligere fået tillagt ”Unge” Ole Nielsens hartkorn, så gårdens samlede hartkorn blev 8-0-3-0.


(1741)

Rasmus Rasmussen (ca. 1701-64). Viet til enken Birthe Willumsdatter (ca. 1684-1750). Afstod godvillig gården 1756 mod husværelse og frit ophold.


1756

”Øverste” Jens Pedersen (ca. 1723- ), søn af gmd. Peder Jensen, Kaastrup. Viet 1756 til Maren Johansdatter (ca. 1737- ), datter af Johan ... og Birthe Willumsdatter. Jens Pedersen benævnes også som ”unge.”


1783

Mads Rasmussen (ca. 1756-1824), kasseret til sessionen som undermålig. Viet 1781 til Dorthe Jensdatter (ca. 1762- 1845), datter af Jens Pedersen og Maren Johansdatter.


1822

Peder Madsen (1791-1840), søn af Mads Rasmussen. Gift med Anne Larsdatter (ca. 1796-1864).


1857

Jens Hansen (ca. 1826-1881), fra Igelsø. Gift med Mette Pedersdatter (ca. 1828-87), datter af Peder Madsen.


Ca. 1887

Peder Jensen (1863- ), søn af Jens Hansen og Mette Pedersdatter. Gift 1894 i Tømmerup med Rasmine Hansine Jensen (1872- ), datter af hmd. Peder Andersen og Martha Marie Rasmusdatter, Værslev. Peder Jensen købte gården til selveje 1887.


1940

Anders Gabriel Jensen (1900- ), søn af Peder Jensen.


1966

Børge Larsen, nevø til Anders Gabriel JensenGården matr.nr. 2, Kaastrup

Adresse: Kåstrupvej 112, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 5-7-3-1


(1702)

Niels Lauritzen


(1724)

Niels Bertelsen ( -1763). Gift 1. gang med Maren Hansdatter (ca. 1680-1745). Gift 2. gang 1746 efter kgl. bevilling med Kirsten Pedersdatter (ca. 1722-74), da hun var kusine til hans 1. hustru.


1763

Rasmus Andersen (ca. 1728-96), søn af hmd. Anders Larsen og Birthe Larsdatter, Tømmerup. Viet 1. gang 1763 til enken Kirsten Pedersdatter. Viet 2. gang 1775 til Kirsten Jørgensdatter (ca. 1748- ), datter af gmd. Jørgen Jensen, Istebjerg.


1796

Christian Sørensen (ca. 1754-1812), søn af gmd. Søren Olsen og Maren Christensdatter, matr.nr. 6, Tømmerup. Viet 1796 til enken Kirsten Jørgensdatter.


1813

Hans Sørensen (ca. 1783-1836). Gift med Maren Christensdatter (ca. 1868-1831). Gift 2. gang 1832 med Ingeborg Christensdatter, datter af gmd. Christen Knudsen og Ane Olsdatter, Andaks.


1838

Christian Jesper Schmidt (1812-68), søn af gmd. Jens Lauritz Schmidt, matr.nr. 6, Kaastrup. Viet 1838 til enken Ingeborg Christensdatter (1811-92). Christian Jesper Schmidt havde tvillingsøsteren Matthea Andriette Schmidt.


1873

Jens Peter Andersen (ca. 1841-  ), søn af bmd. Anders Sørensen og Mariane Nielsdatter, Aarby. Viet 1872 til Ane Kirstine Schmidt (ca. 1848-  ), datter af Christian Jesper Schmidt.


1907

Jens Jørgen Jørgensen (1875-  )


1945 Asger Niels Lundgaard, ejendomshandler


Kate Lund Jensen og Lars Bitsch-Larsen


Gården matr.nr. 2-b, Kaastrup ”Nyvangsgaarden” blev udstykket fra denne gård 1865 af Christian Jesper Schmidt til sønnen Hans Christian Schmidt (1842-1910). Hans Christian Schmidt blev 1872 gift med Caroline Freiesleben (1847-1930), datter af Jørgen Freiesleben, Kaastrupgaarden. 1902 solgte han Nyvangsgården og blev købmand i Adelgade 22, Kalundborg.Gården matr.nr. 3, Kaastrup

Adresse: Strædet 4, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 6-3-1-21⁄4


(1702)

Søren Rasmussen, var også fæster af 1⁄4 af matr.nr. 13. Dette hartkorn 2-6-0-11⁄4 må være tillagt gården i Søren Rasmussen tid


”Gl.” Niels Jensen, gift med Ingeborg Nielsdatter (ca. 1681-1754). Afstod 1753 gården pga. alderdom og konens svaghed. Fæstede i stedet 3 fag hus på gårdens grund og 1 eng på Kaastrup mark tilhørende Kalundborg kirke.


1753

Søren Jørgensen (ca. 1720-57), søn af Jørgen ”Smed” Michelsen, gården matr.nr. 8, Kaastrup. Viet 1754 til Karen Madsdatter, datter af gmd. Mads Jensen, matr.nr. 5, Kaastrup.


1758 

Lars Hansen (ca. 1730-59). Viet 1757 til enken Karen Madsdatter.


1759 

Melchior Jørgensen (ca. 1735-84), søn af gmd. Jørgen Jensen og Bodil Michelsdatter, matr.nr. 10, Kaastrup. Viet 1. gang 1759 til enken Karen Madsdatter ( -1764). Viet 2. gang 1765 til Karen Olsdatter (ca. 1730-82), enke efter indsidder Rasmus Rasmussen, Kaastrup.


1784

Niels Jørgensen (ca. 1757-1828). Viet 1. gang 1784 til Ane Melchiorsdatter (1763-1804), datter af Melchior Jørgensen og Karen Madsdatter. Viet 2. gang 1804 til Ane Cathrine Andersdatter, datter af gmd. Anders Sørensen og Abelone Jørgensdatter, Værslev.


1829

Peder Jørgensen (ca. 1799-1855), søn af gmd. Jørgen Madsen og Martha Nielsdatter, Svallerup. Viet 1828/29 til enken Ane Cathrine Andersdatter (1785-1864).


1857

Jens Peder Nielsen (1830-1912), søn af gmd. Niels Jensen og Abelone Andersdatter, matr.nr. 7, Tømmerup. Viet 1. gang 1856 til Bodil Pedersdatter (1831-68), datter af gmd. Peder Nielsen og Karen Pedersdastter, matr.nr. 7, Kaastrup. Viet 2. gang 1870 til Ane Marie Pedersdatter (1846- ), datter af gmd. Peder Andersen og Ane Sophie Johansdatter, Værslev – altså hans kusine. Jens Peder Nielsen var sognefoged i 50 år og dannebrogsmand.


1911

Sjællands Stifts Udstykningsforening


1911

Michael Ferdinand Thim (1869-ca. 1938), søn af gmd. Peter Thim og Ane Mette Mortensen, Ugerløse, Rørby sogn. Gift 1899 i Ubberup Valgmenighed med Sigrid Kristensen (1872- ), datter af gdr. Kristen Kristensen og Kirsten Olsen, Kaastrup.

1938


Christian Johannes Thim (1905- ), søn af Ferdinand Thim. Gift med Erna Johanne Pedersen, født i Siddinge ved Vig.


Erling Mulius Eriksen (1933-), gårdmandssøn af Georg Henry Eriksen og hustru Dorothea, Illerup og Irma Thim (1937-2006) (viet 1959), datter af Chistian og Erna Johanna Thim.


Arne Thim Eriksen (1960-1991), søn af Irma Thim Eriksen.


Mikkel Jørgensen, tømrerGården matr.nr. 4, Kaastrup

Adresse: Kåstrup Holmevej 20, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 4-7-3-0


(1702)

Jep Nielsen


(1724)

Peder Nielsen, gift med enken Bodil Andersdatter (ca. 1668-1754).


(1745)

Niels Ibsen (ca. 1709-efter 1771), søn af Jep Nielsen (stedsøn af Peder Nielsen). Gift med Karen Ipsdatter (ca. 1710-66). Fra 1765 indsidder hos sønnen Jens Nielsen.


1765

Jens Nielsen (ca. 1741- ), søn af Niels Ibsen. Viet 1. gang til Mette Hansdatter (ca. 1740-75). Viet 2. gang 1775 til Dorthe Hansdatter (ca. 1745- ). 1801 ses Jens Nielsen som inderste og daglejer i Kaastrup.


1801

Christen Jensen (ca. 1770-1847), søn af Jens Nielsen. Viet 1. gang til Ane Nielsdatter (ca. 1773-1817). Viet 2. gang ca. 1817 til Ingeborg Mathiasdatter (ca. 1786-1864), datter af hmd. Mathias Nielsen og Bodil Nielsdatter, Melby Sønderstrand, Aarby sogn.


1855

Hans Christensen (ca. 1828-90), søn af Christen Jensen og Ingeborg Mathiasdatter. Gift med Maren Hansdatter (ca. 1835-85).


1890

Hans Peter Hansen (1863- ), søn af gmd. Hans Christensen og Maren Hansdatter. Viet 1891 til Ellen Jacbsdatter (1869- ), datter af hmd. Jacob Christensen, St. Valby, Aagerup sogn.


1947

J. Nielsen (1919- )


I 1843 blev gården del, så Christen Jensens søn Jens Christensen fik et boelssted (nuværende matr.nr. 4-l, Kaastrup), kaldet ”Pilevang.”


1843

Jens Christensen (ca. 1814- ), søn af Christen Jensen. Viet ca. 1840 til Ane Jensdatter (ca. 1815- ).


Ca. 1890

Jens Jensen (ca. 1849- ), søn af Jens Chistensen. Viet 1890 til Dorthe Marie Pedersen, datter af bmd. Og hjulmand Peder Sørensen, Andaks.Gården matr.nr. 5, Kaastrup

Adresse: Kåstrupvej 88, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 8-6-0-0


(1702)

Lars Pedersen

”Unge” Jens Madsen


(1724)

Mads Jensen (ca. 1698-1750), bror til Peder Jensen, Kaastrup (måske sønner af unge Jens Madsen?) Gift med Birthe Ipsdatter (ca. 1700-64), datter af gmd. Jep Nielsen, matr.nr. 4, Kaastrup.


1750

”Gamle” Ole Pedersen (ca. 1719-92), fra Raklev sogn. Viet 1. gang 1750 til enken Birthe Ipsdatter. Viet 2. gang 1764 til Maren Nielsdatter (ca. 1744-72), datter af gmd. Niels Jørgensen, matr.nr. 7, Kaastrup. Viet 3. gang til Kirsten Jensdatter (ca. 1748-84). Viet 4. gang til Maren Hansdatter.


1792

Willum Jørgensen (1769-1806), søn af hmd. Jørgen Michelsen, Ubberup. Viet 1. gang til enken Maren Hansdatter (ca. 1757-93). Viet 2. gang til Kirsten Sørensdatter. Willum Jørgensen omkom, da han om aftenen den 16/12 1806 på vej hjem fra Kalundborg væltede i landevejsgrøften med sin vogn.


1807

Niels Olsen (ca. 1770-1831). Viet 1807 til enken Kirsten Sørensdatter (ca. 1763-1828).


1831

Ole Nielsen (ca. 1780-1842). Kom hertil fra Viskinge, hvor han var husmand. Gift med Ane Cathrine Frederiksdatter (ca. 1785-1868).


1846

Niels Olsen (1818-95), født i Viskinge. Søn af gmd. Ole Nielsen, Kaastrup. Gift 1. gang med Ane Kirstine Nielsen (1821-52), datter af skolelærer Nielsen, Svebølle. Gift 2. gang med Ane Jensdatter. Niels Olsen købte gården til selveje 1872.


1907

Niels Nielsen og Ane Kirstine Nielsen, arvinger efter Niels Olsen og hustru. 1914 Ole Nielsen, rejste til Australien.


1927

Andreas Clausen, se gården matr.nr. 6, Kaastrup

Christian Mortensen


Gården matr.nr. 6, Kaastrup

Adresse: Kåstrupvej 75, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 5-5-1-2


(1702)

Peder Olsen


Hans Bertelsen ( -1740), gift med Kirsten Clemmensdatter (ca. 1686-1755). Efter Hans Bertelsens død tog enken Kirsten Clemmensdatter ophold ”hos sin datters mand Hans Christensen i Istebjerg.”


Ca. 1740

”Unge” Peder Nielsen ”Salbech” (ca. 1699-1755).


Ca. 1755

Søren Povelsen (ca. 1719-74), søn af gmd. Povel Hansen, matr.nr. 2, Andaks. Viet 1754 til Ane Svendsdatter (1730/31-1811), datter af hmd. Svend Andersen, Kaastrup.


1775

Lars Hansen (ca. 1746-1812), fra Gaasetofte, Raklev sogn. Viet 1774 til enken Ane Svendsdatter.


1805

Hans Madsen (ca. 1770->1850). Gift med Maren Jensdatter (ca. 1779->1850). Begge født i Tømmerup sogn. Var 1799-1805 fæstere af gården matr.nr. 12, Aarby (Aarbygaarden). Fra 1820 husmandsfolk i Kaastrup.


1820

Jens Lauritz Schmidt (1778-1853), søn af murermester Lauritz Schmidt og Marie Louise Schmidt i Sommersted, Schlesvig. Kom 1810 til Lerchenborg som murermester. Boede i Spangevadshuset ved Melby. Viet 1. gang til amme på Lerchenborg Anne Cathrine Beyerholm (ca. 1776-1821), datter af fisker Matthias Beyerholm og Maria Elisabeth Jensen, Haderslev. Hun havde tidligere være gift med en styrmand Clausen, med hvem hun havde datteren Marie Elisabeth, født i Haderslev. Jens Lauritz Schmidt blev viet 2. gang 1821 i Aarby til Kirsten Rasmusdatter (ca. 1784-1853), sandsynligvis datter af hmd. og skrædder Rasmus Sørensen, Snertinge, Særslev sogn. Knap 2 uger efter hustruens død 1853 hængte Jens Lauritz Schmidt sig i sengebåndet.

Iflg. overleveringen skulle Jens Lauritz Scmidt have været med i slaget ved Waterloo som Slesvig-Holstensk husar.

Et tidsbillede af livet i Jens Lauritz Schmidts gård findes i husmand Lars Christensens (født 1836 i Kaastrup) erindringer. Kopi i Kalundborg Lokalarkiv.


1853

Johannes Conrad Carlsen Nehammer (1818- ), født i Holbæk. Købmand i Slagelse. Gift 1845 i Kalundborg med Julie Kirstine Omøe. Købte gården for 5.700 rdl. og solgte den videre kort tid efter for 7.500 rdl.


1853

Claus Andersen Piil (1810-83), søn af bmd. Anders Pedersen og Ane Clausdatter, Leibølle, Bødstrup sogn, Langeland. Viet 1833 til Ane Marie Jørgensdatter (1804-85), datter af gmd. Jørgen Hansen, Stengade, Tullebølle sogn, Langeland. Claus Andersen var fra starten af 1840erne og indtil 1853 gmd. i Stubberup, Vallensved sogn.


1875

Christian Clausen (1848-1933), søn af Claus Andersen, født i Stubberup, Vallensved sogn. Viet 1875 til Maren Andersen (1853-1928), datter af gmd. Anders Pedersen og Kirsten Hansdatter, matr.nr. 13, Kaastrup.


1913

Hans Andreas Clausen (1883-1952), søn af Christian Clausen og Maren Andersen. Viet 1911 til Margrethe Jensen.


1953

Helge Clausen (1914- ), søn af Hans Andreas Clausen.


1976

Jens Christian LouringGården matr.nr. 7, Kaastrup

Adresse: Kåstrupvej 53, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 6-5-1-1


(1702)

Michel Nielsen


Niels Christensen (ca. 1700-40), gift med Maren Olufsdatter (ca. 1706-40). Niels Christensen havde næsten et år inden sin død været ”afsindig”.


1740

Niels Jørgensen (ca. 1716-73), søn af gmd. Jørgen ”Smed” Michelsen, matr.nr. 8, Kaastrup. Viet 1. gang 1740 til enken Maren Olufsdatter. Viet 2. gang 1740 til Ellen Nielsdatter.


1773

Peder Hansen (ca. 1743-1801). Viet 1773 til enken Ellen Nielsdatter (ca. 1720-87). Viet 2. gang ca. 1787 til Bodil Christensdatter.


1801

Niels Rasmussen (ca. 1779- ). Gift med enken Bodil Christensdatter (ca. 1763- ). Fra 1831 aftægtsmand på gården.


1831 

Peder Nielsen (1806-32), søn af Niels Rasmussen. Gift med Karen Pedersdatter fra Svebølle.


1832 

Christen Christensen (1807-75), søn af gmd. Christen Jensen, matr.nr. 4, Kaastrup. Viet 1832 til enken Karen Pedersdatter. (ca. 1810-89).


1876

Jens Peder Nielsen, se gården matr.nr. 3


1911

Sjællands Stifts Udstykningsforening. Gården nedlagt/udstykket og stuehuset solgt til


1912

Niels Peter Hansen


1914

Rasmus Nielsen


1929

Aksel Jørgensen


1935

Johannes Jensen


1947 

Svend Ove Jørgensen


1948 

Helmer BagerGården matr.nr. 8, Kaastrup

Adresse: Kåstrupvej 101, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 7-6-2-2


(1745)

Jørgen ”Smed” Michelsen (ca. 1673-1757). Gift med Maren Sørensdatter (ca. 1683-1750). Afstod givilligt gården til svigersønnen mod aftægt.

Det ældste, kendte barn af Jørgen Michelsen er Niels Jørgensen (gården matr.nr. 7, Kaastrup), født ca. 1716, men Michel Jørgensen, født ca. 1713 (gården matr.nr. 3, Ubberup) kunne sagtens være ældste søn. Hvis dette er tilfældet, har Jørgen ”Smed” Michelsen sandsynligvis fået gården i fæste før 1713.


1753

Christen Christensen (ca. 1722-62), søn af gmd. ”gl.” Christen Christensen, matr.nr. 9, Kaastrup. Viet 1752 til Abelone Jørgensdatter, datter af Jørgen ”Smed” Michelsen. Christen Christensen fik 1753 tillagt 2-4-0-1 af faderens hartkorn fra gården matr.nr. 9, Kaastrup.


1762

”Unge” Jens Pedersen (ca. 1731- ), bror til gmd. Hans Pedersen, matr.nr. 12, Kaastrup. Viet 1762 til enken Abelone Jørgensdatter (ca. 1720-efter 1801). Han afstod gården 1769 pga. svaghed og fattigdom og blev herefter husmand i Kaastrup.


1769

Peder Christophersen (ca. 1728-efter 1801). Viet 1757 til Abelone Andersdatter (ca. 1725-efter 1801). Peder Christophersen var inden han overtog gården husmand. Han blev frasat gården 1786 og nød herefter almisse af sognet, da han var vanfør.


1786

Jens Jensen (ca. 1758- ), søn af gmd. Jens Nielsen, matr.nr. 10, Tømmerup. Viet 1. gang 1784 til Dorthe Olsdatter (ca. 1754-99), datter af gmd. ”Gl.” Ole Pedersen, matr.nr. 5, Tømmerup. Viet 2. gang 1799 til Maren Andersdatter (ca. 1778-1815), datter af gmd. Anders Madsen og Kirsten Iversdatter, matr.nr. 1, Ubberup. Viet 3. gang 1815 til Karen Pedersdatter (ca. 1776-1826).


1831

Mads Jensen (ca. 1801-70), søn af Jens Jensen. Gift med Mette Nielsdatter (ca. 1802- ). Arvefæster fra 1846.


Ca. 1856

Jens Madsen (ca. 1832-64), søn af Mads Jensen. Gift 1856 med Sidse Hansdatter, datter af gmd. Hans Johansen og Karen Jacobsdatter, matr.nr. 15, Kaastrup.


1864

Søren Sørensen (1833-95), søn af gmd. Søren Sørensen og Ane Sørensdatter, matr.nr. 4, Kærby, Rørby sogn. Viet 1864 til enken Sidse Hansdatter (1829- ).

Niels Madsen (ca. 1837-73), søn af gmd. Mads Jensen og Mette Nielsdatter. Gift med Maren Christensdatter.


1874

Niels Christian Jørgensen (1851- ), søn af hmd. Jørgen Nielsen og Kirstine Nielsdatter, Ubberup. Viet 1874 til enken Maren Christensdatter (ca. 1839- ).


1923

Hans Jørgen Jensen


Gården matr.nr. 9, Kaastrup

Adresse: Måske Kåstrupvej 36b, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 5-1-1-1 1⁄2 Fra 1753: 7-6-2-2

Nedlagt gård, hvis hartkorn 1753 er tillagt matr.nr. 9

Gl. hartkorn: 5-1-1-11⁄2


Gl. Christen Christensen (ca. 1681-1752). Gift med Dorthe Bertelsdatter (ca. 1684-1767). Søster til gmd. Niels Bertelsen i Tømmerup. Efter mandens død blev det bestemt, at enken skulle nyde ophold på gården (matr. nr. 9) på livstid. Hun døde dog hos sin svigersøn Søren Olsen i Tømmerup.


1753

blev gl. Christen Christensens gård nedlagt. Stuehuset blev omdannet til et fæstehus, som 1753 blev bortfæstet til Jens Ollesen. Gårdens hartkorn, der var 5-1-1-11⁄2, blev delt så sønnen Christen Christensen i gården matr.nr. 8 fik 2-4-0-1 og Ole Knudsen i nedennævnte gård fik 2-5-1-1⁄2.Gården matr.nr. 9

Gl. hartkorn: 5-1-1-11⁄2


(1745)

Ole Knudsen, frasat gården 1756 pga. fattigdom. Videre skæbne ubekendt. Efter tillæg af en del af gl. Christen Christens hartkorn var gårdens hartkorn 1753 på 7-6-2-2.


1756

Rasmus Christensen (Tønnesen) (ca. 1714-74). Han var indtil 1756 husmand i Kaastrup. Gift med ane Sørensdatter (ca. 1720- ), datter af sognefoged Søren Poulsen og Maren Michelsdatter, Sejerø. Afstod 1769 gården til svigersønnen pga. alderdom og svaghed. Rasmus Christensen (Tønnesen) omtales i arkivalierne som Rasmus Christensen kaldet Tønnesen.


1769

Mads Jensen (ca. 1733-81). Viet 1769 til Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus Christensen (Tønnesen). Mads Jensen blev dræbt af en møllesæk i Kalundborg.


1782

Peder Andersen (ca. 1748-88), sandsynligvis søn af gmd. Anders Hansen og Lisbeth Andersdatter, matr.nr. 7, Melby. Han havde tjent som geborben musketer i 4 år, landsoldat i 2 år og nationalsoldat i 3 år, inden han fæstede gården. Viet 1781 til enken Maren Rasmusdatter.


1788

Peder Larsen (ca. 1755-1823). Viet 1788 til enken Maren Rasmusdatter (ca. 1751-1817).


1819

Hans Pedersen (ca. 1788-1863), født i Melby, Aarby sogn. Gift med Kirsten Jensdatter. Arvefæster 1846.


1864

Jens Olsen (1827-1909), søn af Karen Larsdatter i Alleshave, Bregninge sogn. Udlagt barnefar var Ole Olsen, der tjente på Olstrupgaarden. Viet 1860 til Karen Hansen (1836-85), datter af gmd. Hans Pedersen.


1903

Hans Peter Olsen (1867- ). Gift med Laura Kirstine Jensen, født i Kongsted.


Harald Olsen (1922- ). søn af Hans Peter Olsen. Gift 1947 med Katrine Mortensen (1923- ), født i Kalundborg, datter af møller Carl. Johs. Mortensen og Karen Sofie Christensen.


Gården blev udflyttet til sin nuværende plads 1910. Den gamle gård lå på matr.nr. 9-e (Kåstrupvej 105), Kaastrup.Gården matr.nr. 10, Kaastrup

Adresse ?, 4400 Kalundborg. Gl. hartkorn: 6-4-1-2


(1702)

Knud Pedersen


(1724)

Hans Sørensen


(1743)

Unge Niels Jensen (ca. 1699-1743).

Hans Nielsen


1745

Jørgen Jensen (ca. 1707-48). Gift med Bodil Melchiorsdatter (ca. 1711-85). Jørgen Jensen var bror til Hans Jensen, Kaastrup (sandsynligvis matr.nr. 12).


1748

Anders Andersen Lund (ca. 1718-86). Viet 1748 til enken Bodil Melchiorsdatter.


1779

Anders Andersen Lund (ca. 1748-1808), søn af Anders Andersen Lund og Bodil Melchiorsdatter. Viet 1. gang 1779 med Bodil Hansdatter (ca. 1750-80). Viet 2. gang 1780 til Karen Hansdatter (1757- ), datter af gmd. Hans Jensen, matr.nr. 12, Tømmerup).


1809

Hans Andersen (ca. 1780-1848), søn af Anders Andersen Lund. Viet 1811 til Kirsten Jensdatter (ca. 1787- 1870), datter af gmd. Jens Jensen, matr.nr. 8, Kaastrup. Fra 1819 var Hans Andersen hmd. i Kaastrup


Gården blev omkring 1819 sammenlagt med matr.nr. 11, Kaastrupgaarden.Gården matr.nr. 11, Kaastrup - "Kaastrupgaarden"

Adresse: Kåstrup Hovvej 2, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 8-7-2-1


(1702+ 1724)

”Gamle” Ole Nielsen


(1743)

Peder Olsen, gift 1. gang med Ane Ipsdatter (ca. 1706-42). Gift 2. gang 1742 med Else Christensdatter (ca. 1714-43), datter af gmd. Christen Christensen, Kaastrup. Gift 3. gang 1744 med Maren Madsdatter. Afstod gården til svigersønnen pga. svaghed.


1756

Christen Engelbrechtsen (ca. 1719-64), søn af gmd. Elgelbrecht Larsen, Ubberup. Viet 1756 til Karen Pedersdatter (ca. 1731-64), datter af Peder Olsen. Trolovet 1764 med Maren Martinusdatter, datter af Martinus Jochumsen, Andaks, men han døde inden brylluppet.


1764

”Unge” Ole Pedersen (ca. 1734-71). Viet 1764 til ”enken” Maren Martinusdatter.

Ved Ole Pedersens begravelse 10. april 1771 skrev præsten i kirkebogen: Ole Pedersen, gaardmand af Kaastrup begravet. Han havde 6 aars tid bestandig hævelse og smerte i den venstre hånd, som begyndte da han i høstens tid bandt en neg på ageren og formodentlig blev stukket af en forgiftet torn, hvilket gav anledning til hans død i hans alders 37. aar.


1771

Jørgen Andersen Lund (ca. 1747- ), søn af Anders Andersen Lund, matr.nr. 10, Kaastrup. Viet 1. gang 1771 til enken Maren Martinusdatter (ca. 1739-77). Viet 2. gang 1778 til Bodil Olsdatter (ca. 1747- ), datter af gmd. Ole Pedersen og Dorthe Rasmusdatter, matr.nr. 5, Tømmerup.


1793

Lars Jensen Samsøe (ca. 1737-1810), fra Svebøllegavn. Gift med Johanne Nielsdatter (ca. 1747-1826). Arvefæster fra 1804. Gården omtales i denne periode som “Samsingården”.


Ca. 1810

Frederik Didrik Vett (1777- ), født i Ribe, søn af etatsråd Vett og Dorthe Margrethe Holst. Viet 1804 i Garnisions sogn, København med Else Christine Margrethe Leth (ca. 1782-1827). Cand.jur., herredsfoged 1804- 30. Fra 1830 byfoged og borgmester i Viborg. Kancelliråd.


1830

Nicolai Joseph Delcomyn Petersen (ca. 1800- ), søn af bøssemager Carl Henrich Delcomyn, Christianshavn. Gift 1830 med Marie Christine Jensen (ca. 1806- )


(1841)

Johan Christian John, gift med Ane Kathrine Bjergaard.


(1845)

Niels Byberg Nedergaard (ca. 1799- ), født i Kjøng sogn. Ugift.


1849

Jørgen Freiesleben (1807-77), søn af skolelærer Freiesleben i Vollerup, Raklev sogn. Viet 1836 i Kalundborg til Maren Andersdatter (1809-71), datter af gmd. Anders Andersen og Marie Rasmusdatter, Løgtved, Viskinge sogn. Før Jørgen Freiesleben kom til Kaastrup var han bl.a. bomforpagter på Skt. Jørgensbjerg i Kalundborg.


1874

Frederik Freiesleben (1850-1941), søn af Jørgen Freiesleben. Viet 1872 til Kirsten Andersen (1850-1944), født i Aagerup, Røsnæs sogn.


1910

Ole Lundgaard gift med Anna Petrea Kirstine Larsen. 1912 Laurits Hansen, gift med Augusta Jacobsen.


1946

Augusta Hansen, enke efter Laurits Hansen


Niels Søndergaard Nielsen (se matr. nr. 5, Tømmerup).


Novo NordiskGården matr.nr. 12, Kaastrup

Adresse: (i dag Klosterlunden 2-16?)), 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 7-7-2-1


(1702)

Søren Madsen


Jens Nielsen ( -ca. 1738)


1738

Rasmus Christensen, gift med Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus Michelsen og Maren Mortensdatter, Ugerløse, Rørby sogn. Frasat gården pga. armod og fattigdom.


1756

Hans Pedersen (ca. 1720-78). Viet 1756 til Kirsten Christensdatter (ca. 1730-1805), datter af gmd. Christen Christensen og Dorthe Bertelsdatter, matr.nr. 9, Kaastrup.


1778

Christen Rasmussen (ca. 1750- ). Viet 1778 til enken Kirsten Christensdatter.


1801

Niels Holst, købmand i Kalundborg.

Gården blev herefter drevet under Rynkevanggården og Petersminde. Stuehus i syd og 3 længer anmeldt nedbrændt januar kvartal 1813.Gården matr.nr. 13, Kaastrup, "Runkilsbjerggård"

Adresse: Kåstrup Holmevej 3, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 8-2-1-3⁄4


(1702)

Jep Ifversen 3⁄4 og Søren Rasmussen 1⁄4 (se under matr. nr. 3, Kaastrup)


Ca. 1717

Peder Jensen (ca. 1696-1762). Gift med Dorthe Jensdatter (ca. 1698-1757). Fra 1757 hmd. i Kaastrup.


1757

Jørgen Christensen (1731/33- ), søn af gmd. Christen Svendsen og Kirsten Pedersdatter, Ubberup. Viet 1756 til Ane Pedersdatter, datter af Peder Jensen, Kaastrup. Afstod godvillig gården 1769.


1769

Mads Hansen (ca. 1725-75), søn af Hans Madsen, Svenstrup, Raklev sogn. Viet 1766 til Zidse Christensdatter, datter af gmd. Christen Svendsen og Kirsten Pedersdatter, Ubberup.


1775

Peder Pedersen (ca. 1742-1808), fra Melby, Aarby sogn. Viet 1775 til enken Zidse Christensdatter.


1803

Peder Pedersen (ca. 1777- ), søn af Peder Pedersen.


1813

Peder Rasmussen (ca. 1774-1840), søn af gmd. Rasmus Larsen, matr.nr. 11, Tømmerup. Gift med Ane Nielsdatter (ca. 1779-1846), fra Svebølle


1846

Anders Pedersen (ca. 1820-81), søn af Peder Rasmussen. Gift med Kirsten Hansdatter. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1861.


1879

Peder Andersen (1849-80), søn af Anders Pedersen og Kirsten Hansdatter. Viet 1880 i Ubberup Valgmenighed til Karen Sørensen (ca. 1857- ), datter af gmd. Søren Hansen, matr.nr. 11 Tømmerup.


1882

"Øverste" Ole Andersen (1849- ), søn af gmd. Anders Jørgensen og Ane Larsdatter, Kongstrup, Røsnæs sogn. Viet 1882 i Ubberup Valgmenighed til enken Karen Sørensen. Øverste Ole Andersen var fætter til underste Ole Andersen i gården matr.nr. 15 (deres mødre var søskende).


1914

Johannes Christensen ( -1945). Gift med Valborg Andersen, datter af de foregående ejere - Karen Sørensen og "Øverste" Ole Andersen.Gården matr.nr. 14, Kaastrup, "Torntofte"

Adresse: Kåstrup Holmevej 7a, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 6-5-0-1


(1702)

Rasmus Michelsen


(1724)

Christen Nielsen, frasat gården pga. armod 1744.


1744

Hans Jensen (ca. 1716-73), fra Raklev. Viet 1. gang 1744 i Raklev til Maren Larsdatter (ca. 1720-61). Maren Larsens søster Karen var gift med sognefoged Søren Olsen, Raklev. Viet 2. gang 1761 til Anne Madsdatter, datter af gmd. Mads Jensen, matr.nr. 5, Kaastrup.


1773

Christen Nielsen (ca. 1742-82). Viet 1. gang 1773 til enken Anne Madsdatter (ca. 1738-75). Viet 2. gang 1775 til Birthe Nielsdatter, datter af gmd. Niels Bertelsen og Kirsten Pedersdatter, matr.nr. 2, Kaastrup.


1783

Christen Olsen (ca. 1756-1807), søn af gmd. Ole Pedersen og Bodil Jacobsdatter, matr.nr. 4, Tømmerup. Viet 1783 til enken Birthe Nielsdatter (1748-1814), som var hans kusine. Fra 1805 indsiddere på gården. I fæstebrevet fra 1783 anføres det, at Christen Olsen formedelst liden vægt ikke er tjenlig til soldat.


1805

Christopher Olsen (1774-1836), søn af gmd. Ole Pedersen og Dorthe Christophersdatter, matr.nr. 4, Tømmerup og halvbror til forgængeren Christen Olsen.. Gift 1. gang med Ane Christensdatter ( -1825). Gift 2. gang ca. 1825 med Abelone Nielsdatter, datter af gmd. Niels Jørgensen og Ane Cathrine Andersdatter, matr.nr. 3, Kaastrup.


1837

Christen Nielsen (ca. 1812-64), søn af skovfoged Niels Ipsen, Snevris Skov. Viet 1837 til enken Abelone Nielsdatter (1806-88). Abelone Nielsdatter købte gården til selveje 1870.


1883

Kristen Kristensen (1844-1919), søn af Christen Nielsen og Abelone Nielsdatter. Gift med Kirsten Olsdatter (1844-1917)


1911

Niels Ebbe Kristensen, Dagmar Kristensen, Johannes Kristensen og Axel Kristensen, børn af Kristen Kristensen.


1915

Niels Ebbe Kristensen (1875-1942) og Dagmar Kristensen (1875-1952), børn af Kristen Kristensen.


1942

Dan Bønløkke Olsen (1916-2003), søn af gdr. Rasmus Bernhard Olsen og Oline Olsen, matr.nr. 4, Asmindrup, Værslev sogn. Gift med Elisabeth Kristensen (1916-90), søskendebarn af Niels Ebbe Kristensen.


1970

Jens OlsenGården matr.nr. 15, Kaastrup, "Stenrøgelgård"

Adresse: Kåstrup Holmevej 11, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 5-5-3-1


(1702 + 1724)

Rasmus Jørgensen


”Gamle” Rasmus Christensen. Frasat gården pga. armod og fattigdom. Fæstede i stedet 1743 halvparten af et hus i Kaastrup.


1743

Jens Sørensen (ca. 1702-47), fra Vollerup, Raklev sogn. Gift med Cidsel Jacobsdatter, datter af Jacob Jensen og Birthe Michelsdatter, Gaasetofte, Raklev sogn.


1747

”Gamle” Jens Pedersen (ca. 1718-93). Viet 1747 til enken Cidsel Jacobsdatter (ca. 1724- ).


Ca. 1783

Jacob Jensen (1757-1831), søn af ”Gl.” Jens Pedersen. Viet 1783 til Kirsten Melchiorsdatter (1761-1811), datter af gmd. Melchior Jørgensen, matr.nr. 3, Kaastrup.


1807

Hans Johansen (1774-1828), søn af gmd. Johan Hansen og Dorthe Jepsdatter, Ubby. Viet 1807 til Karen Jacobsdatter (ca. 1787-1843), datter af Jacob Jensen og Kirsten Melchiorsdatter.


1844

Jens Hansen (1811-52), søn af Hans Johansen og Karen Jacobsdatter. Viet 1843 til Maren Jørgensdatter (ca. 1824- ), datter af gmd. Jørgen Pedersen, Ubberup.


1852

Christian Hansen (1822- ), søn af gmd. Hans Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter, matr.nr. 13, Kærby. Viet 1852 til enken Maren Jørgensdatter.


Ca. 1872

"Underste” Ole Andersen (1844-1905), søn af gmd. Anders Jensen og Maren Larsdatter, Kongstrup, Røsnæs sogn. Gift 1872 med Karen Jensdatter (1845-1933), datter af gmd. Jens Hansen og Maren Jørgensdatter. Købte gården til selveje 1872.


1908

Oluf Kristensen (1881- ), søn af gmd. Christen Christensen og Kirsten Olsdatter, matr.nr. 14, Kaastrup. Gift 1907 i Ubberup Valgmenighed med Marie Stenrøjl (1883- ), datter af Ole Andersen og Karen Jensdatter. Hun fik 1905 bevilling til navneforandring fra Andersen til Stenrøjl.


1941

Marie Stenrøjl Kristensen, enke efter Oluf Kristensen.