Gårde og slægter i Tømmerup

Fra lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med tilføjelser Matr.nr. 3, Tømmerup ”Vanggaard”, Tømmerup Byvej 8


1724

Mads Jensen


Bertel Christensen (ca. 1696-1772). Gift med Karen .... Afstod godvilligt gården til svigersønnen pga. alderdom og svaghed. Fra 1767 husmand i Tømmerup.


1767

Ole Pedersen Bonde (ca. 1727-95). Viet 1764 til Ingeborg Bertelsdatter (1739->1801), datter af Bertel Christensen. Frasat gården 1770 og derefter husmand i Tømmerup. I 1801 boede Ingeborg Bertelsdatter hos hmd. Søren Arildsen (sandsynligvis en svigersøn) i Ubberup.


1771

Christen Pedersen Bonde (ca. 1731-1804). Bror til Ole Pedersen Bonde, og muligvis også bror til gårdmændene Niels og Søren Pedersen Bonde i Kærby. Gift 1. gang med Ellen Rasmusdatter (ca. 1722-88). Viet 2. gang 1788 til Kirsten Christensdatter (ca. 1765- ). Fra 1777 husmand og hjulmand i Tømmerup.


1777

Niels Nielsen (ca. 1745-1824), søn af rytter Niels Nielsen, Rørby. Viet 1777 til Dorthe Christensdatter (ca. 1757- ), datter af Christen Pedersen Bonde.

1819 Johannes Nielsen (1788-1854), søn af Niels Nielsen. Viet 1818 til Barbara Pedersdatter (ca. 1795-1869), datter af gmd. Peder Jensen og Ane Olsdatter, matr.nr. 5, Ubberup. Arvefæster fra 1846.


Ca. 1860

Ole Johannessen (1824-64), søn af Johannes Nielsen. Viet 1860 til Kirsten Hansdatter, datter af gmd. Hans Andersen og Marens Olsdatter, matr.nr. 11, Kærby.


1865

Jens Nielsen (ca. 1835-99), søn af gmd. Niels Larsen og Kirstine Jensdatter, Ubberup. Viet 1865 til enken Kirsten Hansdatter (ca. 1833-1923).


1899

Hans Peter Nielsen (1869-1942), søn af Jens Nielsen og Kirsten Hansdatter. Gift 1899 i Tømmerup med Bodil Kirstine Jensen (1872-1933), datter af smed Jens Jensen og Dorthe Marie Jensen, Illerup, Raklev sogn.


1932

Poul Nielsen (1904-1951), søn af Hans Peter Nielsen. Gift med Ellen Rasmussen (1909-1980), født i Ringe.


1973

Aksel Vesterlund Nielsen (1934-1981), søn af Ellen og Poul Nielsen


1981

Arne Vesterlund Nielsen (1933-1988), søn af Ellen og Poul Nielsen. Gift med Kirsten Vesterlund Nielsen.


1988

Kirsten Vesterlund Nielsen (1932-2001)


2001

Birgitte & Peter Kofoed Hendriksen


2002

Jens Grue WerthGården matr.nr. 4, Tømmerup ”Kirkelygaard”, Tømmerupvej 51


Gårdens hartkorn var i 1688: 8-1-2-0


Ejerforholdene for denne gård er endnu ikke fuldt belyst, men i modsætning til de øvrige gårde i Tømmerup sogn, så har den tilsyneladende ikke været fæstegård under Lerchenborg.


Ejere


1875

Birthe Raae


Ca. 1740

Ole Pedersen ”Jyde” (ca. 1717- ). Viet 1. gang 1740 til Bodil Jacobsdatter (ca. 1715-67). Viet 2. gang 1768 til Dorthe Christophersdatter (ca. 1733-75), søster til gmd. Peder Christophersen, Kaastrup. Viet 3. gang 1775 til Ane Iversdatter (ca. 1747- ), datter af gmd. Iver Ipsen, Ubberup.


1790

Johan Friderich Dame (1755-1840). Gift med Marie Elisabeth Heyneth. Sognepræst i Tømmerup 1785-1802, derefter i Svallerup 1802-10 og i Ubby 1810-40.


1803

Niels Holst, købmand i Kalundborg. Arvefæstede gården, som han bortfæstede til:


Ca. 1803

Ole Pedersen (ca. 1773-1829). Gift med Maren Madsdatter, sandsynligvis en datter af gmd. Mads Jensen, Rørby.


1829

Ole Pedersen (ca. 1801-64), søn af gmd. Peder Olsen, Istebjerg. Viet 1. gang 1829 til enken Maren Madsdatter (ca. 1776-1835). Viet 2. gang 1836 til Karen Madsdatter (ca. 1818- ), sandsynligvis datter af hmd. Mads Hansen, Tømmerup.


1875

Niels Olsen (1849-1903), søn af Ole Pedersen og Karen Madsdatter. Viet 1. gang til Marie Jensen (ca. 1848-77). Viet 2. gang 1881 til Laurentse Pedersen (ca. 1859- ). Gården købt til selveje 1875 fra Birthe Raae.


1903

Laurentse Pedersen, enke efter Niels Olsen


1920

Otto Olsen (1892-1976). Søn af Laurentse og Niels Olsen. Gift med Nanna Katrine Frederiksen (1898-1982), datter af Johanne Marie Nielsen og Jens Peter Frederiksen, "Kurretofte", Ugerløse, Rørby sogn.


1965

Vagn Olsen (1927-2006). Søn af Nanna og Otto Olsen. Gift med Maria Christine Mikkelsen, "Misse" (1928-1990), Rødding i Sønderjylland


2003

Anne Wolfenberg & Peter Wolfenberg Olsen. Børn af Misse og Vagn Olsen.


Den gamle gård fra 1700-tallet nedbrændte i den 8. juni 1953. De nuværende bygninger stod opført i 1954Gården matr.nr. 5, Tømmerup ”Søndergaard”, Hovvejen 114


Gl. hartkorn: 4-6-3-2 / fra 1751 6-3-3-1


Peder Madsen


(1721)

Christen Willumsen, afstod pga. armod.


(1732)

”Gamle” Ole Pedersen (1704-63). Viet 1. gang til Kirsten Olufsdatter (ca. 1710-40). Viet 2. gang 1740 til Dorthe Rasmusdatter (1717-1757), datter af gmd. Rasmus Michelsen, matr.nr. 11, Tømmerup. Viet 3. gang til Kirsten Poulsdatter, datter af gmd. Poul Hansen, Andaks.


1763

Niels Jensen (1735-90). Viet 1763 til enken Kirsten Poulsdatter (1734-1808).


1788

Hans Jensen (1760-1828), søn af gmd. Jens Hansen, Istebjerg. Viet 1788 til Anne Nielsdatter (1769-1845), datter af Niels Jensen og Kirsten Poulsdatter.


1838

Niels Hansen (1809-64), søn af Hans Jensen og Anne Nielsdatter. Viet 1. gang 1837 til Bodil Pedersdatter (ca. 1809-1846). Viet 2. gang ca. 1846 til Maren Nielsdatter (1821-1902). Niels Hansene enke købte gården til selveje fra Lerchenborg 1872.


1887

Niels Nielsen (1853-1928). søn af Niels Hansen og Maren Nielsdatter. Viet 1883 til Ane Marie Jørgensen (1856-1940), datter af gdr. Jørgen Nielsen, Rørby.


1914

Maren Nielsine Nielsen (1887- ), datter af Niels Nielsen.


1921

Hans Peter Emil Nielsen (1886-1955), født i Boeslunde. Viet 1921 til Maren Nielsine Nielsen.


1957

Niels Søndergaard Nielsen, søn af Hans Peter Emil Nielsen. Gift med Hanne Birgit Nielsen


1996

Peter og Birgitte Kofoed Hendriksen


1998

Karen Petersen


200x

Deborah Hickman


Gården blev udflyttet til sin nuværende plads 1887.Gården matr.nr. 6, Tømmerup ”Møllebakkegaarden”, Tømmerupvej 42


Gl. hartkorn: 7-4-3-0


(1702)

Jens Svendsen


(1724)

Jens Jensen


(1743)

Anders Pedersen (ca. 1694-1750), sognefoged. Frasagde sig gården pga. skrøbelighed. Han havde en kort tid før sin død været angrebet af en stærk melankoli pga. næringssorg.


1750

Søren Olsen (ca. 1717-1794/95), bror til Karen Olsdatter, der var gift med gmd. Hans Jensen, matr.nr. 12, Tømmerup. Viet 1750 til Maren Christensdatter (ca. 1724-1800), datter af gmd. Christen Christensen og Dorthe Bertelsdatter, Kaastrup.


1790

Ole Sørensen (1758-1828), søn af Søren Olsen. Gift med Maren Jensdatter (ca. 1767-1827).


1829

Niels Nielsen (1797-1862), søn af skovfoged Niels Ibsen, Snevris. Bror til gmd. Christen Nielsen, Kaastrup. Viet 1. gang til Else Olsdatter (ca. 1797-1831). Viet 2. gang 1832 til Bodil Christensdatter (ca. 1804-44).


1862

Hans Christian Thomsen (1844-86), søn af gmd. Thomas Jacobsen, Stokkebjerg. Viet 1865 til Lovise Charlotte Freiesleben (1841-76), datter af Jørgen Freiesleben, Kaastrupgaarden. Viet 2. gang 1880 til Ellen Marie Jørgensen (ca. 1848- ). Hans Christian Thomsen døde for egen hånd – årsagen hertil skal nok søges i gårdens tvangsauktion


1887

Jens Mauritsen (1850- ), søn af gmd. Maurits Nielsen, Rugtved. Viet 1890 i Ubby til Ane Marie Vilhelmine Nielsen (1861- ), født i Aarby sogn, datter af hmd. Hans Nielsen, Ubby. Købte gården på tvangsauktion.


1910

Ole Peter Nielsen


1951

Thyge Højer Nielsen (1910-). Søn af Ole Peter Nielsen. Gift med Jenny Madsen (1910-)


1979

Jens Højer Nielsen. Søn af Jenny og Thyge Højer Nielsen.


1983

Bruno Nielsen


1994

Per Andersen


Gården er i dag et kommunalt aktivitets- og samværssted
Gården matr.nr. 7, Tømmerup ”Clemenshøj”, Tømmerupvej 38


Gl. hartkorn: 10-7-2-0


Christen Willumsen


Marcus Kruse, ritmester. Død 1745 i Rørby? Sandsynligvis far til Jacob Kruse, degn i Rørby.


1728

Jens Poulsen (1688-1764). Gift med Margrethe Lorentsdatter (1699-1746), datter af forvalter af Dragsholms underliggende gods Lorents Simonsen og Ane Pedersdatter, Kalundborg. 1726-31 ejede Jens Poulsen en jord i Frankerup. 1738 købte han Tømmerup kirke af justitsråd Johannes Christensen. Da Jens Poulsen var upriviligeret, faldt kaldsretten tilbage til kongen, og 1744 solgte han kirken til generalløjtnant Chr. Lerche.

Jens Poulsen omtales allerede 1724 som forvalter ved Østrupgaard. Senere omtales han både som gårdmand og (ved kirkesalget) som den forrige forvalter og forpagter ved det Kalundborgske gods. Oftest nævnes han dog som Sr. Jens Poulsen, forvalter i Tømmerup. Trods Jens Poulsens ikke ubetydelige position i lokalsamfundet er det meget sparsomt, hvad vi ved om hans liv og levned, men det ser ud til, at han selv har beboet gården i Tømmerup. Ved sin død 1764 omtales han som forpagter på Ladegaarden (Kalundborg Slots Ladegaard).


Generalløjtnant Chr. Lerche købte 1745 gården af Jens Poulsen, hvorefter den blev fæstegård under Lerchenborg. Af gården bortfæstedes 3 tdr. hartkorn i Tømmerup


1745

Peder Nielsen, gården matr.nr. 9, Tømmerup.


1745

Peder Pedersen (ca. 1701-62), husmand fra Andaks, Gift med Karen Sørensdatter.


1757

Søren Pedersen (ca. 1726-76), søn af Peder Pedersen. Gift med Maren Andersdatter. Sognefoged.


1777

Jens Iversen (1749-93), søn af gmd. Iver Ipsen, Ubberup. Viet ca. 1777 til enken Maren Andersdatter (ca. 1730- ). Sognefoged. Om den unge sognefoged beretter kirkebogen: 1782, den 13. marts begravet Anna Olsdatter (27 år gl.) Jørgen Andersens kones søster i Kaastrup, som var besvangret af sognefogden i Tømmerup og døde i fødselssmerter.


1793

Peder Sørensen (1760-1805), søn af sognefoged Søren Pedersen og Maren Andersdatter. Viet 1. gang 1793 til Henrika Birgitta Hanberg (ca. 1762-98), datter af degnen H. Hanberg, Tømmerup. Viet 2. gang 1798/99 til Maren Andersdatter, datter af gmd. Anders Sørensen, Værslev. Sognefoged.


1805

Peder Olsen (ca. 1778-1826), søn af gmd. Ole Madsen og Kirsten Pedersdatter, matr.nr. 10, Viskinge. Viet 1. gang 1805 til enken Maren Andersdatter (1778-1819). Viet 2. gang 1819 til hendes søster Abelone Andersdatter. Peder Olsen var sognefoged. Hans halvbror var gmd., sognefoged og dannebrogsmand Ole Hansen (1784-1862), matr.nr. 5, Viskinge. En bror Mads Olsen var møller i Kongens Mølle.


1826

Niels Jensen (1794-1875), søn af Jens Clemmensen og Karen Christensdatter, gården matr.nr. 5, Viskinge. Viet 1826 til enken Abelone Andersdatter (1800-71). Arvefæster fra 1846. Sognefoged 1826-59, dannebrogsmand 1852.


1863

Jens Clemen Nielsen (1837-1913), søn af Niels Jensen og Abelone Andersdatter. Viet 1862 til Ane Kirstine Jørgensdatter (1842-1915), datter af gmd. Jørgen Kargaard Thomsen og Maren Pedersdatter, Istebjerggaarden.


1911

Aksel Jensen (1883-1961), søn af Jens Clemen Nielsen og Ane Kirstine Jørgensen. Viet 1908 i Ubberup Valgmenighedskirke til Agnes Jørgensen (1884-1965), datter af gdr. Peder Jørgensen og Sofie Jørgensen, Ubberup. Folketingsmand 1920-29. Kreditkassedirektør. Kommandør af Dannebrog. Biografi i Kraks Blå Bog.


1960

Viggo Jensen (1911-81), søn af Aksel Jensen og Agnes Jørgensen. Viet 1951 i Majbølle til Inga Viola Frandsen (1920-84), datter af gdr. Frands Frandsen og Olivia Madsen, Majbølle.


1978

Viggo Jensen & Niels Clemen Jensen, søn af Inga og Viggo Jensen.


1981

Niels Clemen Jensen, søn af Inga og Viggo Jensen.


198x

Anette og Birgitte Jensen, døtre af Inga og Viggo Jensen.Gården matr.nr. 8, Tømmerup


Gårdens hartkorn var i 1688: 6-7-2-1


(1724)

Hans Pedersen (ca. 1698-1762). Gift med Maren Pedersdatter.


1765

”Gamle” Peder Olsen (ca. 1731-1801). Viet 1. gang 1763 til enken Maren Pedersdatter (ca. 1715-87). Viet 2. gang 1787 til Maren Sørensdatter, datter af gmd. Søren Pedersen, Tømmerup.


1801

Iver Olsen (ca. 1767-1828), søn af gmd. Ole Pedersen, Ubberup. Viet 1801 til enken Maren Sørensdatter (ca. 1764-1833). Efter gårdens sammenlægning med matr.nr. 7 i 1819 blev Iver Olsen hmd. i Tømmerup.


Gården blev foråret 1819 sammenlagt med matr.nr. 7, TømmerupGården matr.nr. 9, Tømmerup ”Nordgaard”, Kårstupvej 36b (siden 1872. Inden da lå gården i selve Tømmerup by )


Gårdens hartkorn var i 1688: 3-1-3-1, fra 1745: 6-1-3-1.


(1724)

Niels Christensen, gift med Dorthe Sørensdatter (ca. 1680-1746).

Ca. 1740 Peder Nielsen ”Pagter” (ca. 1716-84), sognefoged. Gift med Kirsten Rasmusdatter (ca. 1716-71). Afstod godvilligt gården 1773 pga. alderdom og konens død. Af deres børn kan nævnes døtrene Dorthe, der var gift med gmd. Ole Mouritsen i Viskinge og Ane, der var gift med gmd. Jens Nielsen i Svallerup. Af Peder Nielsen Pagters søskende kendes Christen Nielsen Tømmerup i Kalundborg, Mette Nielsdatter gift med Hans Nielsen i Svallerup og Maren Nielsdatter.

I Klouby, Ubby sogn optræder 1758-87 en Lars Jensen Pagter.


1773

Niels Christensen (ca. 1737-76). Gift med Mette Pedersdatter, datter af Peder Nielsen Pagter.


1776

Anders Nielsen (ca. 1748- ), sandsynligvis søn af gmd. Niels Pedersen, Kærby, Rørby sogn. Viet 1. gang 1777 til enken Mette Pedersdatter. Viet 2. gang til Cidse Jensdatter, sandsynligvis datter af hmd. Jens Ipsen, Tømmerup.


1802

Jens Jørgensen (ca. 1774-1831), født i Frankerup, Ubby sogn. Viet 1802 til enken Cidse Jensdatter (1768-1809).


1832

Søren Pedersen (ca. 1800- ). Gift med Ane Kirstine Jørgensdatter (ca. 1806-78). Gården købt til selveje 1868.


1872

Niels Sørensen (1844- ), søn af Søren Pedersen og Ane Kirstine Jørgensdatter. Gift med Dorthe Marie Jørgensdatter (ca. 1844- ), datter af gmd. Jørgen Kargaard Thomsen og Maren Pedersdatter, Istebjerggården. Niels Sørensen byggede 1874 Nordgaard i Spangsbro efter mageskifte med svogeren Jens Clemen Nielsen, matr.nr. 7, Tømmerup


1880

Jens Clemen Nielsen (se matr.nr. 7, Tømmerup)


1881

”Nordre” Niels Nielsen ( -ca. 1919). Gift med Karen Andersen (ca. 1855- ).


1919

Frederik Nielsen


1930

Christian Jensen Snedker


1948

Niels Nielsen (1906- ), født i Vrejlev. Gift med Estrid Rasmussen (1900-  ), født på Røsnæs.


1975

Kalundborg Kommune


1993

Arne Fog Larsen

Gården matr.nr. 10, Tømmerup ”Holmegaard”, Tømmerup Holmevej 12


Gl. hartkorn: 6-5-0-1


(1702)

Hans Sørensen


(1724)

Jørgen Pedersen (1691-1754), gift med Ane Bertelsdatter. Ingen børn.


1753

Jens Nielsen (ca. 1730->1787), søn af gmd. Niels Pedersen Skrædder og Anne Jørgensdatter, Kærby. Bror til gmd. Peder Nielsen, matr.nr. 2, Ubberup. Viet

1753 til Else Poulsdatter (ca. 1727-82), der var datter af gmd. Poul Hansen og søsterdatter til ovennævnte Ane Bertelsdatter.


1787

”Vester” Peder Olsen (1762-1835), søn af gmd. ”unge” Ole Pedersen, Ubberup. Viet 1. gang 1787 til Maren Jensdatter (1764- ), datter af Jens Nielsen. Viet 2. gang til Bodil Andersdatter (ca. 1781-1840/45)


1831

Anders Pedersen (1803-37), søn af ”Vester” Peder Olsen og Bodil Andersdatter. Gift 1. gang 1831 med Sidse Hansdatter (1806-1834), datter af Hans Rasmussen og Ane Jeppesdatter i Tømmerup. Gift 2. gang med Ane Willumsdatter (1805-91), datter af gmd. Willum Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, Kaastrup.


1838

Christen Hansen (1807-66), søn af hmd. Hans Christensen, Istebjerg. Viet 1838 til enken Ane Willumsdatter.


Ca. 1866

Niels Christensen (1841- ), søn af Christen Hansen og Ane Willumsdatter. Gift med 1871 med Kirsten Larsen (ca. 1846- ), datter af gmd. og sognefoged Lars Madsen, Kongstrup, Røsnæs sogn. Gården købt til selveje 1871.


1911

Rasmus Sørensen (1877-1941). Gift med Karen Nielsen (1885-1926), født i Aal sogn, datter af gdr. Niels Nielsen og Marie.


1942

Poul Holmegaard Sørensen (1919- ). Gift med E.A. Sørensen, født i Silkeborg.


1984

Søren Holmegaard Sørensen, søn af Poul Holmegaard Sørensen.Gården matr.nr. 11, Tømmerup ”Tømmerupholm”, Tømmerup Holmevej 9


Gl. hartkorn: 8-0-2-1


(1724)

Rasmus Michelsen


Ca. 1730

Lars Jespersen (ca. 1699-1780). Viet 1. gang til enken Marne Bertelsdatter (ca. 1692-1762). Viet 2. gang 1764 til Kirsten Nielsdatter (ca. 1730-72). Viet 3. gang 1772 til Margrethe Michelsdatter (ca. 1737- ). Fra 1762-80 husmand i Tømmerup i et hus på 4 fag, som sønnen Rasmus Larsen lod indrette til ham på gårdens grund.


1762

Rasmus Larsen (ca. 1736-85), søn af Lars Jespersen. Viet 1762 til Bodil Rasmusdatter, datter af hmd. Rasmus Christensen og Ane Hansdatter, Kaastrup.


1785

”Øster” Peder Olsen (1756- ), søn af Ole Jensen og Maren Pedersdatter, Istebjerg. Viet ca. 1785 til enken Bodil Rasmusdatter (ca. 1739-1813).

1825 Niels Christensen (ca. 1775-1826). Gift med Ane Jørgensdatter.


1827

Peder Rasmussen (ca. 1798-1854), søn af gmd. Rasmus Olsen, Ubberup. Viet 1. gang 1826 til enken Ane Jørgensdatter (ca. 1782-1849). Viet 2. gang 1850 til Ane Nielsdatter (ca. 1826- ), fra Tømmerup.


1854

Søren Hansen (1822-94), søn af gmd. Hans Johansen og Karen Jacobsdatter, matr.nr. 15, Kaastrup. Viet 1854 til enken Ane Nielsdatter. Købte gården til selveje 1872.


1888

Peter Sørensen (1855-1911), søn af Søren Hansen og Ane Nielsdatter. Viet 1888 til Maren Kirstine Christensen (ca. 1865- ).


1928

Christian Peter Christensen (1890- ), født i Grurup ved Bedsted. Gift med Anna Sørensen (1899- ), datter af Peder Sørensen.


1970

Verner Christensen, søn af Anna og Christian Peter Christensen. Gift med Gunver Clausen.


1997

Palle Birk Nielsen


Allan Joakim RasmussenGården matr.nr. 12, Tømmerup


(1724)

Hans Jensen (ca. 1697-1760). Viet 1. gang til Karen Olsdatter (ca. 1713-50). Viet 2. gang 1750 til Dorthe Iversdatter, datter af Iver Ipsen, Ubberup. Hans Jensen omkom ved en ulykke.


1761

Christen Larsen (ca. 1728- ). Viet 1. gang ca. 1760 til enken Dorthe Iversdatter (ca. 1731-87). Viet 2. gang 1788 til Offer Jørgensens enke Ane Olsdatter fra Ubberup (ca. 1737- ). Christen Larsen blev bortdømt gården pga. fattigdom.


1792

Christen Pedersen (ca. 1754-1800). Gift med Elisabeth Birgitta Hanberg, datter af degnen H. Hanberg, Tømmerup. Christen Pedersen var 1785-92 husmand i Tømmerup.


1801

Ole Olsen (ca. 1767-1820). Viet 1801 til enken Elisabeth Birgitta Hanberg (ca. 1757-1820).


1820

Hans Pedersen (ca. 1791-1837). Gift med Maren Olsdatter, datter af gmd. Ole Sørensen, Tømmerup.


1840

Peder Jensen (1808-1891), søn af gmd. Jens Jensen, Kaastrup. Viet 1. gang ca. 1838 til enken Maren Olsdatter (ca. 1799-1855). Viet 2. gang 1856 til Maren Sørensdatter (ca. 1834- ).


Jens Pedersen (ca. 1856- ), søn af Peder Jensen og Maren Sørensdatter. Han købte gården til selveje fra Lerchenborg 1900.


1919

Laurits Hansen, Peder Pedersen, Oluf Pedersen, Peder Andersen, Johannes Christensen & Oluf Christensen


1922

Niels Christian Nielsen