Gårde og slægter i Ubberup

Fra  lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med få tilføjelserGården matr.nr. 1, Ubberup

Adresse: Ubberup Bygade 18, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: tdr. skp. fdk. alb.


(1747)

Iver Ibsen (1700-1765). Bror til Hans Ibsen, Nyrup. Gift med Johanne Jensdatter(ca. 1706-1776), datter af Jens ”Sadelmager” Jensen, Kaastrup. Efter afståelsen af gården blev Iver Ibsen inderste sandsynligvis hos svigersønnen Knud Andersen. Iver Ibsen nævnes 1747, hvor han sammen med Engelbret Larsen fæster noget jord i Ubberup.


Ca. 1760

Knud Andersen (ca. 1717-1792/99). Han havde tjent i præstegården i Tømmerup i 4 år, inden han fæstede gården. Viet 1760 til Kirsten Iversdatter (1739-61), datter af Iver Ibsen og Johanne Jensdatter. Knud Andersen blev gift 2. gang 1761 med Kirsten Christensdatter (ca. 1728-1800), datter af Christen Pedersen. Knud Andersen blev frasat gården 1771 pga. yderlig fattigdom. I stedet blev han hmd. i Andaks.


1772

Anders Madsen (1748-1813), søn af hmd. Mads Andersen og Ane Andersdatter, Ubberup. Viet 1771 til Kirsten Iversdatter (1743-1801), datter af gmd. Iver Pedersen, gården matr.nr. 14, Ubberup. Anders Madsen giftede sig 2. gang 1801 med Karen Pedersdatter (ca. 1783-1843).


1813

Anders Olsen, (ca. 1779-1859), søn af gmd. Ole Pedersen, Kaastrup. Viet 1813 til enken Karen Pedersdatter. I 1845 blev 1/3 af gården skilt fra til svigersønnen Anders Iversen.


1855

Peder Andersen (1824-1911), søn af Anders Olsen og Karen Pedersdatter. Gift med Ane Rasmusdatter (ca. 1824- ). Peder Andersen frikøbte gården fra Lerchenborg 1872. Ved sin død opholdt han sig i Ugerløse, Rørby sogn.


1893

Ole Pedersen (1854- ), søn af Peder Andersen og Ane Rasmusdatter. Gift 1893 i Tømmerup med Ane Christine Hansen (1876- ), født i Asmindrup, datter af hmd. Peder Hansen og Boline Andersen, Viskinge Mark.


1901

Jens Kristensen, bror til tømrer Rasmus Kristensen, Ubberup


1907

Peder Pedersen (1882- ), søn af bmd. Rasmus Pedersen og Ellen Pedersdatter, Skredebjerggården, Rørby mark. Gift med Marie (1881- ) i Ejstrupholm ved Brande. Peder Pedersen var sognerådsformand i 33 år.


1950

Eskild Pedersen, søn af Peder Pedersen. Gift med Margrethe, der stammede fra gården matr.nr. 13-a, Kaastrup.


1987

Uffe Toudal Pedersen, søn af Margrethe og Eskild Pedersen. Købte senere gården matr.nr. 13-a, Kaastrup ved sin morbror Ejnar Kristensens død. Han frasolgte matr.nr. 1-a (bygningerne og 2 tdr. land) og beholdte selv resten af jorden, der fik matr.nr. 38-a og drives fra gården i Kaastrup Holme.


1989

Henrik Laugesen og Kirsten Fisker, kiropraktorer.Gården matr.nr. 2, Ubberup ”Tinggård”

Adresse: Tingvejen 4 A, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 10 tdr. 0 skp. 0 fdk. 0 alb.


(1739)

Anders Michelsen (ca. 1699-1764), født i Ulstrup by og sogn, Viborg Stift, Aars herred, Jylland. Gift med Ane Larsdatter ( -1762). Anders Michelsen afstod gården pga. alderdom og svaghed og blev 1762 hmd i Ubberup. Anders Michelsen fæstede 1747 en eng på Ubberup mark, som tidligere havde tilhørt Kalundborg kirke.

Den ugifte bror Lars Michelsen (død 1751) boede også i Ubberup, måske hos Anders Michelsen. I skiftet efter Anders Michelsen omtales udover Lars også 5 søstre i Vendsyssel og Ulstrup, Aars herred. I skiftet efter Lars omtales arvingerne som boende i Nibe, Halkjær gods.


1762

Peder Nielsen Skræder (ca. 1732-77), søn af Niels Pedersen Skrædder og Anne Jørgensdatter, Kærby, Rørby sogn. Gift 1759 med Ane Andersdatter (ca. 1719-93), enke efter hmd. Mads Andersen, Ubberup.


1779

Mads Jensen (ca. 1749-1809). Tingmand. Gift 1. gang 1779 med enken Ane Andersdatter. Efter hendes død gift 2. gang 1793 med Amalie Juliane Kruuse (ca. 1761-1840).


1809

Lars Jørgensen (ca. 1770-1821), fra Aarby sogn. Gift 1809 med enken Amalie Juliane Kruuse. Amalie Juliane Kruuse blev boende på gården til sin død 1840 efter at Lars Jørgensen var død 1821 af forrådnelsesfeber.


1822

Jørgen Pedersen (1797-1875), søn af gmd. Peder Hansen, gården matr.nr. 8, Ubberup. Gift 1822 med Maren Pedersdatter (1805-72), datter af gmd. Peder Jensen, gården matr.nr. 10, Ubberup. Købte 1854 gården til arvefæste fra Lerchenborg.


1872

Peder Jørgensen, (1836-1915) , søn af Jørgen Pedersen og Maren Pedersdatter. Gift 1860 med Sidse Cathrine Nielsen (1837-70), datter af gmd. Niels Jensen, Tømmerup. Han blev gift 2. gang 22/10 1873 i Kr. Helsinge kirke med Maren Sofie Jørgensen (1853-1929), datter af gmd. Jørgen Hansen og Karen Dinesdatter, Kr. Helsinge. Vielsen blev (naturligvis) foretaget af Ubberup Valgmenigheds præst V.J. Hoff. Peder Jørgensen var 1872 blandt de 20 stiftere af Ubberup Valgmenighed.


1908

Peder Christian Sørensen (1875- ), søn af gmd. Niels Sørensen og Dorthe Marie Jørgensen, Tømmerup. Gift med Anna Jørgensen (1876- ), datter af Peder Jørgensen og Sofie. Gården overgik til selveje 1923.


1945

Anna Sørensen, enke efter Peter Christian Sørensen.

Paw Dragsdal Jensen og Maj-Britt Boksa Skaaning Neumann.Gården matr.nr. 3, Ubberup ”Klintegård”

Adresse:, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 6 tdr. 4 skp. 1 fdk. 0 alb.


Ca. 1740

Michel Jørgensen (ca. 1713-57). Gift med Cecilie Nielsdatter ( ca. 1720-80), datter af gmd. Niels Bertelsen, Kaastrup.


1758

Niels Olsen ( -1769), viet 1757 til enken Cecilie Nielsdatter. Ægteskabet var barnløst. Niels Olsens søster Maren Olsdatter var gift med gmd. Hans Jørgensen, matr.nr. 8, Ubberup.


1771

Jørgen Offersen (ca. 1736-1807), søn af Offer Jørgensen og Bodil Sørensdatter, gården matr.nr. 4, Ubberup. Gift 28.06.1764 med Sidsel Michelsdatter (ca. 1740-1811). Jørgen Offersen var før 1771 hmd. i Ubberup, og efter gårdforsiddelsen i 1784 indsidder og daglejer i Ubberup.


1784

Rasmus Pedersen, frasat gården.


1787

Niels Jørgensen (ca. 1763-1827). Gift 1. gang med Karen Hansdatter (ca. 1768-1806), datter af gmd. Hans Larsen, Flinterup. Gift 2. gang 1806 med Ellen Madsdatter (ca. 1784-1852), fra Kaastrup. Niels Jørgensen døde 25.11.1827.


1827

Anders Nielsen (ca. 1793-1856), søn af gmd. Niels Nielsen og Dorthe Christensdatter, Tømmerup. Gift 1. gang ca. 1827 med enken Ellen Madsdatter. Gift 2. gang med Ane Josephsdatter (1818- ), datter af hmd. Joseph Nielsen og Ellen Nielsdatter, Ubberup senere Ugerløse.


1856

Hans Jensen, fra Eskebjerg. Gift med enken Ane Josephsdatter


1858

Anton Nielsen, (1832-1917), søn af Niels Larsen og Ane Nielsdatter, Sønderød, Reerslev sogn. Gift 1. gang 1858 til enken Ane Josephsdatter. De blev senere skilt, hvorefter Anton Nielsen giftede sig 2. gang 1871 med Ane Marie Rasmussen (ca. 1847- ). Frikøbte gården fra Lerchenborg 1875.


1906

Vilhelm Antonsen (1874-1941), søn af Anton Nielsen og Ane Marie Rasmussen. Gift 1903 i Ubberup Valgmenighed med Abelone Christensen (1879-1949), datter af gårdbestyrer Christen Christensen og Kirsten Olsen, Kaastrup. Vilhelm Antonsen var sognefoged.


1941

Abelone Antonsen, enke


1949Gården matr.nr. 4, Ubberup ”Myrebjerggård”

Adresse: Olievej 3, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 8 tdr. 6 skp. 2 fdk. 2 alb.


(1743)

Offer Jørgensen (1709/15-88). Gift med Bodil Sørensdatter (1709/15-1775). Afstod gården pga. armod og fattigdom og blev hmd. i Ubberup. Offer Jørgensen døde 1788 af stervsyge


1746

Hans Povelsen (ca. 1721-50), søn af Povel Hansen, Andaks. Viet 1749 til Bodil Larsdatter (1726-50), datter af Lars .... og Margrethe Tøgersdatter, Istebjerg.


1751

Niels Nielsen (ca. 1723-57). Viet 1750 til Barbara Iversdatter (ca. 1727-90), datter af gmd. Iver Ibsen og Johanne Jensdatter, matr.nr. 1, Ubberup.


1757

Ole Pedersen (ca. 1718- ), bror til ”Gl.” Jens Pedersen, Ubberup. Viet 1757 til enken Barbara Iversdatter


1793

Niels Olsen (1758- ), søn af Ole Pedersen og Barbara Iversdatter. Gift 1790 med Birthe Knudsdatter (1767-1821), datter af gmd. Knud Andersen og Kirsten Christensdatter, matr.nr. 1, Ubberup.


1828

Christen Nielsen (1794-1830), søn af Niels Olsen og Birthe Knudsdatter. Gift med Maren Madsdatter, datter af gmd. Mads Rasmussen og Dorthe Jensdatter, Kaastrup


1831

Yngste Jens Pedersen (ca. 1803-68), søn af gmd. Peder Sørensen, Tømmerup. Gift med enken Maren Madsdatter (ca. 1796-1871).


1862

Lars Pedersen (ca. 1837-1901), søn af gmd. Peder Madsen, Kaastrup. Gift med Juliane Jørgensen. (skøde 26/7 1862 fra Lerchenborg)


1901

Peter Petersen


Peter Karvill?


1910

Jens Snedker Holm


1919

Ludvig A. Madsen


1920

Lorens Hansen


1957

Georg Hansen


1962

Jens Birk Kristoffersen


Ca. 1978

?


2005

Lars Thim EriksenGården matr.nr. 5, Ubberup ”Østkærgård”

Adresse: Tingvejen 29, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 6 tdr. 2 skp. 2 fdk. 0 alb.


(1747)

Engelbret Larsen (ca. 1678-1762), gift med Else Christensdatter (ca. 1701-67). Afstod gården til svigersønnen pga. alderdom og svaghed.


1755

Jens Pedersen, viet 1755 til Maren Engelbrechtsdatter, datter af Engelbrecht Larsen.


1783

Gamle Peder Jensen (ca. 1756-1827), søn af Jens Pedersen og Maren Engelbrechtsdatter. Gift 1783 med Ane Olsdatter (ca. 1760- ), datter af gmd. Ole Pedersen, matr.nr. 4, Ubberup. Afstod gården til sønnen mod aftægt pga. alderdom og svaghed.


1820

Gamle Jens Pedersen (ca. 1783-1855), søn af ”Gl.” Peder Jensen og Ane Olsdatter. Viet 1814 til Ellen Pedersdatter (1789-1841), datter af gmd. Peder Hansen og Bodil Chistensdatter, matr.nr. 7, Kaastrup 1845 deles gården, så matr.nr. 5-b udskilles til sønnen Peder Jensen.


1853

Ole Jensen (1825-93), søn af ”Gl.” Jens Pedersen og Ellen Pedersdatter. Gift med Ane Jørgensen.


1898

Mads Olsen (....-1943), søn af Ole Jensen. Ugift. Ved sin død var Mads Olsen rentier i Kaastrup.


1926

Niels Peder Kristensen (1878-1978), søn af hmd. Peder Christensen og Dorthea Pedersdatter, Kærby Søen. Gift med Johanne Dorthea.


1945

Ejvind Kristensen (født 1920), søn af Niels Peter Kristensen, gift med Ruth.


1985

Jens Lemming


1999

Finn HilstrømGården matr.nr. 6, Ubberup

Adresse:, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: tdr. skp. fdk. alb.


Jacob Hansen (ca. 1721-99), søn af Hans Jørgensen. Gift med Ane Nielsdatter (ca. 1722-49). Gift 2. gang med Cidsel Andersdatter (ca. 1728-ca. 1781), datter af gmd. Anders ... og Dorthe Knudsdatter, matr.nr. 4, Kærby. Gift 3. gang 1781 med Maren Hansdatter (ca. 1754-1811).


1799

Jens Jørgensen (1769-1832), søn af gmd. Jørgen Rasmussen, Ubberup. Gift 1. gang 1799 med enken Maren Hansdatter. Gift 2. gang 1811 med Karen Christensdatter (1787-1864), født i Andaks. Efter Jens Jørgensens død giftede enken Karen Christensdatter sig med hmd. Rasmus Pedersen, Ubberup.

Gården blev nedlagt ca. 1826, og jorden blev lagt under gården matr.nr. 6, Ubberupgården. Jens Jørgensen fik lov til at beholde stuelængen i sin nedlagte gård til beboelse samt ca. 41⁄2 tdr. Land.Gården matr.nr. 7, Ubberup ”Banehøjgård”

Adresse: Ubberup Bygade 9, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 7 tdr. 1 skp. 1 fdk. 0 alb.


Christen Svendsen (1706-58), født i Svinninge. Gift med Kirsten Pedersdatter (-1768). Afstod godvilligt gården til sønnen.


1757

Hans Christensen, (ca. 1734-75), søn af Christen Svendsen og Kirsten Pedersdatter. Viet 1759 til Dorthe Madsdatter, datter af gmd. Mads Jensen, matr.nr. 5, Kaastrup.


1775

Christopher Nielsen (1741-1813), søn af Niels Pedersen. Viet 1. gang 1775 til med enken Dorthe Madsdatter (ca. 1736-ca. 1798). Viet 2. gang 1798 til Karen Frederiksdatter (ca. 1771-1827). Ved FT 1801 ses Christopher Nielsen som husmand i Asmindrup, Værslev sogn. Efter Christopher Nielsens død giftede Karen Frederiksdatter sig med hmd. Jens Jensen, Asmindrup.


1792

Svend Sørensen (1758-1828), søn af gmd. Søren Poulsen, Kaastrup. Viet 1792 til Maren Andersdatter (1776- 1817), datter af hmd. Anders Madsen, Ubberup. Svend Sørensen blev senere hmd. i Ubberup.


1809

Søren Madsen (1778-1843), søn af gmd. Mads Sørensen og Bodil Pedersdatter, Asmindrup, Værslev sogn. Gift med Karen Larsdatter (ca. 1787-1865), datter af gmd. Lars Andersen, Kærby, Rørby sogn. Inden Søren Madsen kom til Ubberup, var han hmd. i Asmindrup. 1849 udskiltes parcellen matr.nr. 7-b til sønnen Mads Sørensen


1866

Bodil Sørensdatter (1819-90), datter af Søren Madsen og Karen Larsdatter. Ugift. Frikøbte gården 1866 for 2.300 rdl.


1877

Mads Christensen (1848-95), søn af gmd. Christen Madsen (bror til ovennævnte Søren Madsen) og Dorthe Christensdatter, matr.nr. 10, Kærby, Rørby sogn. Mads Christensen var dermed fætter til Bodil Sørensdatter. Viet 1872 til Maren Madsdatter (1851-1933), datter af Mads Christensens fætter Mads Sørensen og Ane Sophie Jensdatter, Ubberup. Inden Mads Christensen overtog gården ernærede han sig bl.a. som spillemand. Han døde af knogletuberkulose.


1919

Søren Peder Christensen (1885-1947), søn af Mads Christensen og Maren Madsdatter. Gift med Petrine Jørgensen fra Sejerø ( -1967). Ægteskabet var barnløst.


1943

Ernst Vagn Østergaard,


1943

Anton Ejnar Larsen, (1903-89), søn af Jørgen Larsen og Ane Marie Nielsen, Nyrup Tjørnemark. Gift med Ingeborg Grue Nielsen (1908- ). 1943 tinglyst ægtepagt, hvorefter ejendommen tilhører Ingeborg Grue Larsen som hendes særeje.


Willy Banke


Kalundborg Kommune


Viggo Petersen, skoleinspektør


2001

Lars Otto HansenGården matr.nr. 8, Ubberup

Adresse: Ubberup Bygade 13, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 8 tdr. 1 skp. 0 fdk. 0 alb.


(1702)

Olle Jensen


(1724)

Jens Sørensen


1735

Christen Jacobsen, afstod pga. svaghed og armod.


1740

Peder Christensen (ca. 1700-64). Gift med Kirsten Jensdatter ( -1763), der var enke efter hmd. Jens Hansen, Kaastrup. Gift 2. gang.1763 med Maren Olsdatter (ca. 1733-1814).


1767

Hans Jørgensen (ca. 1733-1801). Gift 1765 med enken Maren Olsdatter.


1794

Peder Hansen (ca. 1765-1838), søn af Hans Jørgensen og Maren Olsdatter. Gift 1794 med Karen Jensdatter, (ca. 1765-1834), fra Istebjerg.


1825

Unge Jens Pedersen, (1795-1879), søn af Peder Hansen og Karen Jensdatter. Viet 1822 til Ingeborg Sørensdatter (ca. 1792-1826), datter af gmd. Søren Christophersen, Flinterup, St. Fuglede sogn. Viet 2. gang til Karen Olsdatter (ca. 1802-1882), datter af gmd. Ole Sørensen og Maren Jensdatter, Tømmerup. Frikøbte gården fra Lerchenborg 1861.


1870

Ole Jensen (1833-91), søn af unge Jens Pedersen og Karen Olsdatter. Viet 1865 til Ane Marie Sørensen (1838- 1917).


1891

Ane Marie Sørensen, enke efter Ole Jensen.


1905

Søren Johannes Jensen (1881-1964), søn af Ole Jensen og Ane Marie Sørensen. Gift 1905 med Margrethe Jensen (1885-1968), datter af gdr. Jens Clemen Nielsen og Ane Kirstine Jørgensen, Tømmerup.


1950

Mogens Gammelby (1925-2006), søn af gdr. Jeppe Gammelby og Ragnhild Nielsen, matr.nr. 1-a, Kærby, Rørby sogn. Viet 1950 med Kirstine Elisabeth Jensen, datter af Søren Johannes Jensen.


1986

Ole Søren Gammelby, søn af Mogens GammelbyGården matr.nr. 9, Ubberup ”Ubberupgaarden”

Adresse: Tingvejen 38, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 6 tdr.3 skp. 2 fdk. 2 alb.


Niels Jensen (ca. 1687-1743). Gift med Bodil Jensdatter (ca. 1720-), steddatter af gmd. Lars Pedersen, Ubberup.


1744

Hans Christensen (ca. 1719-56), viet 1744 til enken Bodil Jensdatter.


1757

Peder Nielsen Skov (ca. 1722/28- ), søn af gmd. Niels Nielsen Skov, Kærby. Viet 1757 til enken Bodil Jensdatter. Efter de blev sat fra gården indsiddere i Ubberup.


1780

Peder Pedersen, gift 1781 med Kirsten Hansdatter fra Ubberup. Gårdforsidder


Ca. 1785

Peder Christensen – muligvis den Peder Christensen, der ses under matr.nr. 13, Ubberup.


Ca. 1792

Henrik Wolfeldt ( -1814) født i Sachsen-Weimar. I perioden 1800-14 forpagter af Løgtvedgården. Gift 1. gang med Ane Elisabeth Linde (ca. 1747-1802), født i Norge. I 1787 ses hun som tjenestepige hos gartner Teisner på Lerchenborg. Viet 2. gang 1802 til Birthe Pedersdatter (ca. 1773-1855), født i Jorløse. Efter Henrik Wolfeldts død giftede Birthe Pedersdatter sig 1815 i Viskinge med Søren Jensen (1783-1850). I 1820 flyttede de fra Løgtvedgården til Kærby, hvor de fæstede gården matr.nr. 6.


1800

Torsten Wahrendorff (ca 1770- ), kaptajn i Vejkontoret og vejkonduktør. Gift med Kirsten Hansen / Schmidt (ca. 1779- ). Vielsen skete 9/11 1798 efter kgl. allernådigst tilladelse i snedkermester Johan Wanners gård i Kalundborg. Ved FT 1834 og 1840 er Torsten Wahrendorff pensioneret kaptajn, og han og hustruen bor i et hus i Valby ved København.


1810

Frederich Busch, forpagter Hedvigslyst


1812

J. F. Mathiasen, auktionsskøde


1812

Niels Wilhelm Stockfleth, ( -1831). Kaptajn senere major. Vejkonduktør i vejkorpset


Ludvig Ferdinand Rømer (1771- ), premierløjtnant.


1814

Ovan Andreas Frederik Bodenhoff (ca. 1787-1854). Gift med Caroline Elisabeth Schougaard. Sekondløjtnant (afsked 1810) og senere forpagter af Bidstrup Ladegård.


1815

Johan Christian Benthin (1785 -1840), søn af bagermester Christian Benthin og Sidse Lye, København. Premierløjtnant, gift 1806 i Hillerød med Mette Christence Boemann (1783-1848), datter af kobbersmed Hans Boemann og Kirstine Lynggaard, Hillerød. I 1834 og 1840 bor familien i Hillerød, hvor Johan Christian Benthin er vejbetjent ved Frederiksborg Amts vejvæsen. I 1845 bor enken hos svigersønnen, brændevinsbrænder Andres Petersen i Hillerød.

Gården nedbrændte natten mellem 1. og 2. maj 1816. Den 6/9 1817 blev den nyopførte gård takseret. Gården nedbrændte igen 17-18/2 1821, og var genopbygget februar 1822. En krigsassessor Hjelte ses også boende på Ubberupgården i denne periode.


1824

Lensgreve Christian Cornelius Lerche, købt på tvangsauktion. Gården sandsynligvis drevet ved forvalter eller forpagter.

Ca. 1826

nedlagde Lerchenborg gården matr.nr. 6, Ubberup og lagde jorden under Ubberupgården.


1829

Hermine Georgine Cornelia Augusta v. Krogh, lensgreve Lerches søsterdatter, arvefæster Havde gården frem til 1837.


Jens Lassen (1793-ca. 1842), født i Frederiksværk. Gift 1817 i Krogstrup, Frederiksborg amt med Ane Margrethe Borgen (1795- )- Jens Lassen omtales som forpagter af gården.


1835

Nørager, ses fra 1835-37 som (sandsynligvis) forpagter af gården.


1837

Frederik Nicolai Høpffner (1791- ), søn af Wilhelm August Høpffner og Christina Sophiae Buchvalt Kruse, Smidstrup ved Vejle. Gift med Ane Kirstine Sevel (ca. 1800- ). Købte gården for 4.000 rdl.


1845

Hans Johan Georg Adolph Lacoppidan (ca. 1811- ) Købte gården for 11.000 rdl.


1855

Ferdinand Løppenthin. Købte gården med besætning og inventar for 27.000 rdl.


1863

William Holm (1837- ), søn af grosserer Ludvig Holm og Edel Ottilia Buchholtz, Christianshavn. William Holms morbror Johannes Buchholtz var 1855-60 lærer i Tømmerup. Købte gården med 114 tdr. land, besætning og inventar for 31.000 rdl.


1921

Niels Nikolaj Andersen


1936

Ejvind Andersen


Jarl-fonden


Peter og Birgitte Kofoed Hendriksen


2010

Niels Mejnertsen, ViskingegårdenGården matr.nr. 10, Ubberup ”Ulvegrav”

Adresse: Ubberup Mark 20, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: tdr. skp. fdk. alb.


(1739)

Niels Knudsen, (ca. 1702- ). Gift 1. gang med Cidsel Jørgensdatter ( -1763). Viet 2. gang ca. 1763 med NN (ca. 1732- ). Af Niels Knudsens søskende kendes gmd. Ole Knudsen, matr.nr. 9, Kaastrup, hmd. Jens Knudsen i Saltbæk og Jørgen Knudsen i Ubberup.


1778

Jens Madsen, (ca. 1757-1829), søn af hmd. Mads Andersen, Ubberup. Viet 1777 til Bodil Jensdatter (ca. 1755- ), datter af gmd. Jens Nielsen, Tømmerup.


1807

Unge Peder Jensen (1178-1835), søn af Jens Madsen og Bodil Jensdatter. Gift 1. gang 1804 med Maren Rasmusdatter (1778-1811), datter af gmd. Rasmus Larsen og Bodil Rasmusdatter, Tømmerupholm. Gift 2. gang 1811 med Maren Jørgensdatter (ca. 1791-1874), datter af gmd. Jørgen Nielsen og Karen Nielsdatter, matr.nr. 3, Melby, Aarby sogn.


1841

Mads Pedersen (1812-53), søn af Peder Jensen og Maren Jørgensdatter. Gift 1843 med Kirsten Hansdatter (1816-91), datter af gmd. Hans Johansen og Karen Jacobsdatter, Kaastrup.


1854

Hans Pedersen (1821-81), søn af Peder Jensen og Maren Jørgensdatter, bror til Mads Pedersen. Gift 1854 med enken Kirsten Hansdatter. Hans Pedersen begik selvmord ved hængning. Købte gården til selveje 1872.


1881

Kirsten Hansdatter, enke efter Hans Pedersen.


1890

Mads Peder Hansen, (1854-1911), søn af Hans Pedersen og Kirsten Hansdatter. Viet 1890 i Ubberup Valgmenighed til Ane Marie Christensen (1868- ), datter af hmd og skrædder Niels Christensen og Ane Nielsen, Andaks.


1922

Ane Marie Christensen, enke efter Mads Peder Hansen.


1950

Niels Alfred Hansen (1895- ) og Viggo Hansen (1894- ), sønner af Mads Peder Hansen og Ane Marie Christensen. Niels Alfred Hansen var ugift. Viggo Hansen blev viet 1938 i Isenvad med Johanne Elisabeth Jensen (1910- ), datter af gård- og mølleejer Troels Jensen og Mette Katrine Jensen, Kølkær, Rind sogn.


Aksel Sneftrup Hansen, søn af Viggo Hansen


2003

Flemming Lundsgaard Pedersen


Gården nedbrændte den 10. august 1899Gården matr.nr. 11, Ubberup ”Strandholm”

Adresse: Ubberup Mark 18, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: 7 tdr. 5 skp. 2 fdk. 2 alb.


(1743)

Jens Madsen (1694-1764), søn af Mads Bertelsen og Anna ...., Birkinde senere Asmindrup, Værslev sogn. Gift 1726 med Cidsel Ibsdatter ( -1762). Afstod gården pga. armod og fattigdom og blev hmd. i Ubberup.


1749

Bertel Nielsen (ca. 1723- ), søn af gmd. Niels Bertelsen, Kaastrup. Viet 1748 til Gertrud Jørgensdatter (ca. 1715-78). Bertel Nielsen afstod gården til sønnen pga. alderdom, skrøbelighed og hans hustrus dødelige afgang.


1780

Jens Bertelsen (ca. 1756-1806), søn af Bertel Nielsen. Viet 1780 til Maren Madsdatter (ca. 1755-1821)


1817

Niels Jensen (ca. 1784-1840), søn af Jens Bertelsen og Maren Madsdatter. Gift med Karen Jensdatter (ca. 1787-1845).


1843

Niels Sørensen (ca. 1806-81), søn af gmd. Søren Sørensen, Asmindrup. Niels Sørensens farfar Søren Madsen var således bror til Jens Madsen, der havde gården i 1740erne. Gift med Maren Nielsdatter (1825-82), datter af Niels Jensen og Karen Jensdatter. Gården købt til selveje 1872.


1888

Niels Nielsen (1834-1912), søn af Niels Sørensen og Maren Nielsdatter. Gift med Mette Nielsen (    -1912)


1907

Hans Peter Nielsen


Ca. 1959?

Karl Kristian Nielsen (1928-), søn af Hans Peter Nielsen, gift den 17. juni 1959 i Onsbjerg med Åse Makne (1933).


Ca. 1996?

Claus og Bente Demant Hansen


2015

Sanne Teken Hansen


I 1844 blev parcellen matr.nr. 11-b skilt fra til Anders Nielsen (1817-58), søn af Niels Jensen.Gården matr.nr. 12, Ubberup ”Lindebjerggården”

Adresse: Ubberup Mark 2, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: tdr. skp. fdk. alb.


Jens ……,


Lars Pedersen (ca. 1692-1759). Gift 1. gang med Karen Larsdatter ( -1750). Gift 2. gang med Karen Michelsdatter ( -1752). Gift 3 gang 1753 med Kirsten Jensdatter (ca. 1725-64).


1761

Jørgen Rasmussen (1737-1815), søn af hmd. Rasmus Jensen, Ubberup. Gift 1. gang med enken Kirsten Jensdatter. Gift 2. gang 1764 med Ane Jensdatter ( -ca. 1781). Gift 3. gang 1782 med Ane Pedersdatter (ca. 1764- ). Gårdforsidder og senere hmd. i Ubberup.


1787

Rasmus Olsen (ca. 1748-1807), søn af gmd. Ole Pedersen og Dorthe Rasmusdatter, Tømmerup. Gift 1. gang med Kirsten Madsdatter ( -ca. 1787). Gift 2. gang 1787 med Else Christensdatter ( -1792/93), hmd. Jens Peder Hansens steddatter, Kaastrup. Gift 3. gang 1793 med Johanne Nielsdatter ( -1793/94). Gift 4. gang 1794 med Ane Andersdatter (ca. 1776- ), datter af gmd. Anders Madsen, Ubberup.


1807

Jens Larsen (ca. 1781-1812), født i Ubberup. Gift 1807 med enken Ane Andersdatter.


1813

Lars Nielsen (ca. 1771-1852), født i Viskinge sogn. Viet 1812 til enken Ane Andersdatter.


1828

Lars Offersen, (1789-1858), søn af gmd. Offer Larsen, Værslev. Gift med Ane Jensdatter (1782-1856), født i Bregninge sogn.


1853

Peder Christiansen, (ca. 1829-82), søn af handelsmand Christian Olsen, Avedøre, Glostrup sogn. Gift med Lars Offersens adoptivdatter. Frikøbt fra Lerchenborg 1872.


1883

Jens Hansen ( - ), søn af gmd. Hans Pedersen, matr.nr. 10, Ubberup.


1925

Jens Laurids Hansen (1901-65), gift med Anna Hansen (1900-85)

Jørgen Hansen, søn af Anne og Jens Laurids Hansen.


??


2003

Søren Gammelby JensenGården matr.nr. 13, Ubberup – Ubberup mark ”ved stranden”

Adresse: Ubberup Mark 8, 4400 Kalundborg. Gammelt hartkorn: 7-0-3-1 / 7-3-2-2


Hans Nielsen, frasat gården pga. armod og fattigdom.


1743

Gamle Ole Pedersen, (ca. 1714- ), hmd. fra Værslev. Gift 1. gang med Ane Thøgersdatter ( -1769). Gift 2. gang 1769 med Ane Sophie Madsdatter (1746- ), datter af hmd. Mads Andersen, Ubberup.

Ole Pedersen afstod gården pga. svaghed og blev derefter hmd. i Ubberup. Sandsynligvis den Ole Pedersen, der ved FT 1787 ses under 23. familie i Ubberup. Han er da gift 3. gang med Maren Nielsdatter (ca. 1758- ).


1771

Peder Christensen (ca. 1744- ). Gift med Ane Jensdatter. Hvis gården er nedlagt før folketællingen 1787 fandt sted, så kan det være samme Peder Christensen, der har overtaget gården matr.nr. 9, Ubberupgården.

I henhold til forordning af 6/6 1769 skulle Rentekammeret via amtmændene indhente oplysninger fra sognepræsterne om ødegårde, nedlagte gårde m.v. i de enkelte sogne.

Den 14/1 1790 skrev pastor Dame, Tømmerup således til amtmanden:

I Tømmerup sogn, Ubberup by er I året 1787 nedlagt en gård, hvis jorder har været henlagt under de øvrige bønders jorder i benævnte by indtil afvigte sommer, da de igen er blevet separerede og tillige med de øvrige bønders lodder udskiftede. Det vil da nu vise sig, om gården nu til foråret vil blive opbygt igen, og om præst og degn herefter ville kunne få nogen oprejsning for deres i 3 år savnede påkaldte småredslers indkomster.

Og 13/1 1791 skrev pastor Dame:

I Tømmerup sogn er i året 1787 nedlagt i Ubberup by en bondegård på omtrent 8 tdr. Hartkorn, hvis jorder har været fordelt imellem Ubberup bys bønder indtil året 1789, da hele sognets jorder blev udskiftet, så at hver mand fik sine jorder samlet for sig selv, og så meget som de havde før året 1787. Den øde gård blev ved udskiftning ligeledes bestemt, men er i afvigte år ej drevet, ligesom der ej heller er blevet bygget en avlsgård (som dog nu siges af der gøres anstalt til), derimod har avlingen været bortforpagtet i afvigte år på de vilkår, at den skulle bruges alene til kreaturers græsning.

For resten eksisterer ingen af det øvrigt omspurgte i Tømmerup sogn.


1792

Jens Ibsen, (ca. 1750- ). Gift med Margrethe Michelsdatter (ca. 1738- ). Jens Ibsens fæstebrev dateret 8/4 1792 siger bl.a.: Til husmand Jens Ibsen af Tømmerup den gård i Ubberup som i nogen tid har været nedlagt men nu af nyt er opbygt på dens jord. Videre skæbne ubekendt.


1807

Anders Jensen,


1809

Peder Nielsen,


1813/14?

Jens Jørgensen (ca. 1781-1866), søn af hmd. Jørgen Offersen, Ubberup. Gift 1. gang 1811 med Ane Sophie Andersdatter ( -1825). Gift 2. gang ca. 1825 med Maren Pedersdatter (ca. 1792-1872), født i Ubberup.


1856

Peder Jensen (ca. 1826-87), søn af Jens Jørgensen. Gift med Karen Christensdatter (ca. 1831-76). Peder Jensen købte gården til selveje 1872.


1887

Christen Christiansen


1929

Rasmus Jørgen Rasmussen


1931

Peter Johannes Hansen


1949

Ejler Marius Christiansen


Inger og Magnus Hansen


2001

Anne og Arne HellmannGården matr.nr. 14-a, Ubberup

Adresse: Ubberup Mark 14, 4400 Kalundborg.

Gammelt hartkorn: tdr. skp. fdk. alb.


Iver Pedersen, (ca. 1708-75). Gift 1. gang med Kirsten Jensdatter (1713-43). Gift 2. gang ca. 1743 med Kirsten Hansdatter, datter af gmd. Hans Hansen og Bodil Olsdatter, matr.nr. 8, Aarby.


1775

Lars Iversen (1746-1806), søn af Iver Pedersen. Gift 1776 med Maren Nielsdatter (ca. 1746- ).


1817

Niels Larsen (ca. 1784-1848), søn af Lars Iversen og Maren Nielsdatter. Gift 2. gang med Kirstine Jensdatter ca. 1809-82), født i St. Fuglede.


Ca. 1870

Peder Nielsen (ca. 1839-1909), søn af Niels Larsen og Kirstine Jensdatter. Gift med Ane Hansdatter.


1910

Niels Peter Nielsen


Laurits Holger AndersenGården matr.nr. 14-b, Ubberup, "Skovmindegård"

Adresse: Ubberup Mark 16, 4400 Kalundborg


1871

Christian Jensen (ca. 1838-99), søn af hmd. Jens Christensen og Maren Nielsdatter, Værslev. Gift med Maren Nielsdatter.


1900

Jens Peter Jensen, Lars Peter Jensen, Maren Kirstine Jensen, arvinger efter Christian Jensen


1901

Lars Peter Jensen og Jens Peter Jensen, tvillinger, født ca. 1874, sønner af Christian Jensen og Maren Nielsdatter. Lars Peter Jensen døde 1917 og blev begravet i et privat gravsted på Ubberup Mark.


1917

Jens Peter Jensen ( -ca. 1939). Gift med Elise Larsen.


1939

Elise Jensen, født Larsen, enke efter Jens Peter Jensen.


1990

Leif Brix Jørgensen