Gårde og slægter i Asmindrup

Fra lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen med opdateringerGården matr.nr. 2, "Tornagergård"

Adresse: Asmindrup 20, 4400 Kalundborg.

Gårdens gl. hartkorn 7 tdr. 3 skp. 0 fdk. 0 alb.


17??

Anders Pedersen ? hans hustru, født ca. 1671, blev bgr. 17.05.1741.


(1742)

Peder Christensen, ( -ca. 1770). Gift 1. gang med Anne Rasmusdatter (ca. 1706-52). Gift 2. gang 1753 med Anne Christensdatter (ca. 1730- ), sandsynligvis datter af Christen Hansen, Værslev.


Ca. 1771

Mogens Jensen (1743/45-1814), søn af gmd. gl. Jens Jørgensen og Maren Mogensdatter, gården matr.nr. 6, Asmindrup. Gift ca. 1771 med enken Anne Christensdatter. Anne Christensdatter (ca. 1730- 1818).


1814

Jens Madsen (1783-1849), søn af gmd. Mads Sørensen og Bodil Pedersdatter, gården matr.nr. 5, Asmindrup. Altså en dattersøn af Peder Christensen og plejesøn af Mogens Jensen. Gift 1814 med Karen Nielsdatter (ca. 1792- ).


1845

Anders Jensen (1817-90), søn af Jens Jensen og Karen Pedersdatter, Værslev. Han frikøbte gården 1853. Gift 1845 med Marie Jensdatter (1819-86), datter af Jens Madsen og Karen Nielsdatter.


1890

Hans Peder Andersen (1857- ), søn af Anders Jensen og Marie Jensdatter. Boede i Faurbo og bortforpagtede gården. Gift 1882 i Værslev med Ane Marie Pedersen (ca. 1856- ), datter af gdr. og sognefoged Søren Nielsen og Sidse Kirstine Jensen, Værslev.


1917

Carl Oluf Olsen (1876- ). Gift med Andrea (1881- ). Oluf Olsen ses i 1916 som forpagter af gården.


1926

Olav Fog Larsen (1900- ), søn af gdr. Jens Peter Larsen og Petrea Sine Vilhelmine Fog, Ågerup, Røsnæs sogn. Gift 1925 med M. Andersen, Vollerup.


2000

Carsten Sørensen og Lisbeth Bønlykke Sørensen (1967-), datter af Inger og  Hans Bønlykke Olsen, matr. 4.


2006

Lisbeth BønlykkeGården matr.nr. 3, "Slettebjerggård"

Adresse: Asmindrup 6, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 (ejer Kalundborg Slot) 4 tdr. 7 skp. 1 fdk. 2 alb.


(1688)

Christopher Hansen


16??/17??

Hans Michelsen, kvittede gården pga. af fattigdom.


17??

Hans Nielsen


1748

Jørgen Jensen (ca. 1711- ). Tidl. hmd. Hans hustru var født ca. 1713. Afstod gården pga. alderdom.


1776

Unge Jens Jørgensen (ca. 1744-1808). Gift med Anne Jensdatter (ca. 1749-1813). Ved FT 1787 gift med Mette Sørensdatter født ca. 1752/53!.


1814

Jørgen Jensen (ca. 1788-1863), søn af "unge" Jens Jørgensen. Gift 1814 i Viskinge med Maren Hendrichsdatter (ca. 1796- ), datter af gmd. Hendrich Rasmussen og Mette Poulsdatter, matr.nr. 16, Viskinge. De testamenterede gården til efterfølgeren.


1855/63

Niels Jensen (ca. 1828-87), søn af gmd. Jens Madsen og Karen Nielsdatter, gården matr.nr. 2. Gift 1856 med Ane Mette Nielsdatter ( -1875), datter af gmd. Niels Pedersen og Karen Hendrichsdatter, matr.nr. 11, Viskinge. Efter faderens død 1836 blev hun plejedatter hos Jørgen Jensen og Maren Hendrichsdatter, der var hendes moster. Ane Mette Nielsdatter døde i sindsforvirring. Niels Jensen giftede sig herefter med Maren Sofie Pedersen (1853- ).


1887

Niels Peter Nielsen (1860- ), søn af Niels Jensen og Ane Mette Nielsdatter. Gift 1887 med Hanne Marie Jensen (1858-ca. 1937), datter af gmd. Jens Hansen og Birthe Marie Christensdatter, matr.nr. 8, Asmindrup. I 1916 ses Louis Bruun som forpagter af gården


1924

Hanne Marie Nielsen, enke efter Niels Peter Nielsen.


1937

Agnete Nielsen Bruun og Helga Sofie Nielsen


1937

Jens Jacobsen, proprietær, Frederikskilde, Slagelse.


1939

Eskild Toudal Pedersen (1910- ), søn af gdr. Peder Pedersen, Ubberup. Gift med Margrethe (1916- ). 1950 overtog Eskild Toudal Pedersen faderens gård matr.nr 1, Ubberup, Tømmerup sogn.


1952

Gunnar Petersen


1995

Thomas Bønlykke Olsen (1969), søn af Inger og Hans Bønlykke Olsen, Matr. 4.Gården matr.nr. 4, "Bønlykke"

Adresse: Asmindrup 1, 4400 Kalundborg.

Gårdens gamle hartkorn var 10 tdr. 1 skp. 3 fdk. 1 alb.


(1688)

Offer Jørgensen, født ca. 1744. Gift med Kirsten, født ca. 1649, død 1724, bgr. 02.08.1724. Offer Jørgensen døde 1735.


(1723)

Hans Offersen, født 1692, søn af Offer Jørgensen. Viet 1722 til Karen Jensdatter. Hans Offersen døde 1752.


1743

Christen Mikkelsen, født ca. 1715. Gift 13.02.1743 med Kirsten Hansdatter, født 1723, datter af Hans Offersen. Kirsten Hansdatter må være død 1762. Gift 2. gang 22.10.1762 med Ellen Bertelsdatter, født ca. 1733, datter af gmd. Bertel Nielsen, Tømmerup,


1775

Peder Jensen, frasat pga. slet husholdning med videre.


1780

Rasmus Larsen, af Sletteledshuset. Frasat gården pga. slet husholdning og pådragne restancer.


1787

Søren Svendsen, født ca. 1757/60, landsoldat fra Smakkerup, Viskinge sogn. Trol. 1787 med Cidse Jensdatter, født ca. 1763, der døde inden vielsen. Gift 1. gang med Lisbeth Jensdatter, født ca. 1762. Gift 2. gang 17.08.1797 med Elisabeth Hansdatter, født ca. 1772. Søren Svendsen døde 1802, bgr. 24.02.1802.


1804

Peder Jensen (1773-1849), søn af gmd. unge Jens Jørgensen, gården matr.nr. 3, Asmindrup. Gift med Dorthe Olsdatter (1781-1862).


1842

Ole Pedersen (1807-59), søn af Peder Jensen og Dorthe Olsdatter. Gift 1. gang med Maren Jensdatter (1823-56). Gift 2. gang med Else Hansdatter (1823-58), fra Forsinge, Ubby sogn. Gift 3. gang 1858 med Sidse Rasmusdatter (1838-67), fra Rynkevang, Aarby sogn.


1859

Peder Jensen (1836-1900), søn af gmd. Jens Pedersen og Karen Olsdatter, matr.nr. 8, Ubberup, Tømmerup sogn. Bror til Ole Pedersens 1. hustru Maren Jensdatter. Gift 1859 med enken Sidse Rasmusdatter.


1915

Ane Kathrine Jensen (1864-1936) og Maren Jensen (1862-1926), døtre af Peder Jensen og Sidse Rasmusdatter.


1918

Rasmus Bernhard Olsen (1889- ), søn af Jens Olsen og Johanne Marie Johansen, Gudminderup. Gift 1915 med Oline Olsen (1895- ), fra Herlufsholm sogn, hvor faderen var proprietær og teglværksejer. Rasmus Olsen ses allerede 1916 som forpagter af gården. Hans formue var på det tidspunkt angivet til 65.000 kroner.


1966

Inger (1943-2014) og Hans Bønlykke Olsen. Hans er søn af gdr. Dan Bønlykke Olsen og Elisabeth Christensen, Kaastrup, Tømmerup sogn, og barnebarn af Rasmus Bernhard Olsen. Inger var født Boisen Christensen, datter af Cathrine Marie  (f. Boisen, 1903-1978) og Christian Christensen, kaldet CC (1907-1990), Hjerting ved Rødding i Sønderjylland.


2009

Hans Bønlykke Olsen og Thomas Bønlykke Olsen, far og søn.Gården matr.nr. 5, "Dyssegård"

Adresse: Asmindrup 7, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 0 skp. 0 fdk. 0 alb


17??

Jens Pedersen


1748

Peder Andersen, født ca. 1715. Gift 1740 med Rasmus Hjulmands enke Anna Jensdatter, født ca. 1693.


1778

Mads Sørensen (ca. 1755-1827), søn af Søren Madsen og Sidse Jensdatter (se matr.nr. 10, Asmindrupgården). Gift med Bodil Pedersdatter (ca. 1756-1832), datter af gmd. Peder Christensen og Anne Christensdatter, Asmindrup. Frasat gården. Fæstede i stedet 1797 en plads i Asmindrup by (matr.nr. 22) med tilladelse til at bygge et hus derpå.


1796

Lars Nicolaisen, (ca. 1767-1846). Gift 1794 med Else Nielsdatter (ca. 1766-1832). Lars Nicolaisen afstod godvilligt gården til sønnen. Af Lars Nicolaisens brødre kendes gmd. Søren Nicolaisen, Rørby (senere hmd. i Årby), født ca. 1762 og hmd. Christen Nicolaisen, Værslev, født ca. 1752.


1826

Christen Larsen (1795-1844), søn af gmd. Lars Nicolaisen og Else Nielsdatter. Gift 1825 med Ane Kirstine Sørensdatter (ca. 1804-1880), født i Kundby sogn. Christen Larsen byttede gård med Jens Mortensen i gården matr.nr. 5, Kærby.


1842

Jens Mortensen (ca. 1794-1867), søn af gmd. Morten Jensen og Sophie Jørgensdatter, gården matr.nr. 5, Kærby. Viet 1821 i Rørby til Ane Larsdatter (ca. 1795-1872), sandsynligvis datter af gmd. Lars Andersen og Karen Madsdatter i gården matr.nr. 4, Kærby. Jens Mortensen byttede 1842 gård med Christen Larsen.


1866

Søren Jensen (1835-1910), født i Kærby, søn af Jens Mortensen og Ane Larsdatter. Ugift.


1912

Jens Peter Jensen


1916

Ole Peder Sørensen


1942

Georg Andreassen, født 1906 i Vandborg. Gift med Gerda Kristensen, født 1911, datter af gdr. Niels Peder Kristensen, Kærby, senere Ubberup.


1995

Karsten Bo Jensen


Gårdens bygninger nedbrændte 1915, og gården blev genopført på den anden side af vejen.Gården matr.nr. 6

Adresse: Asmindrup 25, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 8 tdr. 0 skp. 1 fdk. 2 alb.


Hans Mogensen


Ca. 1716

Mogens Hansen, (ca. 1684-1741). Gift 1716 i Viskinge med Maren Madsdatter.


Ca. 1741

Gamle Jens Jørgensen, født ca. 1713, søn af Jørgen Jensen, Kærby. Gift 1741 med Maren Mogensdatter, født 1719, datter af Mogens Hansen og Mette Jensdatter, Asmindrup. Frasagde sig gården pga. alderdom og fattigdom.


1788

Peder Jørgensen, fra Badstrup, Aarby sogn. Frasagde sig gården.


1793

Søren Nielsen, født ca. 1762. Gift med Maren Hansdatter, født ca. 1762.


Gårdens jorder blev udparcelleret 1809, og Søren Nielsen fik et boelssted på Asmindrup mark i fæste sammen med 2 tdr. htk af sin gamle gård.


1820

Unge Søren Sørensen 1793-1871), søn af gmd. Søren Sørensen og Ane Mouritzdatter, gården matr.nr. 8, Asmindrup. Bror til Lars Sørensen i gården matr.nr. 8, Asmindrup. Gift med Ane Marie Andersdatter, født ca. 1797 i Bakkendrup. Søren Sørensen døde som aftægtsmand hos sønnen.


1853

Niels Sørensen, (1823-82), søn af unge Søren Sørensen og Ane Marie Andersdatter. Gift 1854 med Bodil Marie Christensdatter (1834- ), datter af gmd. Christen Pedersen og Karen Madsdatter, matr.nr. 8, Asmindrup.


1887

Ole Rasmussen (1830- ), enkemand og fhv. hmd. Søn af hmd. Rasmus Jensen og Margrethe Olsdatter, Brendemose, Raklev sogn. Gift 1887 med enken Bodil Marie Christensdatter.


1895

Otto Gotfred Valdemar Andersen, (1859- ), søn af murer på Dragsholm Martin Andersen og Klara Jørgensen. Viet 1894 i Ubberup Valgmenighedskirke til Ane Marie Pedersen (1871-95), datter af bmd. Jens Pedersen og Marie Jacobsen, Kærby. Gift 2. gang med Sofie (1874- ).


1918

Jens Johannes Pedersen


2010

Mette Ehlers Tønsberg Geil og Anders Ehlers TønsbergGården matr.nr. 7, "Langebjerggård"

Adresse:, Højskolevej 5, 4400 Kalundborg.

Gårdens gamle hartkorn var 8 tdr. 0 skp. 2 fdk. 2 alb eller 7-3-1-2.


(1682)

Jens Poulsen


17??

Lars Jensen ( -1759). Gift med Anna (ca. 1707-42).


1761

Rasmus Clausen (1733/35-1799), søn af Claus Geertsen og Bodil Henriksdatter, der boede i en af de nedlagte gårde i Asmindrup. Gift 1759 med Karen Larsdatter (1738-1808), datter af Lars Jensen og Anna.


1761

Claus Rasmussen (ca. 1770-1831), søn af gmd. Rasmus Clausen og Karen Larsdatter. Gift med Ane Rasmusdatter (ca. 1773- ).


1800

Christen Christensen, (1802-45), født i Kærby. Gift 1832 med Karen Clausdatter (1813- ), datter af gmd. Claus Rasmussen.


1845

Peder Nielsen (1817-59). Gift 1845 med enken Karen Clausdatter.


1882

Niels Peder Nielsen, (ca. 1849- ), fra Bregninge sogn. Gift med Ane Marie Nielsen (ca. 1850- ), født i Værslev sogn.


1911

Peder Niels Pedersen, (1880- ), søn af gårdbestyrer Niels Peder Pedersen og Birthe Marie Pedersen, Asmindrup Mark. Gift med Agnete Jørgensen (1884- ), datter af hmd. Christen Jørgensen og Bodil Marie, Ubberup, Tømmerup sogn.


1937

Knud Pedersen, født 1912, søn af Agnete og P. N. Pedersen. Gift med Laura Simonsen, født 1909, datter af gdr. Jesper og Mariane Simonsen, Bejstrup.


2010

Marlene June Tofthøj Rasmussen og Dennis Tofthøj RasmussenGården matr.nr. 8

Adresse: Asmindrup 49, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 7 tdr. 5 skp. 0 fdk. 2 alb. eller 7-3-1-2


Nævnes 1682-97

Nilaus Povelsen


Nævnes 1739

Jørgen Sørensen, gift med Margrethe (1694-1745).


1761

Peder Jørgensen (ca. 1730- ), søn af Jørgen Sørensen. Gift 1759/60 med Dorthe Rasmusdatter (ca. 1735- ), datter af Rasmus Hjulmand og Anna Jensdatter, Asmindrup. Tidl. Hmd. i Asmindrup. Frasat gården pga. slethusholdning og pådragne restancer.


ca. 1784

Peder Christensen (ca. 1751-1831). Gift med Birthe Pedersdatter (ca. 1744-1828). Peder Christensen døde som aftægtsmand hos sønnen.


1816

Christen Pedersen (ca. 1786-1865), søn af Peder Christensen og Birthe Pedersdatter. Gift med Karen Madsdatter (ca. 1792- ).


1853

Jens Hansen (ca. 1826-), født i Svallerup, søn af gmd. Hans Andersen og Maren Olsdatter, matr.nr. 11, Kærby. Gift 1852 med Birthe Marie Christensdatter (ca. 1830-), datter af Christen Pedersen og Karen Madsdatter. Jens Hansen levede endnu i 1918.


1904

Ole Peder Jensen (1868-), ugift.


1931

Erhardt Aage Nielsen,


1945

Otto Andersen,


1947

Kaj Petersen,


1951

Julius Olsen,


1951

Julius Nielsen,


Sonja Dorte Hansen,


2011

Stine Heding Rønnow Olsen og Søren HenriksenGården matr.nr. 9

Adresse:, 4400 Kalundborg.

Gårdens hartkorn var i 1688 5 tdr. 0 skp. 0 fdk. 0 alb. eller 7-3-1-2


(1731)

Jens Pedersen, gift 1731 med Ingeborg Andersdatter.


1761

Jens Jensen (ca. 1733-1805), søn af Jens Pedersen og Ingeborg Andersdatter. Gift 1760 med Kirstine Jensdatter (ca. 1733- ), datter af hmd. Jens Madsen og Sidse Ibsdatter, Ubberup.


1796

Jens Jensen (1767- ), søn af Jens Jensen og Kirstine Jensdatter. Gift 1795 med Birthe Mogensdatter (1772- ), datter af Mogens Jensen og Anne Christensdatter, gården matr.nr. 2, Asmindrup.


1805

Søren Sørensen ”senior” (1766-1823), søn af gmd. Søren Madsen og Johanne Sørensdatter, Asmindrup. Gift 1792 i Viskinge med Ane Mouritzdatter (1764-1846), datter af gmd. Mouritz Svendsen, Viskinge. Søren Sørensen var oprindeligt gmd. i Værslev, men han ”byttede” gård med Jens Jensen.

Gården blev stærkt udparcelleret til husmandslodder i 1809. Med hovedparcellen fulgte 2 tdr. hartkorn. Det nyopførte boelssted var udflyttet til Asmindrup mark. Søren Sørensen fik 1809 fæstebrev på boelsstedet.


1833

Lars Sørensen (1799-1878), søn af Søren Sørensen og Ane Mouritzdatter. Gift 1. gang 1833 i Tømmerup med Marie Sørensdatter (1813-ca 1836). Gift 2. gang 1837 med Ane Sørensdatter (1815-63). Begge var døtre af Lars Sørensens fætter gmd. Søren Madsen og Karen Larsdatter, Ubberup, Tømmerup sogn.Gården matr.nr. 10, "Asmindrupgård"

Adresse: Asmindrup 30, 4400 Kalundborg.

Gårdens er sammenlagt af 2 gårde med htk (1688) 5-1-2-0 og ????.

I 1916 bestod gården af matr.nr. 9-a, 10, 11, 18, 20 og 25.


Gård nedlagt ca. 1811


(1682)

Rasmus Larsen (ca. 1640-1720). Gift med Karen (ca. 1653-1720).


Ca. 1716

Hans Rasmussen (1689-1737), søn af Rasmus Larsen og Karen. Gift 1716 med Maren Jensdatter.Afstod gården pga. slet tilstand.


1731

Søren Madsen (1706-ca 1771), søn af gmd. Mads Bertelsen og Karen Pedersdatter, Asmindrup. Gift 1. gang 1730 med Johanne Sørensdatter ( -1751). Gift 2. gang 1751 med Sidse Jensdatter (ca. 1727-ca. 1799), datter af skovfoged Jens Arildsen og Anna Michelsdatter, Snevris, Værslev sogn.


1772

Jørgen Christensen (ca. 1741-1811). Gift 1772 med enken Sidse Jensdatter. Gift 2. gang 1799 med Karen Larsdatter født ca. 1775. Fæstede 1811 et hus med 2 tdr. land jord i Værslev Skovbakker.


Gård nedlagt ca. 1808/11


(1731)

Claus Geertsen, gift med Bodil Henrichsdatter (ca. 1691-1754). Gift 2. gang 13.10.1754 til Karen Bertelsdatter (1730- ), datter af Bertel Madsen, Asmindrup. Claus Geertsen blev frasat gården pga. af vanrøgt. Fæstede 1761 et nyopført markhus mellem Asmindrup og Birkendegård.


1761

Mads Jensen (ca. 1733-1808). Gift med Marie Mogensdatter (1733-1807), datter af gmd. Mogens Hansen, Asmindrup. Mads Jensen omtales ved FT 1801 som husmand med jord.


Asmindrupgården oprettet ca. 1811 af 2 nedlagte gårde – hartkorn 11-5-0-0

Matr.nr. 10, 11, 18, 20 og 1/3 af 25, Asmindrup, samt 1B, Birkendegaard


1811

Rasmus Nielsen Bager, (1775-1846), søn af skibsfører Niels Rasmussen Bager og Karen Christensdatter, Kalundborg. Ses allerede 1801 som forpagter af Smakkerupgården, Viskinge sogn. Gift 1801 i Viskinge med Anne Elisabeth Olsdatter ( -1831). Se Tage Kaarsteds artikel ”En skiftesag” i ”Fra Holbæk Amt 1961”, p. 96 ff.


Ca. 1833

Niels Frederik Bager, (1803-75), født på Smakkerupgården, søn af Rasmus Bager og Ane Elisabeth Olsdatter. Gift 1831 med Ane Elisabeth Olsdatter (1813-86), datter af Ole Pedersen og Sidse Nielsdatter, Værslev. Niels Frederik Bager fæstede 1840 gården matr.nr. 6, Melby, Aarby sogn.


1840


1846

Jens Knudsen, (1794/95- ), født i, Særslev sogn. Gift 1820 i Nykøbing Sj. med Susanne Marie Lund (1796- ), datter af stadsmusikant Jørgen Jacobsen Lund og Juliane Sophie Thorbjørnsen, Nykøbing Sj. Jens Knudsen var prokurator, og inden overtagelsen af Asmindrupgården var han inspektør ved Grevskabet Samsø. Familien boede da i et hus i Ørnskov, Tranebjerg sogn, og husstanden talte hele 19 personer. Ses 1852-70 som ejer af Kordilgade 79, Kalundborg. Bortforpagtede 1848 Asmindrupgården for 12 år til Peder Chr. Clausen.


(1848)

Peder Chr. Clausen (1821-85), søn af skipper Albrecht Clausen og Ane Kirstine Steen, Præstø. Proprietær og landvæsenskommissær. Gift 1849 med Henriette Sophie Bertha Knudsen (1821-98), født på Samsø, datter af inspektør ved Grevskabet Samsø og prokurator Jens Knudsen og Susanne Marie Lund, senere Asmindrupgården. Ved sin død boede hun hos sønnen på Fæltergaard i Viskinge, men hun døde i Kristianstad i Sverige.


Ca. 1890

Peter Christian Sophus Clausen (1853- ), søn af Peder Chr. Clausen. Gift 1886 i Værslev med Hanne Regine Jørgensen (1860- ), født på Hou, Snøde sogn, Langeland. P.C.S. Clausen ses allerede 1886 som forpagter hos moderen.


????

Jens Voller Fraas (1843-1918), søn af godsejer Carl Emil Fraas og Henrikke Kirstine, Løgtvedgaarden senere Viskingegaarden. Ugift. 1871-1918 ejer af Kelleklintegården, Ubby sogn


1918

Jørgen Valdemar Schiødte Fraas (1880- ), søn af proprietær Søren Peter Philip Fraas og Thora Schiødte, Viskingegaarden. Nevø til J. W. Fraas. Gift 1903 med Ellen Ida Dahl. Indil 1923 tillige ejer af Viskingegaarden.


1960

Johannes Nielsen, Horneby/Hornbæk.


1975

Ole Helge Nielsen (1936-), Horneby/Hornbæk, søn af Johannes Nielsen, gift med Birthe Grønlund Nielsen (1938-2009), Borsholm.


1992

Gilbert Grausen


2013

Fie og Jørgen Faye, BirkendegårdMatr.nr. 7-c, Asmindrup, "Ubberup Højskole"

Adresse: Højskolevej 6, 4400 Kalundborg

Naturfredningsnævnets kendelse af 4/9 1936 om fredning af et areal på ca. 1 td. land af matr.nr. 7-c og 26.


1882

Værslev Kommune

Højskolen oprettet


1898

Axel Jarl. Lånte 15.000 kr. af sin far fabriksejer V. Jørgensen.


1903

Jannik Lindbæk. Lånte 15.000 af fabriksejer V. Jørgensen (1. pr.) og 10.000 kr. af Axel Jarl (2 pr.)


1912

Charlotte Marie Lindbæk, f. Ingerslev


1913

Harald Balslev. Lånte 23.000 kr. af Sorø Akademi.


1930

Jens Jepsen