Gårde og slægter m.v.

i Værslev

Af Palle Bruun Olsen


Takket være Grete Tvedegaards utallige og udførlige kildeafskrifter, er det i kombination med folketællinger og kirkebøger lykkedes at konstruere nedenstående fæsterlister.


Matr. nr. 1, Værslev

Præstegården


Matr. nr. 2, Værslev

Calentejorden – degnens ejendom


Matr. nr. 3, Værslev

Skolejorden


Matr. nr. 4, Værslev, "Aldersro", Aldersrovej 2

Oprindelig tinggård for Skippinge Herred. Sammenlagt af 2 gårde i 1796, hvor Niels Jørgensen også fæster Christen Nielsens gård.


Gård - htk. 9-4-3-0

Gård - htk. 9-1-2-1 / 9-7-2-1


1742

Peder Larsen, gift med Ane Jensdatter (ca. 1684-1760)

Søren Christoffersen


1754

Peder Olsen (    -ca. 1763). Gift 1754 med Kirsten Hansdatter. Sognefoged.

(1735)Laurids Offersen (ca. 1710-    ). Gift 1. gang 1734 i Værslev med Karen Lauridsdatter. Gift 2. gang med NN (ca. 1743-    )


1763

Anders Rasmussen (1733-85), gift 1764 med enken Kirsten Hansdatter. Gift 2. gang 1770 i Svallerup med Lisbeth Michelsdat-ter (1746-1806), datter af gmd. Michel Nielsen, Svallerup.


1775

Christen Nielsen (ca. 1741-    ), søn af gmd. Niels Pedersen, Kær-by. Gift med enken Margrethe Nielsdatter (ca. 1732-1805)


1785

Niels Jørgensen


1796

Niels Jørgensen (1759-1827), bonde- og sognefoged. Søn af gmd. Jørgen Niel-sen og Birthe Nielsdatter, Rørby mensalgård. Gift 1785 med enken Lisbeth Mi-chelsdatter. Arvefæster 1796.


1827?

Lars Petersen (ca. 1798-    ), født i Magleby sogn. Gift 1827 i Kalundborg med Lovise Marie Catarina Wolgand (1796-    ), født i Tyskland, datter af sognepræst Johan Samuel Wolgand og Mette Sophie Hansen, Rørby. Søsteren Elise var gift med kordegn Hans Nielsen i Kalundborg, mens søsteren Henriette Emilie Christine, gift Oest blev mormor til forfatteren Carl Ewald og dermed oldemor til Poul Henningsen.

Lars Petersen var tidligere forpagter i Gundsømagle, og han blev senere gårdejer i Kallerup. Ses 1850 boende i Adelgade i Kalundborg, hvor han ”lever af sine midler”. En datter Sophie Clementine Elise Vita Petersen blev gift med barber Gottlieb Steinbeck i Kalundborg.


1844

Christen Erichsen (ca. 1795-    ), født i Slagelse. Godsforvalter på Birkende-gård. Gift med Juliane Eleonora Funder (1803-    ), født i Kalundborg, datter af fuldmægtig senere postmester Hans Peter Funder og Christiane Raae, Kalund-borg. Christen Eriksen flyttede ca. 1845 Aldersro til sin nuværende plads. Ses boende på Aldersro 1855.


1854

Hastrup?


1856

Carl Ferdinand Lund (1830-1912), født i Trinitatis sogn, København, søn af agent Johan Christian Lund og Nicoline Christine Kierkegaard. Søren Kierkegaard var således hans morbror. Gift 1870 med Anna Margrethe Christiane Michaeline Friis (1847-    ), født i København. Proprietær. Boede ved sin død Kordilgade 34, Kalundborg.


1911

Holger Henry Emanuel Lund (1883-1961), søn af C.F. Lund. Gift 1. gang med Berta Marie Suhr (    -1916). 2. gang 1921 i Værslev med Ellen Margrethe Larsen (1897-1948), datter af hotelejer Sofus Ludvig Larsen og Anna Kirstine Poulsen, Vamdrup


1958

Carl Henrik Christian Lund (1926-    ), søn af H.H. Lund


1965

Leif Krabbe


2005

Hans Michael Qvade Rasmussen


2007

Flemming Erik Petersen / Sandie Nimgaard Petersen / Anni Nimgaard Petersen


Den nuværende hovedbygning er fra 1840.Matr. nr. 5, Værslev


(1702)

Michel Knudsen og Bertel Laursen

Michel Knudsen (1665-1742) har 4 børn døbt i Værslev i perioden 1696-1707


(1709)

Bertel Laursen


(1733)

Christen Henriksen


(1735)

Lars Christensen


Frantz Jensen, viet 1764 til Panelle Larsdatter. Afstod pga. svaghed o.a.


1770

”Unge” Hans Larsen (ca. 1744-1807). Gift med Anna Hansdatter (ca. 1743-86). Viet 2. gang 1786 til Karen Andersdatter (ca. 1751-    )


1813

Jacob Hansen, søn af Hans Larsen. Gift med Anne Marie Pedersdatter (ca. 1785-1841). fæster 1832 hus m. 1½ td.ld.


1844

Christen Erichsen, godsforvalter. Arvefæster – se matr.nr. 4, VærslevMatr. nr. 6, Værslev (Landemærket)


Laurs Pedersen (    -1742)


(1745)

”Gamle” Peder Pedersen (ca. 1708-    ). Gift med NN. Gift 2. gang med NN (ca. 1735-    ). Frasat pga. alder og skrøbelighed.


1781

Peder Pedersen (1753-1786). Gift med Mette Hansdatter (ca. 1757-    ), datter af NN og Anna Hansdatter.


1786

Ole Pedersen (ca. 1759-    ). Gift 1786 i Værslev med enken Mette Hansdatter. Ses 1801 som udflyttet hmd. i Værslev.


(1792?)

Søren Sørensen (1766-1823), søn af gmd. Søren Madsen og Johanne Sørens-datter, Asmindrup. Gift 1792 i Viskinge med Ane Mouritzdatter (1764-1846), datter af gmd. Mouritz Svendsen, Viskinge. Søren Sørensen ”byttede” 1805 gård med Jens Jensen, så han i stedet fæstede gården matr.nr. 9, Asmindrup.


1805

Jens Jensen (1767-    ), søn af gmd. Jens Jensen og Kirstine Jensdatter, matr.nr. 9, Asmindrup. Gift 1795 med Birthe Mogensdatter (1772-    ), datter af Mogens Jensen og Anne Christensdatter, gården matr.nr. 2, Asmindrup. Jens Jensen var oprindeligt gmd. i Asmindrup, men han byttede 1805 gård med Søren Sørensen.


1834

Jens Jensen (ca. 1796-1850), søn af Jens Jensen og Birthe Mogensdatter. Gift med Bodil Hansdatter (ca. 1799-1846). Jens Jensen omkom ved drukning i en tørvegrav. Sognefoged.


1850

Peder Olsen (    -    ). Gift med Sidse Kirstine Jensdatter (1826-99), datter af Jens Jensen og Bodil Hansdatter.


1861

Søren Nielsen (1834-1915), søn af gmd. Niels Hendrichsen og Anna Sørensdat-ter, Viskinge. Gift 1. gang 1861 med enken Sidse Kirstine Jensdatter. Gift 2. gang 1899 med Karen Sophie Vaaben, født Pedersen (1858-    ), født i Værslev sogn. Sognefoged, lægdsmand og Dannebrogsmand.Matr. nr. 7, Værslev, "Stentegård"


(1682)?

Knud Michelsen. En Knud Michelsen nævnes i matriklen 1664.


(1733)?

Oluf Christensen


(1742)?

Niels Christensen


(1764)

Offer Larsen (ca. 1729/36-1802). Gift 1. gang med Ane Mortensdatter (ca. 1738-    ), datter af gmd. Morten Christophersen, Kærby. Gift 2. gang med Jo-hanne Madsdatter (1733-88). Gift 3. gang 1788 med Anna Nielsdatter (1761-96). Gift 4. gang 1797 i Værslev med Birthe Olsdatter (ca. 1777-    ).


ca. 1797

Rasmus Offersen (ca. 1771-1812), søn af Offer Larsen. Gift med Ane Margre-the Sørensdatter (ca. 1778->1860), født i Bregninge sogn.


1812

Lars Sørensen Hesselbjerg (ca. 1774-    ), født i Reerslev sogn. Gift med en-ken Ane Margrethe Sørensdatter.


1844

Frederik Johansen (1811-1857), født i Ubby sogn, søn af Johan Sørensen. Gift 1843 med Bodil Marie Larsdatter (ca. 1821-96), datter af Lars Sørensen.


1861

Rasmus Nielsen (ca. 1831-    ), født i Værslev sogn. Gift 1860 med enken Bodil Marie Larsdatter.


1881?

Ole Nielsen (1852-    ), søn af bmd. Niels Sørensen og Dorthe Nielsdatter, Rør-by. Gift 1881 med Johanne Frederikke Marie Nielsen (1860-    ), datter af Ras-mus Nielsen og Bodil Marie Larsdatter.


1919

Rasmus Christian Madsen (1878-1939), født i Særslev. Gift med Karen Marie Hansen (1880-1966), datter af banearbejder Hans Hansen og Ane Kirstine Sø-rensen, Lerbjerg.Matr. nr. 8, Værslev, "Mariendal"


(1733)

”Gl.” Ole Larsen (Olluf Laursen)


(1760)

Lars Olesen, frasat armod og restancer


1771

Offer Nielsen (ca. 1736-    ). Gift med Sidse Jørgensdatter (ca. 1740-    )


Ole Offersen (ca. 1768-1835), søn af Offer Nielsen. Gift med Ellen Rasmusdatter (ca. 1779-1853)


1841

Offer Olsen (ca. 1815-86), søn af Ole Offersen. Gift med Ane Marie Frederiksen (ca. 1819-81). Ved AMF’s død nævnes de at være separeret.


1880?

Jørgen Offersen (1847-1923), søn af Offer Olsen og Ane Marie Frederiksen. Gift 1880 med Sidse Marie Jensdatter (1847-1916), datter avlsbestyrer Jens Erichsen og Johanne Hansen. Værslev.


(1930)

Karl Christian Offersen (1884-    ), søn af Jørgen Offersen. Gift med Kristine (1896-    ), født i Værslev.


Udstykket – så hovedlodden kun er på godt 7 tdr. land.Matr. nr. 9, Værslev, "Fredsgård"


(1733)

Rasmus Jensen,


1752

Søren Larsen


(1764)

Ole Sørensen (ca. 1739-<1801). Gift med Ane Hansdatter (ca. 1738->1801    )


1796?

Anders Olsen (ca. 1776-1808), søn af Ole Sørensen. Gift 1795 i Værslev med Margrethe Pedersdatter (ca. 1769-    )


1808

Peder Pedersen (ca. 1761-1831), søn af gmd. unge Peder Pedersen og Martha Jørgensdatter, matr.nr. 13, Værslev. Gift 1786 i Værslev med Ane Olsdatter (ca. 1763-1835). Ses som gmd. i Værslev allerede 1786. Har muligvis fået matr.nr. 9 i fæste, da matr.nr. 10 og 13 blev sammenlagt til Værslevgården. Sønnen Peder Pedersen var gmd. matr.nr. 4 i Rørby.


1829

Rasmus Hansen, (ca. 1802-71), søn fra gården matr.nr. 11. Gift med Marthe Pedersdatter (ca. 1801-33), datter af Peder Pedersen. Gift 2. gang med Karen Nielsdatter (ca. 1807-53). Sognefoged.


(1901)

Hans Peder Pedersen (1839-    ). Gift med Kirstine Rasmusdatter (1837-    ).


(1930)

Rasmus Anders Pedersen (1874-1951), søn af gdr. Hans Peder Pedersen og Kirstine Rasmusdatter, Værslev. Gift med Anna Dorthea Eulalia (1882-    ) født i Rørby. Sognefoged.Matr. nr. 10, Værslev, "Værslevgården", Frankerupvej 40

(nu matr.nr. 13-a, Værslev)


Gl. htk. 9-6-1-1


(1733)

Niels Offersen (ca. 1705-    ). Gift 1. gang med NN. Gift 2. gang med NN. Gift 3. gang med Kirsten Christensdatter (ca. 1731/36-1818).


1782

Peder Nielsen (ca. 1748/52-1820), gift 1782 med enken Kirsten Christensdatter


1820

Philip Christopher Fraas (1766-1847). Gift med Marie Elisabeth Kofoed (1772-    ). Arvefæster 1823.


1837?

Ole Brønniche (1809-1873), søn af købmand Jacob Brønniche og Inger Marie Michelsen, Roskilde. Gift 1837 med Elise Margrethe Hartmann (1811-1883), født i Roskilde. Ved sin død var han kgl. Klasselotterikollektør i Roskilde.


Ca. 1847

Edvard Ludvig Lund (1815-    ), søn af Jens Troelsen Lund og Anna Marie Ca-tharine Hostrup i København. Gift 1847 i København med Erasmine Henriette Maria Jensen (1822-1861), datter af hofbager Carl Peter Jensen og Erasmine Louise Gomritz København, død i Gladsaxe. Købte ca. 1855 Søgård i Gladsaxe. Boede 1880 Guldbergsgade, København. Flyttede sammen med en søn og en datter til Santa Fe i Argentina, hvor han døde efter 1895.


(1855)

Andreas Christopher Møller Grønvold (ca. 1824-    ), søn af købmand Hans Christian Grønvold og Mette Marie Søby, Præstø. Gift med Felicie Ane Karr (ca. 1821-    ), født i Frankrig, datter af NN og Elisebeth Karr.


1856

Anton Carl Frederik Petersen (ca. 1823-    ), født i København. Gift 1859 i Kalundborg med Anna Augusta Christine Gude (ca. 1834-    ), datter af herreds-foged Albert Peter Gude og Petrine Hansen, Kalundborg.


1876

Carl Christian Quade (1847-    ), søn af proprietær Frants Ludvig Quaade og Ane Hansdatter, Viskinge. Gift 1877 i Kalundborg med Ane Petersen (1848-    ), datter af gårdskarl senere hestehandler Peder Christensen og Johanne Sophie Jochumsen, Strandstræde i Kalundborg.


1916

H.C. Hansen, fabrikant


1925

I. Grandjean


1936

Hans Qvade Rasmusen


19??

Michael Thorvald Qvade Rasmussen. Søn af Hans Qvade Rasmusen. Gift med Birgitte Rasmussen


1996

Michael Thorvald Qvade Rasmussen og sønnen Hans Michael Qvade RasmussenMatr. nr. 11 Værslev, "Langemosegaard"


(1696)

Jacob Olsen (    -ca.1746)  6 børn døbt i Værslev i perioden 1696-1703


1746

Niels Pedersen (    -ca- 1764), viet til enken


1764

Niels Jensen (ca. 1740-    ), viet til enken NN (ca. 1739-    )


1782

Jens Michelsen (ca. 1742-    ). Gift med Karen Nielsdatter (ca. 1758-    )


1790

Hans Andersen (ca. 1766-1840), søn af gmd. Anders Rasmussen, matr.nr. 4, Værslev. Gift 1. gang 1790 i Værslev med Bodil Jørgensdatter (    -1799). Gift 2. gang 1799 i Værslev med Ane Rasmusdatter (ca. 1771-    ), fra Asmindrup. Dat-teren Bodil Hansdatter var gift med gmd. Jens Jensen, Værslev og datteren Else Hansdatter var gift med gmd. Jens Pedersen, matr.nr. 2, Kærby.


1839

Niels Hansen (ca. 1807-1850), søn af Hans Andersen og Ane Rasmusdatter. Ses 1834 som bestyrer af forældrenes gård. Gift med Johanne Rasmusdatter (1803-1872).


(1852)

Johanne Rasmusdatter, enke efter Niels Hansen.


1865

Niels Nielsen (1841-1870). Gift 1865 i Værslev med Ane Marie Nielsen (1843-1910), datter af Niels Hansen og Johanne Rasmusdatter.


1870

Ane Marie Nielsen, enke


1871

Jens Peder Andersen (1846-1915), søn af gdr. Anders Jensen og Marie Jens-datter, matr.nr. 2, Asmindrup. Gift 1871 med enken Ane Marie Nielsen


Ca. 1909

Peter Andreas Andersen (1884-1952), søn af Jens Peder Andersen og Ane Marie Nielsen. Gift 1909 i Ubberup med Maren Kirstine Nielsen (1885-1957), datter af gdr. Lars Nielsen og Bodil Marie Christiansen, matr.nr. 9, Kærby.


Aage Andersen (1911-2002), søn af Peter Andreas Andersen og Bodil Marie Chri-stiansen.


Ca. 1987

Johnny JørgensenMatr. nr. 12, Værslev, "Sandagergaard"

Gl. htk. 5-6-1-2


(1699)

Hans Christensen. Har 7 børn døbt i Værslev i perioden 1684-96


1727

Christen Hansen (1696-    ), søn af Hans Christensen. Viet 1725 til Mette Ips-datter.


1742

Søren Pedersen (    -1753). Gift med Maren Andersdatter.


1755

”Gamle” Hans Larsen (ca. 1714-82). Gift med enken Maren Andersdatter (ca. 1711-   ). Afstod gården pga. alderdom og skrøbelighed og gik på aftægt.


1775

Anders Sørensen (1753-1823), søn af Søren Pedersen og Maren Andersdatter. Gift 1. gang med Abelone Jørgensdatter (ca. 1756-1798). Gift 2. gang 1798 i Værslev med Ane Cathrine Andersdatter (    -1849), datter af gmd. Anders Ras-mussen, matr.nr. 4, Værslev.


Anders Sorensen gmd i Waerslov Mark           29 May 1823   

2WIFE:   Ane Cathrine Andersdtr

CH:      Abelone Andersdtr = Peder Olsen sognefoged i Tommerup

         Ane Andersdtr 20 ugift

         Peder Andersen 13 or 14

         Anders Andersen 8

1WIFE:   Abelone Jorgensdtr (dod)

CH:      Maren Andersdtr (dod) = 1. Peder Sorensen sognefoged (dod)  = 2. Peder Olsen sognefoged i Tommerup

            CH:  Abelone Pedersdtr ugift

                 Peder Pedersen 14   (? Jens Pedersen )

                 Mette Pedersdtr ugift

                 Maren Pedersdtr 4

                 Frederikke Pedersdtr = Christen Madsen gmd i Andax  (only child by 1st marriage)

         Cathrine Andersdtr = Niels Jorgensen gmd i Kaastrup

         Hans Jorgen Andersen 35 gmd i Kjerbye

         Soren Andersen (dod - no living children)

         Ole Andersen 26 ungkarl


Peder Andersen (1817/15-1886), søn af Anders Sørensen. Gift med Ane Sofie Johansdatter (ca. 1809-93), datter af hmd. og gæstgiver Johan Lembcke og Kir-sten Nielsdatter, Værslev.Matr.nr. 13, Værslev, "Murbjerggaard"

Se også under matr.nr. 10, Værslev


(1700)

Jens Pedersen, 4 børn døbt i Værslev i perioden 1683-91


(1709)

Peder Jensen Degn


”Unge” Peder Pedersen (ca. 1723-<1787). Gift 1754 i Værslev med Martha Jørgensdatter (ca. 1728-    ).


1784

Peder Pedersen – se også matr.nr. 9, Værslev


1808?

Ole Pedersen (ca. 1785-1832). Tidl. gmd. i Kelleklinte, Ubby sogn. Gift 1. gang med NN (    -    ), en datter Ane Lisbeth Olsdatter blev gift med gmd. Niels Fre-derik Bager i Asmindrup. Gift 2. gang med Else Marie Ludvigsdatter (    -    ), datter af gmd. Ludvig Sørensen og Karen Nielsdatter, Søndersted.


Ca,. 1832

Fraas, Værslevgården

Læst 12.10.1833 Murbjerggård, som han i nogle år har fæstetGård i Værslev nedlagt 1757


(ca. 1742-57

Christen Christensen, viet 1740 til Dorthe Christensdatter. Efter gårdens ned-læggelse bliver Christen Christensen gadehusmand i Værslev.Matr.nr. 1-h, "Birkendegaard", "Værslev Mølle"

Gård, mølle og bageri


(1864)

Rasmussen, måtte lade møllen forfalde pga. krigstjeneste. Gik fallit og kreditorerne drev møllen videre.


1875

Peder Nielsen (1839-1919), søn af gmd. Niels Olsen og Maren Olsdatter, Klou-by. Gift 1865 med Mariane Larsdatter (1841-    ), datter af gmd. Lars Geertsen, Forsinge.


(1930)

Ole Peder Johannes Nielsen (1870-    ), født i Kelleklinte. Gift med Anna Oline (1872-    ), født i Raklev.Diverse


Matr.nr. 19-b, Værslev – Værslev Skole

Matr.nr. 19-e, Værslev – Værslev gl. brugsforening

Matr.nr. 28-b, Værslev – Værslev Friskole

........