Gårde og slægter m.v. i Viskinge

Fra lokalhistorien.dk ved Palle Bruun Olsen


Matr. nr. 1-b, Viskinge (Stengården)


1858

Frans Ludvig Quade (ca. 1818-84). Gift 1844 med Ane Hansdatter (ca. 1820-98), datter af gmd. Hans Jensen og Anne Pedersdatter, Smakkerup.


1899

Hans Peter Quade (1852-1920), søn af Frans Ludvig Quade. Gift 1881 med Marie Mathilde Rask (1855- 1937), født i København.


1913 

Lars Villadsen


1914 

Johannes Hessellund, landbrugskandidat ( -1916).


1916

Theodor Werlin Hessellund (1887-1949), søn af Johannes Hessellund. Gift med Inger la Cour (1877- 1957). Gården nedbrændte 20/1 1917.


1955

Svend Egede Glahn, gift med Else Hessellund, datter af Th. W. Hessellund.


1979

Ole Svend Egede Glahn


Stengården nedbrændte 20. januar 1917 (omtale i Kalundborg Dagblad 20. januar 1917).Matr. nr. 3, Viskinge

Gl. hartkorn


(1724)

Jørgen Larsen (ca. 1686-1745). Gift med Maria Philipina Hansdatter (1696-1771). Jørgen Larsen var gadehusmand med jord – ca. 4 tdr. gl. hartkorn.


1746

Mogens Jacobsen (ca. 1700-1784). Viet 1746 til enken Maria Philipina Hansdatter. Mogens Jacobsen var tidligere ladefoged på Avnsøgaard.


1776

Niels Jørgensen Nimb (ca. 1734-1804). Gift 1760 i Skamstrup med Ellen Axelsdatter (ca. 1725-1802). Niels Jørgensen Nimb var smed i Viskinge. 1783 fæstede han ca. 5 tdr. hartkorn, som hidtil havde tilhørt degnen Kesselhahn i Viskinge.

Af Niels Jørgensen Nimbs familie kendes broderen Jørgen Nimb (ca. 1733-99), der var forvalter på Gundetved samt Kirsten Jørgensdatter Nimb og Jens Jørgensen Nimb, der begge boede i København.


1803

Anders Mouritsen (1762-1810), søn af Mourits Svendsen og Sidse Andersdatter i Viskinge, senere Rugtved. Viet 1783 til Ane Jensdatter (ca. 1758-1828), der var enke efter gmd. Jens Pedersen Søndergaard, Viskinge. Anders Mouritzen overtog denne gård, som ca. 1785 blev udflyttet til Smakkerup. Da gården omkring 1800 blev lagt sammen med en anden gård til Smakkerupgården, overtog Anders Mouritsen sin fars gård i Rugtved. Anders Mouritsen var sognefoged. Han begik selvmord ved hængning.


(1818)

Mourits Olsen (1792-1856), søn af gmd. Ole Mouritsen, matr.nr. 13, Viskinge. Viet 1815 til Karen Andersdatter (1794-1883), datter af Anders Mouritsen og Ane Jensdatter. Da gården blev nedlagt, blev Mourits Olsen hmd. i Viskinge.

Sammenlagt med Viskingegården (matr.nr. 7) 1823. Gårdens bygninger blev nedrevet i 1920erne efter i mange år at have været beboet af sadelmager Merling.Matr. nr. 4, Viskinge (Langes Gaard)

Gl. hartkorn: 5-7-0-2


(1724)

Niels Sørensen, gift med Karen ( -1723). Gift 2. gang 1723 med Ellen Christensdatter (ca. 1680-1740). Frasat gården pga. armod og uduelighed.


1742

Peder Hansen (ca. 1719-1746), viet 1742 til Maren Larsdatter.


1747

Jens Mouritsen (1718- ), søn af gmd. Mourits Olufsen, Viskinge. Viet 1747 til Peder Hansens enke Maren Larsdatter (ca. 1715-1788).


1785

Lars Jensen (1754-1805), søn af Jens Mouritsen. Viet 1786 i Værslev til Maren Pedersdatter. Arvefæster fra 1804.


1806

Hans Larsen (ca. 1779-1814). Viet 1806 til Lars Jensens enke Maren Pedersdatter (ca. 1765-1831).


1824

Peder Larsen (1790-1855), søn af Lars Jensen og Maren Pedersdatter. Gift med Anne Kathrine Mortensdatter (ca. 1788-1852), født i Skamstrup. Peder Larsen omtales som gårdmand og tømmermand.


1844

Lars Pedersen,


1857

Rasmus Vilhelm Fog (1816-94), født i Holbæk, søn af godsforvalter Jørgen David Fog og Regitze Marie Weiss. Gift 1843 med Gurie Jacobi Lund (ca. 1810-1875), født i Slagelse. I 1845 ses Rasmus Vilhelm Fog som hollænderiforpagter på Vedbygaard.


1880

Mads Clausen


1881

N.J. Lange, proprietær. Gift med Edel Laura Thye.

Jorden lagt under Løgtvedgaarden. Gården indrettet til lejligheder, hvorfra forskellige næringsdrivende har drevet deres erhverv. I 1901 bor 10 familier på gården.Matr. nr. 5, Viskinge

Gl. hartkorn:


(1733)

Clemmen Jensen (ca. 1702-1773), muligvis søn af Jens Andersen, St. Fuglede sogn. Viet 1733 til Zidsel Ipsdatter (ca. 1712-1742), datter af Jeppe Nielsen og Ane Marie Lars/Lorenzdatter. Afstod gården til sønnen pga. alderdom og svaghed.


1762

Jens Clemmensen (1739-1823), søn af Clemmen Jensen. Viet 1. gang 1768 til Else Sørensdatter (ca. 1750-80), datter af ”unge” Søren Nielsen, Viskinge. Viet 2. gang 1781 til Mette Cathrine Andersdatter Øberg (ca. 1761-83). Herefter trolovet 28/7 1784 med Else Jensdatter, der tjente i Svallerup præstegård. Men allerede 24/8 samme år blev trolovelsen ophævet Herefter blev Jens Clemmensen gift 3. gang med Karen Christensdatter (ca. 1764-1826), datter af gmd. Christen Pedersen og Karen Nielsdatter, Kelleklinte, Ubby sogn.


1811

Ole Hansen (1784-1862), søn af gmd. Hans Olsen, Viskinge. Viet 1810 til Karen Jensdatter (1790-1874), datter af Jens Clemmensen og Karen Christensdatter. Ole Hansen var sognefoged og dannebrogsmand. Omtale af guldbryllup i Kallundborg Avis 6/12 1860.


Sammenlagt ca. 1860 med gården matr.nr. 6 ”Fæltergaard”Matr. nr. 6, Viskinge (Fæltergaard)

Gl. hartkorn:


17??

Lars Andersen, viet 1737 til Ane Henriksdatter (ca. 1711-89), sandsynligvis datter af Henrik Nielsen, Rugtved. 1746 omtales Lars Andersen på Feltegaard.


1761

Peder Hansen (ca. 1729-85). Gift med Lars Andersens enke Ane Henriksdatter.


1785

Peder Jørgensen (1732/34-1812). Gift 1765 med Ane Larsdatter (ca. 1743- ).


1801

Lars Jørgensen (ca. 1769-1824). Gift 1. gang 1798 med Anne Pedersdatter (ca. 1776-1813). Gift 2. gang 1813 i Ubby med Anne Christensdatter (1791-1877), datter af gmd. Christen Pedersen, Kelleklinte, Ubby sogn. Lars Jørgensen var indtil 1801 hmd. i Viskinge.


1825

Ole Nielsen (ca. 1786-1827), fra Bregninge. Gift 1825 med Lars Jørgensens enke Anne Christensdatter.


1828

Jens Pedersen (1800-58), søn af gmd. ”unge” Peder Jensen, matr.nr. 11, Viskinge. Viet 1828 til Ole Nielsens enke Anne Christensdatter.


(1860)

Peder Jensen (1832- ), søn af Jens Pedersen. Viet 1859 til Kirsten Hansdatter (1841-1902), datter af indsidder i Viskinge senere gmd. i Ellede, Raklev sogn Hans Jensen og Mette Olsdatter. Plejedatter af gmd. Ole Hansen, matr.nr. 5, Viskinge. Peder Jensen var kammerråd. Omkring 1860 blev svigerfaderen Ole Hansens gård matr.nr. 5, Viskinge lagt sammen med Fæltergaard.


1890

Gustav Emil Grüner, cand.polit.


1901

Peter Christian Sofus Clausen (1859-1914), proprietær. Født på Asmindrupgaarden, søn af Peter Christian Clausen og Sofie Bertha Knudsen. Gift 1886 med Sofie Vilhelmine Tofte. Ses 1901 at være separeret.


1916

Jens Erik Carl Offersen (1883-1950), søn af gdr. Carl Offersen, Værslev. Gårdejer og sognerådsformand i Viskinge. Gift 1910 med Helene Hansen (1885-1968), født på Faurbogård, Særslev sogn. Som nygifte boede de ved Forsinge Teglværk, der var oprettet af hendes far. Senere købte de Feltergården, og 1949 købte de hus på Fabriksvej, Svebølle og flyttede dertil.


Forpagter Holger Rønberg
Matr. nr. 7, Viskinge (Viskingegaarden)


Disse to gårde blev ved kgl. bevilling af 31/12 1802 sammenlagt til Viskingegaarden
1803

Georg Friedrich von Tillisch, major og ritmester af Det Holstenske Rytterregiment. Sandsynligvis = Georg Frederik Tillisch, oberst (1759-1845), søn af amtmand Heinrich Wilhelm Tillisch og Helene Margrethe Krogh, Stavanger. Gift 1781 i Norge med Augusta Elisabeth Stemann (1770-1835). Sønnen Georg Flemming Tillisch ses døbt i Viskinge 1807, så familien må have boet på Viskingegaarden.


1810

Søren Pedersen (ca. 1780-1849), søn af hmd. Peder Pedersen og Ane Christensdatter i Rye, Gørlev sogn. Gift med Else Marie Ostermann (1780-1857), født i Ugerløse Kro ved Holbæk, datter af købmand Niels Christopher Dyrlund Ostermann og Maren Holst, Kalundborg. Søren Pedersens bror var gmd. Hans Pedersen, Jerslev (død 1817).


1849

Carl Emil Fraas (1812-68), søn af Philip Christopher Fraas og Marie Elisabeth Kofoed, Værslevgården. Viet 1840 til Henrikke Christine Pedersen (1813-98), datter af Søren Pedersen og Else Marie Ostermann. Carl Emil Fraas var fra 1840 gårdfæster i Løgtved.


1879

Søren Peter Philip Fraas (1841-97), proprietær. Født i Løgtved, søn af Carl Emil Fraas. Gift med Thora Louise Schiødte (1849-1915), datter af urtekræmmer og kaptajn Valdemar Schiødte og Jensine Georgine, København.


1915

Jørgen Valdemar Schiødte Fraas (1880- ), søn af Søren Peter Philip Fraas og Thora Louise Schiødte. Gift 1903 med Ellen Ida Dahl. Fra 1918 ejer af Asmindrupgaarden, Værslev sogn.


1923

Carl E. Meding


1932

Harald E. Pedersen (1905-83), søn af proprietær J. Petersen og Vilhelmine Kolding, Hulby Møllegård, Tårnborg sogn. Gift 1934 med Lili Olsen.Matr. nr. 8, Viskinge

Gl. hartkorn: 6-0-1-0


(1711)

Søren Rasmussen (    -1719). Viet 1701 i Viskinge til Else Ibsdatter.


(1720)

Niels Christensen, viet 1720 til Else Ibsdatter (ca. 1681-1747)


(1761)

”Unge” Søren Nielsen (1721-81), søn af Niels Christensen. Viet 1753 til Else Henrichsdatter (ca. 1719- 80). Frasat gården pga. restancer.


1780

”Gamle” Peder Jensen (1747/48-1818). Gift med Ane Jacobsdatter (1751/55-1823). Peder Jensen var indtil 1780 gmd. i Forsinge, Ubby sogn.


1822

Peder Pedersen (1791-1856), søn af gl. Peder Jensen. Viet 1818 til Ane Jeppesdatter (1794-1863), datter af gmd. Jeppe Jensen, Viskinge. Han omtaltes som Peder Pedersen ved kroen.


1853

Peder Pedersen (1828-81), søn af Peder Pedersen. Gift med Ellen Johannesdatter (1826-91), datter af gmd. Johannes Nielsen og Barbara Pedersdatter, Tømmerup.


1884

Johannes Pedersen (    -1894), søn af Peder Pedersen. Gift med Ane Beate Hansen.


1899

Frederik Pedersen (1863- ), født på Møn. Gift 1894 med Ane Beate Hansen (1861- ), født i Ubby sogn.


1912

Julius Heinrich August Granzau


1912

Jens Rasmussen


1918

Jørgen Fraas


Sammenlagt med Viskingegaarden. En del af gården indrettet til arbejderboliger.Matr. nr. 9, Viskinge

Gl. hartkorn: 8-2-1-1 1/3


1???

Lars Ollesen


1???

Christen Madsen frasat pga. armod og fattigdom.


1740

Søren Nielsen


1757

Rasmus Mouritsen (1720-1811), søn af gmd. Mourits Olufsen, Viskinge. Viet 1752 til Maren Eriksdatter (1725-1804), datter af Erik Svenske, Viskinge.


1786

Mourits Rasmussen (1756/59-1805), søn af Rasmus Mouritsen. Viet 1786 til Kirsten Hansdatter (1753/55-1829)

Vejlekroen ved vadestedet ved den gamle landevej nord for Birkendegård og Snevris Skov nedlægges. Kroprivilegiet overføres til den nyopførte Viskinge Kro, der ligger ud til hovedlandevejen fra Elverdams Mølle til Kalundborg (anlagt fra 1795 til ca. 1820). Kromanden fæster samtidig den udflyttede gård matr.nr. 9, Viskinge. Læs mere om Vejlekroen.

1816/18 Niels Mathiasen Worm (ca. 1766-1842), født i Hjembæk. Gift 1. gang 1797 i Svinninge med Mette Marie Baadstrup, der må være død før 1801. Ved FT 1801 ses han som bodkarl hos handelsmand Niels Holst i Kalundborg. Gift 1805 med Christen Høst Langemachs enke Lovise Kasse (1773-1845), datter af maler Johan Frederik Kasse og Dorthea Iversen Kier, Roskilde.


Ca. 1830

Jens Larsen (ca. 1794- ), født i Knabstrup. Viet 1829 til Mariane Worm (1811- ), datter af Niels Worm og Louise Kasse. Senere skilt.


1860

Christian Bernhard Røber, (ca. 1811-1882), søn af skolelærer og kirkesanger Frederik Christian Wilhelm Røber og Christiane Sophie Schrøder, Sigerslevøster. Gift med Ane Kirstine Nielsen (ca. 1812-84), født i Herlev sogn. Christian Bernhard Røber boede tidligere i Sigerslevøster, hvor han var gårdmand og hjælpelærer. Røber solgte 1859 kroen til Viskingegaarden, hvorfra han så forpagtede den.


1878

Ole Nielsen, gift med Johanne Katrine Hansen.


1898

Niels Andersen, (1874-1911), forpagter af Viskinge Kro. Søn af gdr. Ole Andersen og Bodil Marie, Viskinge. Gift 1898 med Marie Pedersen (1876- ), født i Vindekilde. Efter Niels Andersens død drev enken kroen videre og købte den til selveje fra Viskingegaarden i 1914.


1935

Folmer Andersen (1899- ) og Eli Andersen, sønner af Niels og Marie Andersen.


Kroen blev nedlagt 1950 og omdannet til børnehjemMatr. nr. 10, Viskinge

Gl. hartkorn: 6-0-1-0


(1711)

Hans Poulsen, afstod til sønnen pga. alderdom.


1748

”Unge” Mads Hansen (1716-79), søn af Hans Poulsen. Viet 1749 til Mette Jørgensdatter (1716/19- ). Mads Hansens bror Søren Hansen (død 1764) var gmd. i Ugerløse, Rørby sogn


1777

Ole Madsen (ca. 1750-81), søn af Mads Hansen. Viet 1777 til Kirsten Pedersdatter. De havde sønnerne Mads Olsen (død 1842), møller i Kongens Mølle og Peder Olsen (ca. 1778-1826), gmd. og sognefoged i Tømmerup.


1781

Hans Olsen (1742/48-1824). Viet 1781 til Ole Madsens enke Kirsten Pedersdatter (1754/57-1831). Arvefæster fra 1804.


(1830)

Niels Hansen (ca. 1791-1837), søn af Hans Olsen og Kirsten Pedersdatter. Viet 1832 til Karen Pedersdatter (1807-54), datter af gmd. ”unge” Peder Jensen, matr.nr. 11, Viskinge.


1838

Jacob Nielsen (1805-69), søn af hmd. Niels Jørgensen og Sidse Hansdatter i Viskinge. Viet 1838 til Niels Hansens enke Karen Pedersdatter. Viet 2. gang 1857 til Kirsten Marie Kristoffersdatter (1831-73), datter af hmd. og tækkemand Kristoffer Jørgensen og Ane Olsdatter, Smakkerup.


1870

Peder Nielsen (1829-83), søn af gmd. Niels Pedersen og Karen Henriksdatter, matr.nr. 11, Viskinge. Viet 1870 til Jacob Nielsens enke Kirsten Marie Kristoffersdatter.


1884

Grev Vincent Lerche, Lerchesminde


(1901)

Lange, proprietær og ejer af Løgtvedgaarden.


Efter Peder Nielsens død købte Lerchesminde gården. Stuehuset blev indrettet til arbejderboliger, og fik tilnavnet”Bondegården.”Matr. nr. 11, Viskinge (Dønnelandsgaarden)

Gl. hartkorn:


17??

Hans Pedersen, frasat gården pga. armod.


1748

”Gamle” Jens Pedersen (ca. 1713- ). Viet 1748 til Agnete Madsdatter (1724- ), datter af Mads Kornet, Viskinge. Frasat gården pga. restancer.


1776

Christen Pedersen (ca. 1733-1811). Viet 1766 til Ellen Mouritsdatter (1734-1809), datter af gmd. Mourits Olufsen og Birthe Jensdatter, Viskinge. Christen Pedersen fæstede 1775 halvparten af den nyopførte Olstrupgården, Bregninge sogn. 1800 fæstede han gårds- og haveplads i Viskinge (11⁄2 skp. Land) med tilladelse til derpå at bygge et hus.


1797

”Unge” Peder Jensen (ca. 1765-1828). Gift med Anne Christensdatter (1767-1828), datter af Christen Pedersen og Ellen Mouritsdatter. Arvefæster fra 1804.


1829

Niels Pedersen (1802-36), søn af ”unge” Peder Jensen og Anne Christensdatter. Viet 1829 til Karen Hendrichsdatter (1807-89), datter af gmd. Hendrich Rasmussen og Mette Poulsdatter, matr.nr. 16, Viskinge.


1837

Anders Olsen (1809-87), født i Svallerup sogn. Viet 1837 til enken Karen Hendrichsdatter.


1878

Henrik Andersen (1844-1915), søn af Anders Olsen og Karen Hendrichsdatter. Gift 1868 med Johanne Rasmusdatter (1843- ), datter af hjulmand Rasmus Frandsen og Ane Larsdatter, Torpe, Bregninge sogn. Fra 1871 gårdbestyrer hos faderen.


1912

Niels Peter Nielsen (1872-1963), søn af hmd. Niels Nielsen og Ane Marie Hansen, Jerslev. Gift med Anna Marie Andersen (....-1950), datter af Henrik Andersen og Johanne Rasmusdatter.


1939

Hans Viggo Nielsen (1912-91), søn af Niels Peter Nielsen og Anna Marie Andersen. Gift med Karen Nielsen (1913-68), datter Sigurd og Ingeborg Jensen, Hvirring ved Horsens.


1977

Jens Erik Nielsen, søn af Hans Viggo NielsenMatr. nr. 12, Viskinge (Mindegaarden)

Gl. hartkorn:

(1730)

Anders Simonsen (ca. 1692-1752), muligvis søn af Simon Jensen, Bjergsted. Viet 1. gang 1730 til Kirsten Assersdatter (ca. 1688-1747). Viet 2. gang til Birthe Pedersdatter, som efter hans død blev gift med bondeskrædder Søren Rasmussen. Ved Anders Simonsens begravelse omtales han i kirkebogen som et svagt menneske.


(1752)

”Unge” Hans Hansen (ca. 1728-93). Gift med Karen Jensdatter (1730/31-1811).


1792

Niels Christensen (ca. 1768-1806). Viet 1792 til Mette Hansdatter (1772-1818), datter af ”unge” Hans Hansen. Arvefæster fra 1804.


1807

Niels Andersen (1777-1850), søn af gmd. Anders Larsen, Rugtved. Viet 1. gang 1806 til enken Mette Hansdatter. Viet 2. gang 1818 til Maren Andersdatter (1796-1823), datter af gmd. Anders Olsen og Margrethe Pedersdatter, matr.nr. 9, Værslev. Viet 3. gang 1824 til Dorthe Pedersdatter (ca. 1809-78), datter af gmd. Peder Olsen, Løgtved. Arvefæste fra 1807.


1850

Niels Jensen (1814-59), født i Aarby sogn. Viet 1850 til enken Dorthe Pedersdatter.


1861

Hans Christian Larsen (1838-1909), søn af gdr. Lars Olsen og Lisbeth Hansdatter, Ubby. Gift 1861 med Maren Nielsdatter (1839-1916), datter af gdr. Niels Andersen og Dorthea Pedersdatter, Viskinge.


1909

Hans Chr. Madsen


1924

Jens Kr. Jensen


1926

Bernhard Marinus Andersen


1929

Johan Sørensen


1941

Folmer Weinreich (1909-83), søn af Jens Sofus og Astrid Weinreich, Vilhelmsdal, Møvkøv. Viet 1933 til Ella Christensen (1911- ), født i Nr. Jernløse, datter af Carl og Martha Christensen, Lejre.


1983

Erik Weinreich


Max JohansenMatr. nr. 13, Viskinge (Gl. Jydegaard)

Gl. hartkorn:


(1746)

Jacob Hansen (ca. 1719- ). Viet 1743 til Mette Andersdatter. Gårdforsidder.


1762

Ole Mouritsen (ca. 1729-95), søn af gmd. Mourits Olufsen og Birthe Jensdatter. Viet 1. gang 1762 i Viskinge til Ane Henningsdatter (1739-    ), datter af gmd. Henning Jørgensen, Viskinge. Viet 2. gang 1766 i viskinge til Dorthe Pedersdatter (ca. 1747-73), datter af sognefoged Peder Nielsen, Tømmerup. Viet 3. gang 1774 i Ubby til Ane Jensdatter, fra Kelleklinte (ca. 1751- ).


1797

Rasmus Pedersen (1761-1846), søn af gmd. Peder Jørgensen og Dorthe Rasmusdatter, matr.nr. 8, Asmindrup, Værslev sogn. Rasmus Pedersen var 1787-97 hmd. i Værslev. Viet 1. gang 1787 til enken Karen Sørensdatter (ca. 1747-.1807). Viet 2. gang 1807 til Anne Nielsdatter (ca. 1787-1845), født i Løgtved. Hun var hans første hustrus stedmors datter.


(1846)

Jørgen Rasmussen (1820-ca. 1859 ), søn af Rasmus Pedersen og Anne Nielsdatter. Viet 1843 til Ane Hansdatter (ca. 1822- ).


1859

Christen Larsen (ca. 1820-91), født i Bjerresø, Vallekilde sogn, søn af Lars Christensen. Gift med Marie Pedersdatter (ca. 1821- ), født i Særslev. Blev senere husmand på Kaastrup mark, Tømmerup sogn.


1885

Frederik Ferdinand Quaade


1886

Hans Peter Quade, gift med Mathilde


1920

Carl Taarning


19??

Hermod Hansen


1955

Hans Holger Olsen (1923- ). Viet 1950 til Ruth Korg Jørgensen )1925- )


Gården der lå øst for kirkebakken er nedrevet.Matr. nr. 14, Viskinge - Hjortsøgaard

Gl. hartkorn:


(1739)

Olle Jensen, gift med Maren Hansdatter (ca. 1717-48). Gift 2. gang 1748 i Bregninge med Mette Pedersdatter, enke efter Peder Thygesen i Kaldred.


(1757)

Peder Nielsen ( -1770). Gift 1. gang med Bodil Christensdatter (ca. 1728-68). Gift 2. gang 1768 med Else Lene Ingemarsdatter (1741-ca. 1771), datter af Ingemar Christophersen, Viskinge.


1771

Hans Jacobsen (1746-1821), søn af gmd. Jacob Hansen og Mette Andersdatter, matr.nr. 13, Viskinge. Død i Rumperup, Bregninge sogn. Viet 1. gang 1770 til enken Else Ingemarsdatter. Viet 2. gang 1772 til Ane Jensdatter (1751-73), datter af ”gl.” Jens Pedersen. Viet 3. gang 1774 til Anna Sophie Westdatter (1752- 1820), datter af sergent West Jacobsen og Birthe Pedersdatter i Rye, Gørlev sogn. Frasat gården pga. slet husholdning.


1784

Niels Jensen ???


1784

Søren Jensen ???


1787

Christen Poulsen (1742/43- ). Gift med Ane Hansdatter (ca. 1739/40- ). Frasat gården pga. slet husholdning. Ses 1801 som jordløs husmand i Viskinge.


1793

Jeppe Jensen (ca. 1757-1827). Viet 1787 til Marie Jensdatter (ca. 1768-1828). Jeppe Jensen havde 1789-93 en gård i fæste i Olstrup, Bregninge sogn.


(1830)

Hans Andersen (1801-70), søn af hmd. Anders Hansen og Marie Marcusdatter i Viskinge. Gift med Karen Mathilde Giesler (1805-63), datter af gæstgiver Caspar Mathiasen Geisler og Sidse Marie Waysmuth, Bromølle Kro. Hans Andersen var sognefoged.


1872

Niels Frederik Ludvig Jensen (1830-1902), proprietær. Søn af gdr. Jens Larsen og Mariane Worn, matr.nr. 9, Viskinge. Gift med Maren Hansdatter (1833-96), datter af Hans Andersen og Karen Mathilde Geisler, Viskinge. Han ses 1901 boende i en lejlighed i Langes Gård, matr.nr. 4, Viskinge.


1903

Louis Goldschmidt


1907

Christen Lauritz Petersen


1910

Johan Frederik Dreyer, handelsgartner


1916

Hans Christian Jensen Hjortsø (1874-1966), søn af Niels Frederik Ludvig Jensen og Maren Hansdatter, Viskinge. Gift 1925 med Grethe Kæstel. Ses 1901 som ejer af matr.nr. 14-e, Viskinge.

Efter gårdens udflytning fra byen 1798/99 blev den gamle gårdsplads i byen bortfæstet til urmager Johan Dam.Matr. nr. 15, Viskinge

Gl. hartkorn: 5-7-0-2


(1724)

Niels Pedersen, frasat pga. armod og fattigdom.


1730

Jørgen Jacobsen (ca. 1707-68). Viet 1. gang 1730 til Barbara Kirstine Marcusdatter. Viet 2. gang 1765 til Karen Henningsdatter (ca. 1737- ), datter af gmd. Henning Jørgensen, Viskinge.


1771

Marcus Jørgensen (1732-1804), søn af Jørgen Jacobsen. Viet 1. gang til Mette Christensdatter. Viet 2. gang 1765 til Bodil Nielsdatter (ca. 1734-1802).


1801

Niels Marcussen (1770-1852), søn af Marcus Jørgensen. Viet 1. gang 1802 til Mette Katrine Jensdatter (ca. 1785-1834). Viet 2. gang 1837 til Ane Hendriksdatter (1808-90).


1854

Christen Hansen (1830-65), søn af sognefoged Hans Andersen, matr.nr. 14, Viskinge. Viet til enken Ane Hendriksdatter.


18??

Hans Hansen


1872

Christian Olsen (1842- ), født i Svinninge sogn. Gift 1872 med Maren Jensen (1834- ), født i Fårevejle sogn.


1908

Laurits Hansen


1912

Harald MadsenMatr. nr. 16, Viskinge

Gl. hartkorn: 10-2-3-0


(1711)

Søren Ibsen (ca. 1681-1752). Viet 1706 til Ane Jørgensdatter (ca. 1687-1738).


1738

Jeppe Sørensen (1712- ), søn af Søren Ibsen og Ane Jørgensdatter. Viet 1. gang 1739 i Bregninge til Anne Olufsdatter af Torpe, Bregninge sogn. Viet 2. gang 1762 til Karen Hansdatter (ca. 1735- ). Udsat pga. restancer.


1754?

Hendrich Erichsen (1729-60), søn af Erich Andersen, Rugtved. Viet 1758 i Lille Fuglede til Ane Mouritsdatter (1731-1813), datter af gmd. Mourits Olufsen og Birthe Jensdatter, Viskinge.


1758

Rasmus Rodsen (ca. 1732-83), måske søn af Roed Simonsen og Karen Pedersdatter, Værslev. Viet 1760 til enken Ane Mouritsdatter.


1791

Hendrich Rasmussen (1764-1839), søn af Rasmus Rodsen. Viet 1791 til Mette Poulsdatter (ca. 1768- 1830), datter af hmd. Poul Pedersen og Karen Sørensdatter, Løgtved. Arvefæster fra 1804.


1833

Niels Hendriksen (1800-73), søn af Hendrich Rasmussen. Viet 1. gang til Ane Sørensdatter (ca. 1814-40). Viet 2. gang 1841 til Sidse Marie Pedersdatter (ca. 1817-52). Viet 3. gang til Karen Marie Nielsdatter (1823-1905), datter af gmd. Niels Marcussen og Cathrine Jensdatter, matr.nr. 15, Viskinge.

Niels Hendriksens enke solgte 1882 gården til sognefoged Peder Jensen, Fæltergården. En del af jorden blev senere lagt under Hjortsøs Planteskole. Gårdens bygninger er nedrevet.Nedlagt gård i Viskinge - A


(1739)

Graves Jensen (1714-81), søn af Jens Gravesen og Mette i Rugtved. Viet 1739 til Kirsten Pedersdatter (ca. 1709-81). Gårdforsidder pga. slet husholdning. 1761-81 hmd. i Værslev.


1760

Olle Ollesen (ca. 1727-1804), søn af Olle .... og Bodil Nielsdatter. Viet 1759 til Bodil Clausdatter ( -ca. 1764). Viet 2. gang til Maren Terkelsdatter (ca. 1743- ), datter af Terkel Terkelsen, Forsinge, Ubby sogn.

Gården nedbrændte omkring år 1800. Af gårdens jorder blev 30 tdr. land udlagt til en krolod (ses ikke realiseret) og resten udstykket til husmandslodder.Nedlagt gård i Viskinge - B

Gl. hartkorn: 7-1-0-0


(1724)

Lars Nielsen, frasat pga. armod.


1731

Henning Jørgensen (1705-1779), søn af Jørgen Larsen, Viskinge. Viet 1731 til Ane Pedersdatter (1713- 69). Afstod gården til svigersønnen pga. alderdom.


1774

Niels Larsen (ca. 1747-81), søn af gmd. Lars Andersen, matr.nr. 6, Viskinge. Viet 1771 til Dorthe Henningsdatter (1744-    ), datter af Henning Jørgensen.


1781

Jørgen Henningsen (ca. 1751-1828). Viet 1781 til Kirsten Jensdatter (ca. 1757-1829), datter af gmd. Jens Mouritsen, matr.nr. 4, Viskinge. Jørgen Henningsen frasagde sig sin gård i forbindelse med udskiftningen. I stedet fæstede han 1800 sin gamle gårdsplads i Viskinge by, nuværende matr.nr. 73.


17??

Peder Christensen (ca. 1767- ), gift med Maren Jensdatter (ca. 1775- ).


Gården nedbrændte omkring 1805. Gårdens jorder blev herefter udstykket til en hovedparcel på 17 tdr. land (2 tdr. hartkorn), og resten blev udstykket til husmandslodder.Hovedparcellen, matr.nr. 19-a, Viskinge


1806 

Peder Christensen, fæster det nyopførte, udflyttede boelssted  med 3 længer. 1809 bliver Peder Christensen hmd. i Viskinge.


1807 

Anders Nielsen


1819

Hans Hansen


18??

Lars Jørgensen, gift med Karen Rasmusdatter (ca. 1803-1887), født i Forsinge, Ubby sogn.


18??

Ole Andersen, gift med Lars Jørgensens datter.
Omkring 1785 blev 4 gårde flyttet fraViskinge til Smakkerup.A. Nedlagt gård i Viskinge – udflyttet til Smakkerup


(1746)

Niels Ibsen


(1757)

”Gamle” Søren Nielsen (1714- ), søn af Niels Sørensen, Viskinge. Viet 1739 til Kirsten Nielsdatter (ca. 1713-). Ses 1771 som husmand i Viskinge.


1771

Niels Sørensen (1740- ), søn af ”gl.” Søren Nielsen. Frasat gården pga. restancer. Det er muligvis denne Niels Sørensen, der i FT 1787 ses (47 år gl.) som hmd. og daglejer i Smakkerup.


1777

Niels Jensen (ca. 1750- ), søn af Jens .... og Karen Jørgensdatter. Trolovet 1777 med Maren Larsdatter, som døde inden brylluppet. Derefter viet 1777 i Avnsø sogn til Maren Nielsdatter, der tjente på Strids Mølle. Efter gårdens nedlæggelse ser det ud til, at Niels Jensen som en slags kompensation er blevet opsynsmand ved Løgtvedgaarden (FT 1801).

Gården blev omkring 1785 flyttet til Smakkerup sammen med 3 andre gårde fra Viskinge. Omkring 1800 blev gården lagt sammen Anders Mouritsens gård til Smakkerupgaarden


Smakkerupgaarden – Lerchesminde – Smakkerup gods

Matr.nr. 1, 2 og 4, Smakkerup


Ca. 1800

Rasmus Nielsen Bager (1775-1846), søn af skibsfører Niels Rasmussen Bager og Karen Christensdatter, Kalundborg. Ses allerede 1801 som forpagter af Smakkerupgården, Viskinge sogn. Gift 09.12.1801 i Viskinge med Anne Elisabeth Olsdatter ( -1831). Fra 1811-ca 1833 var Rasmus Bager arvefæster af Asmindrupgården, Asmindrup, Værslev sogn. Se Tage Kaarsteds artikel ”En skiftesag” i ”Fra Holbæk Amt 1961”, p. 96 ff.


Ca. 1811

Claus Hendrich Quade (1771-1858), søn af Carl Albrecht Quade og Elisabeth Catharina Hedevig Kiel. Gift med Henriette Emilie Charlotte Tietgen (1762-1814), datter af Peter Ulrich Tietgen og Engel Magdalene Haartzen, Svinninge. Gift 2. gang med Johanne Frantzen (1791-1832), datter af møller Søren Frantzen og Christiane. Forpagter.


1908

Johan Christian Prahl (    -1930), gift med Julie Marie Petersen

Christian Cornelius greve Lerche overdrog 1797 2 gårde til sin broder sen. oberstløjtn. Jacob Frederik Christian Lerche (død 1834), de blev lagt sammen til Smakkerupgaarden. Hans enke Frederikke Elisabeth Christiane v. Lewetzow solgte 1843 gården tilbage til Christian Cornelius greve Lerche (død 1852). Dennes søn Vincents Lerche fik Smakkerupgaarden, hvis navn han [1852] ændrede til Lerchesminde. 1888 overdrog han gården til sin søn Vincents Christian baron Lerche (død 1891). Efter enkens Sophie Regitze f. Barners død 1892 fik sønnen Ferdinand baron Lerche gården. 1901 gik den over til G. Lerche til Birkendegård., der 1907 solgte den til J.C. Prahl (død 1930), hvis søn Paul Knud Prahl nu ejer den. Fra 1944 hedder den atter Smakkerupgaarden.

Kilde: Trap Danmark, 5. udg. 1954.B. Nedlagt gård i Viskinge – udflyttet til Smakkerup


(1746)

Lars Rasmussen


1748

Christen Jørgensen, viet 1748 til Bodil Jørgensdatter. Frasat gården pga. slet husholdning.


1761

”Unge” Jens Pedersen (Søndergaard) (ca. 1727-83). Viet 1760 til Kirsten Willumsdatter (ca. 1767-81) Viet 2. gang 1781 til Ane Jensdatter.


1783

Anders Mouritsen (1762-1810), søn af Mourits Svendsen og Sidse Andersdatter i Viskinge, senere Rugtved. Viet 1783 til Ane Jensdatter (ca. 1758-1828), enke efter gmd. Jens Pedersen Søndergaard. Anders Mouritzen overtog ved ægteskabet denne gård, som ca. 1785 blev udflyttet til Smakkerup. Da gården omkring 1800 blev lagt sammen med en anden gård til Smakkerupgården, overtog Anders Mouritsen sin fars gård i Rugtved. Fra 1803-10 var Anders Mouritsen fæster af gården matr.nr. 3, Viskinge. Han ombragte sig ved hængning.C. Nedlagt gård i Viskinge – udflyttet til Smakkerup


17??

Anders Pedersen, afstod godvillig gården.


1731

Michel Olsen (1703/04- ), søn af Oluf Michelsen. Viet 1731 til Kirsten Nielsdatter (1703-66). Fra 1771 på aftægt hos sønnen Niels Michelsen.


1771

Niels Michelsen (1734-90), søn af Michel Olsen og Kirsten Nielsdatter. Viet 1765 til Anne Christensdatter (ca. 1738-68). Viet 1768 i Ubby til Ane Nielsdatter fra Forsinge.


1778

Jacob Olsen (ca. 1743-1825). Gift 1777 i Bregninge med Mette Christensdatter (ca. 1745-1815) fra Eskebjerg, Bregninge sogn.


Gården blev omkring 1785 flyttet til Smakkerup sammen med 3 andre gårde fra Viskinge


(1817)

Ole Jacobsen (1785-1850), søn af Jacob Olsen og Mette Christensdatter. Gift 1. gang med Cicilie Marie Rasmusdatter (ca. 1791-1819). Gift 2. gang med Maren Rasmusdatter (ca. 1797-1837). Gift 3. gang med Ane Jensdatter (ca. 1812- ) fra Værslev sogn.


Omkring 1920 fortalte folkemindesamleren Karoline Graves følgende til Kalundborg Dagblad: Smakkerup, Ole Jacobsens gård: Det store kastanietræ, der står på marken, lige nord for Lerchesminde, stod på gårdspladsen i denne gård, lige foran indgangsdøren.D. Nedlagt gård i Viskinge – udflyttet til Smakkerup


(1746)

”Gamle” Hans Hansen


1757

Rasmus Hansen. Viet 1757 til Birgitte Christensdatter. Frasat gården pga. armod.


1761

Mourits Svendsen (1730-1809), søn af Svend Larsen, Viskinge. Viet 1760 til Sidse Andersdatter (ca. 1738- ). I 1801 ses Mourits Svendsen som indsidder hos sønnen Anders Mouritsen i Rugtved.


1775

Hans Jensen (1751-81). Viet 1775 til Kirstine Sørensdatter (ca. 1749-1827). Hans Jensen døde af blodgang 30 år gl.


1781

Jens Andersen (ca. 1747-1827), fra Torpe, Bregninge sogn. Viet 1782 til enken Kirstine Sørensdatter. Jens Andersen havde da tjent som nationalsoldat i 10 år.


Gården blev omkring 1785 flyttet til Smakkerup sammen med 3 andre gårde fra Viskinge


(1816)

Hans Jensen (1784-1839), søn af Jens Andersen. Viet 1815 til Anne Pedersdatter (ca. 1798- ). Efter Hans Jensens død giftede Anne Pedersdatter sig 1839 med Mads Jensen (ca. 1803- ), der 1844 fæstede gården matr.nr. 5, Forsinge, Ubby sogn. Gården i Smakkerup formodes derfor nedlagt i starten af 1840erne.


Johan Velten Venuleth (1670-1744). Foged og skovrider på Østrupgaards gods. Gift 1. gang med Catharina Hedvig Ipsen (1677-1728). Gift 2. gang med Cathrine Vorndran ( -1764).

”Gård A”

Gl. htk.: 3-3-3-2


(1711)

Jørgen Ollufsen (ca. 1670-1730)


1731

Niels Larsen. Viet 1730 til Ane Jørgensdatter (ca. 1701-1731). Frasat gården pga. slet husholdning


1771

Jørgen Rasmussen (ca. 1733-1802). Gift med Sidse Sørensdatter (1741/44-1803)


”Gård B”

Gl. htk.: 9-0-1-0


(1692)

Mads Larsen ( -1704). Viet 1692 til Marie Erichsdatter (1662-1730)


1704

”Unge” Erich Erichsen (ca. 1681-1751). Søn af ”gl.” Erich Erichsen i Viskinge. Viet 1. gang 1704 til enken Marie Erichsdatter. Viet 2. gang 1730 til Maren Jørgensdatter (ca. 1691-1759). Sognefoged


1751

Jens Pedersen (ca. 1720-73), viet 1. gang til enken Maren Jørgensdatter. Viet 2. gang 1759 i Bregninge til Else Jensdatter, datter af Jens Jensen i Kaldred. Sognefoged.


1773

Lars Andersen (ca. 1737-85). Viet 1773 til enken Else Jensdatter. Sognefoged


1785 

Jens Jacobsen (ca. 1756-1802). Viet 1786 til enken Else Jensdatter. Sognefoged.