Om gårde og slægter i Viskinge

Af Palle Bruun Olsen, lokalhistorien.dk


Jeg har fortrinsvis koncentreret mig om gårdenes fæstere og ejere i 1700- og 1800-tallet for at vise den store udvikling den gamle bondelandsby Viskinge gennemgik omkring udskiftningen 1798.


Her blev 2 gårde nedlagt og udstykket til husmandslodder, og 4 gårde blev flyttet til Smakkerup, hvor de senere blev sammenlagt til Smakkerupgården.


Sammenlægningerne fortsatte i 1800-tallet, hvor bl.a. Viskingegården og Fæltergården blev til storbrug.


Udviklingen samt familie- og ejerforholdene i Viskinge i 1900-tallet har jeg kun beskæftiget mig med i de tilfælde, hvor jeg i forvejen havde oplysningerne.